FinExpert.e15.cz

Povánoční exekuce levnější nebudou

Od nového roku platí nový občanský soudní řád a exekuční řád.
Povánoční exekuce levnější nebudou

Od nového roku začne platit nový občanský soudní řád a exekuční řád. Problém nepřiměřených nákladů na vymáhání malých pohledávek však nevyřeší. 

Podle odhadů Exekutorské komory ČR počet letos nařízených exekucí možná přesáhne rekordní milion. Po eskalaci vánočních nákupů na splátky jich určitě ještě dalších pár stovek přibude. Někdy se ale tváří v tvář exekutorovi můžeme ocitnout i z mnohem hloupějších důvodů, než je vánoční zadlužení. Stačí trocha zapomnětlivosti, roztržitosti nebo naivity.

Pro 18 korun přišla o výplatu

Známá dlužila 420 korun za povinné ručení. Protože nezareagovala na upomínku, pojišťovna předala dlužnou částku k vymáhání externí agentuře. Pak už šlo všechno ráz na ráz. Následoval soud, který uložil dlužnici platebním rozkazem zaplatit 420 Kč plus úroky z prodlení 18 Kč a k tomu náklady soudního a nalézacího řízení neuvěřitelných 6 920 Kč. Platební rozkaz byl vydán před 1. 3. 2012, tedy předtím, než vstoupila v platnost vyhláška, upravující výši odměn a náhrad advokátů. Když se nešťastnice vzpamatovala z šoku, vzpomněla si, že nějakou dobu žila u přítele a byt přenechala synovi. Ten jí pravděpodobně na upomínku pojišťovny neupozornil. 

Rychle tedy zaplatila dlužné pojistné 420 korun a bláhově doufala, že jí pojišťovna úroky a náklady, spojené se soudním řízením odpustí. Samozřejmě marně. Po čase přišla další rána, tentokrát v podobě exekučního příkazu na 16 058 korun srážkou ze mzdy.

Přiložena byla kalkulace, která možná stojí za pozornost:

Oprávněná pohledávka: 0 Kč
Úrok z prodlení: 18 Kč
Náklady nalézacího řízení: 6 920 Kč
Nálady právního zastoupení v exekuci: 1 320 Kč
Odměna soudního exekutora: 3 000 Kč
Náhrada hotových výdajů soudního exekutora: 3 500 Kč
DPH soudního exekutora: 1 300 Kč
Celkem tedy: 16 058 Kč

Všichni těží z dlužníků 

Na internetu najdeme desítky podobných příběhů. Lidé se velmi často dostávají do exekuce kvůli banalitě, která se může stát každému: zapomenou zaplatit pokutu, založí složenku nebo fakturu, udělají chybu v platebním příkazu, neoznámí změnu zasílací adresy pojišťovně, správě sociální zabezpečení, finančnímu úřadu, mobilnímu operátorovi, atd.

Když si pak na poště vyzvednou platební příkaz a zděsí se, na kolik je drobné pochybení přišlo, doufají, že se s věřitelem nějak dohodnou a penále či náklady na advokáta a soud usmlouvají. Jenže proces vymáhání pohledávky si už dávno žije svým vlastním životem, na původním věřiteli zcela nezávislým.

Většina věřitelů, ať už jsou jimi komerční subjekty, obce nebo stát, předává pohledávky velmi rychle k externímu vymáhání, protože je to jednoduší a pohodlnější. Vymáhání pomocí specializovaných firem a advokátů přijde sice mnohem dráž, než kdyby to dělali zaměstnanci věřitele, ale to nikoho nepálí. Vždyť všechny náklady zaplatí dlužník. A nic jiného mu také nezbývá, protože ani v případě banálního pochybení už nemá možnost jednat přímo s věřitelem, vysvětlit co se stalo a požádat o změkčení sankcí. Vymáhací firmy a advokáti nemají k vyjednávání důvod, protože by se připravili o zisk. 

Pohledávky jsou velmi žádaným zbožím. Často však ne kvůli jejich skutečné hodnotě (pár korun za pokutu, penále nebo nedoplatek), ale protože mohou generovat příjmy, mnohonásobně převyšují dlužnou částku, a navíc nezřídka za ve skutečnosti čistě administrativní práci, která zabere pár minut. 

Určitou vinu na tom mají i osudy, protože je v jejich kompetenci posoudit výši vynaložených nákladů na vymáhání pohledávky. Jenže mnohé se tím příliš nezatěžují. Potvrdil to i Ústavní soud, když koncem loňského roku řešil ústavní stížnosti společnosti Bazcom, a. s. nespokojené s rozhodnutím Okresního soudu v Ústí nad Labem, který jí přestal přiznávat náhradu nákladů právního zastoupení při žalobách pro nezaplacení bagatelních částek jízdného v MHD. Žaloby byly jedna jako druhá a lišily se jen ve jménu dlužníka, ale Bazcom si na jejich vyplnění najal advokáta a ten požadoval 6 600 korun za kus.

Ústavní soud přiznal, že úspěšný žalobce má i v bagatelních sporech právo na náhradu nákladů řízení, ale to neznamená, že soud o jejich náhradě rozhodne mechanicky. Měl by brát v úvahu, zda úkony byly skutečně nezbytné a zda cena, za ně účtovaná je přiměřená jejich náročnosti

Pod tlakem veřejného mínění ministerstvo spravedlnosti sice letos novelizovalo dvě vyhlášky, které upravují poplatky advokátům a exekutorů (viz box), nicméně náklady na vymáhání malých částek jsou stále často několikanásobně vyšší než dluh sám.

Novela vyhlášky 484/2000 Sb. rozšířila od 1. 3. 2012 počet pásem a snížila advokátům odměny na:

1000 korun u pohledávky do 100 korun,
1800 korun u pohledávky od 100 do 500 korun,
3000 korun u pohledávky od 500 do 1000 korun,
4000 korun u pohledávky od 1000 do 2000 korun,
5000 korun u pohledávky od 2000 do 5000 korun,
7500 korun u pohledávky od 5000 do 10 000 korun.
 

Před novelou byla pouze tři pásma, a sice do 1000 Kč odměna 4 500 Kč, od 1 001 do 5 000 Kč odměna 6 000 Kč, od 5 001 do 10 000 Kč odměna 9 000 Kč.

Novela 330/2001 Sb. upravující odměny a náhrady exekutorů přinesla jednu změnu, a sice v případě, že dlužník do 15 dnů zaplatí na příkaz k úhradě, který dostane od exekutora, bude exekuce skončena a exekutorovi se sníží odměna o polovinu (z 3 000 na 1 500 korun).

Výzvy s omezeným dopadem

Když se připravoval nový občanský soudní a nový exekuční řád, který vstupuje v platnost 1. 1. 2013, byl ve hře i návrh, aby malí dlužníci, kteří například nezaplatili jízdné nebo poplatky uložené zákonem (koncesionářské poplatky za rozhlas a televizi, regulační poplatky u lékaře), mohli být od povinnosti platit odměnu advokátům osvobozeni.

Jenže to vyvolalo velký odpor jednak advokátů, kteří by přišli o své příjmy, ale i věřitelů velkého množství malých dlužníků. Těm by jejich pohledávky asi zůstaly na krku, protože by je nikdo nechtěl koupit. Argumentovali tím, že notorickým neplatičům by pak pořádně narostl hřebínek. 

Určité možnosti, jak předejít soudu a exekuci a snížit si náklady spojené s vymáháním dluhů, přece jen nový občanský soudní řád a exekuční řád přinášejí, i když jejich dopad nebude asi nijak zásadní. Zavádí tak zvanou předžalobní výzvu. Jde o povinnost věřitele informovat dlužníka nejméně 7 dní předem, že se na něj chystá podat žalobu. Dlužník by na základě této informace mohl dlužnou částku uhradit a vyhnul by se tak soudu a tím i nutnosti platit vysoké poplatky.

Věřiteli se však ukládá povinnost dlužníka obeslat na doručovací nebo poslední známou adresu, nikoli zajistit, aby obsílku dostal.   

Pokud by věřitel nebyl schopen prokázat, že předžalobní výzvu odeslal, je dlužník osvobozen od nákladů na soudní řízení, nicméně před exekucí ho to nezachrání.

Nový exekuční řád přináší ještě možnosti snížení nákladů na exekuční řízení tím, že exekutoři budou muset od nového roku slučovat exekuce na jednoho dlužníka a účtovat mu tak náklady na jejich provedení jen jednou. Týká se to jak exekucí prováděných jedním, tak i různými exekutory. Novela také obsahuje limity nákladů na jednu cestu exekutora za dlužníkem.
 

Další článek


 

celkem 9 komentářů

Nejnovější komentáře

K takto důležitému serveru se připojovat z interneto...
Michal Kolesa
14. 1. 2013, 19:33
Doporučuji si dlužníkům zajistit DATOVOU SCHRÁNKU,a ...
Vladimír Frejlich
14. 1. 2013, 19:07
Mně zaujala jiná věc. Odměna 3000 a náklady exekutor...
Milos
31. 12. 2012, 11:50
nechte se v práci vyplácet na ruku a ste v pohodě ja...
zzzr
29. 12. 2012, 15:28
V době velké hospodářské krize je nutné zrušit veške...
Kašpar
28. 12. 2012, 21:39

Další články

Spouštíme nový FinExpert!

Spouštíme nový FinExpert!

Několik posledních měsíců jsme intenzivně pracovali na nové verzi webu FinExpert.cz.

5.  4.  2017  |  Ondráčková Kamila

Sociální pojištění pro OSVČ v roce 2017

Sociální pojištění pro OSVČ v roce 2017

Zálohy živnostníků na sociální pojištění v roce 2017 porostou. Výše zálohy se vypočítává dle zisku v předchozím období. (aktualizováno)

4.  4.  2017  |  Gola Petr  |  9

Velká mapa malého podnikání: kde je konkurence, kde jsou příležitosti?

Velká mapa malého podnikání: kde je konkurence, kde jsou příležitosti?

4.  4.  2017  |  Pospíšil Aleš
Aplikace Záchranka pomáhá už rok. Nic nestojí, ale může být k nezaplacení

Aplikace Záchranka pomáhá už rok. Nic nestojí, ale může být k nezaplacení

3.  4.  2017  |  Pospíšil Aleš  |  1
V Praze je blaze. Z evropských regionů je v HDP na hlavu na 6. místě

V Praze je blaze. Z evropských regionů je v HDP na hlavu na 6. místě

3.  4.  2017  |  Pospíšil Aleš  |  1

Mzdová kalkulačka

Student
Držitel průkazu ZTP/P
Invalidita 1. nebo 2. stupně
Invalidita 3. stupně
Penze / rodičovská dovolená