FinExpert.e15.cz

Povinné ručení 2006: ušetříte až 65 % (téma)

Vždy na přelomu roku vydávají pojišťovny nové sazebníky povinného ručení. Každá chce získat co nejvíce bezproblémových klientů a pro ty připravuje lákadla a novinky od věcných dárečků až po různá připojištění zdarma. Podívejte se na přehled sazeb jednotlivých pojišťoven pro rok 2006.
Povinné ručení 2006: ušetříte až 65 % (téma)

Tento a mnoho dalších článků najdete v jedenáctém čísle tištěného časopisu Osobní finance, který vyjde 18. listopadu. Osobní finance jsou měsíčník zaměřený na rodinný rozpočet, bankovní, pojistné a spořící produkty, tipy pro firmy a živnostníky či bydlení. Časopis koupíte u každého dobrého prodejce tisku za 39 Kč (číslo 10 s CD za 59 Kč), nebo si ho můžete předplatit za 299 Kč (bez CD za 224 Kč). Tématem čísla 10 je povinné ručení a život na dluh.


Povinné ručení chrání řidiče motorového vozidla před finančními následky škody způsobené jiné osobě. Stačí chvilka nepozornosti a bez povinného ručení byste se mohli stát nadosmrti dlužníkem. Z povinného ručení je poškozenému v prvé řadě zaplacena vzniklá škoda na zdraví a majetku, má ovšem nárok také na úhradu bolestného, nákladů léčení zdravotní pojišťovny, potřebných léků, rehabilitace, kompenzaci ztížení společenského uplatnění a ušlého výdělku, dále na úhradu půjčovného za náhradní vozidlo (prokáže-li, že jeho činnost používaní vozidla vyžaduje) a také na zaplacení případného právního zastoupení při vymáhání škody.

V případě smrti jsou hrazeny náklady na výživu pozůstalých a přiměřené náklady pohřbu. Z povinného ručení se platí také ekologické škody (náklady na odstranění úniku nebezpečných látek například z cisteren ap.) a dokonce i škody na zabezpečovacích zařízeních železničních přejezdů a souprav, popř. škody na zdraví způsobené cestujícím ve vlaku. Má to ale jednu podmínku: viník nehody musí být střízlivý. V opačném případě žádná z pojišťoven vzniklé škody nehradí; pokud se stane nehoda, pojišťovna sice proplatí škody z povinného ručení viníka, ale následně po něm celou výši škody vymáhá v regresním řízením zpět.

Pojišťovny lákají na bonusy

Největší letošní novinkou je bezesporu vstup firmy Callin na pojistný trh pod taktovkou finanční skupiny PPF, která je zároveň vlastníkem České pojišťovny. Callin umožňuje uzavřít povinné ručení prostřednictvím telefonu do deseti minut – alespoň to říkají reklamy. Samotné smlouvy a škody likviduje Česká pojišťovna, od které se však Callin odlišuje výši sazeb i segmentací výpočtu pojistného podle celé řady kritérií.

Nové klienty začaly pojišťovny odměňovat věcnými dárky. ČP nabízí reflexní vestu, Uniqa hasicí přístroj ke každé nové smlouvě uzavřené do konce ledna, Callin bonus 500 Kč při sjednání po telefonu. Kooperativa dává k povinnému ručení zdarma živelní pojistku, v ČSOB Pojišťovně lákají na úrazové pojištění řidiče, v pojišťovně Triglav obdržíte k ručení zdarma úrazové pojištění řidiče, v Generali mezinárodní kreditní čipovou kartu Visa Generali s úvěrovým limitem 20 000 Kč a mimořádným bonusem ve výši 500 Kč a u ČPP máte nárok na 50% slevu na pojištění čelního skla, úrazové pojištění řidiče a pojištění střetu se zvěří. Při výběru pojišťovny byste si ale rozhodně měli vybírat podle důležitějších kriterií.

Dle čeho vybírat

Pojistné limity – více variant minima

Zákonem stanovené minimální limity musí každá pojišťovna dodržet. Jejich výše je stanovena na 35 miliónů korun u škody na zdraví a 18 mil. Kč při škodě majetkové. V tabulce č.2 vidíte výši pojistných limitů jednotlivých pojišťoven. Některé nabízejí dvě varianty krytí, některé dokonce tři, takže výběr je více než pestrý. Odborníci doporučují sáhnout po variantách s nejvyšším možným krytím. Základní či vyšší limity se zdají být dostatečné, ale zdání klame. Dopravní nehody, při kterých se škoda přehoupne přes zákonem stanovenou hranici, nejsou výjimkou, způsobit nehodu za několik desítek milionů není problém.

Asistenční služby

Většina pojišťoven nabízí řidičům asistenční služby zdarma spolu s povinným ručením. Rozsah služeb se však u každé pojišťovny liší, proto je nutné se dobře informovat, na co všechno se asistence pojišťovny vztahuje a je-li platná i v zahraniční. Daleko komplexnější rozsah asistenčních služeb většinou získáte, pokud máte k povinnému ručení sjednané i havarijní pojištění.

Systém hlášení pojistných událostí

Pojišťovny nabízejí možnost nahlásit pojistnou událost buď osobní návštěvou na pobočce, po telefonu nebo přes internet; ne každý pojišťovací ústav dává klientům na vybranou ze všech těchto způsobů. Optimální volbou se stává hlášení po telefonu.

Rychlost likvidací pojistných událostí

Zákonem stanovená maximální lhůta pro vyřízení likvidace škody je tři měsíce. Pojišťovny se však díky konkurenci předhánějí v rychlosti likvidace, na které posléze stavějí reklamní kampaň. Díky postupnému přechodu na digitální oběh dokumentů ve svých provozních systémech je např. Česká pojišťovna schopna vyplatit 90% pojistných událostí do pěti dnů od ukončení šetření.

Cena pojištění

Základní cena se u jednotlivých pojišťoven příliš neliší. Cena povinného ručení záleží na druhu vozidla (jeho hmotnosti a obsahu motoru), na způsobu jeho užití (taxi, veterán, závodní vůz atd.), na volbě limitu pojistného plnění, na délce bezeškodního průběhu (bonus), na způsobu placení (roční, čtvrtletní, měsíční) a konečně na době sjednaného pojištění. Cenu pojištění některé pojišťovny (Allianz, Callin, ČSOB, Generali, Uniqa a nově ČPP) vypočítávají na základě různých parametrů, pojistné stanovují také dle stáří vozidla, věku řidiče, rodinného stavu, regionu bydliště atd.

Připojištění

K povinnému ručení pojišťovny nabízejí připojištění skel, právní ochrany, cestovních zavazadel a nákladů na půjčovné během opravy vozidla, připojištění dopravovaných osob (spolujezdců), sedadel apod. Tato doplňková pojištění jsou ve většině případů nabízena za zvýhodněných podmínek, sníženou cenu nebo dokonce zdarma.

Pojištění právní ochrany

Nabízí pojišťovny ČP, Generali, Triglav a Callin zdarma k povinnému ručení.

Slevy a zvýhodnění

Některé pojišťovny nabízejí při sjednání povinného ručení spolu s havarijním pojištěním slevy z havarijního pojištění – ČP 5 %, ČPP 20 %, Kooperativa 5 %, Triglav 10 %, Uniqa 5 %; Allianz láká slevou 15 % při uzavření smlouvy po internetu a ČPP slevou 7 %.

Dobří řidiči zaplatí méně

Pokud za posledních 12 měsíců nezaviníte dopravní nehodu, získáváte od většiny pojišťoven slevu na pojistném 5 %, tzv. bonus za bezeškodný průběh. Stanete-li se poškozeným, o bonus nepřijdete. Bezeškodný průběh pojištění počítají všechny pojišťovny od 1. ledna 2000, kdy se uvolnil trh se zákonným pojištěním motorových vozidel. Za každý rok pojišťovny odměňují bezeškodný průběh roku 5–10% bonusem. Řidiči, kteří nebyli od roku 2000 viníky dopravní nehody, si přijdou v roce 2006 až na 40% bonus (viz tabulka). Výše maximálního bonusu, které řidič může dosáhnout, je ve většině případů 50 % (Triglav nabízí 60 %).

Opakem bonusu je malus, jedná se o penalizaci majitele vozidla v případě zavinění škodné události. Z bezeškodných měsíců pojišťovny odečítají 24 až 48 měsíců. Již při dvou zaviněných dopravních nehodách ztratíte bonus a dostanete se do mínusu, zaplatíte tedy více, než činí základní sazba. Právě zaviněná škoda může být pro někoho impulsem k přechodu k jiné pojišťovně. Pokud majitel vozu penalizaci v podobě malusu novému pojistiteli nenahlásí, získá základní sazbu. Vzhledem k tomu, že není povinné malusy ani bonusy při přechodu hlásit, nelze zabránit „malusové turistice“.

Sazby s bonusem

Pojistitel Pojistné krytí (mil. Kč) Do 1000 cm Od 1000 do 1350 ccm Od 1350 do 1850 ccm Od 1850 do 2500 ccm Nad 2500 ccm Poznámka
Allianz 18/35 3 041 3 637 4 834 7369 10 392 bonus 30 %, region R1 Praha
18/35 2 325 2 874 4 281 6465 9 102 bonus 30 %, region R2 mimopražský nad 90 000 obyvatel
18/35 2 050 2 531 3 584 5664 8 018 bonus 30 %, region R3 mimopražský do 90 000 obyvatel
100/100 3 795 4 540 6 033 9197 12 967 bonus 30 %, region R1 Praha
Callin 18/35 1 463 1 973 2 932 4894 7 832 bonus 30 %, po sleve 500 Kč, mimopražský region, řidič starší 30 let
18/35 2 183 2 701 4 493 6403 9 020 bonus 30 %, po slevě 500 Kč, region Praha, řidič mladší 30 let
Česká pojišťovna 20/40 2 071 2 607 3 857 6250 8 678 bonus 30 %
100/100 2 000 2 517 3 724 6035 8 380 bonus 30 % + 5 % bonifikace pro stávající klienty
ČPP ** 70/70 1 397 1 983/2 238 2 997/3 448 4761/5172 8 415 bonus 30 %, vůz starší 10 let, řidič nad 40 let, zvýhodněný region
  70/70 2 194 3 113/3 513 4 705/5 413 7475/8121 13 212 bonus 30 %, vůz mladší 5 let, řidič mladší 22 let, vybraný region
ČSOB 24/44 1 653 2 023 2 950 4463 6 423 bonus 30 %, vůz starší 10 let, mimopražský zvýhodněný okres
24/44 1 830 2 240 3 270 4952 7 129 bonus 30 %, vůz starší 10 let, mimopražský region ostatní
Generali 18/35 1 982 2 550 3 690 5734 7 859 bonus 30 %, pojištění Standard
30/60 2 064 2 654 3 839 5964 8 176 bonus 30 %, pojištění Plus
Kooperativa 24/54 2 188 2 588 4 032 6280 8 736 bonus 30 %, bez segmentace
Triglav 50/50 1 415 1 874 2 785 4343 6 184 bonus 45 %, bez segmentace
Uniqa 18/35 2 364 2 831 4 089 6616 9 253 bonus 30 %
100/100 2 647 3 171 4 579 7409 10 364 bonus 30 %

Základní sazby

Pojistitel Pojistné krytí (mil. Kč) Do 1000 cm Od 1000 do 1350 ccm Od 1350 do 1850 ccm Od 1850 do 2500 ccm Nad 2500 ccm Poznámka
Allianz* 18/35 4344 5196 6906 10527 14843 region R1 Praha
18/35 3321 4016 6115 9235 13003 region R2 mimopražský nad 90 000 obyvatel
18/35 2928 3615 5120 8092 11454 region R3 mimopražský do 90 000 obyvatel
100/100 5422 6485 8618 13138 18524 region R1 Praha
Callin 18/35 2090 2819 4188 6992 11189 po sleve 500 Kč, mimopražský region, řidič starší 30 let
18/35 3119 3859 6419 9147 12886 po slevě 500 Kč, region Praha, řidič mladší 30 let
Česká pojišťovna 20/40 2959 3724 5510 8928 12397  
100/100 3077 3873 5730 9285 12893 bez 5 % bonifikace
ČPP ** 70/70 1996 2833/3197 4282/4926 6802/7389 12022 vůz starší 10 let, řidič nad 40 let, zvýhodněný region
  70/70 3134 4448/5019 6722/7733 10679/11601 18874 vůz max. 5 let starý, řidič mladší 22 let, vybraný region
ČSOB 24/44 2332 2860 4184 6346 9146 vůz starší 10 let, mimopražský zvýhodněný okres
24/44 2584 3170 4642 7044 10154 vůz starší 10 let, mimopražský region ostatní
Generali 18/35 2832 3644 5272 8192 11228 pojištění Standard
30/60 2948 3792 5484 8520 11680 pojištění Plus
Kooperativa 24/54 3126 3697 5760 8971 12480  
Triglav 50/50 2572 3408 5064 7896 11244  
Uniqa 18/35 3377 4044 5841 9451 13219  
100/100 3782 4530 6542 10585 14806  

* Allianz u řidičů do 21 let připočítává 25% a u řidičů nad 40 let platí u nových smluv 10% zvýhodnění
** Rozdělení kubatur ČPP: 1 000 ccm; 1 000-1 250/1 251-1 350 ccm; 1 351-1 650/1 651-1 850 ccm; 1 851-2 000/2 001-2 500 ccm; nad 2 500 ccm

Několik tipů

Co vozit s sebou?

Při cestě po České republice je nutné s sebou vozit doklad o pojištění odpovědnosti z provozu vozidla. Zde je nutné zmínit, že dokladem se nerozumí doklad o zaplacení (např. složenka), který někteří policisté neoprávněně požadují při silniční kontrole. Nepředložíte-li doklad o pojištění (smlouva, část smlouvy, popř. kartička vystavená pojišťovnou), hrozí vám pokuta až 500 Kč.

Při cestách do zahraničí musíte s sebou mít tzv. Zelenou kartu. Ta je mezinárodním dokladem prokazující existenci pojištění odpovědnosti za škodu způsobenou provozem vozidla. Zelená karta umožňuje vstup a provoz vozidla na území cizího státu bez nutnosti uhradit tzv. hraniční pojištění, které zahraniční úřady mohou požadovat.

Přechod ke konkurenci

Chcete-li odejít ke konkurenci, je nutné zaslat současné pojišťovně výpověď alespoň šest týdnů před koncem pojistného období, tzv. k výročnímu dni. Současně s výpovědí si zažádejte o potvrzení bezeškodného průběhu za uplynulé období.

Do sedmi dnů po zániku původní smlouvy musíte uzavřít smlouvu novou. Při uzavření nové smlouvy nemusíte předkládat potvrzení o bezeškodném průběhu pojištění, většině pojišťoven postačí vaše čestné prohlášení a dodatečné doložení potvrzení. V praxi získáváte potvrzení v okamžiku, kdy odevzdáváte zelenou kartu spolu s dokladem o pojištění vozu.

Změna majitele vozu

Při změně vlastníka vozidla nedochází automaticky k zániku pojištění odpovědnosti, ani k jeho přechodu na vlastníka nového. Proto je nutné, aby prodávající i kupující ohlásili změnu vlastnictví nejen na registru silničních vozidel, ale i příslušným pojišťovnám. Původní majitel musí odevzdat doklad o pojištění a zelenou kartu a bude mu vrácena poměrná část pojistného. Nový majitel má povinnost do sedmi dnů od zániku pojištění odpovědnosti uzavřít novou smlouvu o zákonném pojištění.

Nevyjíždějte bez pojištění

Pokud se vydáte na cestu bez povinného ručení, hrozí vám pokuta ve výši až 20 000 Kč a zákaz řízení motorových vozidel na dobu až jednoho roku. Zaviníte-li dopravní nehodu bez povinného ručení, způsobenou škodu za vás sice uhradí ČKP z Garančního fondu, ale posléze po vás bude vyplacenou částku vymáhat.

Nejezdím a nechci platit

V takovém případě musíte vozidlo odstavit, aby se nenacházelo na veřejně přístupné komunikaci, tedy do garáže nebo na soukromý pozemek, a do sedmi dnů odevzdat do depozita registrační značku (RZ či SPZ) spolu s malým i velkým technickým průkazem (OTP) u orgánu evidence vozidel (odbor dopravy).

Vyřazení může být dočasné nebo trvalé a za vyřízení žádosti zaplatíte formou kolkové známky 100 Kč. Pokud v případě zániku pojištění neodevzdáte do sedmi dnů státní poznávací značku a technický průkaz, vystavuje se pokutě až 10 000 Kč. Za vyzvednutí značek z depozita se neplatí, pouze vyplníte žádost o ukončení režimu dočasného vyřazení vozidla. Při trvalém vyřazení vozidla musíte navíc doložit protokol o ekologické likvidaci vozidla. Takto vyřazený vůz není možné znovu přihlásit.

Jak postupovat při nehodě?

V případě dopravní nehody přivolejte na místo „činu“ policii. Protokol podepište pouze tehdy, souhlasíte-li s jeho zněním, jinak uveďte své vlastní vyjádření o nehodě. Poznamenejte si jména a adresy ostatních účastníků nehody a svědků. Nechcete-li volat policii, protože škoda je menší než 20 000 Kč, nezapomeňte sepsat s druhým účastníkem nehody „dohodu o zavinění“. Škodu hlásí viník své pojišťovně, poškozený se může obrátit na pojistitele viníka. S opravou vozidla počkejte až po prohlídce pojistitele, tzv. likvidátora škod.

Bez pojištění ani metr

Bez uzavřeného zákonného pojištění se prohání po českých silnicích 775 824 automobilů, což představuje 12,6 % ze všech registrovaných motorových vozidel v zemi. Škody způsobené nepojištěnými vozidly se hradí z Garančního fondu, který spravuje Česká kancelář pojistitelů (ČKP). Za uplynulý rok 2004 ČKP vyplatila z fondu 180 milionů korun a vytvořila rezervy na ohlášené nároky poškozených ve výši 673 milionů.

Z garančního fondu je poškozenému proplacena věcná škoda způsobená nepojištěným vozidlem, pokud přesahuje částku 5 000 Kč. Je-li viníkem nehody neznámé vozidlo, hradí se pouze škoda na zdraví nebo usmrcením, věcná škoda je vyloučena; podmínkou je šetření nehody Policií ČR. Kancelář pojistitelů pak po viníkovi bez povinného ručení vymáhá škodu soudní cestou. Není-li viník znám a je vyplacena škoda na zdraví, hradí se částka z Garančního fondu, do kterého pojišťovny přispívají podle podílů na trhu.

Další článek


 

Související články


celkem 29 komentářů

Nejnovější komentáře

Re:Kdy konecne dojde ke zmene?
Zdeněk Konfršt
4. 6. 2006, 22:24
Re: zelená karta
pbanas
8. 4. 2006, 10:34
Re: Bonusy jsou proto, aby ....
pbanas
8. 4. 2006, 10:26
Re: poraďte
pbanas
8. 4. 2006, 10:02
zelená karta
Luboš
25. 2. 2006, 09:48

Další články

Spouštíme nový FinExpert!

Spouštíme nový FinExpert!

Několik posledních měsíců jsme intenzivně pracovali na nové verzi webu FinExpert.cz.

5.  4.  2017  |  Ondráčková Kamila

Sociální pojištění pro OSVČ v roce 2017

Sociální pojištění pro OSVČ v roce 2017

Zálohy živnostníků na sociální pojištění v roce 2017 porostou. Výše zálohy se vypočítává dle zisku v předchozím období. (aktualizováno)

4.  4.  2017  |  Gola Petr  |  9

Velká mapa malého podnikání: kde je konkurence, kde jsou příležitosti?

Velká mapa malého podnikání: kde je konkurence, kde jsou příležitosti?

4.  4.  2017  |  Pospíšil Aleš
Aplikace Záchranka pomáhá už rok. Nic nestojí, ale může být k nezaplacení

Aplikace Záchranka pomáhá už rok. Nic nestojí, ale může být k nezaplacení

3.  4.  2017  |  Pospíšil Aleš  |  1
V Praze je blaze. Z evropských regionů je v HDP na hlavu na 6. místě

V Praze je blaze. Z evropských regionů je v HDP na hlavu na 6. místě

3.  4.  2017  |  Pospíšil Aleš  |  1

Mzdová kalkulačka

Student
Držitel průkazu ZTP/P
Invalidita 1. nebo 2. stupně
Invalidita 3. stupně
Penze / rodičovská dovolená