FinExpert.e15.cz

Představení fondu ABN AMRO Target Click Fund

ABN AMRO přináší investorům produkt, který se snaží o dosáhnutí zajímavých výnosů při soušasném zajištění hodnoty investice.

ABN AMRO Target Click Fund (TCF) je velmi podobný klasickým programům životního cyklu, ale má svá určitá specifika. Tyto specifika ho přibližují zajištěným fondům.

Představení fondu

Target Click Fund (TCF) je kombinací click fondu (typ zajištěného fondu, který průběžně uzamyká výnosy) a fondu životního cyklu - jehož základním principem je přesun investice klienta s blížícím se koncem investičního období od více rizikových aktiv k méně rizikovým.

Technický popis fondu a podobnosti s ostatními typy fondů

Fond zajišťuje vložený vklad investora při konci investičního horizontu. Tímto se fond podobá zajištěným fondům. Fond také využívá pravidelného uzamykání předchozích výnosů (princip zaklikávání je názorně zobrazen v grafu 1). Toto zamykání provádí vždy na konci měsíce je-li hodnota v aktuální „click okamžik“ vyšší než poslední zajištěná hodnota. Ke konci investičního období dostane investor nejvyšší zakliknutou hodnotu a to i v případě, že aktuální hodnota na trhu bude nižší. Tímto mechanismem zaklikávání výnosů se fond podobá klasickým click fondům. Další vlastností fondu tentokráte typickou pro realokační programy je po postupné přesouvání majetku fondu z více rizikových aktiv (akcie) do méně rizikových (dluhopisy). Tato realokace probíhá podle počtu let zbývajících do konce doby trvání fondu (v grafu 2 naleznete srovnání fondu TCF s ostatními konkurenčními produkty).

Graf 1TCF - Princip zaklikávání

Klepněte pro větší obrázek

Graf 2 Srovnání fondu TCF s konkurenčními produkty

Klepněte pro větší obrázek

Aktivní složka fondu

 • Pokud dojde k zakliknutí nové nejvyšší hodnoty fondu okamžitě se sníží váha pákových nástrojů a zvýší se váha dluhopisů tak, aby nová hodnota byla zajištěna ke dni splatnosti fondu.
 • Jednou ročně provádí manažer fondu realokaci jednotlivých instrumentů na určené váhy podle toho kolik let zbývá do konce doby trvání fondu
 • s blížícím se termínem splatnosti TCF dochází ke snižování akciové složky až na 100 % dluhopisové části těsně před koncem investičního horizontu (přehled vah instrumentů v jednotlivých letech si můžete prohlédnout v tabulce 3)
 • aktivní složka je kombinací derivátových instrumentů a hotovosti a investuje především do vyspělých trhů (EU, USA, Japonsko a další)
 • fond využívá také finanční páku (cca 2,5) díky níž se možnost participovat na akciových trzích může pohybovat nad 100 %.

Pasivní složka fondu

 • představuje bezpečné dluhopisy a slouží k zajištění hodnoty na konci trvání doby
 • podíl pasivní složky se s blížícím se koncem investičního horizontu snižuje
 • ke konci doby trvání fondu se zvyšuje četnost uzamykání výnosů

Flexibilita a likvidita

Fond je velmi flexibilní co se týče možnosti investovat. Investor si může vybrat, zda chce investovat měsíčně či čtvrtletně a zvolit si výši pravidelné platby. Minimální jednorázová investice je 25 000 Kč a pravidelně lze investovat již od 500 Kč. Kdykoliv může investovat mimořádnou platbu. V případě nepředpokládané finanční tísně není problém část či celou dosavadní investici bez poplatků odprodat. Investor má také možnost úpravy výše investice v průběhu spoření. Další výhodou je široký výběr investičního horizontu ( 2008 až do roku 2054).

Poplatky

TCF si účtuje poplatky na vstupu zatímco na výstupu jsou nulové. Při placení vstupního poplatku u pravidelných plateb máte na výběr ze 3 variant.

Způsob platby

 • jednorázově z první (navýšené) investice - zvýhodněná sazba
 • postupně z prvních pravidelných investic až do splacení vstupního poplatku - zvýhodněná sazba
 • pravidelně z každé pravidelné investice - standardní sazba

Společnost dává slevu v případě předpacení vstupního poplatku slevu (viz. tabulka 1) a to od 0,5 % do 1,55 %. V tabulce 2 si pak můžete prohlédnout výši sazeb u jednorázových investic.

Tabulka 1 Vstupní poplatky ( v % ) - Pravidelné investice

Klepněte pro větší obrázek

Tabulka 2 Vstupní poplatky ( v % ) - Jednorázová investice

Klepněte pro větší obrázek

Tabulka 3 Váhy jednotlivých aktiv ( v % )

Klepněte pro větší obrázek

 

Výhody fondu

 • zajištění vstupní investice (100 %) ke dni splatnosti fondu
 • pravidelné uzamykání výnosů
 • postupné automatické snižování rizikovosti fondu
 • vysoká flexibilita programu (mimořádné vklady, výběry, změny výše plateb...)
 • pravidelné rebalancování - vyrovnávání akciové, dluhopisové a hotovostní části do správných poměrů podle doby trvání fondu
 • nízký manažerský poplatek: 1,25 % p.a.
 • možnost nákupu zisku (nákup fondu při nižší hodnotě než je poslední zakliknutá)
 • možnost nakoupit fond za nižší aktuální kurz než je poslední zakliknutá hodnota (nákup zisku)

Nevýhody fondu

 • není zajištěno kurzové riziko (fond je veden v EUR)
 • zajištěná hodnota se vztahuje pouze k dodržení investičního horizontu
 • finanční páka může působit i opačným směrem
 • roční poplatek za vedení evidence investičních nástrojů: 300 Kč (v případě pravidelného spoření)

Článek publikován ve spolupráci se serverem Fondmarket.cz.

Klepněte pro větší obrázek

 

Další článek


 

Související články


 


Další články

Spouštíme nový FinExpert!

Spouštíme nový FinExpert!

Několik posledních měsíců jsme intenzivně pracovali na nové verzi webu FinExpert.cz.

5.  4.  2017  |  Ondráčková Kamila

Sociální pojištění pro OSVČ v roce 2017

Sociální pojištění pro OSVČ v roce 2017

Zálohy živnostníků na sociální pojištění v roce 2017 porostou. Výše zálohy se vypočítává dle zisku v předchozím období. (aktualizováno)

4.  4.  2017  |  Gola Petr  |  9

Velká mapa malého podnikání: kde je konkurence, kde jsou příležitosti?

Velká mapa malého podnikání: kde je konkurence, kde jsou příležitosti?

4.  4.  2017  |  Pospíšil Aleš
Aplikace Záchranka pomáhá už rok. Nic nestojí, ale může být k nezaplacení

Aplikace Záchranka pomáhá už rok. Nic nestojí, ale může být k nezaplacení

3.  4.  2017  |  Pospíšil Aleš  |  1
V Praze je blaze. Z evropských regionů je v HDP na hlavu na 6. místě

V Praze je blaze. Z evropských regionů je v HDP na hlavu na 6. místě

3.  4.  2017  |  Pospíšil Aleš  |  1

Mzdová kalkulačka

Student
Držitel průkazu ZTP/P
Invalidita 1. nebo 2. stupně
Invalidita 3. stupně
Penze / rodičovská dovolená