FinExpert.e15.cz

Přehled: Sociální dávky

Zjistěte si, jestli nemáte nárok na některou ze sociálních dávek. Přiznání některých z nich závisí na výši příjmu rodiny, u jiných se příjem netestuje. Například přídavek na dítě je přiznán osmdesáti procentům všech děti v České republice.
Přehled: Sociální dávky

Státní pokladna rozdává občanům osm základních dávek státní sociální podpory. Tři z nich jsou poskytovány v závislosti na příjmu rodiny - přídavek na dítě, sociální příplatek, příspěvek na bydlení. Dalších pět je vypláceno ve specifických případech bez ohledu na výši příjmu rodiny - rodičovský příspěvek, zaopatřovací příspěvek, dávky pěstounské péče, porodné a pohřebné.

Mezi příjmy rozhodné pro nárok na dávky patří zejména příjmy ze závislé činnosti, příjmy z podnikání, dávky nemocenského a důchodového zabezpečení a podpora v nezaměstnanosti. Do rozhodného příjmu se započítávají čisté příjmy. Rodina může pobírat více dávek sociální podpory současně. Žádosti o poskytování dávek vyřizují úřady příslušné podle místa trvalého bydliště žadatele.

Na dítě nejvíc

Přídavek na dítě je nejčastěji poskytovaná dávka. Podle odhadů ji pobírá 80-85 % všech nezaopatřených dětí v ČR. Má na ni nárok nezaopatřené dítě, pokud rozhodný příjem v rodně není vyšší než trojnásobek částky životního minima rodiny. Podle výše příjmu vám náleží přídavek na dítě ve zvýšené, základní nebo snížené výměře.

Po dosažení zletilosti dítěte žádá o přídavek zákonný zástupce a dávka se vyplácí tomu, kdo má dítě v péči. Po dosažení zletilosti musí o dávku žádat samo dítě a příspěvek se vyplácí přímo jemu.

Nárok na přídavek na dítě vzniká v závislosti na příjmu rodiny. Testuje se čistý příjem za poslední rok.

Výměra Rozhodný příjem rodiny Výše dávky
Zvýšená do 1,1 ŽMR 0,32 x ŽMO
Základní 1,1-1,8 ŽMR 0,28 x ŽMO
Snížená 1,8-3,0 ŽMR 0,14 x ŽMO

Pozn.: ŽMR - životní minimum rodiny, ŽMO - částka životního minima na osobní potřeby příslušné osoby


Sociální příplatek

Je nárokem osoby pečující alespoň o jedno nezaopatřené dítě. Hranice příjmů v rodině v předchozím kalendářním čtvrtletí musí být nižší než 1,6 násobek životního minima rodiny. Se zvyšujícím se příjmem rodiny se příplatek postupně snižuje.

Na dávku vznikne nárok rodinám, kterém mají tak nízký příjem, že ani po započtení přídavků na dítě nedosáhne příjem 1,6 násobek životního minima.


Příspěvek na bydlení

Nárok na něj má vlastník nebo nájemce bytu, který je v bytě hlášen k trvalému pobytu, jestliže příjem v rodině byl v uplynulém kalendářním čtvrtletí nižší než 1,6 násobek životního minima rodiny.

Poskytuje se bez ohledu na to, v jakém bytě oprávněná osoba bydlí, zda jde o byt obecní, družstevní, v soukromém vlastnictví anebo o byt ve vlastním domě a jaké jsou skutečné náklady na bydlení. Podmínkou je, že musí být zaplaceno nájemné a ostatní platby spojené s užíváním bytu, případně daň z nemovitosti.

Rodičovský příspěvek

Má na něj nárok rodič, jestliže po celý kalendářní měsíc osobně celodenně pečuje o dítě do čtyř let věku nebo do sedmi let, je-li dítě dlouhodobě zdravotně postižené. Při poskytování dávky se nesleduje příjem rodiny. Rodičovský příspěvek činí 1,54 násobek částky životního minima na výživu a ostatní osobní potřeby rodiče, což je 3 634 Kč měsíčně.

Porodné

Je dávka, kterou se matce jednorázově přispívá na náklady související s narozením dítěte. Při poskytování dávky se nezkoumá příjem rodiny. Výše porodného se určuje podle počtu narozených dětí a vypočítá se jako součin částky na osobní potřeby dítěte a příslušného koeficientu. Částka na potřeby dítěte je v současnosti 1 720 Kč.

Jedno dítě (koeficient 5):
1 720 x 5 = 8 600 Kč

Dvojčata (koeficient 6):
(1 720 x 2) x 6 = 20 640 Kč

Trojčata a vícečetné porody (koeficient 10):
u trojčat: (1 720 x 3) x 10 = 51 600 Kč


Pohřebné

Má na něj nárok osoba, která vypravila pohřeb a měla ke dni úmrtí trvalý pobyt na území ČR, nebo byl-li pohřeb vypraven v ČR. Příjem rodiny se netestuje. Výše je stanovena pevnou částkou 5 000 Kč.

Dávky pěstounské péče

Patři sem příspěvek na úhradu potřeb dítěte (dvojnásobek životního minima na osobní potřeby dítěte), odměna pěstouna (0,5 násobek životního minima na osobní potřeby pěstouna za každé svěřené dítě), příspěvek při převzetí dítěte (čtyřnásobek životního minima na osobní potřeby dítěte) a příspěvek na nákup automobilu pěstounovi, který má v péči nejméně čtyři děti.

Příjmově testované dávky

Název dávky Testované období 1) Rozhodný příjem 2)
Sociální příplatek čtvrtletí 1,6 x ŽMR
Příspěvek na bydlení čtvrtletí 1,6 x ŽMR

1) Přiznání dávky závisí na výši příjmu rodiny v předchozím čtvrtletí.
2) Dávka je určena pro rodiny, které měly za minulé čtvrtletí příjem nižší než 1,6 násobek životního minima rodiny (ŽMR).


Příjmově netestované dávky

Název dávky Výše dávky 1) Výše dávky
Rodičovský příspěvek 1,54 x ŽMO 3 634 Kč
Zaopatřovací příspěvek 0,67 x ŽMO 1 581 Kč
Porodné 5,0 x ŽMO 8 600 Kč
Pohřebné - 5 000 Kč

1) ŽMO - částka životního minima na osobní potřeby příslušné osoby


Jak spočítat životní minimum

1) Zjistěte částku na jednotlivce

Každý člen rodiny má nárok na měsíční částku potřebnou k zajištění výživy a osobních potřeb jednotlivce. Výše částky je odstupňována podle věku.

Dítě do 6 let: 1720 Kč
Dítě ve věku 6-10 let: 1920 Kč
Dítě ve věku 10-15 let: 2270 Kč
Dítě ve věku 15-26 let: 2490 Kč
Dospělý: 2 360 Kč

2) Zjistěte částku na domácnost

Každá rodina má nárok na měsíční částku potřebnou k zajištění nákladů na společnou domácnost. Výše částky je odstupňována podle počtu členů v domácnosti.

Pro jednotlivce: 1940 Kč
Pro dvoučlennou rodinu: 2530 Kč
Pro tří- nebo čtyřčlennou rodinu: 3140 Kč
Pro pěti- a vícečlennou rodinu: 3520 Kč

3) Sečtěte částky

Příklad: Čtyřčlenná rodina - muž, žena, syn (19 let), dcera (14 let).

Dcera: 1 x 2270 Kč
Syn: 1 x 2490 Kč
Muž, žena: 2 x 2360 Kč
Čtyřčlenná domácnost: 1 x 3140 Kč

Celkem: 12 620 Kč

Další kapitola
 

Související články


celkem 9 komentářů

Nejnovější komentáře

Re: kdo je socialne ....
Novák
11. 5. 2005, 12:51
Re: kdo je socialne ....
jr
10. 5. 2005, 14:47
Re: kdo je socialne ....
Novák
10. 5. 2005, 11:41
Re: kdo je socialne ....
jr
10. 5. 2005, 06:52
Re: kdo je socialne ....
jr
10. 5. 2005, 06:39

Další články

Spouštíme nový FinExpert!

Spouštíme nový FinExpert!

Několik posledních měsíců jsme intenzivně pracovali na nové verzi webu FinExpert.cz.

5.  4.  2017  |  Ondráčková Kamila

Sociální pojištění pro OSVČ v roce 2017

Sociální pojištění pro OSVČ v roce 2017

Zálohy živnostníků na sociální pojištění v roce 2017 porostou. Výše zálohy se vypočítává dle zisku v předchozím období. (aktualizováno)

4.  4.  2017  |  Gola Petr  |  9

Velká mapa malého podnikání: kde je konkurence, kde jsou příležitosti?

Velká mapa malého podnikání: kde je konkurence, kde jsou příležitosti?

4.  4.  2017  |  Pospíšil Aleš
Aplikace Záchranka pomáhá už rok. Nic nestojí, ale může být k nezaplacení

Aplikace Záchranka pomáhá už rok. Nic nestojí, ale může být k nezaplacení

3.  4.  2017  |  Pospíšil Aleš  |  1
V Praze je blaze. Z evropských regionů je v HDP na hlavu na 6. místě

V Praze je blaze. Z evropských regionů je v HDP na hlavu na 6. místě

3.  4.  2017  |  Pospíšil Aleš  |  1

Mzdová kalkulačka

Student
Držitel průkazu ZTP/P
Invalidita 1. nebo 2. stupně
Invalidita 3. stupně
Penze / rodičovská dovolená