FinExpert.e15.cz

Povinné ručení

Povinné ručení je vlastně pojištění odpovědnosti z provozu vozidla, které kryje riziko škod, jenž při provozu vozidla případně způsobíte.

Ne na vaše auto

Z názvu pojištění vyplývá, že jej musí uzavřít každý majitel nebo spolumajitel motorového vozidla zaregistrovaného v ČR.

Povinné ručení se nevztahuje na škodu vzniklou na vašem vozidle vaším zaviněním. Pro krytí těchto škod se používá havarijní pojištění (viz Havarijní pojištění v této sekci). Z placení této pojistky se pokryjí pouze škody, které způsobíme jiným. Pokud si vyžádáte tzv. zelenou kartu a cestuje s ní, je povinné ručení zároveň pojištěním pro zahraničí.

 

Skutečně povinné

Pokud majitel auta neuzavře povinné ručení, může dostat pokutu až 20 tisíc korun. Někdy může navíc hrozit i zákaz řízení až na dobu jednoho roku. Ten, kdo neuzavře pojistku a způsobí vozidlem druhému škodu na zdraví nebo na majetku, bude navíc muset uhradit veškerou škodu z vlastních prostředků. Jinak pojišťovna hradí škody na zdraví (včetně úmrtí) i majetku (ať už na automobilu nebo na čemkoliv jiném), stejně jako další škody vyjmenované v zákoně (například zisk, o který poškozený kvůli nehodě přišel).

 

Nejdřív zaplatíme my, pak vy…

Pojišťovna hradí způsobenou škodu vždy, ale za určitých okolností po vás může vyplacenou částku později vymáhat. Mezi tyto okolnosti patří hlavně řízení pod vlivem alkoholu nebo drog, vozidlo technicky nezpůsobilé k provozu, zákaz řízení a  úmyslné způsobení škody.

 

Pojistka je na auto

Pojišťovna zaplatí škodu způsobenou ostatním pokud bude vůz řídit jeho majitel nebo kdokoliv další. To znamená, že auto můžete bez obav půjčit známým nebo dětem. Škodu, kterou případně způsobí jiným, zaplatí pojišťovna.

Totéž ale neplatí pro havarijní pojištění, kde pojišťovny často zaplatí škodu na vašem vlastním voze pouze v případě, že je řídil řidič uvedený v pojistné smlouvě.

 

Stanovené limity

Povinné ručení upravuje Zákon o pojištění odpovědnosti za škodu způsobenou provozem vozidla č. 168/1999 Sb. ČR (4014/2000 Sb.p), s účinností od 1.7.2001. V tomto právním předpisu jsou mimo jiné stanoveny minimální limity pro plnění pojišťoven: pro škodu na zdraví činí tento limit 18 milionů korun, pro škodu na majetku 5 miliónů korun. Pojišťovny ovšem mohou výše uvedené limity plnění nastavit i výhodněji, než jim umožňuje zákon. Jejich nabídka se neliší jen v této skutečnosti, ale i v dalších bodech. Pojištěný může u vybraných pojišťoven dostat slevu na úrazové či havarijní pojištění.

 

Uzavíráte smlouvu?

Jestliže se chystáte uzavřít smlouvu o povinném ručení, nezapomeňte, i v průběhu platnost smlouvy, na několik základních věcí:

 • nechte si vysvětlit podmínky pojištění, jeho rozsah a především takzvané výluky (tedy za jakých okolností za vás pojišťovna škodu nezaplatí),
 • také se nechejte zasvětit do systému bonus-malus, kterým pojišťovny odměňuje dobré řidiče a trestají ty, kteří způsobili více nehod,
 • nechejte si doklad o pojištění vystavit okamžitě po uzavření pojistné smlouvy,
 • způsobíte-li nehodu, oznamte ji bez zbytečných odkladů pojišťovně
 • informujte pojišťovnu o všech důležitých změnách (bydliště, jména, majitele vozidla a podobně).

 

Kdy nemáte nárok

Zákon udává několik výluk, kdy pojišťovna nemá povinnost uhradit způsobenou škodu. Jde především o:

 • škodu, kterou utrpěl řidič vozidla, jehož provozem byla škoda způsobena,
 • škodu, kterou utrpěl jeho manžel nebo osoby, které s ním žily v době vzniku škodné události ve společné domácnosti,
 • škodu na vozidle, jehož provozem byla škoda způsobena,
 • škodu na věcech přepravovaných tímto vozidlem (s výjimkou škody způsobené na věci, kterou měla tímto vozidlem přepravovaná osoba v době škodné události na sobě nebo u sebe),
 • škodu vzniklou mezi vozidly jízdní soupravy tvořené motorovým a přípojným vozidlem, nebyla-li způsobena provozem jiného vozidla,
 • škodu vzniklou manipulací s nákladem stojícího vozidla,
 • náklady vzniklé poskytnutím léčebné péče, dávek nemocenského pojištění (péče) nebo důchodů ze zákonného pojištění v důsledku škody na zdraví nebo usmrcením, které utrpěl řidič vozidla, jehož provozem byla škoda způsobena,
 • škodu způsobenou provozem vozidla při jeho účasti na organizovaném motoristickém závodu nebo soutěži, s výjimkou škody způsobené při takovéto účasti, jestliže je řidič při závodu nebo soutěži povinen dodržovat pravidla provozu na pozemních komunikacích,
 • jinou škodu než újmu na zdraví způsobenou vlastníku vozidla provozem jeho vozidla, které řídila jiná osoba.

 

Další článek


 

 


Další články

Spouštíme nový FinExpert!

Spouštíme nový FinExpert!

Několik posledních měsíců jsme intenzivně pracovali na nové verzi webu FinExpert.cz.

5.  4.  2017  |  Ondráčková Kamila

Sociální pojištění pro OSVČ v roce 2017

Sociální pojištění pro OSVČ v roce 2017

Zálohy živnostníků na sociální pojištění v roce 2017 porostou. Výše zálohy se vypočítává dle zisku v předchozím období. (aktualizováno)

4.  4.  2017  |  Gola Petr  |  9

Velká mapa malého podnikání: kde je konkurence, kde jsou příležitosti?

Velká mapa malého podnikání: kde je konkurence, kde jsou příležitosti?

4.  4.  2017  |  Pospíšil Aleš
Aplikace Záchranka pomáhá už rok. Nic nestojí, ale může být k nezaplacení

Aplikace Záchranka pomáhá už rok. Nic nestojí, ale může být k nezaplacení

3.  4.  2017  |  Pospíšil Aleš  |  1
V Praze je blaze. Z evropských regionů je v HDP na hlavu na 6. místě

V Praze je blaze. Z evropských regionů je v HDP na hlavu na 6. místě

3.  4.  2017  |  Pospíšil Aleš  |  1

Mzdová kalkulačka

Student
Držitel průkazu ZTP/P
Invalidita 1. nebo 2. stupně
Invalidita 3. stupně
Penze / rodičovská dovolená