FinExpert.e15.cz

Přivyděláváte si k důchodu? Kdy můžete požádat o jeho zvýšení

Přivyděláváte si k důchodu? Kdy můžete požádat o jeho zvýšení

Celá řada seniorů si k důchodu ještě přivydělává v zaměstnání či podnikáním. Za každých odpracovaných 360 kalendářních dnů mají tito senioři nárok na zvýšení důchodu. O to je však nutné si požádat.

Důchodci, kteří pobírají starobní důchod a současně jsou zaměstnaní nebo podnikají, si mohou zažádat o zvýšení důchodu. Za každých odpracovaných 360 kalendářních dnů mají nárok na zvýšení o 0,4 % výpočtového základu. Tato možnost se týká i seniorů v předčasném důchodu, pokud již dosáhli důchodového věku. „Podmínkou je, aby důchodce skutečně odpracoval alespoň 360 kalendářních dnů. Nárok na zvýšení procentní výměry důchodu mu vznikne buď vždy až po dvou letech nepřetržitého výkonu výdělečné činnosti, nebo po jejím skončení,“ uvádí internetové stránky České správy sociálního zabezpečení.

Pro zvýšení důchodu se hodnotí doba odpracovaná až po 31. 12. 2009. Dále za výkon výdělečné činnosti nelze pro účely zvýšení procentní výměry starobního důchodu považovat dobu dočasné pracovní neschopnosti, ošetřování člena rodiny a dobu neplaceného volna.

ČSSZ neprovádí toto zvýšení starobního důchodu automaticky. Důchodce si musí podat žádost prostřednictvím okresní správy sociálního zabezpečení příslušné podle místa jeho trvalého bydliště. „S podáním žádosti o zvýšení starobního důchodu je vhodné vyčkat až do doby, než bude důchodce vědět, že má podmínky nároku na zvýšení důchodu splněny. Splnění podmínek se prokazuje evidenčním listem důchodového pojištění, který si okresní správa sociálního zabezpečení vyžádá od zaměstnavatele. U OSVČ vede potřebné údaje místně příslušná okresní správa sociálního zabezpečení,“ uvádí mluvčí ČSSZ Jana Buraňová.

Pokud senior zaměstnání či podnikání na čas přeruší a nestačí získat 360 kalendářních dnů, neznamená to, že by takové období bylo „ztraceno“. Když důchodce začne opět pracovat, tyto odpracované dny se mu načítají až k součtu 360 dnů.

Desítky až stovky

Zvýšení může v konečném důsledku činit desítky až stovky korun. Jako příklad můžeme uvést penzistu pana Nováka. Ten pobírá starobní důchod a stále pracuje již od 1. 11. 2009. Jeho zaměstnání trvá od 1. 1. 2010 nepřetržitě dva roky, a má tak skutečně odpracováno 720 kalendářních dnů, doba 1. 11. – 31. 12. 2009 se totiž nezapočítává. Starobní důchod pana Nováka činí 12 150 Kč, z toho je 2 270 Kč základní výměra a 9 880 Kč procentní výměra. Důchod se mu navýší za každých 360 dnů o 0,4 % výpočtového základu, tedy celkem o 0,8 %, což představuje částku 112 Kč. Nově bude dostávat důchod ve výši 12 262 Kč.

Další příklady z praxe

  • Důchodce pobírá starobní důchod a stále pracuje od 1. 12. 2010. Má již odpracováno 360 kalendářních dnů, ale jeho zaměstnání netrvá nepřetržitě dva roky. Druhou podmínku pro nárok na zvýšení, tj. nepřetržité trvání výdělečné činnosti po dobu dvou let, zatím nesplnil. O navýšení důchodu bude moci zažádat až ve chvíli, když jeho zaměstnání skončí, nebo až uplyne nepřetržitá dvouletá doba výdělečné činnosti.
  • Důchodce pobírá starobní důchod a pracoval od 1. 6. 2010 – 31. 5. 2011. Má skutečně odpracováno 360 kalendářních dnů. Jeho výdělečná činnost skončila a požádá si od 1. 6. 2011 o zvýšení důchodu. Starobní důchod činí 12 110 Kč (tj. 2 230 Kč základní výměra v roce 2011 a 9 880 Kč procentní výměra). Důchod se mu navýší o 0,4 % výpočtového základu, tedy o částku 56 Kč (zaokrouhleno na celé koruny nahoru). Jeho důchod bude nově činit 12 166 Kč.
  • Důchodce pobírá starobní důchod a pracuje k 31. 12. 2011. K tomuto datu má již odpracováno 330 kalendářních dnů, které získal výdělečnou činností v průběhu období od 1. 1. 2010. Podmínku pro nárok na zvýšení, tj. získání 360 dnů výdělečné činnosti, zatím nesplnil. O navýšení důchodu bude moci zažádat až ve chvíli, kdy získá zbývajících 30 dnů a současně jeho zaměstnání skončí.
     

Zdroj: ČSSZ

Další článek


 

Další články

Spouštíme nový FinExpert!

Spouštíme nový FinExpert!

Několik posledních měsíců jsme intenzivně pracovali na nové verzi webu FinExpert.cz.

5.  4.  2017  |  Ondráčková Kamila

Sociální pojištění pro OSVČ v roce 2017

Sociální pojištění pro OSVČ v roce 2017

Zálohy živnostníků na sociální pojištění v roce 2017 porostou. Výše zálohy se vypočítává dle zisku v předchozím období. (aktualizováno)

4.  4.  2017  |  Gola Petr  |  9

Velká mapa malého podnikání: kde je konkurence, kde jsou příležitosti?

Velká mapa malého podnikání: kde je konkurence, kde jsou příležitosti?

4.  4.  2017  |  Pospíšil Aleš
Aplikace Záchranka pomáhá už rok. Nic nestojí, ale může být k nezaplacení

Aplikace Záchranka pomáhá už rok. Nic nestojí, ale může být k nezaplacení

3.  4.  2017  |  Pospíšil Aleš  |  1
V Praze je blaze. Z evropských regionů je v HDP na hlavu na 6. místě

V Praze je blaze. Z evropských regionů je v HDP na hlavu na 6. místě

3.  4.  2017  |  Pospíšil Aleš  |  1

Mzdová kalkulačka

Student
Držitel průkazu ZTP/P
Invalidita 1. nebo 2. stupně
Invalidita 3. stupně
Penze / rodičovská dovolená