FinExpert.e15.cz

Pracovní smlouva, nebo živnostenský list?


vk  |  02. 11. 2008 14:56

Dovolil bych si poznamenat, že věta "zaměstnavatelé jsou povinni zajišťovat plnění svých úkolů především zaměstnanci v pracovním poměru" je ze Zákoníku práce, paragrafu 232, který rozebírá alternativní pracovně právní vztahy, například Dohodu o provedení práce nebo Dohodu o pracovní činnosti. Ten paragraf tedy nemá zhola nic společného s tématem tohoto článku, ačkoliv ta věta takto vytržená z kontextu zní, uznávám, docela věrohodně

"Zaměstnávání na živnostňák" ve skutečnosti zakazoval úplně jiný zákon, a to Zákon o zaměstnanosti, ale paragraf 13 který se tomuto tématu věnoval byl už před několika lety zrušen.

To že "zaměstnanec na živnostňák" nemá právní nárok na dovolenou je sice pravda, ale tím že dodavatel a odběratel nejsou svázání zákoníkem práce, mohou se dohodnout na takových podmínkách které, vyhovují oběma stranám, včetně dovolené. Samozřejmě že pokud "zaměstnanec" přistupuje k práci s typicky českým postojem "pracuji jen do výše svého platu", tak si nemůže moc vyskakovat, ale pokud má "zaměstnavateli" co nabídnout, tak každý normální "zaměstnavatel" je ochotný o podmínkách diskutovat.

I ta výhoda pracovního poměru, že nemůže být ukončen kdykoliv a bez udání důvodů, je spíše teoretická. Jednak jsem byl několikrát osobně svědkem, že k takovému ukončení došlo, zákon nezákon, a za druhé, ve smlouvě mezi dodavatelem a odběratelem se dá dohodnout opravdu cokoliv, včetně obdoby výpovědní lhůty.

 | Mzdová kalkulačka

Student
Držitel průkazu ZTP/P
Invalidita 1. nebo 2. stupně
Invalidita 3. stupně
Penze / rodičovská dovolená