FinExpert.e15.cz

Práce na dohody a povinné pojistné

Do měsíčního limitu se neplatí zdravotní a sociální pojištění.
Práce na dohody a povinné pojistné

Když je příjem z dohody o provedení práce nebo dohody o pracovní činnosti do zákonného limitu, tak se z měsíční odměny neplatí povinné pojistné. Přesto je však nutné v některých případech při práci na dohodu si platit zdravotní pojištění. Proč a v jaké výši? 

Do měsíčního limitu se z dohod neplatí zdravotní pojištění a sociální pojištění. Jestliže je měsíční odměna vyšší než zákonný limit, tak se již z odměny zdravotní pojištění a sociální pojištění platí. 

  • Při měsíční odměně 10 000 Kč a méně se z dohody o provedení práce se z odměny neplatí zdravotní pojištění a sociální pojištění.
  • Z odměny na základě práce na dohodu o pracovní činnosti se neplatí zdravotní pojištění a sociální pojištění, když je měsíční odměna do 2 500 Kč. 

Zdravotní pojištění však musí platit každý

Všichni občané s trvalým pobytem v ČR musí platit zdravotní pojištění. Pouze za státní pojištěnce platí zdravotní pojištění stát (např. studenty, důchodce, ženy na rodičovské dovolené, osoby pečující o závislou osobu, občany starající se o jedno dítě do 7 let nebo o dvě děti do 15 let). Zjednodušeně řečeno musí být každý občan v ČR u své zdravotní pojišťovny zařazen v jedné ze 4 kategorií: OSVČ (osoba samostatně výdělečně činná), zaměstnanec, státní pojištěnec nebo OBZP (osoba bez zdanitelných příjmů). Všichni občané, kteří nejsou zařazeni do jedné z prvních tří kategorií, jsou automaticky vedeni jako OBZP. 

Kdo musí i při práci  na dohodu do limitu platit zdravotní pojištění? 

Práce na dohodu o provedení práce je z důvodu jednoduché administrativy a nižšího zdanění do limitu výhodná. Na dohodu o provedení práce do limitu je však vhodné pracovat pouze formou přivýdělku. Např. pro studenty, penzisty, zaměstnance mající jeden hlavní pracovní poměr na pracovní smlouvu nebo ženy na rodičovské dovolené je příjem z dohody o provedení práce 10 000 Kč a méně výhodný. Pro ostatní občany, kteří nemají vyřešen svůj pojistný vztah, však nikoliv. Proč? 

  • V registru zdravotní pojišťovny jsou tito občané vedeni jako OBZP a musí každý měsíc platit své zdravotní pojišťovně 1 242 Kč (13,5 % z minimální mzdy). Vždy do 8. dne následujícího měsíce. Sociální pojištění se v takovém případě platit nemusí, ale tento příjem se vůbec nehodnotí pro sociální nároky. 
  • Odměna 10 000 Kč a méně z dohody o provedení práce nezakládá účast na nemocenském pojištění. Z takového příjmu nevzniká nárok na nemocenské dávky a ani se tento příjem nezapočítává pro důchodové účely nebo do doby pojištění pro přiznání státního důchodu. 
  • Při dlouhodobé práci pouze na dohodu o provedení práce do limitu, např. pro více zaměstnavatelů současně, je dobré zvážit případnou účast na dobrovolném důchodovém pojištění. Přihláška se podává na místně příslušné OSSZ (Okresní správě sociálního zabezpečení). Minimální měsíční dobrovolné důchodové pojištění činí v roce 2015 částku 1 863 Kč. 

Praktický příklad 1)

Pan Novák (33 let) si přivydělává na dohodu o provedení práce současně pro tři zaměstnavatele. V měsíci březnu měl pan Novák měsíční odměnu z dohody u všech zaměstnavatelů 9 000 Kč, celkem tedy 27 000 Kč. Na zdravotním pojištění nezaplatí pan Novák z odměn z dohody o provedení práce ani korunu. Pan Novák však musel do 8. dubna zaplatit své zdravotní pojišťovně zdravotní pojištění ve výši 1 242 Kč (13,5 % z 9 200 Kč), protože je v registru své zdravotní pojišťovny veden jako OBZP. Pro důchodové účely se panu Novákovi práce v březnu nezapočítává do doby pojištění pro důchodové účely. Odpracovaný březen se nepočítá ani do celkové doby pojištění pro splnění podmínky potřebné doby pojištění pro přiznání státního důchodu, ani do doby pojištění ovlivňující výši státního důchodu. Příjem 27 000 Kč se nebude hodnotit pro důchod, neboť z odměn z dohody o provedení práce nebylo zaplaceno sociální (důchodové) pojištění.

Praktický příklad 2) 

Paní Kučerová (29 let) je na rodičovské dovolené s dvouletou dcerou Janou. Paní Kučerová má možnost si přivydělat na dohodu o provedení práce. V měsíci březnu měla paní Kučerová měsíční odměnu z dohody o provedení práce 10 000 Kč. Paní Kučerová z měsíční odměny nezaplatila zdravotní pojištění ani sociální pojištění. Paní Kučerová je však v registru zdravotní pojišťovny vedena jako státní pojištěnec, neboť je příjemcem rodičovského příspěvku. Zdravotní pojištění si paní Kučerová platit nemusí. Doba péče o dítě do 4 let věku je pro důchodové účely počítána jako náhradní doba pojištění. Paní Kučerová má tedy z důvodu péče o dceru vyřešen svůj pojistný vztah u obou institucí. Pro paní Kučerovou je přivýdělek formou dohody o provedení práce výhodný. Na povinných odvodech zaplatí méně a přitom nemá závazek u zdravotní pojišťovny a tato doba je jí hodnocena pro důchodové účely.

Další článek


 

 


Další články

Spouštíme nový FinExpert!

Spouštíme nový FinExpert!

Několik posledních měsíců jsme intenzivně pracovali na nové verzi webu FinExpert.cz.

5.  4.  2017  |  Ondráčková Kamila

Sociální pojištění pro OSVČ v roce 2017

Sociální pojištění pro OSVČ v roce 2017

Zálohy živnostníků na sociální pojištění v roce 2017 porostou. Výše zálohy se vypočítává dle zisku v předchozím období. (aktualizováno)

4.  4.  2017  |  Gola Petr  |  9

Velká mapa malého podnikání: kde je konkurence, kde jsou příležitosti?

Velká mapa malého podnikání: kde je konkurence, kde jsou příležitosti?

4.  4.  2017  |  Pospíšil Aleš
Aplikace Záchranka pomáhá už rok. Nic nestojí, ale může být k nezaplacení

Aplikace Záchranka pomáhá už rok. Nic nestojí, ale může být k nezaplacení

3.  4.  2017  |  Pospíšil Aleš  |  1
V Praze je blaze. Z evropských regionů je v HDP na hlavu na 6. místě

V Praze je blaze. Z evropských regionů je v HDP na hlavu na 6. místě

3.  4.  2017  |  Pospíšil Aleš  |  1

Mzdová kalkulačka

Student
Držitel průkazu ZTP/P
Invalidita 1. nebo 2. stupně
Invalidita 3. stupně
Penze / rodičovská dovolená