FinExpert.e15.cz

Předčasné důchody v Evropě

Životní úroveň penzistů je ve všech členských zemích Evropské unie poměrně vysoká. Mnoho Evropanů však nechce a nemůže vykonávat svoji práci až do státem stanoveného důchodového věku, a proto raději odchází do penze dříve i za cenu nižší státní penze. Podívejme se tedy blíže na možnosti čerpání tohoto důchodu v jednotlivých evropských zemích.
Předčasné důchody v Evropě

Ve všech zemích je však pro přiznání státního důchodu potřeba splnit dvě základní podmínky: důchodový věk a potřebný počet let pojištění (placení sociálního pojištění). Důchodová politika státu  patří mezi nejsledovanější a nejdiskutovanější, vždyť podíl ekonomicky aktivního obyvatelstva z celkového počtu obyvatelstva staršího 15 let činí v ČR 60%, ve většině zemích Evropské unie ještě méně. Výdaje členských zemích na penze svých občanů dosahují okolo 13% k HDP. V budoucnu se dá očekávat pokles celkových výdajů, neboť státní penze budou klesat. Občané budou více nuceni  spoléhat se sami na sebe a mít uzavřeno penzijní připojištění, životní pojištění a další finanční produkty k zabezpečení na stáří. Ve většině členských zemí EU je důchodový věk vě věku 65 let.

Belgie

Pramen: Königlicher Erlass Nr. 50 vom 24. Oktober 1967 und Königlicher Erlass vom 21. Dezember 1967, durch Königlichen Erlass vom 23. Dezember 1996 grundlegend geändert.

Možnost odejít do předčasného důchodu mají muži i ženy starší 60 let, kteří splňují podmínku 35 let pojištění. Výpočet důchodu u předčasného důchodu je stejný jako u starobního důchodu, ve výpočtovém vzorci však chybí výdělky za poslední roky a díky tomu je výsledný důchod vždy nižší. O kolik je nižší celkem závisí na výši výdělků a počtu měsíců, o které odešel občan do důchodu dříve. Pro splnění nároku na klasický  starobní důchod musí mít občan 65 let (platí pro muže i ženy) a 45 let pojištění.

Česko

Pramen: Zákon o důchodovém pojištění Nr. 155/1995

Nárok na předčasný důchod mají občané tři roky před řádným odchodem do starobního důchodu. Musí ovšem splnit podmínku 25 let pojištění. Předčasný důchod je nižší, je kráce o 0,9% za každých 90 dní odchodu dříve do důchodu. Nárok na starobní důchod má občan, jestliže dosáhl důchodového věku a získal potřebnou dobu pojištění (25 let anebo 15 let při dosažení věku 65 let). Důchodový věk se v současné době zvyšuje  tak, aby v roce 2012 byl potřebný věk pro odchod do důchodu 63 let pro muže. U žen závisí na počtu vychovaných dětí (63 let pro ženy, které nevychovaly žádné dítě, 62 let pro ženy, které vychovaly jedno dítě, 61 let pro ženy, které vychovaly dvě děti, 60 let pro ženy, které vychovaly tři nebo čtyři děti a 59 let pro ženy, které vychovaly pět a více dětí).

Dánsko

Pramen: Konsolidiertes Gesetz Nr. 697/2002

Na předčasný důchod mají nárok pouze osoby nacházející se ve složité sociální a zdravotní situaci (na invalidní důchod ale nárok nemají) starší 50 let. K předčasnému důchodu musí dát souhlas lékař. Výpočet důchodu u předčasného důchodu je stejný jako u starobního důchodu, ve výpočtovém vzorci však chybí výdělky za poslední roky a díky tomu je výsledný důchod vždy nižší. O kolik je nižší celkem závisí na výši výdělků a počtu měsíců, o které odešel občan do důchodu dříve. V Dánsku má nárok na klasický starobní důchod občan starší 67 let (muži i ženy) a splňující podmínku 40 let pojištění.

Estonsko

Pramen: Gesetz über die staatliche Rentenversicherung (Riikliku pensionikindlustuseseadus) 2001

Nárok na předčasný důchod má občan tři roky před  dovržením důchodového věku, musí současně splnit podmínku 15 let pojištění. Za každý měsíc odchodu do důchodu dříve je penze krácena o 0,4%. Nárok na klasický starobní důchod má občan, který splňuje podmínku důchodového věku a potřebné doby pojištění. V Estonsku bude v roce 2016 důchodový věk pro muže 63 let a pro ženy 59 let, v současné době se důchodová hranice každý rok mírně zvyšuje, tak jako u nás. Nutná doba pojištění činí 15 let.

Finsko

Pramen: Rentengesetze Nr. 662/1985 und 1056/1997 für Artisten und bestimmte Arbeitnehmergruppen (TaEL)

Nárok na předčasný důchod mají občané od 60 let věku. Za každý měsíc, o který odejdou do důchodu dříve je jim penze krácena o 0,4%. Na klasický starobní důchod má nárok občan starší 65  let (platí pro muže i ženy) a splňující podmínku 40 let pojištění. 

Francie

Pramen: Régime général d`assurance vieillesse des travailleurs salariés

Do předčasného důchodu mohou odejít osoby starší 55 let. Při odchodu v 55 letech je důchod krácený o 7% za každý rok  do dovržení  důchodového věku. Nárok na klasický starobní důchod má občan starší 60 let (platí pro muže i ženy) a splňující podmínku 40 let pojištění. 

Irsko

Pramen: Zusammenfassendes Gesetz über die soziale Sicherheit (Social Welfare Consolidation Act) von 1993

Není nárok na předčasný důchod. Nárok na klasický starobní důchod má občan starší 65 let (platí pro muže i ženy) a splňující podmínku 40 let pojištění.

Island

Pramen: Gesetz über die obligatorische Versicherung für Renten und die Tätigkeit von Rentenfonds (Lög um skyldutryggingu lífeyrisréttinda og starfsemilífeyrissjóða) Nr. 129/1997 vom Dezember 1997

Není nárok na předčasný důchod. Nárok na klasický starobní důchod má občan starší 67 let (platí pro muže i ženy) a splňující podmínku 40 let pojištění.

Itálie

Pramen: Gesetz Nr. 289 vom 27. Dez. 2002

Možnost odejít do předčasného důchodu má občan starší 57 let a splňující podmínku 35 let pojištění. Výpočet důchodu u předčasného důchodu je stejný jako u starobního důchodu, ve výpočtovém vzorci však chybí výdělky za poslední roky a díky tomu je výsledný důchod vždy nižší. O kolik je nižší celkem závisí na výši výdělků a počtu měsíců, o které odešel občan do důchodu dříve. Nárok na klasický starobní důchod má občan starší 65 let (platí pro muže i ženy) a splňující podmínku 40 let pojištění.

Kypr

Pramen: Sozialversicherungsgesetz (Νοµοθε-σία Κοινωνικών Ασφαλίσεων) 1980-2002

Do předčasného důchodu mohou odejít občané starší 63 let. Výpočet důchodu u předčasného důchodu je stejný jako u starobního důchodu, ve výpočtovém vzorci však chybí výdělky za poslední roky a díky tomu je výsledný důchod vždy nižší. O kolik je nižší celkem závisí na výši výdělků a počtu měsíců, o které odešel občan do důchodu dříve. Nárok na klasický starobní důchod mají občané starší 65 let a splňující podmínku 40 let pojištění.

Lichtenštějnsko

Pramen: Gesetz über die betriebliche Personalvorsorge,LGBl. 1988 Nr. 12

Možnost odejít do předčasného důchodu má každý občan starší 60 let, za každý měsíc, o který odejde dříve do důchodu, je mu penze krácena o 0,25%. Nárok na starobní důchod mají občané starší 64 let a splňující podmínku 40 let pojištění.

Litva

Pramen: Gesetz über vorzeitige Ruhestandsrenten (Valstybinių socialinio draudimo senatvėspensijų išankstinio mokėjimo įstatymas) vom 16. Oktober 2003 (Nr. IX-1828)

Odejít do předčasného důchodu se dá již 5 let před dovršením důchodového věku a splnění zákonné podmínky 30 let pojištění. Současně však musí být žadatel rok před odchodem do předčasného důchodu nezaměstnaný. Za každý měsíc před odchodem dříve do důchodu je penze krácena o 0,4%. Nárok na klasický starobní důchod má občan mající důchodový věk a 30 let pojištění. V Litvě bude v roce 2009 důchodový věk pro muže 62,5 let a pro ženy 60 let, v současnosti se každý rok důchodový věk zvyšuje a blíží k této hranici.

Lotyšsko

Pramen: Gesetz über die staatlichen kapitalgedeckten Renten (Valsts fondēto pensijulikums) vom 17. Februar 2000

Předčasný důchod je možné získat dva roky před dovršením důchodového věku, jeho výše dosahuje 80% - 90% starobního důchodu (závisí na počtu měsíců o které odejde občan do důchodu dříve). Nárok na klasický starobní důchod má občan mající důchodový věk a 30 let pojištění. V Lotyšsku bude v roce 2009 důchodový věk pro muže 61,5 let a pro ženy 58,5 let, v současnosti se každý rok důchodový věk zvyšuje a blíží k této hranici.

Lucembursko

Pramen: Band III des Sozialgesetzbuchs (Code des assurances sociales) in der Fassung aufgrund des Gesetzes vom 27. Juli 1987

Do předčasného důchodu se může odejít od 57 let při splnění podmínky 480 měsíců pojištění (40 let). Výpočet důchodu u předčasného důchodu je stejný jako u starobního důchodu, ve výpočtovém vzorci však chybí výdělky za poslední roky a díky tomu je výsledný důchod vždy nižší. O kolik je nižší celkem závisí na výši výdělků a počtu měsíců, o které odešel občan do důchodu dříve. Nárok na klasický starobní důchod má občan (platí pro muže i ženy) starší 65 let a mající 40 let pojištění.

Maďarsko

Pramen: Gesetz LXXX von 1997 über Ansprüche auf Leistungen der sozialen Sicherheit und private Pensionen (törvény a társadalombiztosítás ellátásaira és a magánnyugdíjra jogosultakról, valamint e szolgáltatások fedezetéről)

Předčasný důchod je možné čerpat 5 let před dovršením důchodového věku. Je nutné splnit zákonnou podmínku potřebného počtu let pojištění (od 34 let do 38 let dle odchodu do předčasného důchodu). Nárok na klasický starobní důchod má občan (platí pro muže i ženy) starší 62 let a mající 20 let pojištění.

Malta

Pramen: Gesetz über soziale Sicherheit (Att dwar is-Sigurta` Socjali), 1987

Není nárok na předčasný důchod. Nárok na klasický starobní důchod má občan (platí pro muže i ženy) starší 65 let a mající 40 let pojištění.

Nizozemí

Pramen: Allgemeines Altersrentengesetz (Algemene Ouderdomswet, AOW)

Není nárok na předčasný důchod. Nárok na klasický starobní důchod má občan starší 65 let (platí pro muže i ženy) a mající 45 let pojištění.

Norsko

Pramen: Volksversicherungsgesetz (folketrygdloven) vom 28. Februar 1997, Abschnitte 3 und 19

Není nárok na předčasný důchod. Nárok na klasický starobní důchod má občan starší 67 let (platí pro muže i ženy) a mající 40 let pojištění.

Německo

Pramen: Sozialgesetzbuch Sechstes Buch, eingeführt durch das Rentenreformgesetz vom 18. Dezember 1989

Na předčasný důchod má nárok občan starší 60 let a splňující podmínku 35 let pojištění. V době žádosti musí být občan  nezaměstnaný. V případě, že je občan nezaměstnaný déle než dva roky a splňuje podmínku počtu let pojištění může odejít do důchodu již  v 58 letech. Výpočet důchodu u předčasné penze je stejný jako u starobního důchodu, ve výpočtovém vzorci však chybí výdělky za poslední roky a díky tomu je výsledný důchod vždy nižší. O kolik je nižší celkem závisí na výši výdělků a počtu měsíců, o které odešel občan do důchodu dříve. Nárok na klasický starobní důchod má občan starší 65 let (platí pro muže i ženy) a mající 40 let pojištění.

Polsko

Pramen: Gesetz über das System der Sozialversicherung (Ustawa o systemie ubezpieczen spolecznych) vom 13. Oktober 1998

Do předčasného důchodu může občan odejít v 55 letech při splnění podmínky 20 pojištění. Výpočet důchodu u předčasného důchodu je stejný jako u starobního důchodu, ve výpočtovém vzorci však chybí výdělky za poslední roky a díky tomu je výsledný důchod vždy nižší. O kolik je nižší celkem závisí na výši výdělků a počtu měsíců, o které odešel občan do důchodu dříve. Nárok na klasický starobní důchod má muž ve věku 65 let a žena ve věku 60 let mající 20 let pojištění.

Portugalsko

Pramen: Rechtsverordnung Nr. 35/02 vom 19. Februar 2002

Do předčasného důchodu může občan odejít v 55 letech při splnění podmínky 30 pojištění. Za každý rok odchodu do důchodu dříve před dovršením důchodového věku se penze krátí o 4,5%. Nárok na klasický starobní důchod má občan (platí pro muže i ženy) ve věku 65 let mající 40 let pojištění.

Rakousko

Pramen: Allgemeines Sozialversicherungsgesetz vom 9. September 1955 (ASVG)

Muži mohou odejít do předčasného důchodu v 61,5 letech a ženy v 56,5 letech. Výpočet důchodu u předčasného důchodu je stejný jako u starobního důchodu, ve výpočtovém vzorci však chybí výdělky za poslední roky a díky tomu je výsledný důchod vždy nižší. O kolik je nižší celkem závisí na výši výdělků a počtu měsíců, o které odešel občan do důchodu dříve. Nárok na klasický starobní důchod má občan (platí pro muže i ženy) ve věku 65 let mající 40 let pojištění.

Řecko

Pramen: Gesetz Nr. 1846/51 vom 14. Juni 1951, in der durch das Gesetz Nr. 2676/99 vom 5. Januar 1999 geänderten Fassung

Možnost odejít do předčasného důchodu mají občané starší 55 let a splňující podmínku 35 let pojištění. Předčasný důchod je nižší než základní starobní penze o 1/267 za každý chybějící měsíc do státem stanoveného důchodového věku. Nárok na klasický starobní důchod má občan (platí pro muže i ženy) ve věku 65 let mající 35 let pojištění.

Slovinsko

Pramen: Gesetz über die Renten- und Invaliditätsversicherung (Zakon o pokojninskem in invalidskem zavarovanju) (Amtsblatt der Republik Slowenien, Nr. 106/99)

Předčasný důchod mohou využít občané starší 58 let a mající 15 let pojištění. Je krácený o 0,25% za každý měsíc, o který odejde občan do důchodu dříve do 60 let, od 60 do 62 let za každý měsíc o 0,2% a od 62 let za každý měsíc o 0,1%. Nárok na klasický  starobní důchod má občan důchodového věku mající 15 let pojištění. Ve Slovinsku  bude v roce 2008 důchodový věk pro muže 63 let a pro ženy 61 let, v současné době se důchodový věk každý rok mírně zvyšuje a blíží uvedené věkové hranici.

Španělsko

Pramen: Gesetz Nr. 35/2002 vom 12.07.2002

Možnost odejít do předčasného důchodu mají občané starší 61 let. Za každý rok odchodu do důchodu dříve je penze krácena o 8%. Nárok na starobní důchod má občan (platí pro muže i ženy) ve věku 65 let mající 35 let pojištění.

Švýcarsko

Pramen: Bundesgesetz vom 6. Oktober 2000 über den Allgemeinen Teil des Sozialversicherungsrechts (ATSG)

Do předčasného důchodu může občan odejít dva roky před zákonem stanoveným důchodovým věkem.  Za každý rok odchodu do důchodu dříve je penze krácena o 6,8%. Nárok na klasický starobní důchod má muž ve věku 65 let a žena ve věku 64 let a splňující podmínku 40 let pojištění.

Švédsko

Pramen: Gesetz über die Rentenzulage (Lagom pensionstillskott) von 1969

Možnost odejít do předčasného důchodu mají občané starší 60 let. Za každý měsíc odchodu do důchodu dříve je penze krácena o 0,5%. Nárok na klasický starobní důchod má občan (platí pro muže i ženy) ve věku 65 let mající 40 let pojištění.

Velká Británie

Pramen: Rentengesetz (Pensions Act) 1995

Není nárok na předčasný důchod. Nárok na klasický  starobní důchod má občan (platí pro muže i ženy) ve věku 65 let mající 44 let pojištění.

Další článek


 

Související články


 


Další články

Spouštíme nový FinExpert!

Spouštíme nový FinExpert!

Několik posledních měsíců jsme intenzivně pracovali na nové verzi webu FinExpert.cz.

5.  4.  2017  |  Ondráčková Kamila

Sociální pojištění pro OSVČ v roce 2017

Sociální pojištění pro OSVČ v roce 2017

Zálohy živnostníků na sociální pojištění v roce 2017 porostou. Výše zálohy se vypočítává dle zisku v předchozím období. (aktualizováno)

4.  4.  2017  |  Gola Petr  |  9

Velká mapa malého podnikání: kde je konkurence, kde jsou příležitosti?

Velká mapa malého podnikání: kde je konkurence, kde jsou příležitosti?

4.  4.  2017  |  Pospíšil Aleš
Aplikace Záchranka pomáhá už rok. Nic nestojí, ale může být k nezaplacení

Aplikace Záchranka pomáhá už rok. Nic nestojí, ale může být k nezaplacení

3.  4.  2017  |  Pospíšil Aleš  |  1
V Praze je blaze. Z evropských regionů je v HDP na hlavu na 6. místě

V Praze je blaze. Z evropských regionů je v HDP na hlavu na 6. místě

3.  4.  2017  |  Pospíšil Aleš  |  1

Mzdová kalkulačka

Student
Držitel průkazu ZTP/P
Invalidita 1. nebo 2. stupně
Invalidita 3. stupně
Penze / rodičovská dovolená