FinExpert.e15.cz

Pracovní smlouva, nebo živnostenský list?

Ekonomicky výhodněji obecně vychází živnostenský list. Pozor ovšem na možné porušení zákona.
Pracovní smlouva, nebo živnostenský list?

Zaměstnavatelé často přesvědčují své zaměstnance, aby pro ně začali pracovat na základě živnostenského listu jako OSVČ (osoba samostatně výdělečně činná). Hlavním argumentem přitom bývá, že to bude pro zaměstnance výhodnější a že při práci na živnostenský list budou mít volnější pracovní režim.

Srovnejme se tedy rozdíly při práci na živnostenský list a práce vykonávané na základě pracovní smlouvy z hlediska „daňové optimalizace“.

Jako příklad si uveďme zaměstnance např. pana Dvořáka, který je svobodný a bezdětný:
 
A) zaměstnaného u firmy XY, kde pobírá 25 000 Kč hrubého měsíčně
B) pracujícího pro firmu XY na základě živnostenského oprávnění.
 

A) Pan Dvořák jako zaměstnanec

Mzdové náklady na pana Dvořáka při hrubé mzdě 25 000 Kč pro zaměstnavatele představují 33 750 Kč. Zaměstnavatel za něj odvede 6 500 Kč na sociální pojištění (26% z hrubých mezd) a 2 250 Kč na zdravotní pojištění (9% z hrubých mezd). Panu Dvořákovi z jeho hrubé mzdy srazí 2 000 Kč na sociální pojištění (8% z hrubých mezd), 1 125 Kč na zdravotní pojištění (4,5 % z hrubých mezd) a také zálohu na daň z příjmů, která bude po uplatnění slevy na poplatníka činit 3 000 Kč.
 
Klepněte pro větší obrázek
 
Panu Dvořákovi bude čistá mzda představovat 18 875 Kč (tj. cca 56 % mzdových nákladů zaměstnavatele) a státu bude odvedeno na dani a pojištění 14 875 Kč.
 

B) Pan Dvořák jako živnostník

Zde budeme předpokládat, že pan Dvořák má živnost neřemeslné povahy a že zaměstnavatel bude nadále v nákladech zachovávat částku 33 750 Kč, tj. částku, která nám v předchozím příkladě představovala mzdové náklady zaměstnavatele.
 
Živnostník má možnost uplatňovat výdaje na dosažení, zajištění a udržení svých příjmů, a to buď ve výši skutečných výdajů nebo pomocí paušálních výdajů, přičemž budeme předpokládat, že právě paušální výdaje pan Dvořák uplatní. Paušální výdaje v našem případě tvoří 50 % příjmů. Po odečtení paušálních výdajů musí být stanoven vyměřovací základ pro odvody sociálního a zdravotního pojištění, který představuje 50 % z rozdílu mezi příjmy a výdaji.
 
Pokud je tento vyměřovací základ nižší než minimální vyměřovací základ, musí být záloha na sociální a zdravotní pojištění počítána právě z minimálního vyměřovacího základu. Pan Dvořák tedy odvede České správě sociálního pojištění zálohu 2 869 Kč (z vyměřovacího základu 8 438 Kč 34 %, minimální vyměřovací základ pro odvod je 5 390 Kč).
 
Příslušné zdravotní pojišťovně poukáže zdravotní pojistné ve výši minimální měsíční zálohy 1 456 Kč.  Minimální měsíční vyměřovací základ pro měsíce roku 2008 je 10 780 Kč, jedná se tedy o 13,5 % z této částky. Také musí pan Dvořák počítat s tím, že po uplynutí zdaňovacího období (pokud není povinen platit zálohy) musí uhradit daň z příjmů fyzických osob. Pro rok 2008 je stanovena na 15 %, v našem příkladě by představovala na měsíc cca 462 Kč.
 
Klepněte pro větší obrázek
 
Ve výsledku státu bude odvedeno 4 787 Kč. Panu Dvořákovi zbude tedy 28 963 Kč (tj. cca 86 % fakturované částky). Zde ale musíme brát v úvahu, kolik činily skutečné výdaje pana Dvořáka na jeho podnikání a o ně uvedenou částku snížit.
 

Pracovní smlouva, nebo živnosťák?

Z hlediska daňové optimalizace se tedy práce na živnostenský list panu Dvořákovi vyplatila, protože při stejných nákladech zaměstnavatele získá pan Dvořák vyšší čistý příjem. Pravidlem ovšem v praxi bývá, že zaměstnavatel nezachová stejnou částku, protože i on chce ušetřit a příjem, který se pak zvedne jen nepatrně nestojí za rizika, která uvádím níže.
 

Nevýhody a rizika spojená s prací na živnostenský list

Hned na úvod je třeba zmínit fakt, že pokud se jedná o dlouhodobou práci pro jednoho zaměstnavatele na živnostenský list bez uzavření pracovní smlouvy jde o porušení zákona o zaměstnanosti a úřady mohou podnikatele pokutovat a to i přesto, že lidé, kteří takto pracují s výkonem práce na živnostenský list souhlasí.
 
Pracovněprávní předpisy totiž stojí na principu, že zaměstnavatelé jsou povinni zajišťovat plnění svých úkolů především zaměstnanci v pracovním poměru. Přestože bylo ukázáno, že práce na živnostenský list je z ekonomického hlediska výhodnější, je nutno uvědomit si, že při práci na živnostenský list s Vámi může být kdykoliv ukončen vztah bez udání důvodu.
 
Také zde není nárok na dovolenou popřípadě další zaměstnanecké benefity. Pokud pracujete na živnostenský list a stane se Vám úraz nedostanete hmotný příspěvek na uzdravení ani vám nebude kompenzováno dočasné nebo trvalé znemožnění či zhoršení výkonu práce.
 
V případech odpovědnostních, kdy zaměstnanec odpovídá za ztrátu svěřených věcí nebo manko jen do určité výše, pro živnostníka toto ochranné postavení neplatí.
 
Je tedy na každém z nás, zda se i přes uvedená rizika rozhodneme být podnikateli a pracovat na živnostenský list nebo nám bude lépe vyhovovat práce v pracovním poměru jako zaměstnanec.
 
Další článek


 

Související články


celkem 1 komentář

Nejnovější komentáře

Dovolil bych si poznamenat
vk
2. 11. 2008, 14:56

Další články

Spouštíme nový FinExpert!

Spouštíme nový FinExpert!

Několik posledních měsíců jsme intenzivně pracovali na nové verzi webu FinExpert.cz.

5.  4.  2017  |  Ondráčková Kamila

Sociální pojištění pro OSVČ v roce 2017

Sociální pojištění pro OSVČ v roce 2017

Zálohy živnostníků na sociální pojištění v roce 2017 porostou. Výše zálohy se vypočítává dle zisku v předchozím období. (aktualizováno)

4.  4.  2017  |  Gola Petr  |  9

Velká mapa malého podnikání: kde je konkurence, kde jsou příležitosti?

Velká mapa malého podnikání: kde je konkurence, kde jsou příležitosti?

4.  4.  2017  |  Pospíšil Aleš
Aplikace Záchranka pomáhá už rok. Nic nestojí, ale může být k nezaplacení

Aplikace Záchranka pomáhá už rok. Nic nestojí, ale může být k nezaplacení

3.  4.  2017  |  Pospíšil Aleš  |  1
V Praze je blaze. Z evropských regionů je v HDP na hlavu na 6. místě

V Praze je blaze. Z evropských regionů je v HDP na hlavu na 6. místě

3.  4.  2017  |  Pospíšil Aleš  |  1

Mzdová kalkulačka

Student
Držitel průkazu ZTP/P
Invalidita 1. nebo 2. stupně
Invalidita 3. stupně
Penze / rodičovská dovolená