FinExpert.e15.cz

Proč není inteligence přímo úměrná výši příjmu


SocPredator  |  26. 07. 2013 18:43

Protože to je rasismus

 | 
czhunter  |  28. 07. 2013 10:10

Vysoce inteligentní lidé (řekněme Mensovské IQ 130 a výš) obvykle nepovažují bohatství za podstatnou záležitost.

Tak jako (možná) existují různé typy inteligence, existují i různé typy chudoby, minimálně: - majetková - příjmová - intelektuální

Existuje skupina lidí, kteří vnitřní prázdnotu danou intelektuální chudobou musí naplňovat majetkovým/příjmovým bohatstvím. A jiná, která to nepotřebuje.

Nakonec, kolik znáte boháčů z 19. století? A kolik vědců nebo umělců, kteří, přestože nebyli bohatí, dali světu něco důležitého? Těch druhých bude asi víc.

 | 
czhunter  |  28. 07. 2013 10:15

PS, u věty:

"Zatímco do nedávné doby bylo možné studovat převážně jen obory s přímým uplatněním jako například medicína, právo, učitelství, tedy pro povolání, která na pracovním trhu vždy byla a budou třeba, dnes je možné získat titul z mnoha oborů, které tuto výhodu konkrétní profese nemají ... "

jsou doufal, že bude následovat taktéž "jako například" a vyjmenovaný seznam budižkničemů, o kterých se bavíme :)

 | 
Tom  |  03. 07. 2016 15:29

No ale zrovna v minulosti byli právě ti vědci a lidi, co něco objevili, z té bohatší vrstvy.. jako šlechticové a podobně uměli číst a psát a měli čas zabývat se něčím jiným, než jen plozením dětí, obděláváním pole a vojenskou službou :)

 | Mzdová kalkulačka

Student
Držitel průkazu ZTP/P
Invalidita 1. nebo 2. stupně
Invalidita 3. stupně
Penze / rodičovská dovolená