FinExpert.e15.cz

Přestáváme pracovat

Klesá míra zaměstnanosti obyvatelstva.

Podle předběžných výsledků výběrového šetření pracovních sil dosáhl počet zaměstnaných osob ve 2. čtvrtletí roku 2003 celkem 4 739 800, tj. o 28 400 méně než ve 2. čtvrtletí předcházejícího roku. Počet zaměstnaných mužů činil 2 685 900 a počet žen  2 053 800.

Převážnou část zaměstnaných osob představují zaměstnanci (3 891 900), ale jejich počet se snížil proti 2. čtvrtletí minulého roku o 88 500. Jejich podíl na celkovém počtu zaměstnaných osob činil 82,1 %, tj. o 1,4 % méně než před rokem. Pokračoval i pokles členů produkčních družstev o 6 700. Podíl podnikatelské sféry (podnikatelé se zaměstnanci, podnikatelé bez zaměstnanců a pomáhající rodinní příslušníci) se proti 2. čtvrtletí 2002 zvýšil o 1,5 % a počet těchto osob dosáhl 818 800, což je o 67 500 více než před rokem. Výrazně se zvýšil zejména počet podnikatelů bez zaměstnanců (o 54 000).
 
Vedle svého hlavního zaměstnání mělo v hodnoceném období druhé zaměstnání 121 800 osob, tj. o 8 500 více než ve 2. čtvrtletí roku 2002. Na rozdíl od hlavního zaměstnání převažují mezi nimi podnikatelé bez zaměstnanců, kteří představují více než polovinu všech pracujících s druhým zaměstnáním.

Počet nezaměstnaných osob podle metodiky ILO 1) činil 384 800, z toho bylo 219 100 žen (56,9 %), a v porovnání s 2. čtvrtletím minulého roku se zvýšil o 27 000. Obecná míra nezaměstnanosti ILO dosáhla podle výsledků výběrového šetření 7,5 % (nárůst proti 2. čtvrtletí 2002 o 0,5 %). Míra registrované nezaměstnanosti byla v hodnoceném období o 2,1 % vyšší. Rozdíly ve výši uvedených ukazatelů jsou obvyklé prakticky ve všech členských zemích Evropské unie.
 
Převážná část nezaměstnaných (71,3 %) jsou osoby se základním a středním vzděláním bez maturity. Tato skutečnost se projevila i ve značné diferenciaci míry nezaměstnanosti vypočtené pro jednotlivé stupně vzdělání. Nižší míru nezaměstnanosti mají trvale vysokoškoláci (2,1 %) a osoby s úplným středním vzděláním s maturitou (5,3 %), přičemž právě v těchto vyšších vzdělanostních skupinách vzrostl počet nezaměstnaných relativně nejvíce. Vysoká míra nezaměstnanosti přetrvává ve skupině osob se základním vzděláním (21,6 %) a vysoká je i v početné skupině osob se středním vzděláním bez maturity včetně vyučených (8,2 %).

Počet ekonomicky neaktivních ve věku 15 a více let se proti 2. čtvrtletí minulého roku zvýšil o 30 500. Tento přírůstek byl způsoben převážně vyšším počtem studentů na středních a vysokých školách a nárůstem počtu invalidních důchodců. Pokles zaměstnanosti a rostoucí počty nezaměstnaných a ekonomicky neaktivních se projevily ve snížení míry zaměstnanosti (podíl zaměstnaných na počtu všech osob ve věku 15 a více let) z 55,5 % ve 2. čtvrtletí 2002 na 55,0 % ve 2. čtvrtletí letošního roku. Z výsledků výběrového šetření vyplývá, že rozdíly v regionálních mírách zaměstnanosti jsou velké a neprojevují se tendence ke sbližování těchto měr mezi jednotlivými kraji.


1) Za nezaměstnané jsou podle definice ILO považovány osoby, které v referenčním období neměly žádné zaměstnání, neodpracovaly ani jednu hodinu za mzdu nebo odměnu a aktivně hledaly práci, do které by byly schopny nastoupit nejpozději do dvou týdnů.

Zdroj: ČSÚ

Další článek


 

Související články


 


Další články

Spouštíme nový FinExpert!

Spouštíme nový FinExpert!

Několik posledních měsíců jsme intenzivně pracovali na nové verzi webu FinExpert.cz.

5.  4.  2017  |  Ondráčková Kamila

Sociální pojištění pro OSVČ v roce 2017

Sociální pojištění pro OSVČ v roce 2017

Zálohy živnostníků na sociální pojištění v roce 2017 porostou. Výše zálohy se vypočítává dle zisku v předchozím období. (aktualizováno)

4.  4.  2017  |  Gola Petr  |  9

Velká mapa malého podnikání: kde je konkurence, kde jsou příležitosti?

Velká mapa malého podnikání: kde je konkurence, kde jsou příležitosti?

4.  4.  2017  |  Pospíšil Aleš
Aplikace Záchranka pomáhá už rok. Nic nestojí, ale může být k nezaplacení

Aplikace Záchranka pomáhá už rok. Nic nestojí, ale může být k nezaplacení

3.  4.  2017  |  Pospíšil Aleš  |  1
V Praze je blaze. Z evropských regionů je v HDP na hlavu na 6. místě

V Praze je blaze. Z evropských regionů je v HDP na hlavu na 6. místě

3.  4.  2017  |  Pospíšil Aleš  |  1

Mzdová kalkulačka

Student
Držitel průkazu ZTP/P
Invalidita 1. nebo 2. stupně
Invalidita 3. stupně
Penze / rodičovská dovolená