FinExpert.e15.cz

Přivyděláváte si podnikáním? Jak na daně

Podnikáte při práci či studiu? Podmínky jsou pro vás výhodné.
Přivyděláváte si podnikáním? Jak na daně

Počet OSVČ v Česku každoročně stoupá. Na konci roku 2010 bylo v Česku evidováno přes 977 000 OSVČ a zálohy na sociálním pojištění platí povinně přes 734 000 OSVČ. Citelně přibývá i počet OSVČ, pro které je samostatná výdělečná činnost pouze přivýdělkem. Podmínky pro vedlejší výdělečnou činnost jsou v Česku příznivé. Z jakých výhod můžete těžit v daňovém přiznání za rok 2010?

  • Při vedlejší činnosti není potřeba dodržet pro platbu zdravotního pojištění minimální vyměřovací základ. Zdravotní pojištění za rok 2010 se vypočte dle skutečného zisku.
  • Sociální pojištění se nemusí u vedlejší samostatné výdělečné činnosti platit za rok 2010 až do zisku 56 901 Kč. Pokud bude zisk vyšší, tak se budou v roce 2011 sice platit zálohy na sociálním pojištění, ale nemusí být dodržen minimální vyměřovací základ, ale zálohy budou placeny dle skutečného zisku. Např. při zisku 60 000 Kč budou zálohy na sociálním pojištění ve výši 730 Kč (60 000  50 % x 29,2 % : 12).
  • Daň z příjmu lze snížit uplatněním vysokých slev (např. 4 200 Kč na studenta) nebo snížit daňový základ o nezdanitelné položky (penzijní připojištění, životní pojištění, dary, odpočet úroků…).
  • Výdajové paušály jsou v Česku nadále vysoké. Současně s jejich jednoduchostí je to jasná volba, když je podnikání pouze přivýdělkem.

Vedlejší činnost je potřeba doložit

Ihned při začátku samostatné výdělečné činnosti je potřeba zdravotní pojišťovně a OSSZ doložit, že samostatná výdělečná činnost bude pouze vedlejším zdrojem příjmů. Na daň z příjmů fyzických osob to nemá vliv. Je nutné, aby ihned od začátku výkonu samostatné výdělečné činnosti, měly tyto instituce tuto informaci a nemuseli jste platit zálohy na zdravotním a sociálním pojištění.

Při hlavní výdělečné činnosti je totiž zapotřebí platit minimální zálohy, i když nemáte ještě žádné příjmy nebo jste ve ztrátě. Jaké doklady je potřeba doložit? Např. potvrzení ze zaměstnání, že zaměstnanec má příjem zakládající účast na nemocenském pojištění, pobírání starobního nebo invalidního důchodu, studium, nárok na rodičovský příspěvek. Podmínky pro sociální a zdravotní pojištění se mírně liší.

Praktický příklad

Pan Zelený byl celý rok zaměstnancem firmy Alfa, a.s. a současně si přivydělával tlumočením. Hrubá mzda za celý rok činila 504 000 Kč. Na zdravotním a sociálním pojištění zaplatila firma Alfa, a. s. za pana Zeleného 171 360 Kč. Na zálohách na dani z příjmu bylo panu Zelenému v práci sraženo 76 464 Kč. Příjmy z tlumočení za rok 2010 činily 92 000 Kč.

Výdaje uplatní pan Zelený paušálem. U tlumočení je 40 % paušál. Pan Zelený je bezdětný, svobodný. Za rok 2010 zaplatil na penzijním připojištění 18 000 Kč a na životním pojištění 12 000 Kč. Kolik zaplatí pan Zelený na dani z příjmu a sociálním a zdravotním pojištění za rok 2010?

  • Daň z příjmu fyzických osob

Od zaměstnavatele firmy Alfa, a. s. si nechá pan Zelený vystavit tiskopis „Potvrzení o zdanitelných příjmech ze závislé činnosti a z funkčních požitků, sražených zálohách na daň a daňovém zvýhodnění za rok 2010“. Údaje z potvrzení jsou důležité pro vyplnění daňového přiznání.

  • Úhrn zúčtovaných příjmů ze závislé činnosti a funkčních požitků 504 000 Kč
  • Úhrn zaplaceného pojistného zaměstnavatelem  171 360 Kč
  • Skutečně sražená záloha na dani z příjmu fyzických osob 76 464 Kč

Daňové přiznání k dani z příjmu fyzických osob za rok 2010

Výpočetčástkapoznámka
úhrn příjmů od všech zaměstnavatelů504 000 Kčúdaj z potvrzení
úhrn zaplaceného pojistného zaměstnavatelem171 360 Kčúdaj z potvrzení
dílčí základ daně ze závislé činnosti § 6675 360 Kč(504 000 Kč + 171 360 Kč)
příjmy z podnikání a jiné výdělečné činnosti92 000 Kčvýdělek z tlumočení
výdaje z podnikání a jiné výdělečné činnosti36 800 Kčpaušál 40 %
dílčí základ daně z podnikání55 200 Kč(92 000 Kč - 36 800 Kč)
základ daně730 560 Kč(675 360 Kč + 55 200 Kč)
nezdanitelné části základu daně24 000 Kč(12 000 Kč PP + 12 000 Kč ŽP)
základ daně zaokrouhlený na celé Kč dolů706 500 Kč 
daň105 975 Kč(706 500 Kč ∙ 15 %)
na poplatníka (na poplatníka)24 840 Kčdle zákona
daň po uplatnění slev81 135 Kč(105 975 Kč - 24 840 Kč)
úhrn sražených záloh na dani z příjmu76 464 Kčúdaj z potvrzení
zbývá doplatit4 671 Kč 

Na dani z příjmu fyzických osob bude muset pan Zelený doplatit 4 671 Kč. Součástí daňového přiznání budou tyto přílohy: Příloha č. 1 „Výpočet dílčího základu daně z příjmu z podnikání“, „Potvrzení o zdanitelných příjmech ze závislé činnosti od zaměstnavatele Alfa, a. s.“, Potvrzení o zaplacených částkách na penzijním připojištění a Potvrzení o zaplacených částkách na soukromé životní pojištění. Celkem tedy 4 listy.

  • Zdravotní pojištění

Přehled o příjmech a výdajích za rok 2010 pro zdravotní pojišťovnu

Výpočetčástkapoznámka
příjmy92 000 Kčvýdělek z tlumočení
výdaje36 800 Kčpaušál 40 % (40 % ∙ 92 000)
zisk z vedlejší výdělečné činnosti55 200 Kč(92 000 Kč - 36 800 Kč)
vyměřovací základ27 600 Kč55 200 Kč ∙ 50 %
zdravotní pojištění za rok 20093 726 Kč27 600 ∙ 13,5 %

Pan Zelený doplatí jednorázově své zdravotní pojišťovně 3 726 Kč. Protože pan Zelený je současně zaměstnancem, tak nebude ani v dalším období hradit zálohy na zdravotním pojištění.

  • Sociální pojištění

Přehled o příjmech a výdajích za rok 2010 pro OSSZ

Výpočetčástkapoznámka
příjmy92 000 Kčvýdělek z tlumočení
výdaje36 800 Kčpaušál 40 % (40 % ∙ 100 000)
zisk z vedlejší výdělečné činnosti55 200 Kč(92 000 Kč - 36 800 Kč)
vyměřovací základ0 Kčzisk z je nižší než 56 901 Kč
sociální pojištění za rok 20100 Kč 
nová výše měsíční zálohy0 Kč 

Pan Zelený nezaplatí na sociálním pojištění za rok 2010 nic. Protože je současně zaměstnancem a zisk za rok 2010 nepřekročil částku 56 901 Kč, nebude ani v dalším období hradit zálohy na sociálním pojištění.

Z příjmu 92 000 Kč odvede pan Zelený na dani z příjmu a sociálním a zdravotním pojištění celkem částku 8 397 Kč, povinné odvody činí 9,1 %. Protože neměl téměř žádné další výdaje, činí celkový čistý příjem z vedlejší činnosti pana Zeleného 83 603 Kč. Podmínky pro přivýdělek z vedlejší činnosti jsou tak v Česku příznivé.

Další článek


 

celkem 1 komentář

Nejnovější komentáře

Konečně kvalitní příklad se vším všudy
Eduard Pavlech
17. 8. 2011, 12:42

Další články

Spouštíme nový FinExpert!

Spouštíme nový FinExpert!

Několik posledních měsíců jsme intenzivně pracovali na nové verzi webu FinExpert.cz.

5.  4.  2017  |  Ondráčková Kamila

Sociální pojištění pro OSVČ v roce 2017

Sociální pojištění pro OSVČ v roce 2017

Zálohy živnostníků na sociální pojištění v roce 2017 porostou. Výše zálohy se vypočítává dle zisku v předchozím období. (aktualizováno)

4.  4.  2017  |  Gola Petr  |  9

Velká mapa malého podnikání: kde je konkurence, kde jsou příležitosti?

Velká mapa malého podnikání: kde je konkurence, kde jsou příležitosti?

4.  4.  2017  |  Pospíšil Aleš
Aplikace Záchranka pomáhá už rok. Nic nestojí, ale může být k nezaplacení

Aplikace Záchranka pomáhá už rok. Nic nestojí, ale může být k nezaplacení

3.  4.  2017  |  Pospíšil Aleš  |  1
V Praze je blaze. Z evropských regionů je v HDP na hlavu na 6. místě

V Praze je blaze. Z evropských regionů je v HDP na hlavu na 6. místě

3.  4.  2017  |  Pospíšil Aleš  |  1

Mzdová kalkulačka

Student
Držitel průkazu ZTP/P
Invalidita 1. nebo 2. stupně
Invalidita 3. stupně
Penze / rodičovská dovolená