FinExpert.e15.cz

Pozor: Vláda mění životní minimum!

V posledních měsících se rozvířila diskuse o nutnosti reformovat systém sociálních dávek vyplácených státní pokladnou v souvislosti s ozdravováním veřejných financí. První vlaštovkou je vládní návrh zákona o hmotné nouzi a zásady novelizace zákona o životním minimu.
Pozor: Vláda mění životní minimum!

Cílem nového zákona je především omezit dlouhodobou závislost lidí na sociálních dávkách a propojit výplatu dávek s motivačními kroky, které pomohou uchazečům získat novou práci.

Co je životní minimum?
Životní minimum je společensky uznanou minimální hranicí příjmu, pod níž nastává stav hmotné nouze. Vymezuje výši nezbytných finančních prostředků pro domácnost potřebných k dočasnému zajištění základních životních potřeb. 
Pokud příjmy nedosahují životního minima a není je možné zvýšit vlastním přičiněním (např. věk, zdravotní stav, jiné vážné důvody), stát zpravidla doplňuje nedostatečný příjem do výše životního minima formou dávek sociální péče.


Největší význam má životní minimum pro výpočet dávek státní sociální podpory. Další jeho použití pak najdeme v systému hmotného zabezpečení uchazečů o zaměstnání, pro stanovení maximální výdělku v souběhu se starobním důchodem, pro zvýšení důchodu při bezmocnosti, při stanovení alimentačních povinností atp.

Dosavadní konstrukce životního minima

Životní minimum se v současnosti skládá ze dvou částí. První dělí životní minimum na osobní potřeby jednotlivých členů rodiny (výživa, ošacení, obuv, určité služby a osobní rozvoj). Částka životního minima je rozčleněna do čtyř skupin v závislosti na věku nezaopatřených dětí a pátou skupinu tvoří ostatní občané. Druhá část životního minima se orientuje na společné potřeby domácnosti. Jde o finanční prostředky nezbytné k úhradě společných nákladů na domácnost, zejména nákladů na bydlení a související služby. Výsledné životní minimum je sumou všech částek na osobní potřeby jednotlivých členů domácnosti a jedné částky na společné potřeby.
U životního minima je uplatňován princip jednotnosti výše částek na území celého státu. Částky životního minima jsou průběžně upravovány nařízením vlády podle vývoje spotřebitelských cen, aby byla zachována jejich reálná hodnota.

Klepněte pro větší obrázek

Zdroj: MF ČR

Jak by to mohlo vypadat v budoucnosti?

Vláda na počátku měsíce schválila návrh věcného záměru zákona o hmotné nouzi a zásady novelizace zákona o životním minimu. Návrh řeší situace občanů, kteří se z důvodu nedostatečných příjmů, dostávají do stavu hmotné nouze a nově obsahuje řadu motivačních prvků.
Prioritním cílem je snaha, aby si lidé, kteří se z nějakých důvodů dostali do hmotné nouze, zvýšili svůj příjem vlastní prací a nespoléhali jen na příjmy ze sociálních dávek. Snaha všechny občany motivovat k práci se bude jednak odvíjet od nižších dávek sloužících k dorovnání životního minima, ale ve svém důsledku jde ještě hlouběji. Dlouhodobě nezaměstnaný člověk může o nárok na dávky přijít v případě, že odmítne krátkodobou nebo veřejně prospěšnou práci z jiného než závažného důvodu (např. zdravotní stav či dopravní "nedostupnost").
Navrhovaný systém má změnit současný tzv. dvousložkové životní minimum na jednosložkové. Náklady spojené s bydlením osob bude řešit zákon o státní sociální podpoře a nově navrhovaný zákon o hmotné nouzi. Částky životního minima potřebné k zajištění výživy a ostatních základních osobních potřeb jsou odstupňovány podle pořadí osob v domácnosti a u nezaopatřených dětí jsou diferencovány podle věku (viz tabulka).

Klepněte pro větší obrázek

Zdroj: MF ČR

Cílem tohoto návrhu je snížit hranici hmotné nouze početnějších domácností a dále posílit váhu prvé nebo osamělé dospělé osoby v domácnosti.

Velmi výrazná změna postihuje tu část životního minima týkající se nákladů na bydlení. Ta se ze životního minima úplně vyčleňuje. Vypuštění této části ze životního minima domácnosti ovlivní především současný příspěvek na bydlení. Tato dávka má být zrušena a vzápětí nahrazena doplatkem na bydlení. Sociální dávka by tedy měla zohledňovat nejen příjem domácnosti, ale i její náklady na bydlení. Rozdílné náklady na bydlení v různých regionech ČR bude kromě toho řešit i nový zákon o hmotné nouzi. Doplatek na bydlení bude plně v kompetenci obcí. Vláda toto opatření odůvodňuje různými náklady na bydlení (podle počtu osob v domácnosti, velikosti sídla, formy vlastnictví, možnosti získat v určité lokalitě přiměřený byt, které nelze z centra objektivně posuzovat).
První reakce zástupců obcí jsou však více než rozpačité. Obávají se totiž, že na ně občané jednotlivých měst budou vyvíjet nátlak na mnohem vyšší příspěvek na bydlení, protože právě město, kde žijí, si „vyšší příspěvek“ zaslouží. Toto opatření by se v důsledku mohlo projevit tak, že dojde k zvýšení sociální dávky. Kde na to vezmou obce peníze je zatím nejasné. Doufejme, že plánovaná úspora sociálních výdajů se neobrátí proti původnímu záměru.

Existenční minimum

Návrh kromě výše uvedených změn zavádí pojem "existenční minimum". Bude se jednat o částku vyplácenou lidem bez příjmu, kteří budou vyřazeni z řad příjemců dávek v hmotné nouzi pro odmítnutí práce. Existenční minimum má být 2 010 Kč pro první dospělou osobu v domácnosti a 1 810 Kč pro každou další. Tyto finanční prostředky budou zabezpečovat minimální životní standard, ale její pobírání nebude finančně výhodné, a tak nebude docházet ke zneužívání sociálních dávek.

Závěrem

Navrhovaná úprava dávek ve hmotné nouzi má umožnit lépe posoudit individuální situaci příjemce dávky. Systém hmotné nouze by měl dostatečně zajišťovat sociální ochranu všech lidí, kteří nemají práci a nemohou ji reálně získat. V jeho rámci by však měli být zvýhodněni při čerpání sociálních dávek ti, kteří z důvodu nízkých příjmů nemohou zabezpečit oprávněné potřeby rodiny. Naopak by se ale měly zvýšit nároky na ty, kteří se práci pod různými záminkami vyhýbají.

Normy musí projít schvalovacím procesem v parlamentu. Pokud legislativním procesem projdou, měl by zákon platit od ledna 2006.

Další článek


 

Související články


celkem 1 komentář

Nejnovější komentáře

www.mujweb.cz/Pocitace/korunky
.
23. 2. 2005, 12:57

Další články

Spouštíme nový FinExpert!

Spouštíme nový FinExpert!

Několik posledních měsíců jsme intenzivně pracovali na nové verzi webu FinExpert.cz.

5.  4.  2017  |  Ondráčková Kamila

Sociální pojištění pro OSVČ v roce 2017

Sociální pojištění pro OSVČ v roce 2017

Zálohy živnostníků na sociální pojištění v roce 2017 porostou. Výše zálohy se vypočítává dle zisku v předchozím období. (aktualizováno)

4.  4.  2017  |  Gola Petr  |  9

Velká mapa malého podnikání: kde je konkurence, kde jsou příležitosti?

Velká mapa malého podnikání: kde je konkurence, kde jsou příležitosti?

4.  4.  2017  |  Pospíšil Aleš
Aplikace Záchranka pomáhá už rok. Nic nestojí, ale může být k nezaplacení

Aplikace Záchranka pomáhá už rok. Nic nestojí, ale může být k nezaplacení

3.  4.  2017  |  Pospíšil Aleš  |  1
V Praze je blaze. Z evropských regionů je v HDP na hlavu na 6. místě

V Praze je blaze. Z evropských regionů je v HDP na hlavu na 6. místě

3.  4.  2017  |  Pospíšil Aleš  |  1

Mzdová kalkulačka

Student
Držitel průkazu ZTP/P
Invalidita 1. nebo 2. stupně
Invalidita 3. stupně
Penze / rodičovská dovolená