FinExpert.e15.cz

Průměrná mzda je jen ideál

Příjmové nůžky se neustále rozevírají. Počet milionářů rok od roku roste, rovněž však přibývá lidí pracujících za podprůměrnou mzdu.
Průměrná mzda je jen ideál

Jen úřednický pojem

Průměrná mzda je v současné době  pro většinu občanů nedosažitelná. Její výše je ovlivněná extrémně vysokými příjmy dobře placených odborníků. Hodnoty mezd nejlépe vydělávajících občanů výrazně zvyšují aritmetický průměr mezd, který tak stále méně odpovídá vžité představě mzdy běžného zaměstnance.

Tzv. Gini index udává míru nerovnosti ve výši příjmů občanů v zemi. Čím je vyšší, tím jsou rozdíly v příjmech občanů vyšší. Pokud by se index rovnal nule, měli by všichni občané stejně vysoký příjem (ať už formou mzdy, platu či dividend)  a neexistovala by mzdová nerovnost v daném státě.

Nejvyšší rozdíly ve výši mezd v členských zemích OECD jsou v Mexiku (Gini index je roven 48) a Turecku (43,8). Z evropských zemích jsou nejvyšší mzdové rozdíly v zemi dle posledních statistických údajů v Polsku a Portugalsku. Naopak největší rovnostáři jsou občané Skandinávských zemí (Dánska a Švédska), příliš však nezaostává ani Finsko a Norsko. Česku patří ze zemí OECD pátá příčka, když Gini index je pět bodíků pod průměrem všech členských zemí. Za posledních deset let Gini index ve všech členských zemích mírně vzrostl, výjimku tvoří Německo, Nizozemí a Španělsko, kde došlo k jeho snížení, avšak pouze  o pár desetinek.

Rozdíly v příjmech jsou velké

V současné době má rodinný příjem 10 % nejlépe situovaných Čechů pětkrát vyšší než příjem 10 % nejhůře situovaných lidí. Seřadíme-li všechny mzdy zaměstnanců podle velikosti, tak zaměstnanec nacházející se svou mzdou přesně uprostřed (medián) má mzdu v Evropě téměř o 20 % nižší, než jaká je průměrná mzda zaměstnance. Čím vyšší je Gini index, tím je i rozdíl mezi průměrnou mzdou a mediánem vyšší. V Česku činí rozdíl mezi průměrnou mzdou a mediánem cca 2 700 Kč. Ve světě je přitom více než 80% bohatství světa v rukou necelých 20% lidí.

Jak mít co nejvyšší příjem?

Nejvyšší průměrné příjmy v Evropě mají hlavně úspěšní podnikatelé, následují manažeři, finanční analytici, lékaři či piloti. Příjmy nejúspěšnějších podnikatelů jsou mnohonásobně vyšší, než je průměrná mzda v zemi.

Ze zaměstnaneckého poměru mají nejvyšší naděje na vyšší mzdové ohodnocení: počítačoví experti, strojírenští a chemičtí odborníci či pracovníci pojišťovnictví a bankovnictví. Vysokoškolsky vzdělaní odborníci plynně hovořící několika světovými jazyky pracující v renomované firmě v Londýně, Bruselu, Paříži či Berlíně  mají nejlepší  startovací pozici se uplatnit na trhu práce a mít nadstandardní příjmy.

Souhrnně můžeme říci, že nejlépe placená jsou zaměstnání náročná po psychické stránce vykonávaná ve velkých městech, kde je dostatek podnikatelských možností.

Evropané spoří, Američané utrácejí

V průměru nejvíce finančních prostředků ze svého měsíčného příjmu uspoří na bankovním účtu či v hotovosti Francouzi (11,8% z příjmu), Italové (11,5%) a Němci (10,5%). Naopak nejméně uspoří Kanaďané (1,4%), Australané (1,8%) a Američané (1,8%). Souvisí to s rozdílným přístupem k volným peněžním prostředkům. Zatímco Američané či Kanaďané jsou zvyklí se podstatně více zadlužovat a nadbytečné finanční prostředky okamžitě investovat (např. do nákupu akcií či jiných cenných listů), Evropané mají raději jistotu. Když už mají peníze investovat, preferují co možná nejjistější druh investice (penzijní připojištění, kapitálové životní připojištění, ale hlavně termínované bankovní vklady). Než se Evropané zadluží kvůli vlastnímu bydlení mají v mnoha případech již našetřenu adekvátní část potřebných financí. Američané se zadlužují aniž by měli našetřenu jakoukoliv částku.

Míra nerovnosti v příjmech domácností v OECD

Země Gini index (v %)
Dánsko 22,5
Švédsko 24,3
Nizozemí 25,1
Rakousko 25,2
Česko 26
Finsko 26,1
Lucembursko 26,1
Norsko 26,1
Švýcarsko 26,7
Francie 27,3
Německo 27,7
Maďarsko 29,3
Kanada 30,1
Irsko 30,4
Austrálie 30,5
OECD průměr 31
Japonsko 31,4
Velká Británie 32,6
Španělsko 32,9
Nový Zéland 33,7
Řecko 34,5
Itálie 34,7
Portugalsko 35,6
USA 35,7
Polsko 36,7
Turecko 43,9
Mexiko 48

Zdroj: OECD Factbook 2006: Economic, Environmental and Social Statistics - ISBN 92-64-03561-3 - © OECD 2006
Další článek


 

 


Další články

Spouštíme nový FinExpert!

Spouštíme nový FinExpert!

Několik posledních měsíců jsme intenzivně pracovali na nové verzi webu FinExpert.cz.

5.  4.  2017  |  Ondráčková Kamila

Sociální pojištění pro OSVČ v roce 2017

Sociální pojištění pro OSVČ v roce 2017

Zálohy živnostníků na sociální pojištění v roce 2017 porostou. Výše zálohy se vypočítává dle zisku v předchozím období. (aktualizováno)

4.  4.  2017  |  Gola Petr  |  9

Velká mapa malého podnikání: kde je konkurence, kde jsou příležitosti?

Velká mapa malého podnikání: kde je konkurence, kde jsou příležitosti?

4.  4.  2017  |  Pospíšil Aleš
Aplikace Záchranka pomáhá už rok. Nic nestojí, ale může být k nezaplacení

Aplikace Záchranka pomáhá už rok. Nic nestojí, ale může být k nezaplacení

3.  4.  2017  |  Pospíšil Aleš  |  1
V Praze je blaze. Z evropských regionů je v HDP na hlavu na 6. místě

V Praze je blaze. Z evropských regionů je v HDP na hlavu na 6. místě

3.  4.  2017  |  Pospíšil Aleš  |  1

Mzdová kalkulačka

Student
Držitel průkazu ZTP/P
Invalidita 1. nebo 2. stupně
Invalidita 3. stupně
Penze / rodičovská dovolená