FinExpert.e15.cz

Proč mají USA nejlepší konkurenci v ekonomice?

Výkonnost, infrastruktura, efektivita obchodu a výkonnost domácí vlády – jak dopadly evropské země a jak Česko?
Proč mají USA nejlepší konkurenci v ekonomice?

Od roku 1989 sestavuje IMD (Institut for management development, Lausanne, Švýcarsko) žebříček nejkonkurenceschopnějších ekonomik světa ve své každoroční zprávě „The World Competitiveness Report“. První místo patří již řadu let Spojeným státům Americkým.

Systém hodnocení

Každá z uvedené čtyř kategorií pod sebou skrývá hodnocení několika dalších statistických ukazatelů. Výkonnost ekonomiky v sobě zahrnuje hodnocení zahraničního obchodu, nezaměstnanosti, cenové hladiny, množství zahraničních investic. Pod pojmem infrastruktura je zahrnuta nejenom dopravní situace v zemi (dálniční síť, silniční síť, letecká…), ale i úroveň vzdělání, zdravotnictví, životního prostředí a úrovni výzkumu a vývoje.

Efektivita obchodu je souhrnným ukazatelem hodnocení jednotlivých zemí světa v produktivitě práce, místních podnikatelských zvyklostech a úrovní legislativního prostředí. Výkonnost domácí vlády je souhrnným ukazatelem zohledňujícím míru inflace, veřejného dluhu, platební bilance či vládní stability a úrovně demokracie v zemi.  Česku patří 30. místo na světě, což je velmi pěkné hodnocení, vždyť až za námi se umístilo Španělsko, Itálie, Portugalsko či Řecko.

Ekonomika USA

Nejkonkurenceschopnější ekonomikou na světě jsou dle uvedené analýzy Spojené státy Americké. Objem průmyslové výroby ve Spojených státech je nejvyšší na světě. Silný růst v posledních letech zaznamenává především zpracovatelský průmysl a vyspělé technologie: počítače, internet, telekomunikace a polovodiče. Americké podniky silně

Investují (především do vybavení a software) a produktivita práce se neustále zvyšuje. Nejvyšším průmyslovým odvětvím v USA je výroba automobilů, která je vyšší než HDP celé střední Evropy. Ve Spojených státech Amerických se vyrobí a prodá nejvíce aut na světě.  Dominantní je výroba osobních a malých užitkových vozů. Dalším odvětvím, které získává je energetika. USA jsou největším producentem i spotřebitelem všech forem energie, nejen kvůli síle ekonomiky, ale také spotřebou domácností, které je mimořádně vysoká. Průměrná spotřeba elektrické energie činí 13,5 MWh na obyvatele, průměrná cena činí 7,1 centu /kWh. Rovněž klíčovou roli v americkém hospodářství hraje výroba výpočetní techniky. Výrazným znakem odvětví je zkracování inovačního cyklu (zákazníci obnovují či vyměňují vybavení častěji) a klesající ceny hardware.

Největším výrobcem počítačů zůstává Dell, těsně před HP.  Dohromady vyrobily něco málo přes 60 milionů kusů počítačů. Hlavním tahounem americké ekonomiky jsou ovšem profesní služby (poradenství, reklama, pojišťovnictví či vzdělání). Tyto firmy jsou pružné, inovativní a zdrojem nových pracovních míst. Není bez zajímavosti, že nové pracovní místa v dnešním světě vznikají z převážné části v malých firmách, které se dokáží flexibilně adaptovat na nové vzniklé podmínky na trhu. Touha nebýt na nikom závislý, pracovat sám na sebe, být si vlastním pánem. To jsou jenom některé důvody, proč počet drobných podnikatelů je ve Spojených státech Amerických nejvyšší na světě a neustále roste.

Drobní živnostníci jsou hnacím motorem ekonomiky.  Protože se v USA vyplatí samostatně podnikat, je zde mnohem nižší nezaměstnanost než v Evropě.  Podnikatelé pomáhají ekonomickému rozvoji, jsou aktivní a vydělané peníze dále investují. Rozvíjením svého podnikání současně podporují technologický rozvoj. V Americe je podpora podnikání nejvyšší na světě.

Hong Kong a Singapur

Druhé a třetí místo patří malým asijským zemím:  Hong Kongu a Singapuru. Obě země nabízí velmi liberální podmínky pro vstup zahraničního kapitálu – stejné pro domácí i zahraniční investory. Žádné pobídky ani omezení pro zahraniční subjekty neexistují. Ekonomiky obou zemí jsou až na drobné výjimky celé privátní. Obě malé země patří mezi nejčastější cíl zahraničních investic (v přepočtu na jednoho obyvatele nemají ve světě konkurenci). Perspektivními odvětvími v obou zemích pro investice jsou: obchod, bankovní, finanční a další služby, pojišťovnictví, telekomunikace.

V Evropě hraje prim Skandinávie

Evropské severské země (Norsko, Finsko, Švédsko, Dánsko a Island) patří podle mnoha mezinárodních posudků k nejbezpečnějším zemím světa pro zahraniční investice.  Ve všech zemích je zaručena dostatečná ochrana práv týkajících se duševního vlastnictví, současně zde takřka neexistuje korupce (podle různých statistik měření korupce v daném státě je Finsko na prvním místě na světě). V těchto zemích je nejnižší kriminalita.   Rovněž je zaručena ochrana hospodářské soutěže, zákony jsou v těchto zemích pravidelně novelizovány. Veřejné vyvlastnění soukromého vlastnictví je téměř výhradně omezeno na veřejné stavební účely, jako jsou mosty, velké projekty dálnic – vždy s kompenzací. Např. v Dánsku není znám případ poškození zahraničního investora. Severské právní systémy jsou založeny po staletí trvající kontinuitě. Infrastruktura je v těchto zemích na špičkové úrovni. Např. dánský systém distribuce je stále nejvýkonnější na světě. Kodaňské letiště je jedno z nejmodernějších v Evropě (s ohledem na počet přepravených osob šesté největší, tranzitního odbavení zboží trvá pouze 3 hodiny a je nejkratší na světě).

Nejvíce si polepšila Čína

Oproti loňskému roku 2005 si nejvíce ze všech zemí polepšila Čína (z 28. místa na 18. místo). Čína za posledních 5 let vykázala vysoký ekonomický růst, každoročně v průměru o 9%. Zahraniční obchod končil vždy aktivním saldem. Devizové rezervy rostou, kurs měny je stabilní, moderní technologie jsou na vzestupu. Soukromý sektor se rozvíjí, jsou prohloubeny tržní principy.  V roce 2001 se staly Čína členem WTO, čímž se částečně uvolnil čínský trh. Objemem zahraničního obchodu již nyní patří Číně 4. místo na světě. Objemem zahraničních investic v zemi patří Číně dokonce první místo na světě. Obrovský čínský trh je šancí pro mnoho výrobců a nabízí netušené možnosti, prosadit se na něm je však velice obtížně a ne každému se to podaří.

Nejkonkurenceschopnější země světa 2006 (pouze prvních 40. míst)

1. USA
2. Hongkong
3. Singapur
4. Island
5. Dánsko
6. Austrálie
7. Kanada
8. Švýcarsko
9. Lucembursko
10. Finsko
11. Irsko
12. Norsko
13. Rakousko
14. Švédsko
15. Nizozemí
16. Japonsko
17. Taiwan
18. Čína
19. Estonsko
20. Velká Británie
21. Nový Zéland
22. Malajsie
23. Chile
24. Izrael
25. Německo
26. Belgie
27. Francie
28. Indie
29. Skotsko
30. Česko
31. Thajsko
32. Španělsko
33. Korea
34. Slovensko
35. Kolumbie
36. Maďarsko
37. Řecko
38. Portugalsko
39. JAR
40. Slovinsko

Pramen: IMD (Institut for management development, Lausanne, Švýcarsko) „The World Competitiveness Report 2006“

Další článek


 

celkem 1 komentář

Nejnovější komentáře

hm
hm
21. 10. 2006, 15:44

Další články

Spouštíme nový FinExpert!

Spouštíme nový FinExpert!

Několik posledních měsíců jsme intenzivně pracovali na nové verzi webu FinExpert.cz.

5.  4.  2017  |  Ondráčková Kamila

Sociální pojištění pro OSVČ v roce 2017

Sociální pojištění pro OSVČ v roce 2017

Zálohy živnostníků na sociální pojištění v roce 2017 porostou. Výše zálohy se vypočítává dle zisku v předchozím období. (aktualizováno)

4.  4.  2017  |  Gola Petr  |  9

Velká mapa malého podnikání: kde je konkurence, kde jsou příležitosti?

Velká mapa malého podnikání: kde je konkurence, kde jsou příležitosti?

4.  4.  2017  |  Pospíšil Aleš
Aplikace Záchranka pomáhá už rok. Nic nestojí, ale může být k nezaplacení

Aplikace Záchranka pomáhá už rok. Nic nestojí, ale může být k nezaplacení

3.  4.  2017  |  Pospíšil Aleš  |  1
V Praze je blaze. Z evropských regionů je v HDP na hlavu na 6. místě

V Praze je blaze. Z evropských regionů je v HDP na hlavu na 6. místě

3.  4.  2017  |  Pospíšil Aleš  |  1

Mzdová kalkulačka

Student
Držitel průkazu ZTP/P
Invalidita 1. nebo 2. stupně
Invalidita 3. stupně
Penze / rodičovská dovolená