FinExpert.e15.cz

Proč se propadly akciové trhy

Zpomalení ekonomiky USA odstartovalo začínající propad, který se dotkl i českých akcií bez ohledu na volby.
Globální korekce na akciových trzích byla nastartována obavami z inflačních tlaků a možným tlumením ekonomiky. Nejvíce ztratily rozvíjející se trhy, které měly v minulosti největší dynamiku růstu. Dluhopisy profitovaly.

„Sell in may and go away“ neboli prodej v květnu a jdi dál. Častá fráze, která ovšem ne vždy platí. Odborné analýzy tento trend nepotvrdily, ale je pravdou, že na historických datech se tento efekt spolu s lednovým efektem vyskytuje. Jedná se ale pouze průměrování historických výkonností, což nelze považovat za potvrzení efektů. Velmi často se trhy vyvíjí vzhledem k těmto tvrzením zcela v protikladu. Kdo by tedy chtěl na základě těchto tvrzení investovat, má pramalou šanci, že uspěje. V letošním roce byla ovšem věta „sell in may and go away“ naplněna beze zbytku. Nejednalo se ovšem o vlivy technického rázu, které by souvisely s ročním obdobím. To, že korekce „vyšla“ zrovna na květen, lze považovat za náhodu.

Zpomalení ekonomik

Startovním impulsem, který uvedl trh v obrat o 180 stupňů, byl report dubnové inflace v USA. Inflace jako celek dopadla ještě v souladu s očekáváními, ale jádrová inflace, tedy růst cen očištěný o energie a potraviny, přidala meziměsíčně o 0,3 %. Předpoklad přitom činil jen 0,2 %. Meziročně se jádrová inflace vyšplhala na 2,3 %. Na první pohled by se dalo říct, že jedno nenaplnění očekávání se na trzích nemůže nijak projevit, zvlášť vezmeme-li v úvahu, že důležitých makroekonomických reportů přichází na trhy nespočet. Ovšem právě výsledek inflace má pro trhy další implikace. A tento výsledek, který překročil očekávání trhů o 0,1 %, si investoři vyložili po svém. Úvaha byla následující: zvýšily se obavy z inflačních tlaků, které by mohly postihnout ekonomiku – to se následně promítlo do názoru, že Fed bude s nejvyšší pravděpodobností zvyšovat úrokové sazby i na následujícím zasedání na konci měsíce června, aby udržel inflaci pod kontrolou – vyšší úrokové sazby jsou vždy nepříznivé pro výkonnost ekonomiky, protože tlumí růst HDP – investoři se navíc obávají, že v případě zpomalení ekonomik nezareagují banky dostatečně rychle a nedokáží sazby opět snížit, což může způsobit recesi – slabší výkonnost ekonomiky spolu s dražším kapitálem (vyšší úrokové sazby) se jednoznačně promítnou do nižší ziskovosti společností. K takovému vyhodnocení situace dospěli investoři a začali stahovat likviditu z akciových trhů. Averze k riziku se začala zvyšovat.

Korekce postihla trhy globálně, což ukazuje, jaký význam mají pro investory výsledky americké ekonomiky. Klesaly jak akcie americké, evropské a japonské, tak i akcie rozvíjejících se trhů. Na evropském a americkém trhu vymazal propad veškeré nárůsty od začátku letošního roku. Míra propadu zpravidla odpovídala rizikovosti daného trhu. Nejvíce tedy ztrácely rozvíjející se trhy (emerging markets). Například turecké akcie ztratily díky propadu 40 % z letošních maxim (měřeno v americkém dolaru) a indické akcie poklesly ve stejné měně o téměř 29 %. Tyto trhy trpěly nejen díky poklesu cen akcií, ale i díky propadu lokálních měn. Turecká lira se díky oslabení domácího trhu propadla vůči dolaru o 16 %. Vyšší ztrátu ze svých maxim převyšující 17% hranici zaznamenal i japonský trh a proti americkým akciím ztratila více i Evropa. Rozdíl mezi propadem amerického a evropského akciového trhu byl způsoben především oslabujícím dolarem. Investoři se obávají, že úroveň kolem 1,30 USD/EUR by mohla ohrozit ziskovost evropských exportních společností.

Pokles na trzích se doposud nezastavil, protože investoři stále nemají jistotu v dalším vývoji. Situaci navíc dále zdramatizoval šéf Fedu Ben Bernanke, který ve svých posledních vyjádřeních upozornil na rizika zpomalení ekonomiky a rizika inflace. Podle Bernankeho je americká ekonomika ve fázi přechodu ke zpomalování pod vlivem růstu úrokových sazeb. Jako primární úkol Fedu označil Bernanke kontrolu inflace, především pak jádrových cen. Pravděpodobnost dalšího zvýšení úrokových sazeb na příštím zasedání se tedy ještě více umocnila a dosahuje asi 65 %. Po Bernankeho projevu zaznamenal americký trh nejvyšší jednodenní propad v letošním roce, index S&P 500 poklesl o 1,8 %.

Klepněte pro větší obrázek

Volatilita stoupá

Nejistota na trzích a propad hodnoty akcií provází i zvýšená volatilita. To je například patrné i z indexu V-Dax, který měří volatilitu na německém akciovém trhu. Zatímco od začátku roku se volatilita pohybovala na dlouhodobě nízkých úrovních kolem 15 %, během května vystřelila až na 23 %. Růst volatility na trzích provází i přehodnocování rizikových modelů (value at risk) u bank a institucionálních klientů. Při vyšší volatilitě nedovolují tyto modely držet tolik rizikových pozic nakoupených například na úvěr nebo pomocí pákových produktů a jsou zadávány příkazy k výprodejům. Tímto dochází k „technické“ podpoře korekce.

Dluhupisy obavy nezohlednily

Korekce dosahující 10 % nejsou na vyspělých trzích ničím neobvyklým a dochází k nim pravidelně. Z toho hlediska tedy není žádný důvod k panice. S podobným propadem, i když ne tak hlubokým a rychlým, jsme se setkali i na přelomu září a října loňského roku. Od současné korekce se ovšem tento propad významným způsobem lišil. Zatímco při současném pádu cen akcií dluhopisy rostly, na podzim loňského roku ztrácely obě tyto třídy současně. To je docela důležité zjištění, protože dluhopisy neučinily vlastně nic jiného, než že svými dlouhodobými výnosy nepotvrdily očekávání zvyšování úrokových sazeb. Jinými slovy citlivost výnosů dluhopisů na obavy ohledně inflačních tlaků nebyla taková, jak by se dalo předpokládat. Dluhopisy naopak podlehly vlivu přesunu prostředků z rizikových tříd aktiv a jejich ceny rostly, zatímco výnosy klesaly. Dluhopisy se tedy v případě nynější korekce chovaly jako záchranná brzda a tlumily v portfoliích propad akcií. Diverzifikace tak fungovala učebnicově beze zbytku. K růstu výnosů dlouhodobých dluhopisů došlo až po posledním projevu Bena Bernankeho, kdy trhy nabyly přesvědčení, že Fed zvýší sazby i na svém příštím zasedání.

Většina expertů je ovšem toho názoru, že současný propad na rozvinutých trzích není změnou trendu, ale pouze velkou korekcí. Její délku si ovšem netroufá nikdo odhadovat. I když dochází ke globálnímu zvyšování úrokových sazeb, na snížení dynamiky růstu ekonomik se to zatím výrazněji neprojevilo. Optimisté, kteří sledují relativní ohodnocení trhů, korekci naopak považují za vhodnou nákupní příležitost. Podle valuačních ukazatelů P/E (cena akcie / zisk na akcii) se akciové trhy USA (17,3) a Evropy (14,5) přiblížily svým dlouhodobým minimům a jsou proto atraktivní.

Šéf stratég akciových trhů společnosti AIG Global Investment Group Orun Palit je toho názoru, že hlavní příčinou reakce trhů je změna šéfa Fedu. Ben Bernanke má proti Alanu Greenspanovi odlišný styl rétoriky. Stanovení cíle jádrové inflace na 2 % a následné překročení tohoto cíle trh překvapilo. Podle Palita není inflace problémem a nevadí ani zpomalení ekonomiky. Problémem by ovšem mohla být stagflace tedy případ stagnování ekonomiky a současný růst inflace. Americké ekonomice by tak mohla hrozit recese v roce 2007.

Klepněte pro větší obrázek

Rizikové trhy

Ohledně vývoje rozvíjejících se trhů nejsou odborníci jednotní. Někteří je považují za přehřáté a očekávají pokračování korekce. Michael Hartnett ze společnosti Merrill Lynch se domnívá, že problémem výprodeje na rozvíjejících se trzích se stala právě diverzifikace. Tržní kapitalizace rozvíjejících se trhů v rámci indexu FTSE World dosahuje 8 %. Diverzifikace je každopádně výborným tahem pro stavbu portfolia. V případě, že se ovšem změní celková nálada na trhu, emerging markets jsou příliš úzkým trhem pro vstřebání vysokého přílivu prodejních objednávek, respektive odtoku prostředků. To se potom projevuje na jejich volatilitě a mohli jsme to sledovat na výprodejích na tureckém, brazilském, indickém a pakistánském trhu. V týdnu do 24. května odteklo z rozvíjejících se trhů 5 mld. dolarů, tedy 1,7 % celkového objemu prostředků. Na druhou stranu i akcie rozvíjejících se trhů se po propadu staly daleko více atraktivní z pohledu jejich ukazatelů valuace. Ukazatel P/E poklesl z 12,6 na 11, přičemž celá třetina společností se obchoduje za desetinásobek zisků roku 2006. Akcie jsou tedy z pohledu ukazatele P/E levnější než akcie vyspělých trhů.

Pokles na rozvíjejících se trzích je do určité míry připisován propadu cen komodit, které jsou s tímto segmentem úzce spjaty. EM na růstu cen komodit celou dobu profitovaly, protože jsou z pravidla jejich předními dodavateli. Odliv likvidity se ale projevil i na komoditách. Dlouholetá maxima během několika málo dní, při kterých došlo k historickým propadům, korigovala prudce dolů. Korekce přitom na komoditních trzích přímo visela ve vzduchu. Podle Richarda Bernsteina ze společnosti Merrill Lynch byla na konci měsíce dubna zakalkulována na komoditních trzích až 50 % spekulativní prémie.

Zásah dostal i český akciový trh, který je většině našich domácích investorů blízký. Pokles z letošního maxima činil více než 22 %. Na trhu nebyly výjimkou mezidenní propady během obchodování přesahující 10 % u několika titulů současně. Celkově ztratily některé tituly během propadu více než pětinu své hodnoty a trhy mají i nadále tendenci klesat. Například společnost ČEZ propadla ze svých dubnových maxim o více než 28 %, což znamenalo propad tržní hodnoty společnosti o více než 140 mld. korun.

Při pohledu na meziroční výkonnost není propad na akciových trzích ještě tak kritický a je nutné ho vnímat z pohledu předešlých zisků. Problém je to pro ty investory, kteří na trh nastoupili až během letošního roku, tedy v nejméně vhodný okamžik. V našich doporučeních v posledním období velmi často zaznívalo varování ohledně možné korekce na rozvíjejících se trzích v čele s českým akciovým trhem, čímž jsme se odlišovali od většiny komentářů ostatních analytiků. Nyní existují dva hlavní scénáře budoucího vývoje. Prvním z nich je možnost, že centrální banky přeženou zpřísňování měnové politiky, což povede ke zdražení kapitálu, výraznějšímu zpomalení hospodářského růstu a snížení ziskovosti společností. Tímto scénářem by se potvrdily současné obavy. Druhá varianta může ukázat, že se jedná pouze o „zdravou“ korekci předchozích nadprůměrných nárůstů, přičemž nepoklesne ziskovost společností a inflace nebude ohrožovat další růst ekonomiky. I když se kloníme spíše ke druhé variantě nedoporučujeme dělat ukvapené a rychlé závěry.

Co dělat při korekci na trzích

Jaké zásahy vyžaduje portfolio při současném propadu na akciových trzích? Nabízíme 3 základní varianty přístupu k portfoliu podle typu klienta.
  1. Zjistili jste, že současný propad byl nad vaše možnosti a nejste schopni dále unést taková rizika. Nemáte nebo máte zcela chybně nastavenu vaši dlouhodobou strategickou alokaci. V tomto případě je nutné znovu od začátku nastavit vaši alokaci (investiční plán) podle nového (správného) investičního profilu, tedy daleko méně rizikově. Riziková část portfolia vyžaduje okamžitou změnu i za cenu odprodeje se ztrátou. V průběhu krátkého časového intervalu (2-8 týdnů) je nutné v několika postupných krocích převést rizikovou složku do méně rizikových aktiv dle nového plánu.
  2. Máte správně nastavenu strategickou alokaci, ale takticky jste převážení v rizikových aktivech. Pokud je pro vás současný propad problémem vyžaduje portfolio v několika postupných krocích návrat k neutrální (strategické alokaci) i za cenu odprodeje se ztrátou.
  3. Vaše strategická i taktická alokace je v pořádku. Ztráta vás nijak nevyvedla z míry a odpovídá vašemu rizikovému nastavení portfolia. V tomto případě portfolio nevyžaduje žádný okamžitý zásah. Doporučujeme vyčkat na zveřejnění nejnovějších tržních ukazatelů, které potvrdí případě vyvrátí možné varianty dalšího vývoje a s tím související kroky.
Článek vyšel v časopisu FOND SHOP dne 16.června 2006.

Klepněte pro větší obrázek

Další zajímavé články z aktuálního vydání časopisu FOND SHOP:
Další článek


 

celkem 6 komentářů

Nejnovější komentáře

Re:propad akciovych fondu
War
17. 6. 2006, 23:50
propad akciovych fondu
halalik
17. 6. 2006, 17:15
Zahranicni investorí se stahuji ze zeme.
bobr
17. 6. 2006, 12:58
Re:Akcie
War
17. 6. 2006, 10:51
Akcie
War
17. 6. 2006, 10:48

Další články

Spouštíme nový FinExpert!

Spouštíme nový FinExpert!

Několik posledních měsíců jsme intenzivně pracovali na nové verzi webu FinExpert.cz.

5.  4.  2017  |  Ondráčková Kamila

Sociální pojištění pro OSVČ v roce 2017

Sociální pojištění pro OSVČ v roce 2017

Zálohy živnostníků na sociální pojištění v roce 2017 porostou. Výše zálohy se vypočítává dle zisku v předchozím období. (aktualizováno)

4.  4.  2017  |  Gola Petr  |  9

Velká mapa malého podnikání: kde je konkurence, kde jsou příležitosti?

Velká mapa malého podnikání: kde je konkurence, kde jsou příležitosti?

4.  4.  2017  |  Pospíšil Aleš
Aplikace Záchranka pomáhá už rok. Nic nestojí, ale může být k nezaplacení

Aplikace Záchranka pomáhá už rok. Nic nestojí, ale může být k nezaplacení

3.  4.  2017  |  Pospíšil Aleš  |  1
V Praze je blaze. Z evropských regionů je v HDP na hlavu na 6. místě

V Praze je blaze. Z evropských regionů je v HDP na hlavu na 6. místě

3.  4.  2017  |  Pospíšil Aleš  |  1

Mzdová kalkulačka

Student
Držitel průkazu ZTP/P
Invalidita 1. nebo 2. stupně
Invalidita 3. stupně
Penze / rodičovská dovolená