FinExpert.e15.cz

Práce v EU: Německo a Rakousko

Německy mluvící země Evropské unie patři k těm státům, které se brání přílivu pracovníků z nových členských zemí formou přechodného období. Pokud vás láká představa zaměstnání v Německu nebo Rakousku, musíte ve většině případů počítat s překonáváním četných administrativních překážek.
Práce v EU: Německo a Rakousko

Práce v Německu

Kdo chce pracovat v Německu, musí získat pracovní povolení. Toto pravidlo platí minimálně do konce roku 2006. Německo totiž využilo možnosti přechodného období, podobně jako téměř všechny původní země Evropské unie, kromě Irska, Velké Británie a Švédska.
Německá vláda rozhodla, že po dvou letech bude situace na německém trhu práce přehodnocena a přechodné období bude buď prodlouženo na další tři roky, s možností prodloužení na další dva roky, celkem tedy na sedm let, nebo budeme moci v Německu od roku 2006 pracovat bez omezení pouze na základě německého pracovního práva. Přechodné období je zmíněno využíváním platných dohod uzavřených mezi Českou republikou a Německem.

Pracovní povolení

Pro práci v Německu je zapotřebí pracovní povolení, které vydává německý pracovní úřad. Mohou nastat následující případy:

  • V zemědělství, lesnictví, pohostinství, hotelnictví a obdobných oborech můžeme pracovat tři měsíce ročně na základě povolení pro sezónní zaměstnance (www.arbeisamt.de) – německý zaměstnavatel musí vyřídit potřebné administrativní úkony.
  • Občané, kteří si prací v Německu rozšiřují své vzdělání a jazykové znalosti (věk od 18-40 let), mohou v Německu pracovat až jeden a půl roku. V tom případě musí žadatel mj. doložit na německý úřad práce doklad o znalosti němčiny, doklad o kvalifikaci a životopis v němčině.
  • Specialisté v oboru počítačů mohou v Německu pracovat až pět let na základě pracovního povolení, musí mít však ukončeno vysokoškolské vzdělání v oboru informační techniky. Německý zaměstnavatel zařizuje všechny nezbytné úkony na německých úřadech.

Studenti

Čeští studenti, kteří chtějí během studia pracovat v Německu, tam mohou pracovat maximálně tři měsíce během jednoho roku. Pracovní povolení však není pro ně zapotřebí. Od pracovního povolení jsou osvobozeni i studenti, kteří jednou do Německa na prázdninovou brigádu v maximální délce tří měsíců nebo na odborné praktikum v délce maximálně šest měsíců.

Sociální a zdravotní pojištění v Německu

Všichni zaměstnanci, kteří v Německu řádně pracují na základě pracovní smlouvy, podléhají německému sociálnímu pojištění a jsou pojištěni proti nemoci, nezaměstnanosti a v zákonném důchodovém pojištění. Všichni zaměstnanci musí být současně zaměstnavatelem pojištěni u zaměstnaneckých odborů proti úrazu. Nárok na dávky v nezaměstnanosti vzniká ale teprve tehdy, pokud byl člověk minimálně dvanáct měsíců v pojistně povinném pracovním poměru. Všichni zaměstnanci mají nárok na poskytnutí takové lékařsky nezbytné zdravotní péče, aby se nemuseli vracet domů.

Kde hledat na internetu práci?

Veřejné služby zaměstnanosti všech členských zemí Evropské unie spolupracují při výměně informací o životních pracovních podmínkách jednotlivých zemí. Síť EURES (http://europa.eu.int/eures) disponuje také databází volných pracovních míst, která je zde také přístupná. Před odjezdem do Německa je nejlepší být s německým zaměstnavatelem na práci již dohodnut, práce se nejlépe hledá na internetových stránkách: www.arbeitsagentur.de, www.job.de, www.jobzentrale.de, www.jobrobot.de, www.stellenboersen.de či na www.jobs.zeit.de.


Práce v Rakousku

Rovněž Rakousko, jak již bylo uvedeno, využívá přechodné období při zaměstnávání občanů z nových členských států. Abychom tedy mohli v Rakousku pracovat, musíme získat pracovní povolení. Přechodné období platí v Rakousku maximálně do května roku 2011, již v roce 2006 však může dojít k přehodnocení situace na rakouském trhu práce rakouskou vládou a být umožněn volný pohyb českých zaměstnanců.

Pracovní povolení

Pro získání pracovního povolení je zapotřebí kontaktovat rakouského zaměstnavatele, který žádá rakouský úřad AMS (Arbeitsmarktservice) o povolení k zaměstnání a vyřizuje s rakouskými úřady potřebné administrativní úkony. AMS uděluje pracovní povolení jestliže místo nemůže být obsazeno tuzemským nezaměstnaným, pečlivě tedy zkoumá situaci na trhu práce v daném rakouském regionu. Mnohem vyšší šanci získat pracovní povolení mají  odborníci v jednotlivých důležitých odvětvích (lékaři, IT odborníci, architekti), kterých je ve všech zemích nedostatek a potom sezónní pracovníci v zemědělství, hotelnictví, turismu, lesnictví a podobných oborech. Podmínky, které musíte splnit:

  • Veškeré dokumenty, na jejichž základě žádá český občan o uznání kvalifikace, musí být přeloženy do němčiny a úředně ověřeny.
  • Poté je třeba kontaktovat příslušný úřad - dle typu listiny, s každou je zapotřebí obrátit se na jinou instituci.
  • Při pobytu v Rakousku se musí občan přihlásit u příslušného místního úřadu (obecní úřad) a vyplnit formulář tzv. Meldezettel (je potřeba mít s sebou rodný list a cestovní pas), na základě registrace je každému přiděleno osobní číslo.
  • Tuto žádost je potřeba podat do tří dnů po příjezdu do Rakouska.

Sociální a zdravotní pojištění

Každý pracovník je v Rakousku povinen odvádět dávky sociálního pojištění. Za zaměstnance odvádí tyto příspěvky zaměstnavatel, který je také zodpovědný za registraci svých zaměstnanců u rakouské správy sociálního zabezpečení. Na základě této registrace obdrží každý občan evidenční číslo sociálního pojištění. Čech pracující pro rakouského zaměstnavatele je pojištěn u rakouské zdravotní pojišťovny dle rakouské právní úpravy. Při nástupu do zaměstnání je zapotřebí obstarat si u rakouské zdravotní pojišťovny potřebné formuláře, které doručí své české zdravotní pojišťovně. Zdravotní pojištění v Rakousku zahrnuje péči u lékaře, v nemocnici, stejně jako nemocenské dávky, pozor je třeba si dát na výši spoluúčasti.

Kde hledat na internetu práci?

Veřejné služby zaměstnanosti všech členských zemí Evropské unie spolupracují při výměně informací o životních pracovních podmínkách jednotlivých zemí. Síť EURES (http://europa.eu.int/eures) disponuje také databází volných pracovních míst, která je zde také přístupná. Před odjezdem do Rakouska je nejlepší být s rakouským zaměstnavatelem na práci již dohodnut.

Práce se nejlépe hledá na internetových stránkách: www.ams.or.at (jsou zde i odkazy na sezónní práce, při udělení pracovního pobytu u sezónních prací nebývá většinou problém, bohužel jich není zase tolik a nejsou placeny jako jiná zaměstnání a počet zájemců z ostatních východních zemí Evropské unie je poměrně veliký), www.aha.or.at nebo v denním tisku, kde je rubrika hledání zaměstnání poměrně rozsáhlá (např. www.kurier.at, www.krone.at, www.derstandard.at). Při zasílání strukturovaného životopisu v němčině je dobré uvést všechny pracovní úspěchy a schopnosti.

 

Další článek


 

Související články


 


Další články

Spouštíme nový FinExpert!

Spouštíme nový FinExpert!

Několik posledních měsíců jsme intenzivně pracovali na nové verzi webu FinExpert.cz.

5.  4.  2017  |  Ondráčková Kamila

Sociální pojištění pro OSVČ v roce 2017

Sociální pojištění pro OSVČ v roce 2017

Zálohy živnostníků na sociální pojištění v roce 2017 porostou. Výše zálohy se vypočítává dle zisku v předchozím období. (aktualizováno)

4.  4.  2017  |  Gola Petr  |  9

Velká mapa malého podnikání: kde je konkurence, kde jsou příležitosti?

Velká mapa malého podnikání: kde je konkurence, kde jsou příležitosti?

4.  4.  2017  |  Pospíšil Aleš
Aplikace Záchranka pomáhá už rok. Nic nestojí, ale může být k nezaplacení

Aplikace Záchranka pomáhá už rok. Nic nestojí, ale může být k nezaplacení

3.  4.  2017  |  Pospíšil Aleš  |  1
V Praze je blaze. Z evropských regionů je v HDP na hlavu na 6. místě

V Praze je blaze. Z evropských regionů je v HDP na hlavu na 6. místě

3.  4.  2017  |  Pospíšil Aleš  |  1

Mzdová kalkulačka

Student
Držitel průkazu ZTP/P
Invalidita 1. nebo 2. stupně
Invalidita 3. stupně
Penze / rodičovská dovolená