FinExpert.e15.cz

Při koupi staršího bytu či domu požádejte o příspěvek

Při financování hypotékou můžete požádat o příspěvek stát.
Při koupi staršího bytu či domu požádejte o příspěvek

Pokud si pořizujete starší byt nebo dům na hypotéku a splňujete dané podmínky, můžete požádat o finanční příspěvek. Ministerstvo pro místní rozvoj jej poskytuje v rámci dotačních programů. V současné době sice kvůli průměrné sazbě úroků nižší než 5 % není příspěvek poskytován, stejně si však žádost podejte. Při navýšení úrokové sazby vám vznikne nárok na dotaci. Pokud hypotéka běží, žádat již nemůžete. 

,,Podmínky pro vás“

Získání dotace je podmíněno věkem a několika dalšími faktory. Žadatel nesmí v roce podání žádosti dovršit věk 36 let, pokud jsou žadateli manželé, platí podmínka pro oba.

Ani jeden z páru nesmí v době podání žádosti vlastnit ani spoluvlastnit byt, bytový dům nebo rodinný dům. Tato podmínka se nevztahuje na byt nebo rodinný dům s jedním bytem, na jehož koupi žádáte podporu.

,,Podmínky pro dům“

Byt nebo rodinný dům s jedním bytem, na jehož koupi je žádana tato podpora, musí být starý nejméně dva roky a musí se nacházet na území ČR. Zároveň musí po dobu poskytování podpory sloužit k trvalému bydlení žadatele a musí být ve výlučném vlastnictví jedince či manželského páru.

Dotace vám bude poskytována k hypotečnímu úvěru nebo jeho části, která v případě koupě bytu nepřekročí 800 tisíc Kč, a v případě rodinného domu s jedním bytem nepřekročí 1,5 mil. Kč. Část úvěru překračující tyto limity nebude dotována.

Jak podpora funguje?

Stát formou úrokové dotace poskytuje podporu prostřednictvím jednotlivých příspěvků ke splátkám hypotečního úvěru.

Podle Moniky Klucové, tiskové mluvčí Komerční banky, je rozhodující, jaká je výše státní finanční podpory vyhlášená pro daný rok  od toho se odvíjí zájem klientů. Aktualizace sazby státní podpory je vždy k 1. únoru pro daný kalendářní rok a vyhlašuje ji Ministerstvo pro místní rozvoj ČR ve veřejných informačních prostředcích.

Výše úrokové dotace se pohybuje od 1 do 4 procentních bodů. Tyto body se odvozují v závislosti na průměrné výši úrokových sazeb, za které poskytly hypoteční banky nové úvěry se státní podporou v předešlém kalendářním roce. Klesne-li průměrná úroková sazba pod 5 %, je výše podpory pro nově uzavřené smlouvy nebo v tomto termínu přepočítávané smlouvy nulová.

Výpočet výše státní podpory se provádí na základě „ideálního“ průběhu splácení úvěru formou anuitní splátky. Vypočte se anuitní splátka s úrokovou sazbou banky platnou ke dni ukončení čerpání úvěru a anuitní splátka s úrokovou sazbou banky sníženou o podporu státu platnou ke dni 1. čerpání úvěru. Jejich rozdíl zaokrouhlený na celé Kč nahoru je výší státní podpory.

Výše úrokové dotace platí vždy po dobu platnosti úrokové sazby, kterou má klient sjednanou s hypoteční bankou ve smlouvě o úvěru, maximálně však po dobu 5 let. Po uplynutí této doby bude výše úrokové dotace nově stanovena.

Úroková dotace bude poskytována po celou dobu splácení hypotečního úvěru, maximálně však po dobu 10 let.

Podání žádosti

Písemnou žádost o poskytnutí podpory je třeba předložit v hypoteční bance, u které čerpáte hypoteční úvěr. Tato banka musí být ministerstvem zmocněna k přijímání žádostí a uzavírání smluv o poskytování podpory.

Žádost se podává nejdříve v den uzavření smlouvy o hypotečním úvěru a nejpozději v den započetí čerpání úvěru. O podporu nelze požádat zpětně – tedy v případech, kdy už bylo započato čerpání úvěru.

Podle tiskové mluvčí Hypoteční banky Rity Gabrielové, není podíl hypoték s touto dotací nijak vysoký, protože klienti jsou do určité míry limitováni při výběru nemovitosti.

Na příspěvek máte nárok při čerpání hypotéky u těchto bank:

  • Česká spořitelna
  • Hypoteční banka, a.s.
  • Československá obchodní banka a.s.
  • GE Capital bank a.s.
  • Komerční banka
  • Raiffeisenbank
  • Wustenrot hypoteční banku, a.s.
  • UniCredit Bank, a.s.
Další článek


 

 


Další články

Spouštíme nový FinExpert!

Spouštíme nový FinExpert!

Několik posledních měsíců jsme intenzivně pracovali na nové verzi webu FinExpert.cz.

5.  4.  2017  |  Ondráčková Kamila

Sociální pojištění pro OSVČ v roce 2017

Sociální pojištění pro OSVČ v roce 2017

Zálohy živnostníků na sociální pojištění v roce 2017 porostou. Výše zálohy se vypočítává dle zisku v předchozím období. (aktualizováno)

4.  4.  2017  |  Gola Petr  |  9

Velká mapa malého podnikání: kde je konkurence, kde jsou příležitosti?

Velká mapa malého podnikání: kde je konkurence, kde jsou příležitosti?

4.  4.  2017  |  Pospíšil Aleš
Aplikace Záchranka pomáhá už rok. Nic nestojí, ale může být k nezaplacení

Aplikace Záchranka pomáhá už rok. Nic nestojí, ale může být k nezaplacení

3.  4.  2017  |  Pospíšil Aleš  |  1
V Praze je blaze. Z evropských regionů je v HDP na hlavu na 6. místě

V Praze je blaze. Z evropských regionů je v HDP na hlavu na 6. místě

3.  4.  2017  |  Pospíšil Aleš  |  1

Mzdová kalkulačka

Student
Držitel průkazu ZTP/P
Invalidita 1. nebo 2. stupně
Invalidita 3. stupně
Penze / rodičovská dovolená