FinExpert.e15.cz

Pozor na tajné dluhy partnera

V manželství se můžeme stát rukojmím věřitele, u kterého si půjčí náš partner a nemusíme o tom ani vědět.
Pozor na tajné dluhy partnera

Češi se v posledních letech zadlužují, čím dál ochotněji. Už se důvěrně seznámili s exekucemi i osobními bankroty. Kdo si půjčí, musí se s dluhem zkrátka nějak vyrovnat. Ale v manželství se může stát, že jeden dluhy nadělá, ale platit je pak musí i ten druhý. Sehnat půjčku není žádný problém. Dají nám na ruku i přes půl milionu korun bez ručitele. Pěkně si je užijeme a náš manžel nebo manželka se nic nedoví.

Nikdo nic nepoví

Klára Pačesová z firemní komunikace České spořitelny potvrzuje povinnost bank dodržovat mlčenlivost: „V souladu se Zákonem o bankách se na všechny bankovní obchody a peněžní služby bank vztahuje bankovní tajemství. Informace o záležitostech klienta podléhající bankovnímu tajemství, proto je můžeme sdělit jiné osobě jen se souhlasem daného klienta. Pokud tedy smlouvu o úvěru uzavřel pouze jeden z manželů, druhému z manželů, který není účastníkem úvěrové smlouvy, můžeme informace o tomto úvěru poskytnout pouze se souhlasem manžela – účastníka úvěrové smlouvy.“  

Ani v registrech dlužníků nic neprozradí. Jakub Hynek mediální zástupce Czech Credit Bureau to potvrzuje: „Bankovní a Nebankovní registr klientských informací velmi přísně dbají na ochranu údajů, které jsou v nich uloženy. Proto je nutné, aby o výpis z registru požádala přímo osoba, které se údaje týkají. Úředně ověřený podpis požadujeme i v případě, že je žádost o výpis z registru doručena poštou.“ 

Jak omezit riziko

I když partner o našich dluzích neví a prakticky nemá možnost se o nich dozvědět, nese za ně spoluzodpovědnost. „V manželství se můžeme stát spoludlužníkem ze závazků, které v době trvání manželství náš partner uzavře. Podle našeho občanského zákoníku totiž závazky, které některému z manželů nebo oběma manželům společně vznikly za trvání manželství, jsou součástí tzv. společné jmění manželů. Výjimkou jsou pouze závazky týkající se majetku, který náleží výhradně jednomu z manželů, a závazky, jejichž rozsah přesahuje míru přiměřenou majetkovým poměrům manželů, které převzal jeden z nich bez souhlasu druhého,“ vysvětluje advokátka Marta Pauerová, která má ze své praxe s podobnými případy zkušenost.

Když jsme ochotni se před uzavřením manželství oprostit od emocí, bývá praktické uzavřít předmanželskou smlouvu a v ní upravit své budoucí majetkové vztahy. „Ve smlouvě uzavřené formou notářského zápisu tak mohou budoucí manželé upravit rozsah majetku a závazků, které by mohli v manželství nabýt či sjednat, a které by jinak měly tvořit jejich společné jmění manželů,“ říká advokátka.  

To samé v manželství

Obdobným způsobem mohou postupovat manželé v době trvání manželství. Mohou smlouvou, opět formou notářského zápisu, zúžit rozsah svého společného jmění manželů, a to jak ohledně majetku, který již nabyli do společného jmění, a závazků, které jim již v době trvání manželství vznikly, tak také ohledně majetku a závazků nabytých či vzniklých v budoucnosti.

To znamená, že si mohou například ujednat, že závazek, který sjednal sám manžel, je ze společného jmění manželů vyjmutý, stává se jeho výlučným závazkem a měl by mít povinnost jej sám vypořádat, radí Marta Pauerová a doplňuje: „Na návrh některého z manželů zúží společné jmění manželů i soud v případě, že se jeden z manželů stal podnikatelem nebo neomezeně ručícím společníkem obchodní společnosti.“

Advokátka však upozorňuje ještě na jednu velmi důležitou okolnost – v obou uvedených případech občanský zákoník pamatuje i na práva třetích osob, tedy v tomto případě věřitelů. Stanoví, že se manželé mohou na předmanželskou smlouvu nebo zúžení společného jmění manželů odvolat u věřitele jen tehdy, jestliže je s obsahem těchto smluv seznámen. Věřitel by měl také k převzetí závazku pouze jedním z manželů udělit souhlas.

Rozvod není rychlým řešením

Rozvod, k němuž se často snaží uchýlit ten z manželů, který rodinu nezadlužil, nebývá ideálním řešením. Nezbaví ho spoluzodpovědnosti za dluhy partnera ani rychle ani jednoduše. Při porozvodovém vypořádání společného jmění manželů se stejně musí s bývalým partnerem dohodnout, jak s nimi naloží.

„Když se rozvedení manželé nedohodnou, mohou se v záležitosti o vypořádání zaniklého společného jmění manželů obrátit na soud, ale jedná se o poměrně složité řízení, kdy soud bude posuzovat, zda finanční závazek druhého manžela je právě tím závazkem, který do společného jmění manželů patří nebo nepatří,“ upozorňuje Marta Pauerová.

Další článek


 

 


Další články

Spouštíme nový FinExpert!

Spouštíme nový FinExpert!

Několik posledních měsíců jsme intenzivně pracovali na nové verzi webu FinExpert.cz.

5.  4.  2017  |  Ondráčková Kamila

Sociální pojištění pro OSVČ v roce 2017

Sociální pojištění pro OSVČ v roce 2017

Zálohy živnostníků na sociální pojištění v roce 2017 porostou. Výše zálohy se vypočítává dle zisku v předchozím období. (aktualizováno)

4.  4.  2017  |  Gola Petr  |  9

Velká mapa malého podnikání: kde je konkurence, kde jsou příležitosti?

Velká mapa malého podnikání: kde je konkurence, kde jsou příležitosti?

4.  4.  2017  |  Pospíšil Aleš
Aplikace Záchranka pomáhá už rok. Nic nestojí, ale může být k nezaplacení

Aplikace Záchranka pomáhá už rok. Nic nestojí, ale může být k nezaplacení

3.  4.  2017  |  Pospíšil Aleš  |  1
V Praze je blaze. Z evropských regionů je v HDP na hlavu na 6. místě

V Praze je blaze. Z evropských regionů je v HDP na hlavu na 6. místě

3.  4.  2017  |  Pospíšil Aleš  |  1

Mzdová kalkulačka

Student
Držitel průkazu ZTP/P
Invalidita 1. nebo 2. stupně
Invalidita 3. stupně
Penze / rodičovská dovolená