FinExpert.e15.cz

Práva daňových poplatníků posílí

Současná právní úprava dává poplatníkům daně omezené možnosti jak se bránit proti správcům daně.
Práva daňových poplatníků posílí

Novela zákona o správě daní a poplatků však jejich postavení zlepšuje.

Novelu zákona o správě daní a poplatků již schválila Poslanecká sněmovna. Trvalo to rok a půl, návrh byl totiž předložen již 21. prosince 2007. Bude-li schválena i Senátem a následně ji podepíše i prezident republiky, bude platit od ledna příštího roku. Tato právní norma je základní právní normou pro všechny účastníky daňového řízení.

Jaké hlavní změny novela přináší?

Novela zákona o správě daní a poplatků (zákon č. 337/1992 sb.) především mění postup správce daní a práva daňových poplatníků v daňovém řízení. Základní změny jsou následující:

  • odvolání má již odkladný účinek

Odvolání daňového poplatníka proti dodatečně doměřené dani (formou dodatečného platebního výměru) finančním úřadem má dle novely již odkladný účinek. V praxi to tedy znamená, že doměřená částka daně finančním úřadem bude nově splatná až na základě doručení zamítavého rozhodnutí odvolacího orgánu. V případě úspěšného odvolání se však dodatečně vyměřená daň nebude platit, což je oproti dosavadní praxi značný pozitivní posun.

V současné době nemá dle § 48, odstavce 12 zákona o správě daní a poplatků odvolání odkladný účinek. Přestože tedy bývá podáno odvolání, musí být doměřená daň zaplacena ve stanovené lhůtě (tj. do 30 dní od dne doručení dodatečného platebního výměru). Tato lhůta je pouze lhůtou náhradní, to znamená, že penále se normálně počítá ode dne následujícího po dni původní splatnosti.

Odvolávat se proti dodatečnému platebnímu výměru je možné ve lhůtě stanovené zákonem (tj. ve lhůtě 30 dnů ode de, který následuje po doručení dodatečného platebního výměru). V odvolání lze napadat již pouze rozdíl na daňovém základu a dani.

  • rozhodnutí správce daně musí obsahovat odůvodnění

V současné době nemusí dodatečný platební výměr obsahovat odůvodnění. Jestliže se nyní daňový poplatník dotazuje na důvody rozdílu mezi vyměřenou daní a daní dodatečně vyměřenou na základě daňové kontroly, stačí když mu finanční úřad sdělí, že dodatečný platební výměr navazuje na zprávu o kontrole.

Nově budou muset odůvodnění obsahovat vždy odůvodnění, což klade na správce daně vyšší nároky. Odůvodnění je tak současně větší jistotou, že dodatečně vyměřená daň je správcem daně stanovena správně. Každý daňový poplatník tak při doručení rozhodnutí bude vědět, kde je problém a má i větší šanci prokázat, že postupoval správně. Odvolání se mu bude lépe formulovat.

  • posečkání s platbou daně mění datum splatnosti daně

Pokud umožní správce daně daňovému poplatníkovi zaplatit daň později, tj. posečká mu s platbou, znamená to, že se fakticky mění splatnost této daně. Požádá-li daňový poplatník v tomto období o vystavení bezdlužnosti (např. pro banku), bude mu vystaveno. V současné době to tak nebylo. Toto nové ustanovení tak výrazným způsobem podporuje větší podnikatelskou pružnost v Česku.

  • pokuty za porušení mlčenlivosti

Dle novely zákona o správě daní a poplatků mohou být pracovníci finančních úřadů při porušení mlčenlivosti pokutováni, a to v případě, kdy porušením mlčenlivosti budou porušena práva daňového poplatníka. Současně je umožněna kontrola činnosti finančních ředitelství v případě nečinnosti při rozhodování o pokutách. Za porušení povinnosti zachovávat mlčenlivost lze uložit všem účastníkům daňového řízení, kteří jsou vázání mlčenlivostí až půl miliónovou pokutu (platí i pro pracovníky finančního úřadu). Výše pokuty však samozřejmě musí být přiměřená rozsahu a důsledkům, které porušení mlčenlivosti přineslo.

Další článek


 

Související články


 


Další články

Spouštíme nový FinExpert!

Spouštíme nový FinExpert!

Několik posledních měsíců jsme intenzivně pracovali na nové verzi webu FinExpert.cz.

5.  4.  2017  |  Ondráčková Kamila

Sociální pojištění pro OSVČ v roce 2017

Sociální pojištění pro OSVČ v roce 2017

Zálohy živnostníků na sociální pojištění v roce 2017 porostou. Výše zálohy se vypočítává dle zisku v předchozím období. (aktualizováno)

4.  4.  2017  |  Gola Petr  |  9

Velká mapa malého podnikání: kde je konkurence, kde jsou příležitosti?

Velká mapa malého podnikání: kde je konkurence, kde jsou příležitosti?

4.  4.  2017  |  Pospíšil Aleš
Aplikace Záchranka pomáhá už rok. Nic nestojí, ale může být k nezaplacení

Aplikace Záchranka pomáhá už rok. Nic nestojí, ale může být k nezaplacení

3.  4.  2017  |  Pospíšil Aleš  |  1
V Praze je blaze. Z evropských regionů je v HDP na hlavu na 6. místě

V Praze je blaze. Z evropských regionů je v HDP na hlavu na 6. místě

3.  4.  2017  |  Pospíšil Aleš  |  1

Mzdová kalkulačka

Student
Držitel průkazu ZTP/P
Invalidita 1. nebo 2. stupně
Invalidita 3. stupně
Penze / rodičovská dovolená