FinExpert.e15.cz

Proč ceny akcií rostou aneb jak dobře investovat

Rozhodli jste se obohatit spravované portfolio o několik akcií? Nevíte, která společnost by mohla nejlépe zhodnotit vložené finanční prostředky? Ukážeme vám, kdy je nejvhodnější okamžik k nákupu a prodeji vybraného titulu a které informace působí na pohyb kurzů.
Proč ceny akcií rostou aneb jak dobře investovat

Proč nakupujeme akcie

Jako správní investoři se jistě budete snažit o maximální zhodnocení vlastních nebo svěřených finančních prostředků. Investujete tedy proto, abyste dnes výhodně nakoupili a zítra nebo až za několik let se ziskem prodali. Za vhodný nástroj zhodnocení finančních prostředků můžete zvolit akcie. Otázkou však zůstává, do kterých akciových společností je výhodné investovat a kdy je nejvhodnější okamžik k nákupu nebo prodeji vybraného titulu. Pokud se vám podaří nakoupit a prodat akcie ve správnou dobu, získáte nejen rozdíl mezi prodejní a nákupní cenou, tedy kapitálový výnos, ale i případný podíl na hospodářském výsledku společnosti (dividendy).


Akcie patří mezi majetkové cenné papíry. Pokud nakupujete akcie, vkládáte do podnikání vlastní finanční prostředky. Stáváte se společníky akciové společnosti a získáváte právo spolurozhodovat při jejím řízení (podle počtu držených akcií), podílíte se na zisku a likvidačním zůstatku v případě jejího zániku.

Kdy je akcionář spokojený

Jako majitel menšího balíku akcií budete jistě spokojeni, když cena vašich akcií na trhu poroste a v případě dlouhodobější držby získáte každoročně příslušnou dividendu. Úspěšnost a stabilní tempo růstu společnosti vám zajistí odpovídající kapitálový výnos. S případnou výplatou dividend to již tak jednoznačné není. Rozhodnutí o tom, zda a v jaké výši bude vyplácen podíl na zisku, vydává valná hromada akciové společnosti. Při držbě několika akcií nemůžete svým hlasem ovlivnit rozhodnutí většinového vlastníka. Pokud nebude dividenda v příslušném roce vyplacena, pak vám zbude pouze odpovídající kapitálový výnos.

Nahoru a dolů

Sledujete-li vývoj kurzů akcií, vidíte, že jednou se cena šplhá nahoru a jindy padá dolů. Proč tomu tak je? Podobně jako na každém jiném trhu, i na akciovém vystupují dva základní subjekty. Nakupující, kteří nakupují z jejich pohledu podhodnocené akcie, a prodávající, kteří se snaží zbavit nadhodnocených akcií. Akciový trh není nikdy v dokonalé rovnováze, dochází k neustálým změnám nabídky a poptávky. Převis poptávky po akciích dané společnosti žene cenu směrem nahoru, převis nabídky směrem dolů. Tyto změny vedou k pohybu aktuálního kurzu kolem vnitřní hodnoty akcie. V případě, že je aktuální cena akcie nižší než její vnitřní hodnota, nastává vhodný okamžik k nákupu. Pouze tímto porovnáním se můžete řídit spíše při krátkodobé investici, tedy spekulaci na růst nebo pokles kurzu. Při několikaleté investici však nezapomeňte sledovat i ostatní důležité informace a dlouhodobý trend.


Vnitřní hodnota akcie je odvozována od budoucích výnosů pro akcionáře. Pokud kapitálový trh oceňuje akcie správně, pak se aktuální tržní cena rovná její vnitřní hodnotě. V případě, že trh akcie pod nebo nadhodnocuje, dochází k rozdílům oproti tržní hodnotě.

Které informace je třeba sledovat

K nákupu nebo prodeji vybraných akcií vede investory subjektivní vyhodnocení všech dostupných informací. Nejdůležitější informace naleznete v analýzách a predikcích hospodářského vývoje dané země, analýzách odvětví, do kterého bude vaše investice směřovat i v analýze konkrétního podniku.

Sběr a vyhodnocení potřebných informací jsou náročné jak z hlediska času, tak i financí. Patříte-li mezi drobné investory, zřejmě nebude ve vašich silách průběžně sledovat a vyhodnocovat veškeré relevantní informace. Výhodnější bude spolupráce s profesionálním makléřem, který vám na základě tipu analytika doporučí vhodnou investici. Pokud se však budete v dané problematice orientovat, můžete porovnat vlastní názor s doporučením makléře.

Úspěšné firmy přispívají k růstu ekonomiky

Ekonomiky jednotlivých zemí jsou vzájemně provázány. Očekávaný i skutečný vývoj světové ekonomiky ovlivňuje vývoj ekonomik domácích. Česká republika patří mezi ty malé a otevřené, proto je velmi citlivá na změny v okolních zemích. I samotná ekonomika dané země prochází v průběhu času hospodářskými cykly. V dlouhém časovém horizontu se tedy střídají období, kdy je ekonomika v rozpuku a majitelé akcií jásají, a období útlumu, kdy akcie ztrácí svoji atraktivitu a přináší velmi malý výnos. Teorie uvádí, že co se stane na akciovém trhu dnes, to se skutečně do šesti měsíců v ekonomice projeví. Důvodem je skutečnost, že investoři dokáží poměrně přesně předpovědět budoucí vývoj domácího produktu (HDP).

Hrubý domácí produkt

Hrubý domácí produkt patří mezi základní ekonomické ukazatele sledované země. Pokud se ekonomika dostává do vzestupné fáze hospodářského cyklu, dochází i k růstu HDP. Lidé zvyšují svoji spotřebu, většina podniků následně zvyšuje objem produkce, rostou tržby a zisky podniků. Akcie začínají být pro investici atraktivní, roste počet kupujících a také ceny. Pokud jste byli před nastartováním hospodářského růstu odvážnými investory, můžete počítat se zhodnocením vložené investice. Hospodářský růst však netrvá věčně a po určité době se začnou projevovat první příznaky zpomalení. Tempo růstu HDP je stále nižší a dostává se na úroveň maxima. Podniky dosahují vysokých zisků. Pokud si již myslíte, že se ekonomika nachází ve svém maximu a očekáváte pokles, pak neváhejte a začněte držené akcie prodávat. Hospodářský pokles budou samozřejmě očekávat i ostatní investoři a začnou prodávat své akcie. Po zahájení hromadného prodeje akcií začnou jejich tržní ceny prudce klesat.

Hospodářský cyklus a výběr společnosti

Jednotlivá odvětví ekonomiky reagují na různé fáze hospodářského cyklu odlišně. Některé podniky dosahují velmi dobrých výsledků v růstové fázi hospodářského cyklu a špatných v období poklesu. V podstatě kopírují hospodářský cyklus. Jde o podniky, které vyrábějí produkty, jejichž nákup mohou spotřebitelé uskutečnit později. Jako příklad můžeme uvést automobilový a letecký průmysl, bankovnictví, stavebnictví apod. Akcie těchto společností nakupujte před nastartováním nebo na počátku hospodářského růstu a prodávejte před očekávaným poklesem.

U podniků vyrábějících životně důležité produkty lze očekávat dosahování relativně dobrých výsledků ve všech fázích hospodářského cyklu. Např. potraviny a léčiva budete potřebovat jak v období ekonomického růstu, tak i poklesu. Kurzy akcií těchto společností ve větší míře nereagují na hospodářský cyklus (vývoj ekonomiky). Příčiny pohybu kurzu je třeba hledat jinde - např. informace o vyvinutí nového léku. Firmy vyrábějící jednodušší, méně kvalitní a podřadnější produkty dosahují dobrých výsledků v období hospodářského poklesu (kdy se ekonomika dostává do recese). Horší výsledky naopak můžete očekávat v období rozmachu ekonomiky.

Daňová zátěž

Nezanedbatelný vliv na cenu akcií má výše daně z příjmu fyzických a právnických osob. Daně firmám snižují zisky, snižuje se výše vyplácených dividend, jsou omezeny prostředky pro další rozvoj podniku a akcie firem se stávají pro investory méně atraktivními. Při rostoucí sazbě daně z příjmů dochází k poklesu ceny akcií.

Inflace

Pokud je míra inflace přijatelná a odpovídá vašim odhadům, nemá na kurz akcií podstatný vliv. Pokles kurzu můžete očekávat, pokud inflace nečekaně vzroste. Inflační prostředí zvyšuje ekonomickou nejistotu, která se přelévá i na akciový trh. Investoři nechtějí podstupovat vysoké riziko, prodávají akcie a tlačí cenu dolů.

Úrokové sazby alternativních aktiv

Při růstu úrokových sazeb alternativních aktiv (termínovaných vkladů, obligací apod.) dojde k poklesu zájmu o akcie a jejich cena klesá. Investice do akcií je poměrně riziková a pokud se dostanou úrokové sazby bezpečného a méně bezpečného aktiva na stejnou úroveň, pak volí investor vždy bezpečnější cestu.

Politické a ekonomické šoky

Válečné konflikty, demise vlád, ropné šoky, obrovská inflace vždy vedou k destabilizaci ekonomiky a poklesu kurzu akcií. Investoři se obávají ztráty vložených prostředků a hromadně prodávají akcie, čímž tlačí cenu dolů.

Než začnete obchodovat

Pravidelné sledování uvedených ukazatelů vám pomůže při výběru nejvhodnějších akcií. Pro investiční začátečníky doporučujeme sledovat tyto základní ukazatele, zvažovat výhodnost nákupu vybraného titulu a porovnávat vlastní závěry s doporučením profesionálního makléře.

Další článek


 

Související články


celkem 8 komentářů

Nejnovější komentáře

Re: jak zacit?
Adam Perutka
24. 10. 2005, 23:59
Re: jak zacit?
bob
24. 10. 2005, 15:39
Re: pozor !!!
Petr Broža
23. 10. 2005, 11:44
Re: většina jde jinou cestou
Rada
23. 10. 2005, 01:15
Re: pozor !!!
Rada
23. 10. 2005, 01:03

Další články

Spouštíme nový FinExpert!

Spouštíme nový FinExpert!

Několik posledních měsíců jsme intenzivně pracovali na nové verzi webu FinExpert.cz.

5.  4.  2017  |  Ondráčková Kamila

Sociální pojištění pro OSVČ v roce 2017

Sociální pojištění pro OSVČ v roce 2017

Zálohy živnostníků na sociální pojištění v roce 2017 porostou. Výše zálohy se vypočítává dle zisku v předchozím období. (aktualizováno)

4.  4.  2017  |  Gola Petr  |  9

Velká mapa malého podnikání: kde je konkurence, kde jsou příležitosti?

Velká mapa malého podnikání: kde je konkurence, kde jsou příležitosti?

4.  4.  2017  |  Pospíšil Aleš
Aplikace Záchranka pomáhá už rok. Nic nestojí, ale může být k nezaplacení

Aplikace Záchranka pomáhá už rok. Nic nestojí, ale může být k nezaplacení

3.  4.  2017  |  Pospíšil Aleš  |  1
V Praze je blaze. Z evropských regionů je v HDP na hlavu na 6. místě

V Praze je blaze. Z evropských regionů je v HDP na hlavu na 6. místě

3.  4.  2017  |  Pospíšil Aleš  |  1

Mzdová kalkulačka

Student
Držitel průkazu ZTP/P
Invalidita 1. nebo 2. stupně
Invalidita 3. stupně
Penze / rodičovská dovolená