FinExpert.e15.cz

Práce ve Španělsku

Ve Španělsku je nejméně do roku 2006 (maximálně do roku 2011) možné pracovat pouze na základě pracovního povolení, protože Španělsko využilo přechodné období. Při zaměstnávání občanů z nových členských zemí Evropské unie se zaměstnavatelé musí řídit předpisy, které platily před vstupem Česka do Evropské unie.
Práce ve Španělsku

Pracovní povolení

Oprávnění k práci dostane ve Španělsku pouze ten, komu byla domovským zaměstnavatelem nabídnuto pracovní místo. Toto oprávnění vyřizuje pro svého zaměstnance španělský zaměstnavatel na základě pracovní smlouvy na Instituto Nacional de Empleo. Toto oprávnění musí současně schválit španělské Ministerstvo práce a sociálních věcí, současně musí žadatel dostat povolení k pobytu, které uděluje Ministerstvo vnitra. Celkově vyřízení všech formalit trvá nejméně půl roku. Zájemce následně musí požádat zastupitelský úřad Španělska v Praze o udělení pracovního víza (k tomu je potřeba předložit cestovní pas, tři fotografie, výpis z rejstříku trestů, pracovní smlouvu uzavřenou se španělským zaměstnavatelem a výpis z rejstříku trestů). Všeobecná délka pracovního povolení je pět let.

Identifikační číslo

Každý zahraniční zaměstnanec musí obdržet „identifikační číslo cizince“, toto číslo je následně uváděno na všech jeho dokumentech. Pro přidělení číslo na Úřadě pro cizince je potřeba vyplnit opět několik formulářů a mít s sebou všechny předchozí. Pro kontakt se příslušnými státními orgány dále slouží osobní číslo sociálního zabezpečení, které vyřizuje za zaměstnance jeho zaměstnavatel.

Uznávání kvalifikace

Uznávání akademického vzdělání ve Španělsku vyřizuje Národní informační centrum (www.mec.es), profesní uznávání je většinou uznáváno automaticky, ovšem po doložení přeložených potřebných dokumentů. U některých regulovaných profesích je potřeba se obrátit na Ministerstvo školství.

Zdravotní pojištění

Při ošetření u španělského lékaře je vždy potřeba předložit Evropský průkaz zdravotního pojištění. K tomu je potřeba před odjezdem kontaktovat zdravotní pojišťovnu a vyřídit potřebné náležitosti. Dalším požadovaným dokladem je průkaz totožnosti. Lékařská zdravotní péče je ve Španělsku všeobecně poskytována zdarma, s výjimkou zákroků stomatologa a úhrady léků. Ty jsou poměrně drahé, proto se doporučuje uzavřít doplňující pojištění. Je samozřejmě zapotřebí řádně hradit odvody na zdravotní pojištění.

Jak hledat práci?

Studenti rádi využívají možnosti sezónních prací ve Španělsku, odkazy na sezónní práce se naleznou na specializovaných odkazech např. www.mtas.es, ale i v ostatních serverech informujících o volných pracovních místech (např. www.computrabajo.es, www.jobpilot.cz, www.typicallyspanish.com).  Studenty oblíbené práce v zemědělství jsou limitovány vysokou průměrnou nadmořskou výškou v zemi a malým počtem srážek. Celkově můžeme říci, že práce se ve Španělsku hledá poměrně špatně, přispívá k tomu vysoká nezaměstnanost v zemi. Sice v posledních letech došlo k přizpůsobení trhu práce požadavkům trhu a bylo během posledních tří let vytvořeno přes 120 tisíc pracovních míst (především v sektoru služeb), dosahuje nezaměstnanost stále více jak 11 % (v minulosti se nezaměstnanost blížila k 20 %).

Další článek


 

Související články


 


Další články

Spouštíme nový FinExpert!

Spouštíme nový FinExpert!

Několik posledních měsíců jsme intenzivně pracovali na nové verzi webu FinExpert.cz.

5.  4.  2017  |  Ondráčková Kamila

Sociální pojištění pro OSVČ v roce 2017

Sociální pojištění pro OSVČ v roce 2017

Zálohy živnostníků na sociální pojištění v roce 2017 porostou. Výše zálohy se vypočítává dle zisku v předchozím období. (aktualizováno)

4.  4.  2017  |  Gola Petr  |  9

Velká mapa malého podnikání: kde je konkurence, kde jsou příležitosti?

Velká mapa malého podnikání: kde je konkurence, kde jsou příležitosti?

4.  4.  2017  |  Pospíšil Aleš
Aplikace Záchranka pomáhá už rok. Nic nestojí, ale může být k nezaplacení

Aplikace Záchranka pomáhá už rok. Nic nestojí, ale může být k nezaplacení

3.  4.  2017  |  Pospíšil Aleš  |  1
V Praze je blaze. Z evropských regionů je v HDP na hlavu na 6. místě

V Praze je blaze. Z evropských regionů je v HDP na hlavu na 6. místě

3.  4.  2017  |  Pospíšil Aleš  |  1

Mzdová kalkulačka

Student
Držitel průkazu ZTP/P
Invalidita 1. nebo 2. stupně
Invalidita 3. stupně
Penze / rodičovská dovolená