FinExpert.e15.cz

Povinnosti při nástupu do zaměstnání

Zaměstnavatel by neměl zapomenout hlavně na ohlašovací povinnost, již má pod hrozbou sankcí vůči orgánům státní správy.
Povinnosti při nástupu do zaměstnání

V současné době patří k základním charakteristikám pracovního trhu v České republice značná fluktuace pracovních sil. Změna pracovního místa s sebou přináší řadu povinností jak na straně zaměstnavatele, tak na straně zaměstnance. V tomto článku se zaměříme na okamžik vzniku pracovního poměru a na nejdůležitější povinnosti na obou stranách.

Povinnosti při přijetí nového zaměstnance u zaměstnavatele

Pokud se zaměstnavatel rozhodne vytvořit nové pracovní místo k zajištění bezproblémového chodu svého pracoviště, musí počítat s řadou administrativních povinností a s tím souvisejících nákladů.

Se vznikem nového pracovního místa jsou spojeny náklady na uzavírání pracovní smlouvy a celá řada povinností vůči „vnějším“ organizacím, k nimž má zaměstnavatel zejména ohlašovací povinnosti.

Základní povinnosti každého zaměstnavatele při vzniku nového pracovního poměru zaměstnance lze shrnout v následujících bodech.

Zaměstnavatel musí splnit zejména následující ohlašovací povinnosti:

 • nahlásit zaměstnance u zdravotní pojišťovny ve lhůtě do 8 dnů od vzniku pracovního poměru
 • místně příslušné správě sociálního zabezpečení nahlásit zaměstnance, taktéž ve lhůtě do 8 dnů od vzniku pracovního poměru
 • splnit registrační povinnost plátce daně u místně příslušného finančního úřadu – zde je lhůta stanovena na 15 dnů od vzniku povinnost srážet daň respektive zálohu na daň
 • každý zaměstnavatel je povinen přihlásit se k zákonnému pojištění odpovědnosti zaměstnavatele za škodu při pracovním úrazu nebo nemoci z povolání, které spravuje pojišťovna Kooperativa, a.s. Tato povinnost neplatí v případě, že zaměstnavatelem je orgán státní správy
 • zaměstnavatel je dále povinen ohlásit obsazení volného pracovního místa Úřadu práce, a to do 10 dnů od této skutečnosti.

Další povinnosti zaměstnavatele již vyplývají ze specifika pracovního poměru uzavíraného s konkrétním zaměstnancem. Například při uzavření pracovního poměru se zaměstnancem, který je poživatelem plného či částečného invalidního důchodu je zaměstnavatel povinen ve lhůtě do 8 dnů po vzniku pracovního poměru tuto skutečnost nahlásit správě sociálního zabezpečení dle místa trvalého bydliště nového zaměstnance.

Se vznikem pracovního poměru je dále na straně zaměstnavatele nutno provést například následující úkony:

 • uzavřít pracovněprávní vztah, vyhotovit pracovní smlouvu a mzdový nebo platový výměr
 • vlastnímu uzavření pracovněprávního vztahu (pracovní smlouvy) předchází nashromáždění například těchto dokumentů – zápočtový list, výpis z trestního rejstříku, potvrzení o zdravotní způsobilosti pro výkon dané pracovní pozice, doklady o ukončeném vzdělání, atd.
 • obeznámení zaměstnance se mzdovými a pracovními podmínkami (pracovní řád, atd.) a provést školení o bezpečnosti práce a ochraně zdraví při práci
 • získat písemný souhlas zaměstnance s předáním osobních údajů ke zpracování v souvislosti se zaměstnáním a jejich uchovávání.

Povinnosti na straně zaměstnance při vstupu do nového zaměstnání

Z výše uvedeného by se mohlo zdát, že při vzniku pracovního poměru jsou veškeré administrativní povinnosti pouze na straně zaměstnavatele. Toto přesvědčení je samozřejmě mylné. Zaměstnanec při vzniku pracovního poměru musí zaměstnavateli poskytnout dostatečnou součinnost, aby pracovní poměr mohl vzniknout. Mezi nejzákladnější povinnosti zaměstnance obvykle patří:

 • předložení zápočtového listu (doklad o předchozích zaměstnáních)
 • podpis prohlášení vyjadřující souhlas zaměstnance se zpracováním osobních údajů pro úkony související se zaměstnáním, jejich uchováním a zpracováním
 • poskytnout součinnost při zpracování formulářů pro zdravotní pojišťovnu a správu sociálního zabezpečení (například poskytnout průkaz zdravotní pojišťovny zaměstnance)
 • poskytnout zaměstnavateli doklady nutné pro vznik pracovního poměru – například výpis z rejstříku trestů, doklad o zdravotní způsobilosti (vstupní lékařská prohlídka), občanský průkaz, doklady o ukončeném vzdělání, doba praxe, řidičské oprávnění požadované skupiny atd.
 • v případě bezhotovostní výplaty odměny za práci předat číslo bankovního účtu, na který bude mzda vyplácena,
 • pro účely uplatňování slev při výpočtu zálohy na daň z příjmů ze závislé činnosti a funkčních požitků podepsat tzv. „Prohlášení poplatníka daně z příjmů fyzických osob ze závislé činnosti a funkčních požitků“, a to nejpozději do 30 dnů od vzniku pracovního poměru.
Další článek


 

Související články


 


Další články

Spouštíme nový FinExpert!

Spouštíme nový FinExpert!

Několik posledních měsíců jsme intenzivně pracovali na nové verzi webu FinExpert.cz.

5.  4.  2017  |  Ondráčková Kamila

Sociální pojištění pro OSVČ v roce 2017

Sociální pojištění pro OSVČ v roce 2017

Zálohy živnostníků na sociální pojištění v roce 2017 porostou. Výše zálohy se vypočítává dle zisku v předchozím období. (aktualizováno)

4.  4.  2017  |  Gola Petr  |  9

Velká mapa malého podnikání: kde je konkurence, kde jsou příležitosti?

Velká mapa malého podnikání: kde je konkurence, kde jsou příležitosti?

4.  4.  2017  |  Pospíšil Aleš
Aplikace Záchranka pomáhá už rok. Nic nestojí, ale může být k nezaplacení

Aplikace Záchranka pomáhá už rok. Nic nestojí, ale může být k nezaplacení

3.  4.  2017  |  Pospíšil Aleš  |  1
V Praze je blaze. Z evropských regionů je v HDP na hlavu na 6. místě

V Praze je blaze. Z evropských regionů je v HDP na hlavu na 6. místě

3.  4.  2017  |  Pospíšil Aleš  |  1

Mzdová kalkulačka

Student
Držitel průkazu ZTP/P
Invalidita 1. nebo 2. stupně
Invalidita 3. stupně
Penze / rodičovská dovolená