FinExpert.e15.cz

Přehled pro zdravotní pojišťovnu v příkladech

Jak si správně vypočítat zdravotní pojištění?
Přehled pro zdravotní pojišťovnu v příkladech

Jak správně vyplnit Přehled o příjmech a výdajích za rok 2012 a vypočítat zdravotní pojištění, když výdělečná činnost trvala pouze několik měsíců, podnikání je pouze přivýdělkem nebo výdělečná činnost byla po část roku hlavní a po část vedlejším zdrojem příjmu? Podívejme se na praktické příklady.

Základní termín pro odevzdání Přehledu o příjmech a výdajích za rok 2012 je to 2. května 2013. Podívejme se na několik praktických příkladů.

1) Zahájení výdělečné činnosti během roku 2012 nebo ukončení výdělečné činnosti během roku 2012

Pan Modrý byl od 1. ledna do 30. června 2012 zaměstnán na hlavní pracovní poměr. Od 1. července 2012 začal podnikat na hlavní výdělečnou činnost. V prvním roce výkonu samostatné výdělečné činnosti platil pan Modrý minimální zálohy na zdravotní pojištění. V roce 2012 to byla částka 1 697 Kč.

Poprvé měl pan Modrý povinnost zaplatit zálohu na zdravotním pojištění za červenec a to do 8. srpna 2012. Celkem pan Modrý zaplatil na zálohách na zdravontí pojištění za rok 2012 částku 10 182 Kč (6 ∙ 1 697 Kč). Počítá se totiž i záloha zaplacená 5. ledna 2013 za prosinec 2012. Pan Modrý tedy zaplatil šest záloh (za červenec až prosinec 2012). Pan Modrý má za rok 2012 příjem ve výši 180 000 Kč a výdaje uplatní 60% výdajovým paušálem (ostatní živnost). Jaká bude nová záloha pana Modrého? Kolik doplatí na zdravotním pojištění?

Výpočetčástka
Příjem180 000 Kč
Výdaje108 000 Kč (60 % z 180 000 Kč)
Počet měsícu výkonu samostatné výdělečné činnosti6
Počet měsíců, ve kterých pro OSVČ platí minimální vyměřovací základ6
Zisk (příjem - výdaj)72 000 Kč
Skutečný vyměřovací základ36 000 Kč (72 000 Kč ∙ 50 %)
Minimální vyměřovací základ75 411 Kč (12 568,50 Kč ∙ 6 měsíců)
Vyměřovací základ pro zdravotní pojištění za rok 201275 411 Kč
Zdravotní pojištění za rok 201210 181 Kč (75 411 Kč ∙ 13,5 %)
Zaplacené zálohy v roce 201210 182 Kč
Nedoplatek pojistného0 Kč
Nová výše zálohy1 748 Kč

  • Skutečný vyměřovací základ pana Modrého je nižší než minimální vyměřovací základ. Proto se zdravotní pojištění za celý rok 2012 vypočítá z minimálního vyměřovacího základu.

Pan Modrý má povinnost platit zaplatit na zdravotním pojištění za rok 2012 částku 10 181 Kč, tuto částku již uhradil povinnými zálohami, při odevzdání Přehledu mu nevznikne nedoplatek. V roce 2013 musí být placena minimální záloha ve výši 1 748 Kč, poprvé musí pan Modrý zaplatit minimální zálohu za leden 2013, tedy do 8. února 2013.

2) Změna vedlejší činnosti na hlavní činnost během roku 2012

Pan Novák vykonával po celý rok 2012 samostatnou výdělečnou činnost. Prvních deset měsíců však byla samostatná výdělečná činnost vedlejším zdrojem příjmů, protože byl pa Novák zaměstnán na hlavní pracovní poměr. Od listopadu 2012 je však pro pana Nováka samostatná výdělečná činnost hlavním zdrojem příjmů, již nikde nepracuje. Za rok 2012 dosáhl pan Novák příjmu 300 000 Kč a výdaje uplatnil 40% výdajovým paušálem (neživnost).

Během měsíců leden až říjen nemusel pan Novák platit žádnou zálohu na zdravotní pojištění, protože jeho samostatná výdělečná činnost byla vedlejším zdrojem příjmů, mimo podnikání byl zaměstnanec. Za listopad a prosinec již však musel zaplatit minimální zálohu ve výši 1 697 Kč. Kolik musí pan Novák zaplatit na zdravotním pojištění za celý rok 2012 a jak vysoká bude jeho záloha v roce 2013?

Výpočetčástka
Příjem300 000 Kč
Výdaje120 000 Kč (40 % z 300 000 Kč)
Počet měsícu výkonu samostatné výdělečné činnosti12
Počet měsíců, ve kterých pro OSVČ platí minimální vyměřovací základ2
Zisk (příjem - výdaj)180 000 Kč
Skutečný vyměřovací základ90 000 Kč (180 000 Kč ∙ 50 %)
Minimální vyměřovací základ25 137 Kč (12 568,50 Kč ∙ 2 měsíce)
Vyměřovací základ pro zdravotní pojištění za rok 201290 000 Kč
Zdravotní pojištění za rok 201212 150 Kč (90 000 Kč ∙ 13,5 %)
Zaplacené zálohy v roce 20123 394 Kč (1 697 Kč ∙ 2 měsíce)
Nedoplatek pojistného8 756 Kč
Nová výše zálohy1 748 Kč

  • Skutečný vyměřovací základ je vyšší než minimální vyměřovací základ. Zdravotní pojištění za rok 2012 je vypočítáno ze skutečného vyměřovacího základu.

Pan Novák doplatí jednorázově při odevzdání Přehledu o příjmech a výdajích za rok 2012 na pokladně u své zdravotní pojišťovny částku 8 756 Kč. V roce 2013 musí být placena minimální záloha ve výši 1 748 Kč, poprvé musí pan Novák zaplatit minimální zálohu za leden 2013, tedy do 8. února 2013.

3) Výkon vedlejší činnosti

Pan Novotný po celý rok 2012 byl zaměstnán a samostatnou výdělečnou činností si přivydělával. Během roku neměl povinnost platit zálohy na zdravotním pojištění. Za rok 2012 dosáhl pan Novotný příjem ve výši 80 000 Kč a výdaje uplatnil 40% výdajovým paušálem (neživnost). Kolik musí zaplatit pan Novotný na zdravotním pojištění za rok 2012?

Výpočetčástka
Příjem80 000 Kč
Výdaje32 000 Kč (40 % z 80 000 Kč)
Počet měsícu výkonu samostatné výdělečné činnosti12
Počet měsíců, ve kterých pro OSVČ platí minimální vyměřovací základ0
Zisk (příjem - výdaj)48 000 Kč
Skutečný vyměřovací základ24 000 Kč (48 000 Kč ∙ 50 %)
Minimální vyměřovací základ0 Kč
Vyměřovací základ pro zdravotní pojištění za rok 201224 000 Kč
Zdravotní pojištění za rok 20123 240 Kč (24 000 Kč ∙ 13,5 %)
Zaplacené zálohy v roce 20120 Kč
Nedoplatek pojistného3 240 Kč
Nová výše zálohy0 Kč

Při výkonu vedlejší výdělečné činnosti nemusí být dodržen minimální vyměřovací základ. Proto se zdravotní pojištění vypočítá vždy ze skutečného vyměřovacího základu, i když je poměrně nízký. Pan Novotný tedy doplatí jednorázově na pokladně své zdravotní pojišťovny v den podání Přehledu o příjmech a výdajích částku 3 240 Kč. Rovněž během roku 2013 nebude muset platit zálohy na zdravotní pojištění. Zdravotní pojištění za celý rok 2013 (bude po celý rok zaměstnancem a výdělečná činnost bude vedlejším zdrojem příjmu) doplatí opět jednorázově při odevzdání Přehledu o příjmech a výdajích za rok 2013 začátkem roku 2014.

4) Zdravotní pojištění při miliónových ziscích

Od roku 2013 dochází při platbě zdravotního pojištění k výrazné změně. Je odstraněn maximální vyměřovací základ. V roce 2013 již není tedy stanovena maximální možná záloha.

Podnikatel pan Svoboda dosáhne za rok 2012 příjmu 20 mil. Kč a výdaje 15 mil. Kč, pan Svoboda vede účetnictví. Na zálohách zaplatil pan Svoboda během roku 2012 částku 240 000 Kč. Kolik zaplatí na zdravotním pojištění za rok 2012? Jak vysoká bude záloha v roce 2013?

Výpočetčástka
Příjem20000 000 Kč
Výdaje15000 000 Kč
Počet měsícu výkonu samostatné výdělečné činnosti12
Počet měsíců, ve kterých pro OSVČ platí minimální vyměřovací základ12
Zisk (příjem - výdaj)5000 000 Kč
Skutečný vyměřovací základ2 500 000 Kč (5 000 000 Kč ∙ 50 %)
Maximální vyměřovací základ1809 864 Kč
Vyměřovací základ pro zdravotní pojištění za rok 20121809 864 Kč
Zdravotní pojištění za rok 2012244 332 Kč (1 809 864 Kč ∙ 13,5 %)
Zaplacené zálohy v roce 2012240 000 Kč
Nedoplatek pojistného4 332 Kč
Nová výše zálohy28 125 Kč

Protože v roce 2013 již není stanovena maximální záloha, tak se nová záloha vypočítá ze skutečného vyměřovacího základu. Nová záloha pana Svobody činí 28 125 Kč (2 500 000 Kč ∙ 13,5 %): 12 měsíců. Jenom na doplnění si uvedeme, že v roce 2012 činila maximální výše zálohy 20 361 Kč. Pan Svoboda odevzdá Přehled v březnu 2013, novou zálohu ve výši 28 125 Kč musí tedy zaplatit poprvé za březen 2013 do 8. dubna 2013.

Další článek


 

celkem 3 komentáře

Nejnovější komentáře

Pokud máte zaměstnance tak vyplnit ještě jejich papíry
Michal Kolesa
11. 2. 2013, 14:06
pro sociálku...
racek
6. 2. 2013, 10:36
není nad byrokracii. přiznání pro finančák, pro zdra...
6. 2. 2013, 08:05

Další články

Spouštíme nový FinExpert!

Spouštíme nový FinExpert!

Několik posledních měsíců jsme intenzivně pracovali na nové verzi webu FinExpert.cz.

5.  4.  2017  |  Ondráčková Kamila

Sociální pojištění pro OSVČ v roce 2017

Sociální pojištění pro OSVČ v roce 2017

Zálohy živnostníků na sociální pojištění v roce 2017 porostou. Výše zálohy se vypočítává dle zisku v předchozím období. (aktualizováno)

4.  4.  2017  |  Gola Petr  |  9

Velká mapa malého podnikání: kde je konkurence, kde jsou příležitosti?

Velká mapa malého podnikání: kde je konkurence, kde jsou příležitosti?

4.  4.  2017  |  Pospíšil Aleš
Aplikace Záchranka pomáhá už rok. Nic nestojí, ale může být k nezaplacení

Aplikace Záchranka pomáhá už rok. Nic nestojí, ale může být k nezaplacení

3.  4.  2017  |  Pospíšil Aleš  |  1
V Praze je blaze. Z evropských regionů je v HDP na hlavu na 6. místě

V Praze je blaze. Z evropských regionů je v HDP na hlavu na 6. místě

3.  4.  2017  |  Pospíšil Aleš  |  1

Mzdová kalkulačka

Student
Držitel průkazu ZTP/P
Invalidita 1. nebo 2. stupně
Invalidita 3. stupně
Penze / rodičovská dovolená