FinExpert.e15.cz

Přivýdělek u mateřské a rodičovské dovolené

Některé maminky chtějí rodinnému rozpočtu pomoci i na mateřské či rodičovské dovolené. Jak si mohou přivydělat?
Přivýdělek u mateřské a rodičovské dovolené

Skloubit práci a péči o malé dítě není snadné. Přesto se dá najít odpovídající práce. Nejlepším řešením je vlastní výdělečná činnost nebo práce z domova. V tomto případě si lze práci lépe rozvrhnout. Legislativní podmínky jsou v současné době pro případný přivýdělek maminek (nebo tatínků) dobré, je však zapotřebí dodržet určitá pravidla.

Mateřská dovolená

Během mateřské dovolené se vyplácí mamince peněžitá pomoc v mateřství. Manžel má nárok na tuto dávku pouze v případě, že jeho manželka nemůže pro vážné dlouhodobé onemocnění o dítě pečovat. Peněžitá pomoc v mateřství je dávkou nemocenského pojištění. Vyplácena je buď zaměstnavatelem nebo okresní správou sociálního zabezpečení (OSSZ). Pro přiznání mateřské dovolené je potřeba splnit zákonné podmínky, nárok není automatický.

Když je přivýdělek nutností

Když je přivýdělek nutností

Důvody pro druhý příjem jsou v zásadě dva: možnost více si dopřát a mít více peněz např. na své koníčky nebo nutnost.

Hlavní podmínkou je především účast na nemocenském pojištění alespoň 270 dní v posledních dvou letech před porodem a o dítě pečovat. Do uvedených 270 dní se započítává i doba studia, jestliže počátek šestého týdne před očekávaným dnem porodu připadne do období 270 dní ode dne úspěšného ukončení studia. Nepočítá se však doba evidence na úřadu práce. Uchazečům o zaměstnání tak peněžitá pomoc v mateřství nenáleží, neboť nejsou nemocensky pojištěni. Existuje však ochranná lhůta 180 dní po skončení zaměstnání, pokud zaměstnání skončilo v době těhotenství.

Peněžitá pomoc v mateřství se pobírá po celou dobu mateřské dovolené, tj. 28 týdnů. Když se narodí dvě a více dětí, tak 37 týdnů. Začíná se vyplácen od 6. až 8. týdne před očekávaným porodem. O tuto dávku je samozřejmě potřeba požádat na předepsaném tiskopise a nechat jej potvrdit ošetřujícím gynekologem. Tento tiskopis je potřeba předat zaměstnavateli. Osoby samostatně výdělečně činné jej předají přímo OSSZ.

Peněžitá pomoc v mateřství činí 70 % z denního vyměřovacího základu. Denní vyměřovací základ se redukuje, redukční hranice od 1. ledna 2009 jsou:

  • 786 Kč
  • 1 178 Kč
  • 2 356 Kč

Do první redukční hranice se počítá 100 %, z částky nad první redukční hranici do druhé redukční hranice se počítá 60 % a z druhé do třetí redukční hranice se počítá 30 % a k částce nad třetí redukční hranici se nepřihlíží. Např. při hrubém měsíčním příjmu 16 tisíc Kč činí peněžitá pomoc v mateřství 11 070 Kč měsíčně (při 24 tisících činí 16 560 Kč).

Při mateřské dovolené si může maminka přivydělat bez jakéhokoliv omezení jako zaměstnanec. Jedinou podmínkou je, že nesmí pracovat u stejného zaměstnavatele, kde pracovala před nástupem na mateřskou dovolenou. Vykonávat vlastní výdělečnou činnost však nelze.

Rodičovská dovolená

Během rodičovské dovolené pobírá rodič rodičovský příspěvek. Na rodičovský příspěvek má maminka (nebo tatínek) nárok, jestliže po celý kalendářní měsíc osobně pečuje o nejmladší dítě v rodině. Dokonce se mohou v pobíraní příspěvku střídat. Jeho výše je paušální a pro všechny stejná. Nezáleží tedy na předchozích výdělcích. Není potřeba ani splnit žádné zvláštní zákonné podmínky. Ze zákona si lze vybrat délku pobírání rodičovského příspěvku. Ne délce čerpání záleží potom jeho výše. Zákonné možnosti jsou:

  • 11 400 Kč při pobírání rodičovského příspěvku dva roky, současně je nutné mít dostatečný předchozí příjem - nárok na peněžitý příspěvek v mateřství alespoň ve výši 380 Kč na den
  • 7 600 Kč při pobírání rodičovského příspěvku tři roky
  • při pobírání rodičovského příspěvku čtyři roky bude činit jeho výše 7 600 Kč (prvních 21 měsíců) a následně 3 800 Kč (až do 48. měsíce)

O rodičovský příspěvek je nutné požádat na předepsaném formuláři na místně příslušném úřadu státní sociální podpory.

Při rodičovské dovolené si lze přivydělat bez omezení. Je možná i samostatná výdělečná činnost. Je ovšem nutné zajistit po dobu práce dohled pro dítě jinou zletilou osobou. Podmínku celodenní péče o dítě splníte i tehdy, když bude Vaše dítě v jeslích, mateřské škole nebo jiném zařízení pro děti předškolních věku za předpokladu dodržení těchto podmínek:

  • dítě mladší 3 let navštěvuje jesle nejvýše 5 kalendářních dní v měsíci
  • dítě starší 3 let navštěvuje školku maximální 4 hodiny denně nebo 5 dní v měsíci

Při splnění těchto podmínek budete mít nárok na rodičovský příspěvek.

Další článek


 

Související články


celkem 90 komentářů

Nejnovější komentáře

A do kterého jste prosím chodila? také to zvažuji a ...
Katka
7. 1. 2018, 20:53
Já jsem z Brna a celou mateřskou jsem si chodila při...
Martina
5. 1. 2018, 15:07
Dobri den mjel zajímá o práci nad,žitě děkuji sem Fr...
Vladimir Koky
10. 4. 2017, 11:27
Vše, co tu pìšete,jsou jen pofidérní klikačky za pár...
Alis.novak13@gmail.com
5. 4. 2017, 20:56
Dobrý večer prosím bližší info.děkuji
Pavla Krátká
28. 9. 2016, 19:17

Další články

Spouštíme nový FinExpert!

Spouštíme nový FinExpert!

Několik posledních měsíců jsme intenzivně pracovali na nové verzi webu FinExpert.cz.

5.  4.  2017  |  Ondráčková Kamila

Sociální pojištění pro OSVČ v roce 2017

Sociální pojištění pro OSVČ v roce 2017

Zálohy živnostníků na sociální pojištění v roce 2017 porostou. Výše zálohy se vypočítává dle zisku v předchozím období. (aktualizováno)

4.  4.  2017  |  Gola Petr  |  9

Velká mapa malého podnikání: kde je konkurence, kde jsou příležitosti?

Velká mapa malého podnikání: kde je konkurence, kde jsou příležitosti?

4.  4.  2017  |  Pospíšil Aleš
Aplikace Záchranka pomáhá už rok. Nic nestojí, ale může být k nezaplacení

Aplikace Záchranka pomáhá už rok. Nic nestojí, ale může být k nezaplacení

3.  4.  2017  |  Pospíšil Aleš  |  1
V Praze je blaze. Z evropských regionů je v HDP na hlavu na 6. místě

V Praze je blaze. Z evropských regionů je v HDP na hlavu na 6. místě

3.  4.  2017  |  Pospíšil Aleš  |  1

Mzdová kalkulačka

Student
Držitel průkazu ZTP/P
Invalidita 1. nebo 2. stupně
Invalidita 3. stupně
Penze / rodičovská dovolená