FinExpert.e15.cz

Přehled pro zdravotní pojišťovnu v příkladech

Podnikali jste pouze část roku, byli jste nemocní nebo ve ztrátě?
Přehled pro zdravotní pojišťovnu v příkladech

Všechny OSVČ musí řádně a včas odevzdat své zdravotní pojišťovně Přehled o příjmech a výdajích za rok 2010. Podívejme se na praktické situace, jak formulář vyplnit a správně si spočítat výši zdravotního pojištění za rok 2010 a výši záloh na nové období.

Pro většinu osob samostatně výdělečně činných platí, že musí být Přehled odevzdán do 30. 4. 2011. Pouze pokud je daňové přiznání zpracováno daňovým poradcem, tak je termín pro odevzdání Přehledu do konce července, pojišťovnu však o tom musíte do konce dubna informovat. Pokud máte nízké zdanitelné příjmy do 15 000 Kč, nemusíte tedy podávat daňové přiznání, ale musíte odevzdat Přehled, a to do 8. 4. 2011.

Z pronájmu se zdravotní pojištění neplatí

Mnoho lidí má příjem z pronájmu, z něj se však zdravotní pojištění neodvádí a nezahrnuje se tedy do příjmu pro výpočet zdravotního pojištění za rok 2010. Dále se do příjmů pro účely výpočtu zdravotního pojištění za rok 2010 neuvádí příjmy, které nejsou předmětem daně z příjmu fyzických osob podle § 3 zákona o dani z příjmu, například úvěry či půjčky nebo jsou od daně z příjmu osvobozeny, při splnění zákonných podmínek podle § 4 zákona o dani z příjmu, například příjmy z prodeje nemovitosti, auta...

Praktické příklady 

Podnikající důchodce nebo student

Důchodce pan Novák odešel do důchodu 15. srpna 2010 a od stejného data začal provozovat samostatnou výdělečnou činnost. Za srpen až prosinec 2010 dosáhl důchodce pan Novák příjmu 142 530 Kč a výdaje 85 518 Kč, uplatnil 60% paušál. Kolik zaplatí na zdravotním pojištění a jak vysoká bude nová výše zálohy? 

Přehled o příjmech a výdajích pana Nováka za rok 2010 

Výpočetčástka
příjmy za rok 2010142 530 Kč
výdaje za rok 201085 518 Kč
Zaplaceno na zálohách za rok 20100 Kč
zisk z výdělečné činnosti(142 530 Kč - 85 518 Kč)57 012 Kč
vyměřovací základ (57 012 Kč ∙ 50 %)28 506 Kč
zdravotní pojištění za rok 2010 (28 506 Kč ∙ 13,5 %)3 849 Kč
nová měsíční záloha (3 849 Kč : 12)321 Kč

Pan Novák jednorázově doplatí své zdravotní pojišťovně pojistné za rok 2010 ve výši 3 849 Kč, a to do 8 dní od podání daňového přiznání. V prvním roce podnikání nemusel důchodce Novák hradit zálohy na zdravotním pojištění. V dalším období bude pan Novák hradit zálohy dle skutečného zisku ve výši 321 Kč měsíčně.

Poprvé uhradí pan Novák zálohu do 8. března 2011, protože Přehled o příjmech a výdajích odevzdal v únoru 2011. Podnikající důchodce nemusí dodržet minimální vyměřovací základ a platit zálohy v zákonné minimální výši. Stejná situace jako u podnikajícího důchodce je i u podnikajícího studenta.

Zahájení podnikání během roku

Paní Králová zahájila samostanou výdělečnou činnost 1. července 2010. Prvních šest měsíců roku byla zaměstnankyní. Příjem z výdělečné činnosti paní Králové byl 168 428 Kč a výdaje 86 420 Kč. Jak vysoké pojistné zaplatí paní Králová za rok 2010? Protože paní Králová zahájila výdělečnou činnost v roce 2010, tak platila v prvním roce podnikání minimální zálohy ve výši 1 601 Kč, celkem tedy za šest měsíců 9 606 Kč.

Přehled o příjmech a výdajích paní Králové za rok 2010

VýpočetČástka
příjmy za rok 2010168 428 Kč
výdaje za rok 201086 420 Kč
zaplaceno na zálohách za rok 20109 606 Kč
počet měsíců, pro které platil minimální vyměřovací základ6
zisk z výdělečné činnosti (168 428 Kč - 86 420 Kč)82 008 Kč
vyměřovací základ (82 008 Kč ∙ 50 %)41 004 Kč
minimální vyměřovací základ (11 854, 50 Kč ∙ 6 měsíců)71 127 Kč
zdravotní pojištění za rok 2010 (71 127 Kč ∙ 13,5 %)9 602 Kč
přeplatek, který se použije na další období (9 606 Kč - 9 602 Kč)4 Kč
nová měsíční záloha v minimální výši1 670 Kč

Přeplatek na pojistném se použije na zálohy v dalším období. Paní Králová měla povinnost uhradit minimální zálohu na pojistném ve výši 1 670 Kč poprvé již za leden, tj. do 8. února. Zisk paní Králové za rok 2010 je nižší než minimální vyměřovací základ, proto musí zdravotní pojištění za rok 2010 odvést alespoň z minimálního vyměřovacího základu.

Z minimálního vyměřovacího základu musí odvést pojistné i OSVČ, pro které byl rok 2010 ztrátový. I při ztrátě je potřeba, pokud je samostatnvá výdělečná činnost hlavním zdrojem příjmu, odvést za rok 2010 zdravotní pojištění ve výši 19 205 Kč.

Nemoc a podnikání

Pan Novotný vykonával po celý rok 2010 svoji živnost. Během měsíců červenec a srpen byl nemocný a zdravotní pojišťovně řádně doručil neschopenku. Za deset měsíců zaplatit zálohy 16 010 Kč, za měsíce nemoci nemusel zálohu platit. Příjmy za rok 2010 činily 543 140 Kč a výdaje 384 690 Kč. Jak je to se zdravotním pojištěním? 
 

Přehled o příjmech a výdajích pana Novotného za rok 2010

Výpočetčástka
příjmy za rok 2010543 140 Kč
výdaje za rok 2010384 690 Kč
počet měsíců, pro které platil minimální vyměřovací základ, nepočítá se nemoc10
zaplaceno na zálohách za rok 2010 (10 měsíců ∙ 1 601 Kč)16 010 Kč
zisk z výdělečné činnosti (543 140 Kč - 384 690 Kč)158 450 Kč
minimální vyměřovací základ (11 854,50 Kč ∙ 10 měsíců)118 545 Kč
vyměřovací základ (50 % z 158 450 Kč)79 225 Kč
zdravotní pojištění za rok 2010 (118 545 ∙ 13,5 %)16 004 Kč
přeplatek na pojistném, použije se v roce 2011 (16 010 Kč - 16 004 Kč)6 Kč
nová měsíční záloha, opět v minimální výši1 670 Kč

Protože byl pan Novotný dva měsíce nemocný a tuto skutečnost řádně doložil, tak zaplatí na pojistném za rok 2010 o 3 202 Kč méně, než kdyby nemocný nebyl. Tato výhoda se však týká pouze OSVČ, které platí zdravotní pojištění v minimální výši.

U OSVČ s vyššími příjmy se nemoc na výši zdravotního pojištění neprojeví. Jestliže by měl pan Novotný příjem za rok 2010 ve výši 800 000 Kč a výdaje 320 000 Kč, tak by roční pojistné činilo 32 400 Kč, nedoplatek pojistného by byl 16 390 Kč (32 400 Kč – 16 010 Kč) a nová záloha by byla 2 700 Kč (32 400 Kč: 12).

Podnikání jako vedlejšák

Paní Novosadová byla po celý rok 2010 v zaměstnaneckém poměru a mimo to si přivydělávala tlumočením. Za rok 2010 si takto přivydělala 60 000 Kč. Výdaje uplatní 40% paušálem. Kolik zaplatí na zdravotním pojištění?

Protože pro paní Novosadovou je samostatná výdělečná činnost vedlejším zdrojem příjmů, tak nemusí během roku 2010 platit zálohy na zdravotní pojištění a zdravotní pojištění se vypočte dle skutečného zisku. Nemusí být dodržen minimální vyměřovací základ. Ani v roce 2011 potom nemusí paní Novosadová hradit zálohy na zdravotní pojištění.

Přehled o příjmech a výdajích paní Novosadové za rok 2010

Výpočetčástka
příjmy za rok 201060 000 Kč
výdaje za rok 2010 (60 000 Kč ∙ 40 %)24 000 Kč
zisk z výdělečné činnosti (60 000 Kč - 24 000 Kč)36 000 Kč
vyměřovací základ (50 % z 36 000 Kč)18 000 Kč
zdravotní pojištění za rok 2010 (18 000 ∙ 13,5 %)2 430 Kč

Paní Novosadová jednorázově doplatí do 8 dní od odevzdání daňového přiznání své zdravotní pojišťovně 2 430 Kč na zdravotním pojištění za rok 2010. Aby byla samostatná výdělečná činnost považována za vedlejší zdroj příjmů, tak je nutné tuto skutečnost zdravotní pojišťovně oznámit do 8 dní od vykonávání této činnosti a paní Novosadová musí mít příjem z práce vyšší než 8 000 Kč (minimální mzda).

Další článek


 

celkem 2 komentáře

Nejnovější komentáře

Může být soudní tlumočnicí, pak by uplatnila 40%.
slípka
4. 4. 2011, 12:04
v posledním příkladu je chyba - paušální výdaje při ...
Michal
28. 3. 2011, 21:12

Další články

Spouštíme nový FinExpert!

Spouštíme nový FinExpert!

Několik posledních měsíců jsme intenzivně pracovali na nové verzi webu FinExpert.cz.

5.  4.  2017  |  Ondráčková Kamila

Sociální pojištění pro OSVČ v roce 2017

Sociální pojištění pro OSVČ v roce 2017

Zálohy živnostníků na sociální pojištění v roce 2017 porostou. Výše zálohy se vypočítává dle zisku v předchozím období. (aktualizováno)

4.  4.  2017  |  Gola Petr  |  9

Velká mapa malého podnikání: kde je konkurence, kde jsou příležitosti?

Velká mapa malého podnikání: kde je konkurence, kde jsou příležitosti?

4.  4.  2017  |  Pospíšil Aleš
Aplikace Záchranka pomáhá už rok. Nic nestojí, ale může být k nezaplacení

Aplikace Záchranka pomáhá už rok. Nic nestojí, ale může být k nezaplacení

3.  4.  2017  |  Pospíšil Aleš  |  1
V Praze je blaze. Z evropských regionů je v HDP na hlavu na 6. místě

V Praze je blaze. Z evropských regionů je v HDP na hlavu na 6. místě

3.  4.  2017  |  Pospíšil Aleš  |  1

Mzdová kalkulačka

Student
Držitel průkazu ZTP/P
Invalidita 1. nebo 2. stupně
Invalidita 3. stupně
Penze / rodičovská dovolená