FinExpert.e15.cz

Přehled: Jak na práci a studium v Evropské unii

Mladí lidé mají v Evropské unii možnost svobodně cestovat a studovat. Čeští studenti jako občané EU mají právo studovat ve všech členských zemích Evropské unie. V článku se zaměřujeme na studium v Německu a přinášíme přehled základních informací o podmínkách pro studium a získání zaměstnání v ostatních členských zemích.

Kapitoly článku

Úvod
Další země

Přehled: Jak na práci a studium v Evropské unii

Kypr

 • Průměrná mzda: 1 350 EUR/měsíc
 • Životní náklady studenta: 4 100 EUR/rok
 • Školné: ne
 • Přechodné období: ne

Na Kypru je jediná univerzita. K přijetí na ni je potřeba absolvovat zkoušky. Žádné školné se tu neplatí. Po prvním cyklu studia se udílí bakalářský titul, následuje magisterské a doktorandské studium.

Litva

 • Průměrná mzda: 356 EUR/měsíc
 • Životní náklady studenta: 1 700 EUR/rok
 • Školné: ano
 • Přechodné období: ne

Školné platí ti, kteří sice uspěli u přijímacích zkoušek, ale pořadím se nedostali mezi počet studentů, jimž studium platí stát. Školné rovněž platí cizinci. Pro získání titulu bakaláře se v Litvě studuje 3–4 roky, pro magisterský titul další rok a půl až dva.

Lotyšsko

 • Průměrná mzda: 347 EUR/měsíc
 • Životní náklady studenta: 1 600 EUR/rok
 • Školné: ne
 • Přechodné období: ne

Lucembursko

 • Průměrná mzda: 3 323 EUR/měsíc
 • Minimální mzda: 1 282 EUR/měsíc (v roce 2002)
 • Životní náklady studenta: 5 300 EUR/rok
 • Školné: ne
 • Přechodné období: ano

Přijali dvouleté přechodné období pro volný pohyb pracovníků, současně platí právní úprava, že v případě zájmu lucemburského zaměstnavatele o českého pracovníka bude automaticky vydáno pracovní povolení.
Studium v Lucembursku je bezplatné. Přijímací zkoušky skládají jen učitelé prvního stupně, u kterých se vyžaduje zvládnutí všech tří oficiálních jazyků. Inženýrské studium trvá čtyři roky, učitelství na základních školách tři roky, studenti humanitních věd získají titul už po jednom či dvou letech.

Maďarsko

 • Průměrná mzda: 343 EUR/měsíc
 • Životní náklady studenta: 1 700 EUR/rok
 • Školné: ne
 • Přechodné období: ne

Způsob, jakým vyberou z uchazečů budoucí studenty, si určují jednotlivé školy. První vysokoškolský diplom se dává po třech nebo čtyřech letech studia. Pokud se student dostane mezi určený počet studentů, neplatí školné.

Malta

 • Průměrná mzda: 1 380 EUR/měsíc
 • Životní náklady studenta: 4 300 EUR/rok
 • Školné: ne
 • Přechodné období: ne

Vysokoškolské vzdělání poskytuje především Maltská univerzita. Studium je bezplatné. Na některé programy se konají přijímací zkoušky, v některých případech musí cizinci absolvovat jednoletý kurz.

Německo

 • Průměrná mzda: 2 764 EUR/měsíc
 • Životní náklady studenta: 12 000 EUR/rok
 • Školné: ne
 • Přechodné období: ano
 • Další informace viz úvodní kapitola

Nizozemsko

 • Průměrná mzda: 2 293 EUR/měsíc
 • Minimální mzda: 1 167 EUR/měsíc (v roce 2002)
 • Životní náklady studenta: 9 600 EUR/rok
 • Školné: 1 450–2 300 EUR/rok
 • Přechodné období: ano

Nizozemský zaměstnavatel musí žádat pro pracovníky z Česka povolení k zaměstnání. V některých sektorech je zavedena možnost okamžité práce (řidič, námořník a kormidelník, radioterapeutický laborant, radiodiagnostický laborant, řezník a vykosťovač).
Vládní stipendia jsou udělována na základě mezivládní kulturní dohody. Holandské univerzity stipendia zahraničním studentům neudělují. O přijetí na vysokou školu v Nizozemsku obvykle rozhodují dobré výsledky u maturity, přijímací zkoušky se většinou nekonají. Studijní programy jsou dvoudílné (bakalář a magistr).

Polsko

 • Průměrná mzda: 490 EUR/měsíc
 • Životní náklady studenta: 1 600 EUR/rok
 • Školné: ne
 • Přechodné období: ne

Školné v Polsku platí ti, kteří navštěvují jinou než prezenční formu studia. Přijímací zkoušky jsou jen někde. Funguje tu dvoustupňové studium, kdy se první fáze uzavírá po 3–4 letech s možností dalšího dvouletého magisterského studia.

Portugalsko

 • Průměrná mzda: 643 EUR/měsíc
 • Minimální mzda: 390 EUR/měsíc (v roce2002)
 • Životní náklady studenta: 2 500 EUR/rok
 • Školné: 1 500 EUR/rok
 • Přechodné období: ano

Platí přechodného období na dva roky, ale předpokládá se, že poté nebude důvod pro další omezení pohybu pracovních sil.
Školné je v Portugalsku doprovázeno podporami studentů z méně majetných rodin. K přijetí je potřeba absolvovat zkoušku z hlavního předmětu. Magisterské a doktorské studium, která jsou obě považována za postgraduální, poskytují jen univerzity. Ostatní typy vysokých škol umožňují získat jen titul bakaláře.

Rakousko

 • Průměrná mzda: 1 942 EUR/měsíc
 • Životní náklady studenta: 9 600 EUR/rok
 • Školné: ne
 • Přechodné období: ano

Přístup českých pracovníků na rakouský trh práce se prakticky nezměnil. Stálou práci získají jen klíčoví pracovníci, s jejichž zaměstnáním bude souhlasit i místní úřad práce. Těchto pracovníků smí být ročně jen omezený počet.
Pro přijetí na vysokou školu obvykle stačí dobré výsledky u maturity, ale na některých oborech se skládají přijímací, případně talentové zkoušky. Na všech rakouských vysokých školách fungují studentské unie, které vám pomohou najít vhodné ubytování. Pokud jste již absolvovali část vysokoškolského studia na české vysoké škole, můžete požádat o uznání získaných kreditů.

Řecko

 • Průměrná mzda: 1 328 EUR/měsíc
 • Minimální mzda: 469 EUR/měsíc (v roce 2002)
 • Životní náklady studenta: 3 500 EUR/rok
 • Školné: ne
 • Přechodné období: ano

Během dvouletého přechodného období pro nás platí stávající režim udělování pracovních povolení; poté zváží další kroky.
Studium na univerzitě trvá čtyři roky a je zakončeno titulem na úrovni našeho bakaláře. Další studium včetně magisterského se považuje za postgraduální. Uchazeči jsou přijímáni na základě výsledků maturity a studia na střední škole.

Slovensko

 • Průměrná mzda: 266 EUR/měsíc
 • Životní náklady studenta: 1 300 EUR/rok
 • Školné: zatím ne
 • Přechodné období: ne

Na Slovensku rozlišují bakalářské, magisterské (příp. inženýrské) a doktorandské studium. Pořádají se tu přijímací zkoušky a podmínky pro přijetí jsou stejné pro Slováky i cizince. Na zdejších vysokých školách bude zavedeno školné.

Slovinsko

 • Průměrná mzda: 912 EUR/měsíc
 • Životní náklady studenta: 2 400 EUR/rok
 • Školné: ne
 • Přechodné období: ne

Školné platí jen studenti jiné než prezenční formy studia, podmínky přijetí určují jednotlivé školy.

Španělsko

 • Průměrná mzda: 1 234 EUR/měsíc
 • Minimální mzda: 506 EUR/měsíc (v roce 2002)
 • Životní náklady studenta: 4 500 EUR/rok
 • Školné: 1 600 EUR/rok
 • Přechodné období: ano

Přechodné období využije Španělsko na dobu nejméně dvou let s tím, že před koncem tohoto období přezkoumá uplatňování národních opatření na základě všeobecné situace na trhu práce.
Na většině škol je zájem větší než jejich kapacity, proto se zde konají přijímací zkoušky. První titul student získá po třech letech studia, další po dvou až čtyřech letech a pak může pokračovat ve studiu doktorském.

Švédsko

 • Průměrná mzda: 2 620 EUR/měsíc
 • Životní náklady studenta: 12 000 EUR/rok
 • Školné: ne
 • Přechodné období: ne

Pokud chcete ve Švédsku pracovat, potřebujete doložit písemné potvrzení o zaměstnání podepsané zaměstnavatelem, obsahující trvání a povahu zaměstnání. Musíte uvést jméno, adresu a telefonní číslo společnosti zaměstnavatele a kontakt na pověřenou osobu. Vaše žádost musí obsahovat registrační číslo společnosti a specifikaci pracovních povinností.
Při řádném studiu je povinné členství ve studentské unii. Švédské univerzity neudělují stipendia na studium 1. stupně. Na studium 2. stupně je možno získat od univerzity finanční pomoc v různých formách. Výhodu při přijímacím řízení mohou mít ve Švédsku uchazeči s praxí v oboru, záleží také na výsledcích maturity; přijímací zkoušky jsou jen někde. Při studiu je možné od státu získat finanční podporu na ubytování, učebnice apod. Po dvou letech studia se udílí tzv. diplom, po třech letech bakalářský titul a po čtyřech letech magisterský.

Velká Británie

 • Průměrná mzda: 2 723 EUR/měsíc
 • Minimální mzda: 979 EUR/měsíc (v roce 2002)
 • Životní náklady studenta: 15 000 EUR/rok
 • Školné: 2 000 GBP
 • Přechodné období: ne

Stávající systém pracovních povolení bude nahrazen systémem povinné registrace pracovníků z nových členských států, která bude vaší povinností. Doklad o registraci (certifikát), který bude obsahovat údaje o tom, kde a pro koho pracujete, bude zároveň prokazovat legálnost vašeho pobytu. Registrace podléhá poplatku 50 GBP. Povinností zaměstnavatele bude kontrolovat, zda je zaměstnanec řádně evidován. Chystá se změna systému sociálních dávek, která k nim ztíží přístup ekonomicky neaktivním cizincům.
Univerzity udělují stipendia zřídka. Jednotlivé univerzity a vysoké školy stanovují vlastní podmínky přijímání studentů, takže na některých žádaných oborech je třeba absolvovat přijímací zkoušky.

Předchozí kapitola Další článek
 

Související články


celkem 1 komentář

Nejnovější komentáře

Práca a štúdium vo Veľkej Británii
bmo
6. 10. 2004, 01:42

Další články

Spouštíme nový FinExpert!

Spouštíme nový FinExpert!

Několik posledních měsíců jsme intenzivně pracovali na nové verzi webu FinExpert.cz.

5.  4.  2017  |  Ondráčková Kamila

Sociální pojištění pro OSVČ v roce 2017

Sociální pojištění pro OSVČ v roce 2017

Zálohy živnostníků na sociální pojištění v roce 2017 porostou. Výše zálohy se vypočítává dle zisku v předchozím období. (aktualizováno)

4.  4.  2017  |  Gola Petr  |  9

Velká mapa malého podnikání: kde je konkurence, kde jsou příležitosti?

Velká mapa malého podnikání: kde je konkurence, kde jsou příležitosti?

4.  4.  2017  |  Pospíšil Aleš
Aplikace Záchranka pomáhá už rok. Nic nestojí, ale může být k nezaplacení

Aplikace Záchranka pomáhá už rok. Nic nestojí, ale může být k nezaplacení

3.  4.  2017  |  Pospíšil Aleš  |  1
V Praze je blaze. Z evropských regionů je v HDP na hlavu na 6. místě

V Praze je blaze. Z evropských regionů je v HDP na hlavu na 6. místě

3.  4.  2017  |  Pospíšil Aleš  |  1

Mzdová kalkulačka

Student
Držitel průkazu ZTP/P
Invalidita 1. nebo 2. stupně
Invalidita 3. stupně
Penze / rodičovská dovolená