FinExpert.e15.cz

Pracovní úraz: Kdy dostanete zaplaceno?

Náhrada mzdy i nemocenská je nižší než průměrný výdělek. Jaký je však postup v případě pracovního úrazu?
Pracovní úraz: Kdy dostanete zaplaceno?

V době pracovní neschopnosti dostává zaměstnanec od svého zaměstnavatele v prvních 14 dnech náhradu mzdy (až do čtvrtého dne) a následně nemocenskou. Jestliže zaměstnanec nedochází do práce v důsledku pracovní neschopnosti způsobené pracovním úrazem, tak dostává náhradu mzdy a následně nemocenské dávky ve stejné výši jako v ostatních důvodech pracovní neschopnosti. Finančně si však zaměstnanec nepohorší.

Zaměstnavatel je dle zákoníku práce (§ 370) povinen poskytnout zaměstnanci náhradu na ztrátě výdělku po dobu pracovní neschopnosti způsobené pracovním úrazem ve výši rozdílu mezi průměrným výdělkem před vznikem škody způsobené pracovním úrazem nebo nemocí z povolání a plnou výši náhrady mzdy a plnou výši nemocenské. Náhrada za ztrátu na výdělku přísluší přitom zaměstnanci i při jeho další pracovní neschopnosti z důvodu téhož pravotního úrazu nebo povolání. Zaměstnavatelé jsou ze zákona pro případ pracovních úrazů svých zaměstnanců pojištěni.

Jak zjistíme průměrný výdělek?

Průměrný výdělek je důležitý ukazatel pro výpočet různých příplatků a náhrad mezd. Je upraven v § 351 a následujících zákoníku práce. Zpravidla je průměrný výdělek uveden každý měsíc na výplatní pásce zaměstnance. Průměrným výdělkem zaměstnance se rozumí průměrný hrubý výdělek za předcházející kalendářní čtvrtletí. Do průměrného výdělku se však zahrnují pouze částky, které jsou zaměstnancovou mzdou (např. základní mzdy, příplatky, osobní ohodnocení, ostatní odměny…). Nezahrnuje se zde ostatní složky – např. odstupné, dávky nemocenského pojištění, odměna za pracovní pohotovost, náhrady mzdy za dovolenou, cestovní náhrady. Výše průměrného výdělku se během roku čtyřikrát mění. Stanovuje se vždy k 1. lednu, 1. dubnu, 1. červenci a 1. říjnu.

Jak zjistíme pravděpodobný výdělek?

Pokud se zaměstnanci stane pracovní úraz během prvních tří měsíců pracovního poměru, tak se pro výpočet náhrady na ztrátě výdělku použije pravděpodobný výdělek. Pravděpodobný výdělek se zjistí z hrubé mzdy nebo platu, které zaměstnanec dosáhl od počátku období nebo ze mzdy či platu, kterého by pravděpodobně dosáhl.

Okolnosti, za kterých se zaměstnavatel zprostí povinnosti hradit zaměstnanci náhradu na ztrátě výdělku jsou uvedeny v § 367 zákoníku práce. Existují dvě možnosti. Zproštění odpovědnosti zcela či částečně. Zaměstnavatel se zprostí odpovědnosti zcela, jestliže:

  • Pracovní úraz si zaměstnanec přivodil vlastním zaviněním, když porušil právní předpisy nebo pokyny zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví při práci (zaměstnanec s nimi musel být seznámen).
  • Nebo byl zaměstnanec opilý či pod vlivem drog.

V těchto případech není zaměstnavatel povinen zaměstnanci náhradu na ztrátu na výdělku poskytnout. Zaměstnavatel však musí zaměstnancovo zavinění prokázat.

Zaměstnavatel se zprostí odpovědnosti částečně a ztrátu na výdělku proplácí zaměstnanci v poměrné výši dle míry zavinění zaměstnance, jestliže zaměstnanec si počínal v rozporu s obvyklým způsobem chování tak, že je zřejmé, že ačkoliv neporušil předpisy či pokyny k bezpečnosti práci, jednal lehkomyslně, přestože si musel být vědem toho, že si může způsobit újmu na zdraví. Běžná neopatrnost se přitom nepovažuje za lehkomyslné jednání.

Další článek


 

celkem 3 komentáře

Nejnovější komentáře

Re: Pracuji jako řidič při nešení zásilky jsem špatn...
Jana
3. 3. 2015, 18:51
Re: Pracuji jako řidič při nešení zásilky jsem špatn...
Jana
3. 3. 2015, 18:48
Pracuji jako řidič při nešení zásilky jsem špatně šl...
František Fojtík
25. 5. 2011, 11:13

Další články

Spouštíme nový FinExpert!

Spouštíme nový FinExpert!

Několik posledních měsíců jsme intenzivně pracovali na nové verzi webu FinExpert.cz.

5.  4.  2017  |  Ondráčková Kamila

Sociální pojištění pro OSVČ v roce 2017

Sociální pojištění pro OSVČ v roce 2017

Zálohy živnostníků na sociální pojištění v roce 2017 porostou. Výše zálohy se vypočítává dle zisku v předchozím období. (aktualizováno)

4.  4.  2017  |  Gola Petr  |  9

Velká mapa malého podnikání: kde je konkurence, kde jsou příležitosti?

Velká mapa malého podnikání: kde je konkurence, kde jsou příležitosti?

4.  4.  2017  |  Pospíšil Aleš
Aplikace Záchranka pomáhá už rok. Nic nestojí, ale může být k nezaplacení

Aplikace Záchranka pomáhá už rok. Nic nestojí, ale může být k nezaplacení

3.  4.  2017  |  Pospíšil Aleš  |  1
V Praze je blaze. Z evropských regionů je v HDP na hlavu na 6. místě

V Praze je blaze. Z evropských regionů je v HDP na hlavu na 6. místě

3.  4.  2017  |  Pospíšil Aleš  |  1

Mzdová kalkulačka

Student
Držitel průkazu ZTP/P
Invalidita 1. nebo 2. stupně
Invalidita 3. stupně
Penze / rodičovská dovolená