FinExpert.e15.cz

Spočítejte si příspěvek na bydlení pro rok 2015

Při splnění zákonných podmínek může vlastník nebo nájemce bytu čerpat příspěvek na bydlení. Zákonnými podmínkami jsou:

  • Náklady na bydlení přesahují částku součinu rozhodného příjmu v rodině a koeficientu 0,30, a na území hlavního města Prahy koeficientu 0,35.
  • Součin rozhodného příjmu v rodině a koeficientu 0,30, a na území hlavního města Prahy koeficientu 0,35, není vyšší než částka normativních nákladů na bydlení.

O příspěvek na bydlení se žádá na místně příslušném úřadu práce.

Vstupní údaje
Jednočlenná domácnost:
Počet všech dospělých členů domácnosti:
Počet dětí do 6 let:
Počet dětí od 6 let do 15 let:
Počet dětí od 15 let do 26 let:
Druh bydlení:
Náklady na bydlení:  Kč
Čistý příjem domácnosti:  Kč

Velikost obce
Praha:
Nad 100 000 obyvatel:
Od 50 000 do 100 000 obyvatel:
Od 10 000 do 50 000 obyvatel:
Do 9 999 obyvatel:


Výpočet
Příspěvek na bydlení pro rok 2014 celkem:  Kč