FinExpert.e15.cz

Povodně: Instrukce pro postižené i pro prevenci škod

Pokud vám v současné době hrozí riziko povodní nebo záplav, anebo už se tak i stalo, neváhejte si přečíst následující návod, který vám pomůže s likvidací škody i s její prevencí. Nejste-li však ještě pojištěni, je na pojištění už pozdě.
Povodně: Instrukce pro postižené i pro prevenci škod

Co udělat pro prevenci škod

Jestliže ještě k zaplavení objektů ani movitých věcí nedošlo, snažte se učinit v rámci svých možností taková opatření, aby Vám případná záplava způsobila škody co nejmenší. Nejlépe toho lze dosáhnout tím, že se vodě postaví do cesty překážka v podobě pytlů s pískem (nebo zeminou), movité věci se vynesou do vyšších pater nebo na výše položená místa. POZOR, vždy je nutné myslet i na jejich zabezpečení před následnou škodou (například před deštěm, nebo před jejich odcizením apod.), aby vynaložená námaha nebyla marná.

Co udělat po škodě

V případě, že již k zaplavení nemovitostí a v nich uložených movitých věcí došlo, potom je potřeba, abyste co nejrychleji, jak Vám to situace po návratu do místa bydliště (po opadnutí nebo odčerpání vody) umožní, začali zachraňovat živlem zasažené věci. To znamená postupně je vyprostit ze zaplavených objektů a roztřídit na zničené a poškozené. V případě možnosti proveďte jejich fotodokumentaci.

Po opadnutí vody můžete začít zaplavené nemovitosti  čistit od bahna a naplavenin (pokud můžete, pořiďte si fotodokumentaci) a začněte s jejich případnou očistou a vysoušením.

Veškeré zachraňovací práce a další činnosti sepište do seznamu a vytvořte i seznam zničených a poškozených věcí s uvedením jejich popisu, pořizovací ceny a stáří. Každý seznam opatřete svým podpisem a datem vyhotovení.

Zničené věci

Zbytky zničených věcí ponechte, pokud Vám to situace dovolí, uložené v místě (na dvoře pod plachtou apod.), k následné prohlídce pracovníkům pojišťovny. Nebude-li to z bezpečnostních, hygienických nebo jiných vážných důvodů možné a budete muset začít s odstraňováním zbytků dříve (tedy před návštěvou pracovníků pojišťovny), bude nezbytně nutné zajistit průkaznost vzniku škody a její výše a dále i průkaznost existence uvedených důvodů, pro které musely být zbytky odstraněny (např. Vaší vlastní fotodokumentací, nařízením hygienika apod.). Nesplnění této povinnosti pojištěného by mohlo za určitých okolností ovlivnit výplatu pojistného plnění nebo jeho výši.

Poškozené věci

Šaty, osobní prádlo apod., které bylo zasaženo a k jehož záchraně bude postačovat vyprání nebo vyčištění v čistírně, můžete vyprat nebo nechat vyčisti. Při praní si pečlivě poznamenejte počet vypraných praček. Účty z čistírny předložte k seznamu poškozených věcí. Věci, na kterých zůstalo poškození, ponechte k prohlídce pracovníkům pojišťovny.

U věcí, které bude po vysušení a očištění možné opravit, vyčkejte s opravou na pokyn pojistitele. Pokud bude nutné z bezpečnostních , hygienických nebo jiných vážných důvodů začít s opravou nebo s odstraňováním zbytků dříve, i v tomto případě bude nezbytně nutné zajistit průkaznost vzniku a výše škody i průkaznost existence uvedených důvodů (jako u věcí zničených). Nesplnění této povinnosti pojištěného by mohlo za určitých okolností ovlivnit výplatu pojistného plnění nebo jeho výši.

Co připravit k návštěvě likvidátora nebo mobilního technika

  • platnou pojistnou smlouvu, ze které budete požadovat odškodnění
  • doklad o zaplacení pojistného
  • seznam poškozených a zničených věcí, který podle výše uvedeného návodu vytvoříte
  • pořizovací doklady
  • účty (jestliže je máte k dispozici)
  • v případě poškození stavby její stavební plány
  • fotodokumentaci poškozených nebo zničených věcí, jestliže ji budete mít

Snad vám těchto několik užitečných rad a návodů, jak v této situaci postupovat co nejracionálněji, pomůže k tomu, aby mohla být i vaše případná škoda vyřešena co nejrychleji a k Vaší spokojenosti. Nezapomeňte však, že pro včasné vyřízení pojistné události je důležitá i rychlost, s jakou pojišťovně vaši škodu oznámíte, aby škoda mohla být vyřízena v co nejbližším termínu.

Zdroj: Česká pojišťovna

Další článek


 

Související články


 


Další články

Spouštíme nový FinExpert!

Spouštíme nový FinExpert!

Několik posledních měsíců jsme intenzivně pracovali na nové verzi webu FinExpert.cz.

5.  4.  2017  |  Ondráčková Kamila

Sociální pojištění pro OSVČ v roce 2017

Sociální pojištění pro OSVČ v roce 2017

Zálohy živnostníků na sociální pojištění v roce 2017 porostou. Výše zálohy se vypočítává dle zisku v předchozím období. (aktualizováno)

4.  4.  2017  |  Gola Petr  |  9

Velká mapa malého podnikání: kde je konkurence, kde jsou příležitosti?

Velká mapa malého podnikání: kde je konkurence, kde jsou příležitosti?

4.  4.  2017  |  Pospíšil Aleš
Aplikace Záchranka pomáhá už rok. Nic nestojí, ale může být k nezaplacení

Aplikace Záchranka pomáhá už rok. Nic nestojí, ale může být k nezaplacení

3.  4.  2017  |  Pospíšil Aleš  |  1
V Praze je blaze. Z evropských regionů je v HDP na hlavu na 6. místě

V Praze je blaze. Z evropských regionů je v HDP na hlavu na 6. místě

3.  4.  2017  |  Pospíšil Aleš  |  1

Mzdová kalkulačka

Student
Držitel průkazu ZTP/P
Invalidita 1. nebo 2. stupně
Invalidita 3. stupně
Penze / rodičovská dovolená