FinExpert.e15.cz

Přeregulovaná Evropa aneb je současný trh ještě svobodný?

V posledních několika měsících stále častěji zaznívají ze strany politiků a ekonomů názory, v nichž si tito lidé stěžují na přeregulovanost Evropské Unie. Málokdy se však máme šanci dozvědět, co je touto přeregulovaností míněno.
Přeregulovaná Evropa aneb je současný trh ještě svobodný?

Někteří kupříkladu poukazují na uzavřenost pracovního trhu, což je popravdě v rozporu z prapůvodní evropské integrace myšlenkou (pokud odhlédneme od potřeb bezpečnosti uvnitř Evropy). Málokdo se však zamyslí nad těmi nejnápadnějšímí ale zároveň nejméně diskutovanými drobnostmi, jakými jsou třeba bezpečnostní předpisy či hygienické a jiné normy.

Vše ve jménu zákazníka

Evropští úředníci jsou přesvědčeni o tom, že podobná omezení nebo spíše usměrňování podnikatelských aktivit jsou v nejlepším zájmu všech zákazníků. Otázkou zůstává, čí konkrétní zájem mají na mysli, neboť zájmy všech se musí v tomto případě rozcházet. Nejvíce slýchaným argumentem pro podobné zasahování do spontánních podnikatelských aktivit bývá mnohými ekonomy zdůrazňované tržní selhání nazývané asymetrie informací.

Problém asymetrických informací v obchodním styku je ale ve své podstatě jednoduchý. Různí lidé mají zkrátka odlišné znalosti o různém zboží a službách. Důsledků pojících se s tímto faktem může být několik. Lze třeba vypozorovat, že lidé vlastnící auta ve špatném stavu mají nejlepší důvody pro jejich prodej, rychlost prodeje si zpravidla jistí velkými slevami, a tak nejhorší smluvní partneři mají tendenci vytlačovat ty nejlepší. Naopak majitelé aut v lepším stavu se ze stejného důvodu neradi svých vozidel zbavují. Během doby, pro kterou bývají kontrakty uzavírány, lidé také často podléhají podnětům měnícím jejich chování. Příčinou je samotné uzavření smlouvy. Tento problém bývá nazýván „problém morálního hazardu“ a má třeba přímý dopad na všechny formy pojištěneckých smluv. Pojištěný řidič má méně důvodů pro bezpečné řízení, než řidič nepojištěný.

Nechme trh svobodným

Podobné situace jsou na trhu ale naprosto běžné, a nijak nezavdávají příčinu k regulaci. Vesměs pokaždé, když se setkáme s nejistotou ve výsledek budoucí transakce, měníme své chování, což by neoklasický ekonom nazval méně než ideální alokací vzácných zdrojů na reálných trzích.

Dejte úředníkovi lejstro a vymyslí regulaci

Evropští úředníci rádi poukazují na tyto ztráty a upozorňují na nutnost norem a regulací v zájmu lepší informovanosti. Každému je ale jasné, že normální majitel restaurace ví více o hygienických podmínkách ve své kuchyni než jeho štamgasti. Od evropského inspektora se tímto očekává, že uklidní všechny zákazníkovy pochybnosti. To má údajně zvýšit efektivitu v daném odvětví tím, že jsou sníženy náklady na získávání informací. Je však nutné zdůraznit, že nejenom zákazníci mají dostatek podnětů pro řešení tohoto problému, ale především podnikatelé přemýšlí o zajištění informovanosti zákazníků téměř neustále. Záruční lhůty, garance nebo vrácení peněz v případě nespokojenosti jsou produkty upevňující jistotu zákazníka v očekávaný výsledek transakce. Toto jsou také produkty, které poskytují zákazníkovi jisté kompenzace v případě nespokojenosti. A proto musí stát na reálných nákladech.

Zákazníci i podnikatelé si umějí poradit sami

Když podnikatelé řeší informační problémy, mohou vybírat mezi poskytováním jistoty nebo mohou spoléhat na zákazníkovu pozornost, kdy poptávající na sebe bere větší riziko výměnou za nižší cenu. V takovém případě jsou zákazníci opatrnější ve svých nákupech. To také podněcuje vzájemně konkurující si podnikatele v kladení většího důrazu na vlastní reputaci, neboť nakupující lidé jsou schopni svým stálým zkoumáním doslova vyštípat nevyhovujícího nabízejícího z trhu. Podnikatelé tak mají mnoho důvodů pro pečlivé střežení vlastního podílu na trhu. Vyhledávání nevyhovujících produktů činí spotřebitelům náklady, přestože spotřebitelé většinou mají o  nakupovaných produktech dostatek znalostí. Nicméně zdlouhavé a pracné srovnávání mezi nabízejícími se možnostmi stojí spotřebitele čas a úsilí. Ve spojitosti s těmito náklady se někteří lidé mohou chovat jako „free rideři“.

Cena zboží nebo raději jistota?

Může se stát, že si podnikatelé budou účtovat menší přirážky k ceně, za něž mohou poskytovat záruční servis. S jakoukoliv zárukou se pojí další podněty, které vybízí konzumenty k menšímu snažení a snižují ochotu spotřebitelů obcházet konkurenční prodejny. Fakt, že zákazník obdrží kompenzaci, pokud se objeví problém s nakoupeným zbožím, snižuje také intenzitu konkurenčního boje o podíl na trhu. Tedy, riziko morálního hazardu roste. Podobná situace jistě vede ke snižování efektivity fungování trhu, ale také přináší jisté výhody. Jakmile producenti musí zaplatit všechny záruční opravy nebo výměnu zboží, mají posléze další nové důvody k šetření a kontrole kvality.

Na první pohled není vůbec jasné, který ze způsobů prodeje je výhodnější. První metoda je náročná na monitoring ze strany spotřebitele, druhá s sebou nese předběžné investice na podnikatelově straně. Jisté je, že podnikatelé vždy minimalizují náklady, neboť se snaží dosáhnout zisku. Za ziskem dosaženým na trhu je třeba hledat uspokojení zákazníkovy potřeby. Jinak řečeno, nakonec vždy záleží pouze na nás, které řešení si vybereme, jestli jsme ochotní platit za pojištění transakcí nebo budeme chtít riskovat výměnou za nižší cenu. Zákazník si kupříkladu může koupit malé dvoudveřové méně bezpečné auto s pocitem menšího bezpečí, ale přitom mu zůstanou v kapse peníze, které si ušetří na benzín, může si však také připlatit za záruční servis.

Je nutná regulace kvůli bezpečnosti?

Otázka bezpečnosti je z určitého pohledu dost problematická a hodně důležitá, neboť podněcuje vášnivé debaty o nutnosti podobných regulací. Situace, v nichž přicházejí lidé k vážným zraněním nebo dokonce o život, vedou některé lidi k obhajování širších regulatorních zásahů a u některých případů k volaní po trestněprávní odpovědnosti. Fakt, že lidé budou někdy narážet na nepohodlí nebo se někdy zraní ba dokonce zemřou, je nevyhnutelná skutečnost. Žádné zboží není sto procentně bezpečné. Všichni to vesměs víme a je jenom na nás jestli chceme podstupovat rizika v zájmu ušetřených prostředků.

Jakákoliv regulace se promítne do vaší peněženky

Je však také určitě pravdou, že vládní nebo intervence evropské byrokracie nemůžou zamezit zřejmým problémům. Mohou pouze působit nové další problémy. Jestliže vlády donutí podnikatele platit za opravy nebo výměnu zboží, spotřebitelé mohou být více méně klidní. Musí nám být však zřejmé, že tento klidný spánek není zdarma a že jsou tyto náklady podnikateli zahrnovány do ceny. To je také důvod, proč dochází k menšímu počtu transakcí a k nutnému zhoršování již zmíněné alokační efektivnosti.

Jsou dnešní evropská vládní opatření tím nejlepším řešením? Popravdě, neexistuje žádná jednoznačná odpověď, pokud však tento problém přenecháme podnikatelům, kteří pravidelně analyzují realitu s pozice výnosů a nákladů a ví nejlépe jestli své zákazníky uspokojí s pomocí  záručního servisu, garance kvality, vratnosti produktů nebo bez podobných záruk, uspokojení všech spoluobčanů bude větší. Zákazníkovu přání je vyhověno nejlépe s využitím nejmenšího možného množství vzácných zdrojů.

Regulátoři nejsou vševědoucí

Chyba argumentace na základě asymetrie informací tkví hlavně ve špatném vymezení problému. Jde spíše o poukazování na rozptýlenost informací o produktu samém o sobě, než o analýzu fungování institucí a procedur, která nám umožňují řešit nevyhnutelnou informační rozptýlenost. Naše podvědomá představa centrální autority, o níž jsme přesvědčení, že dokáže vyřešit nedokonalosti trhu, předpokládá, že tato centrální autorita disponuje znalostí nejideálnějšího řešení, aniž by byla ovlivněna vlastními nerelevantními zkušenostmi. Pouze tato objektivní zkušenost nám dokáže vyjevit data, která vypovídají o podstatě reálných ekonomických podmínek, a pouze na základě těchto objektivních dat máme možnost najít ideální řešení. Lépe však uděláme, když nebudeme poukazovat na nutnost centrálního řízení, ale na asymetričnost v informacích, kterou trh každodenně řeší.

S pomocí výkazu zisků a ztrát mohou podnikatelé nacházet nejlevnější metody, jak tyto problémy eliminovat. Unijní nebo vládní mandát může někoho nechat při pocitu, že jsou všechny podobné problémy vyřešeny, ale absence kalkulace, a to nemusíme zmiňovat vliv všech nátlakových slušně řečeno lobbyistických skupin, mění ekonomickou efektivitu prostřednictvím intervencí na více než méně pravděpodobnou. Dokud nebudeme vědět, která smluvní ustanovení fungují nejlépe a to na základě tržních zkušeností, bude nejlepší, když jejich stanovení přenecháme tržnímu procesu neustálého učení.

Další článek


 

celkem 5 komentářů

Nejnovější komentáře

Re: Anebo takto :
Mira
7. 12. 2005, 08:19
Anebo takto :
Wondra
6. 12. 2005, 17:26
Re: Příklad kontraproduktivní ....
Mira
6. 12. 2005, 15:35
Re: Příklad kontraproduktivní ....
HAHA
6. 12. 2005, 10:45
Příklad kontraproduktivní regulace
Mira
6. 12. 2005, 09:12

Další články

Spouštíme nový FinExpert!

Spouštíme nový FinExpert!

Několik posledních měsíců jsme intenzivně pracovali na nové verzi webu FinExpert.cz.

5.  4.  2017  |  Ondráčková Kamila

Sociální pojištění pro OSVČ v roce 2017

Sociální pojištění pro OSVČ v roce 2017

Zálohy živnostníků na sociální pojištění v roce 2017 porostou. Výše zálohy se vypočítává dle zisku v předchozím období. (aktualizováno)

4.  4.  2017  |  Gola Petr  |  9

Velká mapa malého podnikání: kde je konkurence, kde jsou příležitosti?

Velká mapa malého podnikání: kde je konkurence, kde jsou příležitosti?

4.  4.  2017  |  Pospíšil Aleš
Aplikace Záchranka pomáhá už rok. Nic nestojí, ale může být k nezaplacení

Aplikace Záchranka pomáhá už rok. Nic nestojí, ale může být k nezaplacení

3.  4.  2017  |  Pospíšil Aleš  |  1
V Praze je blaze. Z evropských regionů je v HDP na hlavu na 6. místě

V Praze je blaze. Z evropských regionů je v HDP na hlavu na 6. místě

3.  4.  2017  |  Pospíšil Aleš  |  1

Mzdová kalkulačka

Student
Držitel průkazu ZTP/P
Invalidita 1. nebo 2. stupně
Invalidita 3. stupně
Penze / rodičovská dovolená