FinExpert.e15.cz

Pro studium na VOŠ ještě pořád není pozdě

Touha studovat je u mladých lidí daleko větší, než jsou kapacitní a finanční možnosti našeho školství, proto i letos byly odmítnuty spousty zájemců o studium na vysokých školách. Máme pro vás tip, jak toto překonat a studovat dál.
Pro studium na VOŠ ještě pořád není pozdě

Zřejmě poslední nadějí nepřijatých uchazečů o studium na vysoké škole je podání odvolání proti rozhodnutí o nepřijetí – dle vysokoškolského zákona se používá označení „přezkumné řízení“. Pokud ani tady nebudete úspěšní, nezbývá než hledat jinou vhodnou alternativu studia.

Na VOŠ ještě pořád není pozdě

Jednou z doporučovaných alternativ je studium na VYŠŠÍCH ODBORNÝCH ŠKOLÁCH (VOŠ). Právě tyto druhy škol kvůli odmítnutým uchazečům vypisují druhá kola přijímacího řízení, která se konají od června do srpna daného školního roku. Šance na přijetí je pro každého uchazeče poměrně vysoká, vždyť v průměru jsou přijati dva ze tří zájemců. Navíc vzdělání, které dosáhnou, určitě není k zahození! Tyto školy jsou schopny poskytnout další vzdělání okolo 13 000 studentů, kteří úspěšně absolvovali libovolnou střední školu (složili maturitní zkoušku).
Školy si individuelně stanovují podmínky pro přijímací řízení. Většina škol vypisuje dva termíny přijímacího řízení, na kterých testují znalosti uchazečů. Ve výjimečných případech můžete být na školu přijati i bez vykonání přijímací zkoušky, obvykle díky výborným výsledkům ze střední školy.
Přihlášky na VOŠ seženete na jakékoliv střední škole, k dispozici jsou i přímo na vyšších odborných školách. Lze jen doporučit, aby se zájemce před podáním přihlášky osobně seznámil s náplní studijního oboru, který škola nabízí, popř. školu osobně navštívil. Získá tak spoustu užitečných  informací a zároveň posoudí materiální vybavení školy (počítačové a jazykové učebny).

Organizace studia

Na území České republiky existuje cca 150 VOŠ (státní i soukromé) s různým profilovým zaměřením (technické, umělecké, ekonomické a zdravotnické obory, cestovní ruch apod.) Délka studia na vyšší odborné škole je u naprosté většiny oborů tříletá. Vyšší odborné vzdělávání se ukončuje tzv. absolutoriem.
Absolutorium se skládá ze zkoušky z odborných předmětů, zkoušky z cizího jazyka a obhajoby absolventské práce. Dokladem o dosažení vyššího odborného vzdělání je vysvědčení o absolutoriu a diplom absolventa vyšší odborné školy. Označení absolventa vyšší odborné školy, které se uvádí za jménem, je „diplomovaný specialista" – zkráceně „DiS.“.

Zadarmo to není, platí se školné

Jednou z nevýhodou VOŠ je nutnost platit školné, i když na státních školách se jeho výše nepohybuje v nijak závratných částkách, obvykle od 2 500 Kč do  5 000 korun za rok. Na základě špatné sociální situace studenta nebo za vynikající prospěch může být polovina školného ředitelem  školy prominuta. Horší situace je u soukromých škol, které si poplatky stanovují samostatně a různí se podle studovaného oboru. Obvykle dosahují výše od 15 000 Kč do 30 000 Kč za rok. Student dále musí počítat se souvisejícími náklady - dojíždění, ubytování, studijní materiály aj. Naopak výhodou je poměrně široká nabídka oborů v každém kraji, a tak může stu-dent do školy pravidelně dojíždět a ušetřit za ubytování.
Jako na vysoké škole

Studium je podobné vysokoškolskému

Celé studium je koncipováno obdobně jako studium vysokoškolské. Školní rok se dělí na zimní a letní období a dále na období, kdy probíhá výuka a kdy zkouškové období. Studenti během roku navštěvují různé přednášky, semináře či cvičení a jejich znalosti jsou průběžně kontrolovány formou písemných a ústních zkoušek, zápočtů a kolokvií. Studenti dále průběžně vypracovávají seminární práce zaměřené na schopnost najít a prostudovat požadované informaci k zadanému tématu. Některé školy dokonce nabízí studentům i volitelné předměty, čímž se student stává tvůrcem svého studijního programu. Nedílnou součástí výuky je odborná praxe v délce i několika měsíců.

O absolventy VOŠ je zájem

Obrovskou výhodou studia na VOŠ je orientování výuky tak, aby studenti mohli své teoretické poznatky co nejlépe uplatnit v praxi. Po ukončení studia by absolvent měl mít vysokou odbornou kvalifikaci ve studovaném oboru, a tak bude schopen se rychle uplatnit na trhu práce. Tuto skutečnost dokumentují statistiky úřadů práce, ve kterých mají absolventi VOŠ téměř stejné postavení jako vysokoškoláci. Někteří zaměstnavatelé si je dokonce někdy cení více než čerstvých bakalářů z vysokých škol. 
Úspěšný absolvent VOŠ má docela dobré vyhlídky na své uplatnění na trhu práce. Přesto nic nebrání tomu, aby dále studoval nějakou vysokou školu (např. kombinovanou formou studia). Když uchazeč úspěšně projde přijímacím řízením, může mu daná fakulta některou část absolvovaného studia na VOŠ uznat nebo dokonce přijmout uchazeče rovnou do vyššího ročníku.
O tom, že VOŠ mají úspěch svědčí i to, že z těch nejlepších by se měly postupem času stát vysoké školy neuniverzitního typu, čímž by se odstranil hlavní nedostatek tohoto druhu studia – student získá více ceněný vysokoškolský titul „bakalář“ místo současného "DiS".

Další článek


 

Související články


 


Další články

Spouštíme nový FinExpert!

Spouštíme nový FinExpert!

Několik posledních měsíců jsme intenzivně pracovali na nové verzi webu FinExpert.cz.

5.  4.  2017  |  Ondráčková Kamila

Sociální pojištění pro OSVČ v roce 2017

Sociální pojištění pro OSVČ v roce 2017

Zálohy živnostníků na sociální pojištění v roce 2017 porostou. Výše zálohy se vypočítává dle zisku v předchozím období. (aktualizováno)

4.  4.  2017  |  Gola Petr  |  9

Velká mapa malého podnikání: kde je konkurence, kde jsou příležitosti?

Velká mapa malého podnikání: kde je konkurence, kde jsou příležitosti?

4.  4.  2017  |  Pospíšil Aleš
Aplikace Záchranka pomáhá už rok. Nic nestojí, ale může být k nezaplacení

Aplikace Záchranka pomáhá už rok. Nic nestojí, ale může být k nezaplacení

3.  4.  2017  |  Pospíšil Aleš  |  1
V Praze je blaze. Z evropských regionů je v HDP na hlavu na 6. místě

V Praze je blaze. Z evropských regionů je v HDP na hlavu na 6. místě

3.  4.  2017  |  Pospíšil Aleš  |  1

Mzdová kalkulačka

Student
Držitel průkazu ZTP/P
Invalidita 1. nebo 2. stupně
Invalidita 3. stupně
Penze / rodičovská dovolená