FinExpert.e15.cz

Přehled pro OSSZ za rok 2008

Do konce dubna musí všechny OSVČ odevzdat Přehled o příjmech a výdajích místně příslušné Okresní správě sociálního zabezpečení.
Přehled pro OSSZ za rok 2008

Pokuta muže být až 100 tisíc Kč

Na sociálním pojištění odvedou jak zaměstnanci, tak drobní živnostníci ve většině případech více než na dani z příjmu fyzických osob, a proto je důležité věnovat platbám sociálního pojištění zvýšenou pozornost a plnit si všechny zákonné povinnosti. Okresní správa sociálního zabezpečení může totiž uložit sankci při nesplnění oznamovací a vyměřovací povinnosti ve výši 20 000 Kč a při opakovaném porušení povinností až 100 000 Kč! Neodezvání Přehledu o příjmech a výdajích patří mezi jednu ze základních povinností. V Přehledu se uvádí stejné příjmy a výdaje jako na daňovém přiznání. K 31. prosinci 2008 evidovala Česká správa sociálního zabezpečení 938 265 osob samostatně výdělečně činných, z toho 727 063 osob mělo povinnost platit zálohy na důchodové pojištění, nemocenské pojištění si dobrovolně platilo pouze 196 225 osob.

Vedlejší činnost – pojistné se neplatí vždy

V případě, že občan má zaměstnanecký poměr (kde má měsíční příjem vyšší než 8 000 Kč měsíčně, tj. 96 000 Kč za rok) a z jeho výdělečné činnosti má pouze „přivýdělek“ (zisk z jeho výdělečné činnosti je nižší než 51 744 Kč), nebude za rok 2008 doplácet žádné sociální pojištění, to je již odváděno z jeho zaměstnaneckého poměru. Přehled o příjmech a výdajích je ovšem nutno v zákonné lhůtě vyplnit a odevzdat na OSSZ vždy,  i když je doplatek na sociálním pojištění nulový! Současně je však nutno doložit k Přehledu potvrzení od zaměstnavatele, že příjem za rok 2008 byl vyšší než 96 000 Kč a zaměstnanecký poměr trval celých 12 měsíců – tj. že příjem z výdělečné činnosti byl po celý rok vedlejším zdrojem příjmu.
 
Praktický příklad
V našem ukázkovém příkladě zahájil živnostník svoji činnost 1. ledna 2008 (stejně jako v článku o Přehledu pro zdravotní pojišťovnu). Během roku platil živnostník zálohy na veřejné zdravotní pojištění v minimální výši (tj. 1 596 Kč měsíčně). Příjmy za celý rok činily 800 tisíc korun a výdaje 400 tisíc korun. Oba údaje jsou doloženy doklady z účetnictví.  Jak vysoký má nedoplatek na sociálním pojištění a jak vysoké zálohy bude platit následujícím období?
 
Příjmy 800 000 Kč
Výdaje (paušál 50 %)400 000 Kč
Vyměřovací základ(800 000 – 400 000) * 0,5 = 200 000 Kč
Sociální pojištění za celý rok200 000 * 0,296 = 59 200 Kč
Na zálohách zaplaceno19 152 (1 596 Kč x 12 měsíců)
Zbývá doplatit 59 200 – 19 152 = 40 048 Kč
Sociální pojištění musí náš živnostník doplatit do konce dubna (u sociálního pojištění je to tedy jinak než u zdravotního pojištění). Nově bude na zálohách každý měsíc platit již 4 933 Kč (0,296 x 200 000)/12. V případě, že by nedoplatek na sociálním pojištění nebyl uhrazen do konce dubna, účtuje si místně příslušná OSSZ  za každý den prodlení 0,05 % z dlužné částky. Když je povoleno splácení dlužného pojistného ve splátkách, potom roste penále ve výši 0,025 % z dlužné částky za každá kalendářní den trvání dluhu. To tedy v podstatě znamená, že z dlužné částky 20 000 Kč (na sociálním) činí penále 10 Kč denně (3 650 Kč za rok, roční úroková míra tedy činí 18,25 %).
 

Minimální záloha v roce 2009 činí 1 720 Kč

I když je drobný živnostník ve ztrátě nebo když jsou jeho příjmy nízké, musí počítat s minimálními zálohami na sociálním pojištění, které v letošním roce činí 1 720 Kč (bez nemocenského pojištění, které je dobrovolné a  drtivá většina OSVČ neplatí – v Česku jej platí pouze 20 % OSVČ). Tato částka se platí od ledna, pro OSVČ, která v roce 2009 zahájily činnost, u ostatních OSVČ po podání Přehledu. V loňském roce byla částka nižší (1 596 Kč). Pokud OSVČ v Přehledu vyjde z výpočtu nižší záloha než 1 720 Kč, bude muset stejně platit každý měsíc minimální výši pojistného.
 

Promlčecí lhůta je desetiletá

Všechny OSVČ by si měly řádně plnit všechny své zákonné povinnosti vůči místně příslušné OSSZ, jinak jim hrozí uložení penále. A promlčecí lhůta u sociálního pojištění je dokonce desetiletá! Právo předepsat dlužné pojistné a penále se tak promlčuje až za deset let ode dne, kdy bylo toto pojistné splatné. Když je učiněn úkon vedoucí ke zjištění výše pojistného nebo penále, plyne nová promlčecí lhůta ode dne, kdy se o tom plátce pojistného dozvěděl. Šance na promlčení dluhu je naprosto minimální.
 
Prameny: Zákon č. 589/1992 Sb. v platném znění
Další článek


 

Související články


celkem 5 komentářů

Nejnovější komentáře

Re: OSVČ-student
Petr Gola
8. 4. 2009, 13:07
Re: OSVČ-student
lenka
7. 4. 2009, 16:56
OSVČ-student
Petr Gola
4. 3. 2009, 09:14
Re: OSVČ student
elipsoid
3. 3. 2009, 16:01
OSVČ student
Lukáš
28. 2. 2009, 09:16

Další články

Spouštíme nový FinExpert!

Spouštíme nový FinExpert!

Několik posledních měsíců jsme intenzivně pracovali na nové verzi webu FinExpert.cz.

5.  4.  2017  |  Ondráčková Kamila

Sociální pojištění pro OSVČ v roce 2017

Sociální pojištění pro OSVČ v roce 2017

Zálohy živnostníků na sociální pojištění v roce 2017 porostou. Výše zálohy se vypočítává dle zisku v předchozím období. (aktualizováno)

4.  4.  2017  |  Gola Petr  |  9

Velká mapa malého podnikání: kde je konkurence, kde jsou příležitosti?

Velká mapa malého podnikání: kde je konkurence, kde jsou příležitosti?

4.  4.  2017  |  Pospíšil Aleš
Aplikace Záchranka pomáhá už rok. Nic nestojí, ale může být k nezaplacení

Aplikace Záchranka pomáhá už rok. Nic nestojí, ale může být k nezaplacení

3.  4.  2017  |  Pospíšil Aleš  |  1
V Praze je blaze. Z evropských regionů je v HDP na hlavu na 6. místě

V Praze je blaze. Z evropských regionů je v HDP na hlavu na 6. místě

3.  4.  2017  |  Pospíšil Aleš  |  1

Mzdová kalkulačka

Student
Držitel průkazu ZTP/P
Invalidita 1. nebo 2. stupně
Invalidita 3. stupně
Penze / rodičovská dovolená