FinExpert.e15.cz

Proč (ne)kupovat dárek na dluh

Není těžké si na vánoční dárky půjčit, ba naopak. Pokud se však rozhodnete zadlužit, zvažte veškerá případná rizika.
Proč (ne)kupovat dárek na dluh

Moderní trendy nás posouvají vpřed a navzdory tvrzení našich blízkých, že největší radost mají z věci „darované z lásky“, bez ústředního dárku se pod vánočním stromečkem prostě neobejdete. Ať už je zadlužení domácností v ekonomice jakkoliv normálním jevem, je dle mého názoru naprostou zbytečností půjčit si peníze jenom proto, aby „byl Ježíšek bohatý“ a riskovat tím pozdější možnost, že o všechny ty drahé věci, a nejen o ně, mohu v budoucnu lehce přijít. „Nesmíme nikdy zapomenout, že dluhy nejsou individuální záležitostí, ale dotýkají se všech členů domácnosti. Po zásahu exekutora nekončí bez prostředků pouze dlužník, ale rovnou celá jeho rodina,“ podotýká Michal Kaderka, PR a foundraiser Asociace občanských poraden.  

Na co si dát pozor 

Spotřebitelský úvěr je standardní název pro krátkodobý úvěr na menší částku peněz, jehož podmínky přesně definuje smlouva, kterou podepisujete při získání půjčky. Není velký důvod bát se úvěru, ale je mnoho důvodů, proč si dobře přečíst smlouvu, na jejímž základě peníze dostáváte, ale i vracíte. Dejte pozor na to, že některé smlouvy se v textu odkazují i na jiné dokumenty, například všeobecné obchodní podmínky. Ty jsou pak součástí smlouvy, kterou podepisujete, proto si je přečtěte také, a nejlépe od prvního do posledního řádku, protože právě v nich je často napsáno to nejdůležitější. Pokud nejsou k smlouvě přiloženy, pak ji nepodepisujte, protože byste se zavazovali k něčemu, co neznáte.  

Solidní smlouvy o spotřebitelském úvěru určitě obsahují částku, kterou obdržíte po podpisu smlouvy, a samozřejmě počet a výši splátek, které vrátíte. Vynásobte si počet splátek a jejich výši a dostanete částku, kterou vrátíte celkem. Pozor na výši poslední splátky. Pokud je ve smlouvě přesně uvedena, pak je to jednoduché. Je-li splátka nějak vypočítána podle průběhu splácení, pak v solidní smlouvě bývá uvedeno, kolik je její maximální výše. Pokud není výše poslední splátky ze smlouvy zřejmá, pak dobře čtěte a pokuste se ji vypočítat. Když se vám to nepovede, nepodepisujte, protože by vás poslední splátka mohla nemile překvapit. 

Ve smlouvě mohou být i další podmínky, podle kterých zaplatíte další, třeba i nemalé peníze. V některých smlouvách bývají uvedeny poplatky za uzavření úvěru, vyhodnocení úvěru, za jeho zprostředkování nebo za otevření úvěrového účtu atd. To vše jsou peníze, které zaplatíte ihned, jakmile podepíšete. Dostanete například 15 tisíc a hned zaplatíte pětistovku za to, že vám byly půjčeny, přitom stále ještě dlužíte všechny splátky. Jinde bývá uveden další poplatek za správu úvěru či úhrada nákladů na správu úvěru. To je částka, kterou zaplatíte navíc ke splátkám vždy nebo když porušíte nějakou povinnost. Nepodepisujte, pokud si nejste jistí tím, co a kdy budete platit. 

Varování Sdružení ochrany spotřebitelů jsme publikovali již dříve zde. 

Nové trendy  

Jak nám potvrdil Michal Kaderka z Asociace občanských poraden: „V současnosti půjčky dostupné čím dále většímu počtu obyvatel, dokonce i těm, kteří nejsou schopni půjčky splácet. Dále se rozšiřuje nabídka zboží, na které si lze půjčit formou spotřebitelského úvěru – např. dovolené a svatby. Nebezpečné jsou i předváděcí zájezdy, jejichž cílovou skupinou jsou senioři. Protože předváděné zboží je vysoké ceny (přes 10 tisíc Kč), je ze strany prodejce vždy snaha, aby měl s sebou senior i partnera (protože málokdo si dovolí koupit drahé zboží bez konzultace s manželem nebo manželkou). Po předváděcí akci jsou pak senioři vybízeni k nákupu zboží a vzhledem k vysoké ceně je jim nabídnut i úvěr“.  

Zajímavá je zejména dynamika zadlužení domácností. Suma úvěrů narůstá cca o 30 % ročně (zdroj ČNB). Přibližně 2/3 úvěrů jsou pořizovány na bydlení – ty lze chápat jako investice a většinou splátky korelují s nižším nájemným za vlastní bydlení. Zbývající 1/3 připadá na spotřebitelské úvěry (samotné spotřebitelské úvěry, leasingy, atd.), které mohou být problematičtější. 

Větší podíl na trhu spotřebitelských úvěrů získávají splátkové společnosti. Zde hrozí nebezpečí úvěrování nesolventních klientů, neboť často nezkoumají klientskou historii (úvěrový registr apod.) Obecně se všechny generace přestávají úvěrů bát a rčení, že Češi neradi žijí na dluh, ztrácí na pravdivosti. 

Banka, „nebanka“ 

Budeme-li působení nebankovních institucí na českém trhu spotřebitelských úvěrů analyzovat podrobněji, pak dospějeme k závěru, že tyto společnosti můžeme rozdělit do dvou zcela odlišných skupin. Tu první skupinu tvoří instituce, které si prostřednictvím úvěrového registru před vlastním poskytnutím úvěru prověřují schopnost žadatele tento úvěr v budoucnu splatit. Díky tomu jsou schopny odmítnout půjčku domácnostem, které se díky své neopatrnosti dostaly do dluhové spirály. Většina bank, kromě vlastních spotřebitelských úvěrů, nabízí podobné produkty prostřednictvím „dceřiných společností“ (typicky tak zajišťují např. splátkový prodej). Zde bývají problémy menší, neboť by nekalé obchodní praktiky mohly poškodit mateřskou firmu.  

Druhou skupinu nebankovních institucí poskytujících spotřebitelské úvěry tvoří společnosti, které si, na rozdíl od dříve jmenované skupiny, před poskytnutím půjčky nejenže neprověřují bonitu jejich potenciálního klienta, ale zpravidla ani nepožadují žádné zajištění jimi poskytnutého úvěru. Toto riziko pak vyvažují poměrně vysokými úrokovými sazbami, jež za půjčení peněz požadují. Z výše uvedeného je tedy zřejmé, že působení těchto společností na českém trhu spotřebitelských úvěrů můžeme označit spíše za negativní. 

Jejich politika „půjčíme všem, kteří o to požádají“, vede totiž k tomu, že na tyto společnosti se ve většině případů obracejí domácnosti, které již mají s dluhy určité problémy a jež neuspěly u standardních bankovních institucí, ani u nebankovních splátkových společností spadajících do první skupiny. Díky tomuto svému přístupu tak tyto firmy přispívají k dalšímu zadlužování problémových domácností a tím pádem také k prohlubování jejich stávajících finančních problémů. Pokud úvěry neposkytuje banka (případně družstevní záložna), nespadá její činnost pod kontrolní pravomoci ČNB a neřídí se ani bankovními pravidly.  

Úrokové sazby často přesahují zákonné limity a smluvní pokuty jsou nadhodnocené a nereflektují skutečné náklady. Nebankovní subjekty dozoruje pouze ČOI a má omezené možnosti kontroly a nápravy. Zasahuje pouze pokud jsou porušeny „firemní“ obchodní podmínky (kvalita obchodních podmínek samotných není předmětem zkoumání, pokud přímo neporušují zákon).

Úrokové sazby bývají oproti klasickým bankovním úvěrům i více než dvojnásobné – rychlost poskytnutí úvěru tedy není jen výhodou, odpovídá nízké kvalitě dodaných klientských informací. Informace o skutečné ceně jsou nedostupné, případně dodány klientům „na poslední chvíli.“  

Několik rad Asociace občanských poraden

Co byste měli vědět, než požádáte o nákup na splátky nebo spotřebitelský úvěr

 • za určitých podmínek může být výhodnější si půjčit od banky i přesto, že vyřízení žádosti zpravidla trvá déle,
 • pokud je v reklamě, že úrok je např. od 9 %, zpravidla vy budete splácet větší úrok,
 • uváděná procenta úroků nejsou spolehlivou ani nejdůležitější informací, jaká bude konečná cena zboží,
 • ptejte se na všechny poplatky, povinná pojištění a cenu úvěrového účtu a porovnejte konečnou cenu v případě, že se rozhodujete mezi více spotřebními úvěry,
 • smluvní pokuty mohou být nepřiměřeně vysoké – jste si jisti, že nebudete mít skutečně problémy se splácením?
 • při výpočtu, zda si můžete půjčku dovolit, by vám mělo po odečtení všech nákladů (nájem, telefon, měsíční jízdenky, jídlo, aj.) a předpokládaných splátek zbýt ještě 20 % příjmů - nikdy nevíte, co se může stát,
 • půjčujte si buď na ochranu a péči o zdraví, nebo na zboží a služby, které budete užívat i po zaplacení poslední splátky,
 • jestli skutečně výrobek nebo služba odpovídá vaším potřebám, jinak řečeno, zda-li je skutečně potřebujete. 

Rozhodně nepodepisujte smlouvu, pokud:

 • jste ji nečetli,
 • je psána drobným písmem nebo jsou v ní slova, kterým nerozumíte,
 • je podmínkou povolení inkasa na vašem účtu,
 • obsahuje nevyplněnou směnku, kterou může později věřitel vyplnit,
 • ručíte za půjčku známému, jehož finanční situaci neznáte dobře,
 • některý z vašich dokumentů (např. občanský průkaz, potvrzení o zaměstnání aj.) není       pravdivý, 
 • v době splácení zboží nejsou ve vašem rozpočtu žádné výdaje, které je možné uhradit až po skončení splátek. 

Na co máte právo

 • vrátit zboží do 14 dnů, pokud jste si zboží objednali z televizního pořadu, katalogu nebo internetu,
 • neplatit žádné úroky ani zvláštní poplatky, pokud uhradíte celou částku do 7 dnů od podepsání úvěru nebo půjčky.
   

Jak je to s možnými právními dopady, platnou legislativou a názorem ekonoma na problematiku zadlužení se dozvíte v článku nesoucí název „Úvěruj, ale prověřuj“ uveřejněném v prosincovém čísle časopisu Osobní finance, který je momentálně dostupný na stáncích.

 

Další článek


 

 


Další články

Spouštíme nový FinExpert!

Spouštíme nový FinExpert!

Několik posledních měsíců jsme intenzivně pracovali na nové verzi webu FinExpert.cz.

5.  4.  2017  |  Ondráčková Kamila

Sociální pojištění pro OSVČ v roce 2017

Sociální pojištění pro OSVČ v roce 2017

Zálohy živnostníků na sociální pojištění v roce 2017 porostou. Výše zálohy se vypočítává dle zisku v předchozím období. (aktualizováno)

4.  4.  2017  |  Gola Petr  |  9

Velká mapa malého podnikání: kde je konkurence, kde jsou příležitosti?

Velká mapa malého podnikání: kde je konkurence, kde jsou příležitosti?

4.  4.  2017  |  Pospíšil Aleš
Aplikace Záchranka pomáhá už rok. Nic nestojí, ale může být k nezaplacení

Aplikace Záchranka pomáhá už rok. Nic nestojí, ale může být k nezaplacení

3.  4.  2017  |  Pospíšil Aleš  |  1
V Praze je blaze. Z evropských regionů je v HDP na hlavu na 6. místě

V Praze je blaze. Z evropských regionů je v HDP na hlavu na 6. místě

3.  4.  2017  |  Pospíšil Aleš  |  1

Mzdová kalkulačka

Student
Držitel průkazu ZTP/P
Invalidita 1. nebo 2. stupně
Invalidita 3. stupně
Penze / rodičovská dovolená