FinExpert.e15.cz

Pozor na smlouvy z autobazarů

Některá ustanovení smluv při koupi auta jsou pro kupujícího velmi nevýhodná.

Na dnešní pražské tiskové konferenci Sružení spotřebitelů varovalo před pochybnými smlouvami, které aplikují některé autobazary. Představitelé sdružení přítomné novináře informovali, že SOS si vypracovalo analýzu smluv uzavíraných za účelem koupě použitého automobilu ve 12 autobazarech České republiky.

Autobazary byly vybrány náhodným výběrem pomocí vyhledávače na internetu. Jedná se o známé autobazary umístěné ve větších městech České republiky. Analýza se věnuje uzavírání smluv bez využití smlouvy o leasingu či smlouvy o spotřebitelském úvěru. Z uzavírání těchto smluv pro spotřebitele plynou další rizika a možné problémy, kterým je třeba při koupi věnovat pozornost.

Desatero při koupi auta z bazaru

  1. Dejte při nákupu použitých automobilů přednost autobazaru, který uzavírá smlouvy v režimu občanského zákoníku.
  2. Je-li vaše smlouva uzavřena podle obchodního zákoníku, trvejte na svých právech vyplývajících z ustanovení o spotřebitelských smlouvách v občanském zákoníku, zákoně o ochraně spotřebitele a dalších předpisech, je-li to pro vás výhodnější.
  3. Upřednostňujte autobazary, které při uzavírání smlouvy vstupují do vztahu jako prodávající.
  4. Je-li autobazar zprostředkovatelem na základě smlouvy o obstarání prodeje věci, trvejte na případném uplatnění reklamace přímo v autobazaru.
  5. Dbejte na to, aby smlouva obsahovala pro obě strany přiměřené smluvní podmínky. Nejste-li si jisti, nechte smlouvu před podpisem posoudit právníkem.
  6. Neuzavírejte smlouvu, která omezuje či vylučuje vaše zákonná práva a to zejména práva vyplývající z odpovědnosti za vady. Nenechte si zkrátit zákonné lhůty k reklamaci ani svá práva omezit jinou podmínkou nad rámec zákona.
  7. Pokud uzavřete smlouvu obsahující nepřiměřenou smluvní podmínku, co nejdříve uplatněte neplatnost dotčených ustanovení.
  8. Neuzavírejte smlouvu s autobazarem, který se svým jednáním dopouští klamání spotřebitele.
  9. Jestliže se domníváte, že autobazar klame spotřebitele, obraťte se na příslušné dozorové orgány (Česká obchodní inspekce). Pokud se zdá, že se autobazar dopouští podvodného jednání, kontaktujte Policii ČR.
  10. Nemůžete znát všechno. Proto k nákupu použitého automobilu přizvěte odborníky, kteří vám pomohou posoudit technický stav automobilu a soulad tohoto stavu s popisem uvedeným ve smlouvě. Poradou s právníkem zase předejdete podpisu nevýhodné či dokonce nezákonné smlouvy.

Nejčastější problémy

Smlouvy uzavírané podle obchodního zákoníku

Pět z dvanácti posuzovaných smluv je uzavíráno v režimu obchodního zákoníku.

Autobazar figuruje ve vztahu se spotřebitelem jako zprostředkovatel

V devíti případech z dvanácti posuzovaných figuruje v právním vztahu se spotřebitelem autobazar jako zprostředkovatel. Je nutné rozlišit, zda autobazar zastupuje prodávajícího na základě plné moci nebo na základě smlouvy o obstarání prodeje věci podle občanského zákoníku.

Nepřiměřené smluvní podmínky, omezení odpovědnosti za vady

Při analýze dvanácti smluv náhodně vybraných autobazarů se zástupci SOS setkali s několika smluvními ujednáními, které vylučují či omezují práva spotřebitele při uplatnění odpovědnosti za vady. Odpovědnost za vady byla v jednom případě zcela vyloučena, v několika dalších omezena nepřípustnou podmínkou nad rámec zákona (např. nutností uhradit nájem za dosavadní provoz vozidla apod.). Nepřípustným omezením je také případné zkrácení doby k uplatnění odpovědnosti za vady. Ta je v případě prodeje v obchodě určena zákonem na 24 měsíců, prodávající ji může zkrátit jen po dohodě se spotřebitelem (ne jednostranně), lhůta však nesmí být kratší než 12 měsíců. Podobná ustanovení jsou relativně neplatná a je třeba, aby se jejich neplatnosti spotřebitel dovolal. Vzhledem k předpokládaným problémům při uplatňování reklamace na základě smlouvy obsahující tato ustanovení lze však především doporučit do takto omezeného smluvního vztahu nevstupovat.

Klamání spotřebitele

V jedné z posuzovaných smluv se prodávající zřejmě dopouští klamání spotřebitele podle zákona o ochraně spotřebitele. Tato smlouva obsahuje ustanovení, že slevy z promoakcí firmy jsou poskytnuty na žádost zákazníka a do vyprodání zásob.

Přehled zkoumaných autobazarů:

AUTOTRANS ATC s.r.o.     
Pavel Nošík
Strakonická 1874/2 České Budějovice

BOB & TOM s.r.o.
Jateční tř. 34b, Plzeň

Porsche Inter Auto CZ spol. s r. o.
Vrchlického 31, Praha 5

Abel Car
Sportovní, Brno

Autobazar Eurocar
Opuštěná, Brno

Autobazar Petr Dlapa
Sportovní ul, Brno

Autobazar PLUS
Ruská 2877, Ostrava

Alan Kulma – MAM car
U Studia 28, Ostrava – Zábřelí, 700 30

AAA AUTO a.s.
Hostivice, Husovo nám. 14

Omega Car
U zimního stadionu, Zlín

CARWEST s.r.o.
Linská 1, Plzeň

Autobazar U Sika
Pavel Nošík
Strakonická 1874/2 České Budějovice

Další článek


 

celkem 1 komentář

Nejnovější komentáře

Chtelo by to vice informaci
zbreiten
25. 7. 2007, 07:57

Další články

Spouštíme nový FinExpert!

Spouštíme nový FinExpert!

Několik posledních měsíců jsme intenzivně pracovali na nové verzi webu FinExpert.cz.

5.  4.  2017  |  Ondráčková Kamila

Sociální pojištění pro OSVČ v roce 2017

Sociální pojištění pro OSVČ v roce 2017

Zálohy živnostníků na sociální pojištění v roce 2017 porostou. Výše zálohy se vypočítává dle zisku v předchozím období. (aktualizováno)

4.  4.  2017  |  Gola Petr  |  9

Velká mapa malého podnikání: kde je konkurence, kde jsou příležitosti?

Velká mapa malého podnikání: kde je konkurence, kde jsou příležitosti?

4.  4.  2017  |  Pospíšil Aleš
Aplikace Záchranka pomáhá už rok. Nic nestojí, ale může být k nezaplacení

Aplikace Záchranka pomáhá už rok. Nic nestojí, ale může být k nezaplacení

3.  4.  2017  |  Pospíšil Aleš  |  1
V Praze je blaze. Z evropských regionů je v HDP na hlavu na 6. místě

V Praze je blaze. Z evropských regionů je v HDP na hlavu na 6. místě

3.  4.  2017  |  Pospíšil Aleš  |  1

Mzdová kalkulačka

Student
Držitel průkazu ZTP/P
Invalidita 1. nebo 2. stupně
Invalidita 3. stupně
Penze / rodičovská dovolená