FinExpert.e15.cz

Povinnost zaměstnavatele provést roční zúčtování

Zaměstnavatel může ale i nemusí provést povinné roční zúčtování svému zaměstnanci. V souvislosti s rozvíjejícími se hypotečními i stavebními úvěry se množí dotazy, jak to vlastně je. Máme pro vás vyčerpávající odpověď.
Povinnost zaměstnavatele provést roční zúčtování

Dotaz

Jsem zaměstnanec v hlavním pracovním poměru a celý rok 2005, od 1. ledna do 31. prosince, jsem byl zaměstnán u jednoho zaměstnavatele. Splácím úvěr ze stavebního spoření a mám uzavřeno životní pojištění, které splňuje podmínky pro snížení daňového základu pro daň z příjmu. Je zaměstnavatel povinen provést roční zúčtování daně pokud podepíšu "Prohlášení" do 15.2. a předám mzdové účtárně všechny nutné podklady? Mzdová účetní mně sdělila, že pokud chci uplatnit úroky z úvěru ze stavebního spoření, popř. životní pojištění, mzdová účtárna roční zúčtování neprovede. Je tedy zaměstnavatel povinen provést roční zúčtování daně pro své zaměstnance nebo to může odmítnout

Odpověď:

V § 38ch odst. 1 zákona o daních z příjmů (dále jen „ZDP“) je uvedeno, že poplatník, který ve zdaňovacím období pobíral zdanitelnou mzdu pouze od jednoho nebo od více plátců daně postupně včetně mezd zúčtovaných nebo vyplacených poplatníkovi těmito plátci dodatečně v době, kdy poplatník pro ně již nevykonával závislou činnost nebo funkci a podepsal u těchto plátců prohlášení k dani podle § 38k odst. 4 a 5, může požádat písemně o provedení ročního zúčtování záloh a daňového zvýhodnění posledního z uvedených plátců daně, a to nejpozději do 15. února po uplynutí zdaňovacího období. Roční zúčtování záloh a daňového zvýhodnění neprovede plátce u poplatníka, který podá nebo je povinen podat daňové přiznání k dani.

Z toho tedy vyplývá, že když zaměstnanec není povinen podat daňové přiznání a ani ho nebude podávat sám dobrovolně, tak na zákaldě jeho žádosti podle první věty výše uvedeného ustanovení je plátce (tedy zaměstnavatel) povinen zaměstnanci roční zúčtování provést.

Z § 38g odst. 2 ZDP potom v souvislosti s položeným dotazem vyplývá, že daňové přiznání není povinen podat poplatník, který má příjmy ze závislé činnosti a funkční požitky podle § 6 pouze od jednoho a nebo postupně od více plátců daně včetně doplatků mezd od těchto plátců, pokud neuplatňuje odečet úroků podle § 15 odst. 7 a 8 z hypotečního úvěru banky, popřípadě z jiného úvěru poskytnutého bankou v souvislosti s hypotečním úvěrem, a pokud neuplatňuje výpočet daně ze společného základu daně manželů podle § 13a. Podmínkou je, že poplatník podepsal u všech těchto plátců daně na příslušné zdaňovací období prohlášení k dani podle § 38k a vyjma příjmů od daně osvobozených a příjmů, z nichž je vybíraná daň zvláštní sazbou daně, nemá jiné příjmy podle § 7 až 10 vyšší než 6 000 Kč.

Pokud tedy zaměstnanec má za rok 2005 příjmy pouze od jednoho zaměstnavatele, prohlášení k dani u zaměstnavatele podepsal, je dále důležité, aby za rok 2005 neuplatňoval odečet úroků z hypotečního úvěru banky popřípadě z jiného úvěru poskytnutého bankou v souvislosti s hypotečním úvěrem.

Z § 2 zákona č.96/1993 Sb. o stavebním spoření vyplývá, že stavební spořitelna je bankou. Co se rozumí hypotečním úvěrem je definováno v § 28 odst. 3 zákona č. 190/2004 Sb. o dluhopisech tak, že
„Hypoteční úvěr je úvěr, jehož splacení včetně příslušenství je zajištěno zástavním právem k nemovitosti, i rozestavěné. Úvěr se považuje za hypoteční úvěr dnem vzniku právních účinků zástavního práva. Pro účely krytí hypotečních zástavních listů lze pohledávku z hypotečního úvěru nebo její část použít teprve dnem, kdy se emitent hypotečních zástavních listů o právních účincích vzniku zástavního práva k nemovitosti dozví.“

V této souvislosti je třeba upozornit, že tato definice platí již ode dne vstupu ČR do EU, tedy od 1. 5. 2004. Nyní je hypotečním úvěrem úvěr na cokoliv, pokud jeho splacení je zajištěno zástavním právem k nemovitosti. Podle předchozí definice byl hypotečním úvěrem  úvěr, který byl poskytnut na investice do nemovitosti na území České republiky nebo na její výstavbu či pořízení a jehož splacení bylo zajištěno zástavním právěm k této, i rozestavěné, nebo jiné nemovitosti na území České republiky. V praxi tak budou existovat při odpočtu úroků „staré“ a „nové“ hypoteční úvěry. V obou případech však platí, že odpočet úroků je možný pouze tehdy pokud byl hypoteční úvěr použit na financování bytových potřeb definovaných v § 15 odst. 7 ZDP.

Pokud stavební spořitelna poskytla zaměstnanci na bytové potřeby úvěr, který nese znaky „starého“ nebo „nového“ hypotečního úvěru, tak i když jde o úvěr ze stavebního spoření, jde zároveň o hypoteční úvěr poskytnutý bankou, protože spořitelna se považuje za banku, jak je výše uvedeno. Pokud bude chtít v takovém případě zaměstnanec uplatňovat odpočet úroků z tohotu úvěru od základu daně za rok 2005, tak je povinen podle výše uvedeného § 38g odst. 2 ZDP podat daňové přiznání.

Pokud ale o takový úvěr nepůjde, je, jak je výše uvedeno, zaměstnavatel povinen zaměstnanci roční zúčtování provést.

Od roku 2006 je v této souvislosti jediná změna a to, že v § 38g odst. 2  se slova "pokud neuplatňuje odečet úroků podle § 15 odst. 7 a 8 z hypotečního úvěru banky, popřípadě z jiného úvěru poskytnutého bankou v souvislosti s hypotečním úvěrem, " zrušují. To znamená, že odpočet úroků z hypotečního úvěru poskytnutého bankou na bytové potřeby už nebude  důvodem proto, aby byl zaměstnanec povinen podávat daňové přiznání za rok 2006.

Další článek


 

Související články


celkem 1 komentář

Nejnovější komentáře

Ahoj, Při pohledu na podnikatelský úvěr, osobní p...
Juana delgado
20. 2. 2017, 12:51

Další články

Spouštíme nový FinExpert!

Spouštíme nový FinExpert!

Několik posledních měsíců jsme intenzivně pracovali na nové verzi webu FinExpert.cz.

5.  4.  2017  |  Ondráčková Kamila

Sociální pojištění pro OSVČ v roce 2017

Sociální pojištění pro OSVČ v roce 2017

Zálohy živnostníků na sociální pojištění v roce 2017 porostou. Výše zálohy se vypočítává dle zisku v předchozím období. (aktualizováno)

4.  4.  2017  |  Gola Petr  |  9

Velká mapa malého podnikání: kde je konkurence, kde jsou příležitosti?

Velká mapa malého podnikání: kde je konkurence, kde jsou příležitosti?

4.  4.  2017  |  Pospíšil Aleš
Aplikace Záchranka pomáhá už rok. Nic nestojí, ale může být k nezaplacení

Aplikace Záchranka pomáhá už rok. Nic nestojí, ale může být k nezaplacení

3.  4.  2017  |  Pospíšil Aleš  |  1
V Praze je blaze. Z evropských regionů je v HDP na hlavu na 6. místě

V Praze je blaze. Z evropských regionů je v HDP na hlavu na 6. místě

3.  4.  2017  |  Pospíšil Aleš  |  1

Mzdová kalkulačka

Student
Držitel průkazu ZTP/P
Invalidita 1. nebo 2. stupně
Invalidita 3. stupně
Penze / rodičovská dovolená