FinExpert.e15.cz

Poženu to „vejš“

Nejste-li spokojeni se zakoupeným produktem nebo službou a nezmůžete nic stížností u výrobce či poskytovatele, mohou vám pomoci profesní organizace.
Poženu to „vejš“

Všichni tu situaci dobře známe: S velkým nadšením si odnášíme domů nový televizor, těšíme se na jeho užívání a výhody, abychom ho za několik měsíců kvůli špatnému fungování nesli s negativními pocity zpět k reklamaci a domáhali se svých práv u obchodníka. Celý tento proces je snad možné brát s nadhledem u věcí menší hodnoty, avšak pokud jde o finanční produkty, znamená to velmi často zásadní dopad na naši peněženku, majetek a někdy i zdraví.

Sdružují se všichni

Vždy, když jste nespokojeni se svým finančním produktem či s radou finančního poradce, měli byste se snažit využít postupně všech možností smírného řešení a postupovat systematicky. Nejprve je vhodné kontaktovat vlastního poradce, který vám osvětlí některé sporné souvislosti či sám podnikne kroky k nápravě. Neuspějeteli v rozumné lhůtě zde, kontaktujte jeho mateřskou firmu a dožadujte se nápravy na této úrovni. Pokud ani v dialogu s poradenskou společností nenaleznete uspokojivé řešení, je možné se obrátit na profesní sdružení. Ovšem pouze v případě, že je daná společnost členem tohoto sdružení. Co to vlastně je profesní sdružení a k čemu slouží?

Profesních organizací působících v České republice je několik, například:

  • AKAT – Asociace pro kapitálový trh České republiky – sdružuje investiční společnosti, správce fondů a jiné subjekty působící v oblasti kolektivního investování;
  • ČBA – Česká bankovní asociace – sdružení právnickýchosobpodnikajícíchvpeněžnictví a úzce spřízněných oborech;
  • ČAP – Česká asociace pojišťoven – zájmové sdružení komerčních pojišťoven.

Finanční poradenství

Jelikož většina z nás přichází často do styku s pojišťovacími a investičními zprostředkovateli, pokusíme se tomuto segmentu nahlédnout pod pokličku o něco hlouběji. Pokud pomineme organizace sdružující subjekty bankovního typu a kupříkladu makléřské společnosti, nalezneme v oblasti finančního zprostředkování a poradenství na českém trhu dvě významné profesní instituce (organizace):

  • USF – Unie společností finančního poradenství a zprostředkování,
  • AFIZ – Asociace finančních zprostředkovatelů a finančních poradců České republiky.

Tyto instituce dokážou nabídnout hned několik výhod, a to jak pro samotné firmy, které jsou jejich členy, tak pro spotřebitele, kterým poskytují informační servis a nabízejí pomocnou ruku při řešení stížností nebo jiných podnětů týkajících se jejich členských subjektů.

Profesní organizace, které se zabývají sdružováním, prosazováním a ochranou zájmů právnických osob působících na trhu finančního poradenství, mají zpravidla své právní postavení a základní charakteristiky činnosti zafixovány ve stanovách. Z pohledu spotřebitele je důležitá vlastní činnost takové organizace, což by mělo s přihlédnutím k ochraně spotřebitele zahrnovat vylepšování podmínek pro podnikání na finančním trhu, prosazování společných zájmů svých členů, pořádání přednášek a seminářů v odborných otázkách souvisejících s činností profesní organizace, poskytování důležitých informací veřejnosti nebo zpracování a řešení podnětů ze strany veřejnosti v oblasti své působnosti.

Etická komise

Jestliže při reklamaci nebo stížnosti nepochodíte u poskytovatele služby či produktu, můžete se obrátit se svým problémem na příslušnou organizaci sdružující oborově spřízněné společnosti. Organizace mívají sepsán etický kodex či podobný dokument - naleznete jej například na USF ČR. Jde o souhrn pravidel a doporučení stanovující etické a morální principy, jež se jednotliví členové daného profesního sdružení zavazují dodržovat po celou dobu svého členství. V etickém kodexu by měly být stanoveny zejména:

  • obecné principy práce finančních poradců – vázanost právními předpisy, poctivá propagace a reklama, obezřetná personální politika
  • zásady chování a jednání pracovníků jednotlivých členských společností
  • principy chování ve vztazích ke klientům a ve vztazích k finančním institucím.

Každá profesní organizace má svůj speciální orgán, který sleduje soulad chování svých členů se zásadami etického kodexu. Jde o tak zvanou etickou komisi. Ta má pro svou činnost nastavena přesná pravidla a postupy, jak se s konkrétními podněty od stěžovatele vypořádat. Pravidla jsou shrnuta v disciplinárním řádu.

Nemějte strach, stěžujte si

Jaký je postup, když se obrátíte jakožto nespokojený klient na profesní sdružení? V případě USF se postupuje následovně: Jakmile od vás sdružení obdrží jakýkoliv podnět, reklamaci či stížnost, postoupí ji neprodleně etické komisi, která posoudí všechny parametry stížnosti a na základě toho v souladu s disciplinárním řádem rozhodne o dalším postupu. O tomto postupu vás vyrozumí a informuje vás o lhůtách pro sdělení odpovědi na vaši stížnost. Etická komise vyzve svého člena (v případě USF vždy mateřskou právnickou osobu, nikoliv konkrétního poradce, kterého nemusí být snadné „dohnat“), na něhož je stížnost podána, k vyjádření. Následně posoudí všechny aspekty stížnosti. V dané lhůtě vás pak vyrozumí o výsledku svého šetření. Sdružení však může vydat pouze jakési doporučení, protože rozhodnutí nemá právní závaznost a profesní sdružení nemůže nahradit v této věci státní dozorové orgány. Nicméně v etické a morální rovině významně napomáhá rozvoji profesní etiky na finančním trhu.

USF se snaží tento institut využívat v maximální možné míře. Hlavním cílem je především odstranění nedostatků či pochybení, kterých se mohou jednotlivé členské subjekty nebo jejich zaměstnanci při své činnosti dopouštět, jde tedy především o zprůhlednění a zkvalitnění vztahů klientů s poradci.
Dalším stupněm, neboli instancí, ochrany práv klientů je potom státní dozor, který vykonává svou dohledovou činností nad finančním trhem Česká národní banka.

Autoři pracují pro Unii společností finančního zprostředkování a poradenství (USF ČR).

Další článek


 

celkem 1 komentář

Nejnovější komentáře

Ja doporucuji jinou zkratku
S474N
17. 5. 2010, 12:50

Další články

Spouštíme nový FinExpert!

Spouštíme nový FinExpert!

Několik posledních měsíců jsme intenzivně pracovali na nové verzi webu FinExpert.cz.

5.  4.  2017  |  Ondráčková Kamila

Sociální pojištění pro OSVČ v roce 2017

Sociální pojištění pro OSVČ v roce 2017

Zálohy živnostníků na sociální pojištění v roce 2017 porostou. Výše zálohy se vypočítává dle zisku v předchozím období. (aktualizováno)

4.  4.  2017  |  Gola Petr  |  9

Velká mapa malého podnikání: kde je konkurence, kde jsou příležitosti?

Velká mapa malého podnikání: kde je konkurence, kde jsou příležitosti?

4.  4.  2017  |  Pospíšil Aleš
Aplikace Záchranka pomáhá už rok. Nic nestojí, ale může být k nezaplacení

Aplikace Záchranka pomáhá už rok. Nic nestojí, ale může být k nezaplacení

3.  4.  2017  |  Pospíšil Aleš  |  1
V Praze je blaze. Z evropských regionů je v HDP na hlavu na 6. místě

V Praze je blaze. Z evropských regionů je v HDP na hlavu na 6. místě

3.  4.  2017  |  Pospíšil Aleš  |  1

Mzdová kalkulačka

Student
Držitel průkazu ZTP/P
Invalidita 1. nebo 2. stupně
Invalidita 3. stupně
Penze / rodičovská dovolená