FinExpert.e15.cz

Práva spotřebitele v případě zájezdů

Rozhodnete-li se účastnit organizovaného zájezdu, máte právo na to, aby v potvrzení o zájezdu byl vymezen časový rozsah zájezdu a poskytované služby.
Práva spotřebitele v případě zájezdů

V souvislosti s účinností nového občanského zákoníku k 1. lednu 2014 došlo v českém právním řádu k celé řadě změn, které se promítnuly mj. i do postavení spotřebitelů. Obecně je oproti dosavadní právní úpravě možné konstatovat posílení spotřebitelských práv, což platí právě i v případě zájezdů, resp. dovolených.

Rozhodnete-li se účastnit organizovaného zájezdu, máte jako klient předně právo na to, aby v potvrzení o zájezdu byl vymezen časový rozsah zájezdu a poskytované služby, specifikovány údaje o konečné ceně a platbách, způsobu jak a do kdy lze právo z porušení povinností pořadatele zájezdu uplatnit a výši storno poplatku. Je-li součástí zájezdu i ubytování, doprava, stravování či eventuálně další služby, máte dále nárok též na to, aby tyto byly v potvrzení o zájezdu jasně vymezeny. Jinými slovy, v potvrzení o zájezdu bude přesně specifikováno, jaké služby, v jaké kvalitě a za jakou cenu je vám pořadatel zájezdu povinen zajistit. Náležité vymezení je přitom podstatné zejména při uplatňování poskytnutí náhradního plnění, slev z ceny nebo domáhání se náhrady újmy.

V případě, že zajišťované služby fakticky neodpovídají, neprodleně vyzvěte pořadatele zájezdu ke zjednání nápravy. Nezjedná-li pořadatel nápravu v přiměřené lhůtě, můžete si ji zajistit sami a pořadatel vám následně vynaložené náklady nahradí. Pokud vám tedy například cestovní kancelář garantovala hotelovou pláž s bezplatnými slunečníky a tyto jsou ve skutečnosti dostupné pouze za poplatek, v případě, že kancelář nezjedná nápravu, bude vám povinna uhradit náklady, které jste za využití slunečníku „navíc“ vynaložili.

Pokud však nelze pokračování zájezdu zajistit jinak než službami nižší jakosti, máte právo na vrácení rozdílu v ceně. Typicky se jedná například o stravování v podobě polopenze namísto sjednané plné penze nebo ubytování v horším hotelu. Obdobně bude mít klient právo na slevu z ceny zájezdu, pokud například součástí turistického poznávacího zájezdu měla být přeprava lanovou dráhou na horský vrchol, avšak nakonec ji nebylo možné s ohledem na nefunkční lanovou dráhu zajistit. Tuto vadu zájezdu je nicméně třeba pořadateli vytknout bez zbytečného odkladu, nejpozději do jednoho měsíce od skončení zájezdu.  

Náhrada za narušení dovolené

Z pohledu „nespokojeného“ klienta cestovní kanceláře je dalším zajímavým institutem nového občanského zákoníku tzv. náhrada újmy za narušení dovolené. Jedná se o právo domáhat se náhrady nemateriální újmy, obecně zvané též náhrada za ztrátu radosti z dovolené, jež je podmíněno skutečností, že účelem zájezdu byla dovolená a odpočinek.

Na náhradu vzniká nárok i vedle škody na majetku, zejména byl-li zájezd úplně zmařen nebo podstatně zkrácen. Náhrady újmy za narušení dovolené se tak můžete účinně domáhat například v případě, že jste v důsledku vadného hotelového stravování onemocněli a nebyli tak schopni si dovolenou plnohodnotně užít, nebo dále měli-li jste například ve smlouvě o zájezdu dohodnut hotelový pokoj s výhledem na moře, avšak ve skutečnosti mělo vaše ubytování výhled pouze do zanedbaného dvora apod. Náhrada újmy za narušení dovolené naopak nepřipadá do úvahy v případě špatného počasí, příliš upovídaných spolucestujících apod., neboť se nejedná o důsledky neplnění či vadného plnění ze strany cestovní kanceláře.

Klientům cestovních kanceláří ve zkratce doporučuji, aby si během zájezdu zjištěné nedostatky pečlivě zdokumentovali (např. fotograficky, vystavením potvrzení na hotelové recepci), neboť tím posílí svojí vyjednávací pozici, a to i pro případné soudní řízení, a současně aby se na cestovní kancelář obraceli se svými výtkami již přímo během zájezdu nebo alespoň co nejdříve po jeho skončení.

Autor je advokátním koncipientem u advokátní kanceláře Bělina & Partners.

Další článek


 

celkem 1 komentář

Nejnovější komentáře

ano, pokud je klient nespokojený, je třeba vše řádně...
František Scherbaum
31. 5. 2014, 17:00

Další články

Spouštíme nový FinExpert!

Spouštíme nový FinExpert!

Několik posledních měsíců jsme intenzivně pracovali na nové verzi webu FinExpert.cz.

5.  4.  2017  |  Ondráčková Kamila

Sociální pojištění pro OSVČ v roce 2017

Sociální pojištění pro OSVČ v roce 2017

Zálohy živnostníků na sociální pojištění v roce 2017 porostou. Výše zálohy se vypočítává dle zisku v předchozím období. (aktualizováno)

4.  4.  2017  |  Gola Petr  |  9

Velká mapa malého podnikání: kde je konkurence, kde jsou příležitosti?

Velká mapa malého podnikání: kde je konkurence, kde jsou příležitosti?

4.  4.  2017  |  Pospíšil Aleš
Aplikace Záchranka pomáhá už rok. Nic nestojí, ale může být k nezaplacení

Aplikace Záchranka pomáhá už rok. Nic nestojí, ale může být k nezaplacení

3.  4.  2017  |  Pospíšil Aleš  |  1
V Praze je blaze. Z evropských regionů je v HDP na hlavu na 6. místě

V Praze je blaze. Z evropských regionů je v HDP na hlavu na 6. místě

3.  4.  2017  |  Pospíšil Aleš  |  1

Mzdová kalkulačka

Student
Držitel průkazu ZTP/P
Invalidita 1. nebo 2. stupně
Invalidita 3. stupně
Penze / rodičovská dovolená