FinExpert.e15.cz

Pozůstalostní důchody v roce 2012

Vdovec či vdova může mít nárok na pozůstalostní důchod. Jaké změny přináší rok 2012?
Pozůstalostní důchody v roce 2012

Ztráta životního partnera člověka zasáhne způsobem, jaký si neumí představit nikdo, kdo si neprožil totéž. Bohužel brzy nastane chvíle, kdy musí člověk začít prakticky myslet na budoucnost. Coby vdovec či vdova může mít nárok na pozůstalostní důchod, a to buď dočasný nebo trvalý.

Kdy nárok nemáme a ani v brzké době nebudeme mít

Zákon zatím nepamatuje na životní partnery v případě, že nedošlo k uzavření manzelství. Stejná je situace i v případě registrovaného partnersví osob stejného pohlaví. MPSV vysvětluje: přiznání nároku na pozůstalostní důchod v případě registrovaných partnerů by nebylo zcela v souladu s koncepcí pozůstalostních důchodů, kdy je nárok přiznáván pouze manželům a nikoliv např. družce nebo druhovi nebo rozvedeným manželům. S vývojem po 31. prosinci 1995, kdy byly podmínky pro nárok na pozůstalostní důchody zpřísněny, se i do budoucna budou zvažovat změny, které by nároky na pozůstalostní důchody spíše omezily, nikoliv rozšířily.

Nárok na dočasný (roční) důchod

Nárok na pozůstalostní důchod není automatický a je potřeba splnit zákonné podmínky. Nárok vzniká, pokud manžel/ka v době, kdy zemřel/a

 • byl poživatelem starobního nebo invalidního důchodu, nebo
 • splnil ke dni smrti podmínku potřebné doby pojištění pro nárok na invalidní důchod nebo podmínky nároku na starobní důchod anebo zemřel následkem pracovního úrazu (nemoci z povolání).
 • od ledna 2012 máme nárok i tehdy, pokud zemřelý/a partner/ka měl/a nárok teprve na předčasný důchod
  Nárok na trvalý důchod
  Na trvalý vdovský nebo vdovecký důchod vzniká nárok, pokud osoba splňuje nárok na dočasný důchod (viz výše) a zároveň
 • pečuje o nezaopatřené dítě
 • pečuje o dítě, které je závislé na péči jiné osoby ve stupni II (středně těžká závislost) nebo stupni III (těžká závislost) anebo stupni IV (úplná závislost)
 • pečuje o rodiče, kteří/rý s námi žijí/e v domácnosti je závislý na péči jiné osoby ve stupni II (středně těžká závislost) nebo stupni III (těžká závislost) anebo stupni IV (úplná závislost)
 • je plně invalidní
 • dosáhla alespoň věku o 4 roky nižšího, než činí důchodový věk pro muže stejného data narození nebo důchodového věku, je-li důchodový věk nižší.

Důchodový věk pro vdovský/vdovecký důchod

Minimální věk potřebný pro nárok na trvalý vdovský nebo vdovecký důchod je od roku 2012 zvýšen na 58 let a 6 měsíců.

Oživení důchodu

Jestliže vdova/vdovec po roce pobírání dočasného důchodu nesplňuje některou z podmínek, nárok na vdovský důchod ze zákona zaniká. Dříve platila pětiletá lhůta, v níž došlo-li ke splnění podmínky, bylo možné požádat o „oživení“ důchodu. Od roku 2012 došlo ke zkrácení této lhůty na dva roky. Týká se nároků vzniklých v roce 2012 a dále.

Příklad: Vdovecký důchod byl přiznán po smrti manželky od 16. 10. 2011. Po uplynutí 1 roku od smrti manželky nárok na tento důchod zanikl (od 16. 10. 2012). Dne 15. 3. 2014 se vdovec stane invalidním pro invaliditu třetího stupně. Nárok na vdovecký důchod vznikne znovu, protože od zániku nároku na něj neuplynula doba delší 5 let. Pokud by ale manželka zemřela po 1.1.2012, nárok nevzniká, neboť uplynula doba delší než dva roky (lhůta platná od roku 2012).

Konec nároku na důchod

Nárok na pozůstalostní důchod zaniká s uzavřením nového manželství. Od ledna 2012 zaniká i nárok na roční výplatu důchodu – do roku 2011 i po uzavření nového manželství náležela vdově částka ve výši 12 měsíčních splátek vdovského důchodu (tzv. odbytné).

Výpočet vdovského/vdoveckého důchodu

Vdovský/vdovecký důchod se skládá ze základní a procentní výměry. Základní výměra, stejná pro všechny důchody, je pro rok 2012 2 270 Kč měsíčně. Výše procentní výměry činí 50 % procentní výměry starobního důchodu nebo invalidního důchodu pro invaliditu třetího stupně, na který měl nebo by měl nárok manžel/ka v době smrti.

Příklad: Pan Novák zemřel  v lednu 2012. V době úmrtí  pobíral důchod ve výši 13 270 Kč (základní výměra důchodu 2 270 Kč, procentní výměra důchodu 11 000 Kč). Paní Nováková bude mít vdovský důchod ve výši 7 270 Kč (2 270 Kč + 5 500 Kč).

Příklad: Paní Pokorná si požádá o vdovský důchod po zemřelém 51letém manželovi. Pan Pokorný však získal pouze 23 let pojištění. Pan Pokorný nedosáhl důchodového věku a nesplnil potřebnou dobu pojištění. Paní Pokorné tak nevznikne nárok na vdovský důchod.

Vdovský důchod souběžně se starobním

Pokud pozůstalý pobírá starobní důchod, dávky se upraví. Vyšší z obou důchodů zůstane celý, nižší se krátí na polovinu. Základní výměra se přitom vyplácí jen jednou.

Příklad: Paní Nováková pobírá starobní důchod ve výši 11 270 Kč a získala nárok na vdovský důchod ve výši 5 500 Kč (11 000 Kč  0,5). Protože jde o souběh, bude jí přiznán vdovský důchod ve výši 2 750 Kč (5 500 Kč  0,5) a celkový důchod bude 14 020 Kč.

Další článek


 

celkem 1 komentář

Nejnovější komentáře

Prosím o výpočet pozůstalostního důchodu pro mou mat...
Jiří Kučera
1. 3. 2012, 17:43

Další články

Spouštíme nový FinExpert!

Spouštíme nový FinExpert!

Několik posledních měsíců jsme intenzivně pracovali na nové verzi webu FinExpert.cz.

5.  4.  2017  |  Ondráčková Kamila

Sociální pojištění pro OSVČ v roce 2017

Sociální pojištění pro OSVČ v roce 2017

Zálohy živnostníků na sociální pojištění v roce 2017 porostou. Výše zálohy se vypočítává dle zisku v předchozím období. (aktualizováno)

4.  4.  2017  |  Gola Petr  |  9

Velká mapa malého podnikání: kde je konkurence, kde jsou příležitosti?

Velká mapa malého podnikání: kde je konkurence, kde jsou příležitosti?

4.  4.  2017  |  Pospíšil Aleš
Aplikace Záchranka pomáhá už rok. Nic nestojí, ale může být k nezaplacení

Aplikace Záchranka pomáhá už rok. Nic nestojí, ale může být k nezaplacení

3.  4.  2017  |  Pospíšil Aleš  |  1
V Praze je blaze. Z evropských regionů je v HDP na hlavu na 6. místě

V Praze je blaze. Z evropských regionů je v HDP na hlavu na 6. místě

3.  4.  2017  |  Pospíšil Aleš  |  1

Mzdová kalkulačka

Student
Držitel průkazu ZTP/P
Invalidita 1. nebo 2. stupně
Invalidita 3. stupně
Penze / rodičovská dovolená