FinExpert.e15.cz

Přehled: Jak na práci a studium v Evropské unii

Mladí lidé mají v Evropské unii možnost svobodně cestovat a studovat. Čeští studenti jako občané EU mají právo studovat ve všech členských zemích Evropské unie. V článku se zaměřujeme na studium v Německu a přinášíme přehled základních informací o podmínkách pro studium a získání zaměstnání v ostatních členských zemích.

Kapitoly článku


Přehled: Jak na práci a studium v Evropské unii

Studium snů?

Student hodlající pokračovat ve studiu v jiné členské zemi musí k udělení dočasného pobytu prokázat, že disponuje potřebnými financemi a že se účastní zdravotního pojištění v ČR. Manželé nebo manželky a děti do 21 let přijatých studentů mají právo pobytu v zemi, ve které posluchači studují.
Čeští studenti mají stejné postavení a současně musí plnit stejné podmínky jako domácí studenti. Když není školou vyžadováno školné, neplatí ho ani český student. V některých státech dostávají studenti příspěvky na vzdělání. V těchto zemích ho budou dostávat také čeští studenti. Příspěvkem na vzdělání se ovšem nemyslí příspěvky na kolejné, nájemné či stravné.

Školu vám nemusí uznat

Přijímací zkoušky a podmínky pro přijetí se v jednotlivých zemích liší. Navíc má každá škola právo si je sama upravit. Vzdělávací zařízení může vyžadovat přezkoušení jazykové způsobilosti ke studiu. Pokud jsou posluchači vysokých škol a odborných kurzů účastni na sociálním a zdravotním zabezpečení v domácí zemi, jsou automaticky chráněni i v zemi, kde studují.
Evropská unie nijak neharmonizuje obsah vzdělávání v jednotlivých členských státech. Proto je snad nejobtížnější součástí přijímacího řízení uznávání diplomů a certifikátů z jiné země. Akademické uznávání diplomu totiž není automatické. Před zasláním přihlášek ke studiu je nejlepší informovat se o podmínkách uznání diplomů přímo u samotné vysoké školy nebo na ministerstvu školství.
V blízké budoucnosti by mělo být uznávání diplomů a přechod mezi jednotlivými školami v rámci vysokoškolského studia značně usnadněno aplikací tzv. Boloňské dohody. Na základě této smlouvy 31 evropských států (včetně členských států EU) zavede jednotný dvojstupňový systém studia. Titul B. A. za první tři roky a titul MSc. za další dva roky studia.

Vzdělávání po německu

Zvládáte dobře němčinu a chcete se přihlásit na některou z německých vysokých škol? Nejprve budete nutné zažádat o přijetí na příslušném oddělení vysoké školy, které vám zašle všechny potřebné formuláře. Vyřízení přijetí vám zabere asi jeden rok. Ke studiu určitých oborů budete muset vyplněné přihlášky zaslat na ZVS (Zentralstelle für die Vergabe von Studienplatzen – www.zvs.de); informace, o které obory se jedná, vám na požádání podá vybraná univerzita.
K přihlášce je třeba doložit jazykové znalosti (uznávány jsou zkoušky pořádané na Goethe Institut). V Německu většinou nemusíte dělat přijímací zkoušky do prvního ročníku, povinné přijímačky jsou pouze na obory – všeobecné lékařství, zubní a veterinární lékařství. Studenti jsou jinak ke studiu vybíráni podle výsledků ze střední školy. Pokud nejste přijati ke studiu na vysoké škole u nás, budete muset navíc složit zkoušku Feststellungsprüfung. Složení přijímacích testů po vás některé univerzity budou také chtít, pokud se hlásíte na třetí stupeň studia (tedy postgraduální studium).
Na státních vysokých školách v Německu se neplatí školné. Životní náklady studenta se pohybují okolo jednoho tisíce eur na měsíc. Student musí platit příspěvek studentské unii (cca 80 EUR měsíčně) a semestrální poplatek, který se pohybuje okolo 300 EUR.
Jestliže jste již absolvovali část vysokoškolského studia v ČR, můžete vybranou univerzitu požádat o uznání získaných kreditů.

EU na internetu
www.integrace.cz – internetový magazín, vydávaný Institutem pro evropskou politiku Europeum (www.europeum.org); analytické a zpravodajské články o EU; informace o práci v sekci Kariéra v EU; doporučujeme odkaz Práce v evropských institucích.
www.euroskop.cz – pod odkazem Smlouva o přistoupení naleznete podrobné informace o vyjednaných přechodných obdobích; doporučujeme také odkaz EU & já.
europa.eu.int/eures – evropský portál pracovní mobility dostupný ve všech jazycích „nové“ EU, tedy také v češtině (zvolte CS); databáze pracovních míst (pouze v angl., něm. a franc.); informace o pracovním trhu, životních a pracovních podmínkách jednotlivých zemí; doporučujeme odkaz Život & práce.

Jaké jsou podmínky v ostatních zemích?

Belgie

 • Průměrná mzda: 2 746 EUR/měsíc
 • Minimální mzda: 1 131 EUR/měsíc (k roku2002)
 • Životní náklady studenta: 5 500–7 000 EUR/rok
 • Školné: 2 400–3 900 EUR/rok
 • Přechodné období: ano


Platí přechodné období na dva roky, ale předpokládá se, že poté nebude důvod pro další omezení pohybu pracovních sil.
Uvedené školné platí pro valonskou oblast, v oblasti vlámské je asi 500 EUR. Některé univerzity udělují omezený počet stipendií. Přijímají se všichni studenti podle výsledků maturity či talentových zkoušek, jen na medicíně a zubním lékařství je počet studentů omezen. Na medicínu, stavební inženýrství a několik dalších oborů jsou přijímací zkoušky.

Dánsko

 • Průměrná mzda: 3 481 EUR
 • Životní náklady studenta: 7 000 EUR/rok
 • Školné: ne
 • Přechodné období: ne


Nepotřebujete povolení k zaměstnání, ale musíte si zajistit práci na plný úvazek a plnění mzdových předpisů ze strany zaměstnavatele, který musí být řádně registrován. Současně jsou zde zpřísněny podmínky pro získání nároku na některé sociální dávky.
Studium je většinou zdarma, někde se platí školné za studium 3. stupně. Univerzitu můžete požádat o finanční pomoc na studium nebo výzkum. Možnosti státních grantů a půjček na financování životních nákladů jsou vyhrazeny pouze těm, kteří v Dánsku žijí nejméně dva roky. V době studia můžete pracovat, pouze máte-li platné pracovní povolení vydané zastupitelstvím v naší zemi.

Estonsko

 • Průměrná mzda: 380 EUR/měsíc
 • Životní náklady studenta: 1 800 EUR/rok
 • Školné: 1 000 EUR/rok
 • Přechodné období: ne

Pro získání titulu bakalář musíte strávit ve škole tři roky, magistry se můžete stát po dalších dvou letech. Medicína, architektura, učitelství a některé další obory se učí pět až šest let vcelku. V Estonsku existují přijímací testy, ale počítá se i výsledek maturity.

Finsko

 • Průměrná mzda: 2 461 EUR/měsíc
 • Životní náklady studenta: 8 500 EUR/rok
 • Školné: ne
 • Přechodné období: ano

Během dvouletého přechodného období pro nás platí stávající režim udělování pracovních povolení. Finsko však chce uplatňovat zjednodušený přístup pro uchazeče z nových členských zemí.
Finská vláda pomáhá zahraničním studentům, kteří tam žijí nejméně dva roky, systémem podpor a půjček. Zájem o finské univerzity je vyšší, než jsou schopny uspokojit, proto uplatňují různé způsoby výběru uchazečů. Titul bakalář získáte po třech letech studia a 120 kreditech, titul magistr po pěti až šesti letech a 160–180 získaných kreditech. Členství ve studentské unii stojí 40–85 EUR ročně a opravňuje k nároku na mnoho slev (v poplatku je zahrnuto také zdravotní pojištění).

Francie

 • Průměrná mzda: 2 128 EUR/měsíc
 • Minimální mzda: 1 083 EUR/měsíc (v roce2002)
 • Životní náklady studenta: 9 600 EUR/rok
 • Školné: 150–800 EUR/rok
 • Přechodné období: ano

Francie nám omezila na dva roky přístup na svůj trh práce, poté zváží další kroky. V krátké době však hodlá usnadnit vstup pracovníkům z oblasti informačních technologií či obchodu a studentům z nových členských států.
Uvedené školné platí pro státní školy. Ekonomické vysoké školy jsou většinou soukromé, školné se pohybuje okolo 7 000 EUR ročně. Ve Francii je třífázový stupeň studia (bakalář – magistr – doktor). O přijetí rozhodují výsledky maturity. Platí se také sociální pojištění – asi 170 EUR ročně.

Irsko

 • Průměrná mzda: 2 542 EUR/měsíc
 • Životní náklady studenta: 15 000 EUR/rok
 • Školné: 4 000 EUR/rok
 • Přechodné období: ne

V Irsku můžete začít pracovat téměř okamžitě, nezavedlo žádná přechodná období.
Univerzity udělují stipendia velmi zřídka. Pro přijetí je zásadní maturitní vysvědčení. Školné se v Irsku neplatí při prvním studiu na bakalářské úrovni, další studium je již poměrně drahé. Vysoké školství se dělí na univerzity, technologické instituty, pedagogické ústavy a soukromé vysoké školy, na kterých se udělují různé tituly.

Itálie

 • Průměrná mzda: 2 089 EUR/měsíc
 • Minimální mzda: 983 EUR/měsíc (v roce2002)
 • Životní náklady studenta: 6 600 EUR/rok
 • Školné: 2 000 EUR/rok
 • Přechodné období: ano

Platí přechodné období v délce dvou let, které obsahuje kvótu pro zjednodušený přístup pracovníků z nových členských zemí na italský trh práce.
Jednotlivé univerzity mají odlišné školné. Student může požádat o udělení stipendia přímo konkrétní italskou univerzitu. O finanční pomoc lze žádat po úspěšně složených přijímacích zkouškách. Studenti platí při zápisu regionální daň, jejíž výnosy jsou určeny na programy pomoci studentům. Funguje zde mezinárodní kreditní systém jako u nás.

Další kapitola
 

Související články


celkem 1 komentář

Nejnovější komentáře

Práca a štúdium vo Veľkej Británii
bmo
6. 10. 2004, 01:42

Další články

Spouštíme nový FinExpert!

Spouštíme nový FinExpert!

Několik posledních měsíců jsme intenzivně pracovali na nové verzi webu FinExpert.cz.

5.  4.  2017  |  Ondráčková Kamila

Sociální pojištění pro OSVČ v roce 2017

Sociální pojištění pro OSVČ v roce 2017

Zálohy živnostníků na sociální pojištění v roce 2017 porostou. Výše zálohy se vypočítává dle zisku v předchozím období. (aktualizováno)

4.  4.  2017  |  Gola Petr  |  9

Velká mapa malého podnikání: kde je konkurence, kde jsou příležitosti?

Velká mapa malého podnikání: kde je konkurence, kde jsou příležitosti?

4.  4.  2017  |  Pospíšil Aleš
Aplikace Záchranka pomáhá už rok. Nic nestojí, ale může být k nezaplacení

Aplikace Záchranka pomáhá už rok. Nic nestojí, ale může být k nezaplacení

3.  4.  2017  |  Pospíšil Aleš  |  1
V Praze je blaze. Z evropských regionů je v HDP na hlavu na 6. místě

V Praze je blaze. Z evropských regionů je v HDP na hlavu na 6. místě

3.  4.  2017  |  Pospíšil Aleš  |  1

Mzdová kalkulačka

Student
Držitel průkazu ZTP/P
Invalidita 1. nebo 2. stupně
Invalidita 3. stupně
Penze / rodičovská dovolená