FinExpert.e15.cz

Přehled pro zdravotní pojišťovnu za rok 2008

Všechny osoby samostatně výdělečně činné (OSVČ) musí své příslušné zdravotní pojišťovně odevzdat Přehled o příjmech a výdajích.
Přehled pro zdravotní pojišťovnu za rok 2008

Za nesplnění této povinnosti hrozí několikatisícová pokuta. Jak na Přehled za rok 2008 a na co si dát pozor?

Pokud OSVČ neodevzdá v zákonem stanovené lhůtě Přehled, hrozí je ze zákona č. 592/1992 Sb. v platném znění pokuta. Při nedodržení zákonného termínu může být příslušnou zdravotní pojišťovnou uložena pokuta až do výše 50 tisíc korun. Jaké jsou termíny pro Přehled za rok 2008?

 • ve většině případech je nutné odevzdat Přehled o příjmech a výdajích do jednoho měsíce ode dne, ve kterém měla OSVČ povinnost odevzdat daňové přiznání na FÚ, tj. do konce dubna 2009
 • pokud daňové přiznání OSVČ zpracovává daňový poradce, je termín až do konce července (OSVČ o této skutečnosti musí ovšem informovat příslušnou zdravotní pojišťovnu do konce dubna)
 • OSVČ, které nepodávají daňové přiznání (např. mají příjmy zdaňované zvláštní sazbou daně nebo malé příjmy do 15 000 Kč), mají termín do 8. dubna 2009

Přehled o příjmech a výdajích zasílají některé zdravotní pojišťovny všem OSVČ domů, lze jej však pohodlně stáhnout i z internetu. V Přehledu jsou ve většině případech uvedeny stejné příjmy a výdaje jako na daňovém přiznání.

Proč je Přehled pro pojišťovnu tak důležitý?

Přehled o příjmech a výdajích je velice důležitým tiskopisem, ze kterého se zjistí nedoplatek za rok 2008 (je možný i přeplatek) a současně ze z údajů uvedených v Přehledu vypočítá nová výše zálohy na veřejné zdravotní pojištění. Nová výše zálohy vypočtená z Přehledu musí být placena poprvé za kalendářní měsíc, ve kterém byl nebo měl být podán Přehled a platí se ve stejné výši až do měsíce předcházejícího měsíci, kdy bude předložen Přehled za rok 2009. Je proto dobré ihned provést změnu trvalého příkazu, aby další platby byly hrazeny ve správné výši a předešlo se případnému nedoplatku a penále.

Neodevzdání Přehledu – stanovení pravděpodobného pojistného

Když OSVČ neodevzdá Přehled o příjmech a výdajích, nemá příslušná zdravotní pojišťovna žádné údaje, ze kterých by mohla vypočítat pojistné na veřejné zdravotní pojištění. Samozřejmě to však neznamená, že OSVČ není povinna platit pojistné! Naopak, pojistné je ze zákona vypočítáno v pravděpodobné výši (dle § 25a zákona č. 592/1992). Tuto možnost využívají zdravotní pojišťovny, pokud se jim nepodaří zjistit požadované údaje od FÚ nebo OSSZ. Při stanovení pravděpodobného pojistného se má za to, že měsíční příjem OSVČ je částka 1,5násobku všeobecného vyměřovacího základu za rok, který o dva roky předchází kalendářnímu roku, ve kterém příslušná zdravotní pojišťovna stanoví pravděpodobnou výši pojistného. U OSVČ se má přitom za to, že tato částka je jejím měsíčním příjmem ze samotné výdělečné činnosti, který je již snížen o výdaje vynaložené na jeho dosažení, zajištění a udržení. Stanovením pravděpodobné výše pojistného není dotčena povinnost předložit Přehled. Je-li následně tento Přehled doložen, zdravotní pojišťovna rozhodnutí o pravděpodobné výši pojistného zruší.

Praktický příklad

V našem ukázkovém příkladě zahájil živnostník svoji činnost 1. ledna 2008. Během roku platil zálohy na veřejné zdravotní pojištění v minimální výši (tj. 1456 Kč měsíčně). Příjmy za celý rok činily 800 tisíc korun a výdaje 400 tisíc korun. Oba údaje jsou doloženy doklady z účetnictví. Jak vysoká má nedoplatek na pojištění a jak vysoké zálohy bude platit?

 • Příjmy800 000 Kč
 • Výdaje (paušál 50 %) 400 000 Kč
 • Vyměřovací základ(800 000 – 400 000) * 0,5 = 200 000 Kč
 • Zdravotní pojištění za celý rok 200 000 * 0,135 = 27 000
 • Na zálohách zaplaceno17 472 (1456 Kč x 12 měsíců)
 • Zbývá doplatit27 000 – 17 472 = 9 528 Kč

Náš živnostník tedy bude muset do 8. dní od odevzdání Přehledu doplatit 9 528 Kč a nově bude na zálohách každý měsíc platit již 2 250 Kč (0,135 x 200 000)/12. V případě, že by nedoplatek na pojistném nebyl uhrazen do 8. dní, účtuje si příslušná zdravotní pojišťovna, u které je živnostník pojištění, za každý den prodlení 0,05 % z dlužné částky.

Počítat s promlčením pojistného je nerozumné!

Všechny OSVČ by si měly své závazky na pojistném na veřejné zdravotní pojištění plnit řádně a včas. Naděje na promlčení jejich dluhu je minimální. Všechny zdravotní pojišťovny si své pohledávky hlídají a zákonná promlčecí lhůta u zdravotního pojištění je 5 let, takže mají dostatek času své pohledávky vymáhat. Navíc, je-li proveden úkon ke zjištění výše pojistného nebo penále, nebo jejich vyměření, plyne nová promlčecí lhůta ode dne, kdy se o tom plátce pojistného dozvěděl.

Prameny:

 • Zákon o veřejném zdravotním pojištění v platném znění 48/1997 Sb.
 • Zákon o pojistném na veřejné zdravotní pojištění č. 592/1992 Sb.
Další článek


 

Související články


 


Další články

Spouštíme nový FinExpert!

Spouštíme nový FinExpert!

Několik posledních měsíců jsme intenzivně pracovali na nové verzi webu FinExpert.cz.

5.  4.  2017  |  Ondráčková Kamila

Sociální pojištění pro OSVČ v roce 2017

Sociální pojištění pro OSVČ v roce 2017

Zálohy živnostníků na sociální pojištění v roce 2017 porostou. Výše zálohy se vypočítává dle zisku v předchozím období. (aktualizováno)

4.  4.  2017  |  Gola Petr  |  9

Velká mapa malého podnikání: kde je konkurence, kde jsou příležitosti?

Velká mapa malého podnikání: kde je konkurence, kde jsou příležitosti?

4.  4.  2017  |  Pospíšil Aleš
Aplikace Záchranka pomáhá už rok. Nic nestojí, ale může být k nezaplacení

Aplikace Záchranka pomáhá už rok. Nic nestojí, ale může být k nezaplacení

3.  4.  2017  |  Pospíšil Aleš  |  1
V Praze je blaze. Z evropských regionů je v HDP na hlavu na 6. místě

V Praze je blaze. Z evropských regionů je v HDP na hlavu na 6. místě

3.  4.  2017  |  Pospíšil Aleš  |  1

Mzdová kalkulačka

Student
Držitel průkazu ZTP/P
Invalidita 1. nebo 2. stupně
Invalidita 3. stupně
Penze / rodičovská dovolená