FinExpert.e15.cz

Prodáváte nemovitost? Daně vás neminou

Jaké daně musíte platit, pokud prodáváte nemovitost? Kdy se jedná o daň z příjmů a kdy o daň z převodu nemovitostí?

Kapitoly článku

Kapitola 1
Kapitola 2

Prodáváte nemovitost? Daně vás neminou

B) Daň z převodu nemovitostí

Problematika daně z převodu nemovitostí je upravena zákonem č. 357/1992 Sb., o dani dědické, dani darovací a dani z převodu nemovitostí ve znění pozdějších právních předpisů.
 
Poplatníkem daně z převodu nemovitostí je dle §8 zákona prodávající (tedy pan Novák). Strana kupující (nabyvatel) je pouze v pozici ručitele. Specifickým případem je prodej nemovitosti, která patří do společného jmění manželů. V tomto případě se poplatníky této daně stávají oba dva manželé, přičemž podíly jsou stejné (základ daně se dělí dvěma).
 
Pozor ovšem na rozdílnost u daně z příjmů fyzických osob, kde poplatníkem je pouze jeden z manželů.
 

Základ daně

Stanovení základu daně při prodeji nemovitostí vychází z pravidla porovnávání dvou cen, a to ceny zjištěné „stanovená dle posudku znalce“ a ceny sjednané „kupní cena nemovitosti“. Následné posouzení, která z těchto cen je základem daně pro určení výše daňové povinnosti, vyplývá z § 10 odst. 1 písm. a) tohoto zákona. Základem daně z převodu nemovitostí je vždy cena vyšší (např. pokud bude cena zjištěná nižší, než cena sjednaná je základem daně cena sjednaná a naopak).
 
Pokud použijeme konkrétní čísla, můžeme kvantifikovat základ daně k dani z převodu nemovitostí pana Nováka následovně:
Cena zjištěná dle posudku znalce vyhotoveného v souladu s platnými právními předpisy byla stanovena na částku 1 510 000 Kč. V kupní smlouvě uzavřené mezi kupujícím a prodávajícím (pan Novák) byla stanovena kupní cena 1 450 000 Kč (kvantifikováno v předcházející části článku). Základem daně z převodů nemovitostí, kterou v tomto případě platí prodávající, je částka 1 510 000 Kč stanovená dle posudku znalce (vyšší cena).
 

Sazba daně

Sazba daně z převodu nemovitostí je bez ohledu na příbuzenské vztahy (odlišnost oproti dani darovací a dani dědické) stanovena jednotně na 3 % ze zaokrouhleného základu daně na celé stokoruny směrem nahoru.
 
Vlastní výpočet daňové povinnosti je rutinní záležitostí, ale pro přehlednost uvedeme:
Základ daně 1 510 000 Kč – daňová povinnost k dani z převodu nemovitostí představuje částku 45 300 Kč a je možno ji uplatnit jako daňový výdaj při stanovení základu daně z příjmů fyzických osob. (použito v předcházející kapitole článku).
 
Z obecného výkladu je ještě nutno doplnit následující: vypočtená daň z převodu nemovitostí se zaokrouhlí na celé koruny směrem nahoru.
 

Daňové přiznání

Zákon také stanoví povinnost podat poplatníku daně z převodu nemovitostí daňové přiznání místně příslušnému správci daně nejpozději do konce třetího měsíce následujícího po měsíci, v němž byl zapsán vklad práva do katastru nemovitostí (místně příslušným finančním úřadem je v případě prodeje nemovitostí finanční úřad, v jehož působnosti se nemovitost nachází). Přílohou k daňovému přiznání je ověřená kopie kupní smlouvy a znalecký posudek o ceně zjištěné podle zvláštního právního předpisu. Samotná daň je splatná ve lhůtě pro podání daňového přiznání k dani z převodu nemovitostí, a pokud činí měně než 100 Kč, tak se daň neplatí.
Předchozí kapitola Další článek
 

Související články


celkem 11 komentářů

Nejnovější komentáře

Dobrý den, jakým nejlepším způsobem vypořádat svůj ...
Jarmila Gerová
28. 3. 2015, 08:59
Dobrý den, prosím zda-li by mi někdo mohl poradit oh...
Janečková
12. 12. 2014, 09:21
V roce 2008 na mne máti přepsala byt. Loni zemřela a...
šponar Miroslav
30. 10. 2014, 20:48
Řeším ZAJÍMAVÝ PROBLÉM:prodávám malý pozemek s břeme...
Martin
17. 8. 2014, 10:40
Dobry den, prodavam RD ktery vlastnim 10 let. Pozeme...
Pavla
7. 9. 2013, 10:49

Další články

Spouštíme nový FinExpert!

Spouštíme nový FinExpert!

Několik posledních měsíců jsme intenzivně pracovali na nové verzi webu FinExpert.cz.

5.  4.  2017  |  Ondráčková Kamila

Sociální pojištění pro OSVČ v roce 2017

Sociální pojištění pro OSVČ v roce 2017

Zálohy živnostníků na sociální pojištění v roce 2017 porostou. Výše zálohy se vypočítává dle zisku v předchozím období. (aktualizováno)

4.  4.  2017  |  Gola Petr  |  9

Velká mapa malého podnikání: kde je konkurence, kde jsou příležitosti?

Velká mapa malého podnikání: kde je konkurence, kde jsou příležitosti?

4.  4.  2017  |  Pospíšil Aleš
Aplikace Záchranka pomáhá už rok. Nic nestojí, ale může být k nezaplacení

Aplikace Záchranka pomáhá už rok. Nic nestojí, ale může být k nezaplacení

3.  4.  2017  |  Pospíšil Aleš  |  1
V Praze je blaze. Z evropských regionů je v HDP na hlavu na 6. místě

V Praze je blaze. Z evropských regionů je v HDP na hlavu na 6. místě

3.  4.  2017  |  Pospíšil Aleš  |  1

Mzdová kalkulačka

Student
Držitel průkazu ZTP/P
Invalidita 1. nebo 2. stupně
Invalidita 3. stupně
Penze / rodičovská dovolená