FinExpert.e15.cz

PPF INVESTMENTS: Pokus Bazelu naředit podíl minoritních akcionářů ztroskotal

Pokus Bazelu naředit podíl minoritních akcionářů Ingosstrachu cestou dodatečné emise akcií ztroskotal.

Nejvyšší soudní instance ruského obchodního soudnictví, Nejvyšší arbitrážní soud (VAS RF), potvrdil rozhodnutí arbitrážních soudů tří nižších instancí, které daly za pravdu akcionářům pojišťovny Ingosstrach ovládaným PPF Investments. Minoritní akcionáři pojišťovny zažalovali pokus majoritního akcionáře, holdingu Bazovyj element (Bazel) O. Děripasky, zvýšit základní kapitál společnosti cestou dodatečné emise akcií, což by mohlo vést k naředění téměř 40% podílu PPF Investments v Ingosstrachu. Bazel podnikl tento pokus za zády minoritních akcionářů, na mimořádné valné hromadě, kterou potajmu svolal na 8. 10. 2007 a kam schválně nepozval zástupce PPF Investments. Rozhodnutím VAS RF tedy nabývají právní moci rozsudky, které uznaly dodatečnou emisi akcií Ingosstrachu za nezákonnou.

Výrok Prezídia VAS RF v této kauze znamená, že pojišťovna Ingosstrach jako žalovaná strana vyčerpala všechny právní možnosti odvolání (na území Ruska) proti předchozím rozhodnutím Arbitrážního soudu v Moskvě ve prospěch PPF Investments.

Tomáš Brzobohatý, předseda představenstva a generální ředitel PPF Investments, řekl:

„Vítáme rozhodnutí Nejvyššího arbitrážního soudu a pokládáme je za zásadní pro stabilizaci situace v Ingosstrachu. Jako majitelé významného minoritního podílu v pojišťovně se už více než rok potýkáme s úpornou snahou majoritního akcionáře, Bazelu, o omezení našich zákonných akcionářských práv. Nyní využijeme všech možností daných platnými zákony Ruské federace, abychom si zajistili účast v dozorčí radě, což je nám stále odpíráno. Zejména v dnešních náročných podmínkách na trhu Ingosstrach potřebuje legitimní a transparentní řízení, v naprostém souladu se zákony a standardy Corporate Governance.“

1.Poznámky
S.r.o. Vega, Novyj kapital a Investicionnaja iniciativa (což jsou společnosti-akcionáři Ingosstrachu ovládané PPFI a vlastnící v souhrnu 38,46 % akcií Ingosstrachu) podaly dne 8. 11. 2007 žalobu u Arbitrážního soudu v Moskvě proti a.s. Ingosstrach a s.r.o. Granit (akcionář Ingosstrachu ovládaný Bazelem O. Děripasky). Žaloba požadovala uznání neplatnosti výsledků mimořádné valné hromady Ingosstrachu ze dne 8. 10. 2007, která rozhodla o čtyřnásobném zvýšení základního kapitálu pojišťovny, ze 2,5 mld. rublů na 10 mld. rublů. Tuto mimořádnou valnou hromadu samostatně svolala s.r.o. Granit, a to v dálkové podobě, bez přítomnosti akcionářů při hlasování. V rámci projednávání kauzy vydal Arbitrážní soud v Moskvě hned 12. 11. 2007 předběžné opatření, kterým zakázal regulátorovi finančních trhů, FSFR, registrovat tuto dodatečnou emisi akcií. Dne 15. 4. 2008, po 10 (slovy „deseti“!) soudních slyšeních vydal Arbitrážní soud v Moskvě rozhodnutí, že žalobě se vyhovuje.Toto rozhodnutí pak potvrdila odvolací instance, tzv. 9. Arbitrážní odvolací soud (24. 6. 2008), a také třetí, kasační instance, Federální arbitrážní soud v Moskvě (FAS MO – 15. 9. 2008.) Všechny tři instance konstatovaly, že se organizátoři valné hromady 8. 10. 2007 dopustili porušení platného zákona o akciových společnostech, když neinformovali o svolání valné hromady část akcionářů. Soudy také uvedly, že s.r.o. Granit ze struktur Bazelu neměla oprávnění samostatně svolávat a organizovat valnou hromadu s touto agendou (zvýšení kapitálu), protože toto patří k výlučné pravomoci dozorčí rady pojišťovny. Dne 28. 10. 2008 Nejvyšší arbitrážní soud Ruska zamítl požadavek Ingosstrachu na přezkoumání předchozích rozsudků, čímž potvrdil platnost pravomocných rozhodnutí Arbitrážních soudů z 15. 4. 2008 i dále, která vyhověla žalobě s.r.o. Vega, Novyj kapital a Investicionnaja iniciativa.

2.PPF Investments je nezávislou mezinárodní skupinou pro oblast private equity registrovanou na Jersey. Zaměřuje se na ekonomiky přechodného období, které jsou v regionu střední a východní Evropy a Asie. Investiční strategie PPF Investments spočívá v cílení na tyto základy: zdravá podnikatelská a firemní strategie, uvážlivý management a optimální kapitálová struktura. PPF Investments má právo komerčně užívat registrovanou značku PPF, obsaženou v názvu přední mezinárodní finanční skupiny PPF Group. PPF Investments se však nesmí zaměňovat s PPF Group, protože tyto dvě na sobě nezávislé společnosti se liší svými aktivy, managementem, akcionáři i zaměřením podnikatelských aktivit.

Další článek 


Další články

Spouštíme nový FinExpert!

Spouštíme nový FinExpert!

Několik posledních měsíců jsme intenzivně pracovali na nové verzi webu FinExpert.cz.

5.  4.  2017  |  Ondráčková Kamila

Sociální pojištění pro OSVČ v roce 2017

Sociální pojištění pro OSVČ v roce 2017

Zálohy živnostníků na sociální pojištění v roce 2017 porostou. Výše zálohy se vypočítává dle zisku v předchozím období. (aktualizováno)

4.  4.  2017  |  Gola Petr  |  9

Velká mapa malého podnikání: kde je konkurence, kde jsou příležitosti?

Velká mapa malého podnikání: kde je konkurence, kde jsou příležitosti?

4.  4.  2017  |  Pospíšil Aleš
Aplikace Záchranka pomáhá už rok. Nic nestojí, ale může být k nezaplacení

Aplikace Záchranka pomáhá už rok. Nic nestojí, ale může být k nezaplacení

3.  4.  2017  |  Pospíšil Aleš  |  1
V Praze je blaze. Z evropských regionů je v HDP na hlavu na 6. místě

V Praze je blaze. Z evropských regionů je v HDP na hlavu na 6. místě

3.  4.  2017  |  Pospíšil Aleš  |  1

Mzdová kalkulačka

Student
Držitel průkazu ZTP/P
Invalidita 1. nebo 2. stupně
Invalidita 3. stupně
Penze / rodičovská dovolená