FinExpert.e15.cz

Postup při změně dodavatele elektrické energie

Od 1. ledna 2006 mají všichni odběratelé elektřiny právo zvolit si svého dodavatele elektrické energie a tím tedy možnost ovlivnit podstatnou část svých celkových nákladů na odběr této energie. Víte, jak na to?
Postup při změně dodavatele elektrické energie

Cena elektrické energie je z části regulovaná

Výsledná cena dodávky elektřiny se skládá z několika složek, z nichž některé jsou regulované Energetickým regulačním úřadem. Mezi regulované složky patří ceny za služby spojené s dopravou elektřiny od výrobce ke konečnému zákazníkovi (tj. cena za distribuci, za systémové služby, za činnost zúčtování operátorem trhu s elektřinou a cena na krytí vícenákladů spojených s podporou obnovitelných zdrojů, kombinované výroby elektřiny a tepla a druhotných zdrojů).

Neregulovaná je jen silová elektřina

Poslední významnou částí výsledné ceny dodávky elektřiny je cena za vlastní komoditu (silovou elektřinu), která je na otevřeném trhu předmětem smluvních vztahů. Výše ceny za silovou elektřinu není regulována, závisí na nabídce obchodníků a výrobců elektřiny a zákazník si může mezi konkurenčními nabídkami vybrat. Silová elektřina je tou částí ceny, kterou může zákazník ovlivnit volbou svého dodavatele.

Porovnejte si nabídky a podmínky

Před změnou dodavatele by měl zákazník důkladně zvážit dostupné nabídky na trhu s elektřinou. Při hodnocení nabídek by měla být zvažována nejen výše nabízené ceny elektřiny, ale také konkrétní podmínky dodávek elektřiny a v neposlední řadě také spolehlivost a zkušenosti dodavatele elektřiny (tj. obchodníka nebo výrobce elektřiny). Kvalitní dodavatel by měl také v zastoupení zákazníka zajistit většinu úkonů nezbytných pro změnu dodavatele.

 V současné době je však trh s elektřinou pro nejmenší zákazníky teprve v počátcích, a tak výběr dodavatelů pro tyto zákazníky může být určitým způsobem limitovaný. Přehled o dodavatelích (především obchodnících s elektřinou), kteří v současné době aktivně působí na trhu s elektřinou, lze získat u Operátora trhu s elektřinou (v dolní liště úvodní stránky OTE pod položkou Registrace, smlouvy - horní lišta Seznam RÚT - subjekty, které mají v kolonce Subjekty zúčtování uvedeno ANO).

Podle Energetického regulačního úřadu by dodavatelé elektrické energie měli sami co nejdříve informovat zákazníky o ceně elektřiny, kterou dodávají, a o dalších službách.

Změna jen po půl roce

Domácnosti si mohou změnit svého dodavatele jednou za 6 měsíců, proto je nezbytné důkladně zvážit volbu dodavatele. Pokud si zákazník vybere jiného dodavatele a dohodne se s ním na budoucích dodávkách elektřiny, je důležité zvolit si správně datum, od kterého by měla být dodávka elektřiny novým dodavatelem zahájena. Změna dodavatele je proces, který nelze uskutečnit ze dne na den, protože vyžaduje provedení řady činností ještě před datem uskutečnění změny dodavatele. Nejpozdější termíny zajištění těchto činností je proto vhodné stanovit a sledovat pomocí počtu dnů (pracovních nebo kalendářních) před dnem zahájení dodávek zákazníkovi novým dodavatelem. Zákazník by měl v dostatečném časovém předstihu požádat o ukončení smlouvy se stávajícím dodavatelem, a to nejpozději v termínu dohodnutém ve smlouvě nebo uvedeném v obchodních podmínkách tohoto dodavatele.

Nejprve musí být smouva se současným distributorem

Pokud zákazník provádí změnu dodavatele poprvé a nemá dosud uzavřenu smlouvu o připojení, měl by požádat příslušného distributora, k jehož soustavě je odběrné místo tohoto zákazníka připojeno, o uzavření takové smlouvy. Žádost o uzavření smlouvy o připojení musí být zákazníkem předložena distributorovi nejpozději 17 pracovních dnů před datem, od kterého má být zahájena dodávka elektřiny novým dodavatelem, a musí obsahovat všechny potřebné údaje a náležitosti. Na základě této žádosti distributor zaregistruje údaje o zákazníkovi (resp. jeho odběrném místě) v systému operátora trhu s elektřinou ), což je nezbytné pro evidenci budoucích obchodů tohoto zákazníka. Následně distributor uzavře se zákazníkem písemnou smlouvu o připojení. Uzavření této smlouvy není podmínkou pro dokončení procesu změny dodavatele (tj. smlouva může být uzavřena např. i v době, kdy již zákazníkovi dodává elektřinu nový dodavatel).

Žádejte dopravu elektřiny až do domácnosti

V neposlední řadě si musí zákazník smluvně zajistit dodávku elektřiny od nového dodavatele. Z pohledu Energetického regulačního úřadu je pro zákazníky typu domácnost nejvhodnější uzavřít  s novým dodavatelem tzv. smlouvu o sdružených službách dodávek elektřiny. Na základě této smlouvy dodavatel zajišťuje kompletní služby související s dodávkou elektřiny, tj. nejen zajištění silové elektřiny, ale také dopravu elektřiny až k zákazníkovi. Smlouva musí být uzavřena nejpozději 13 pracovních dnů před datem, od kterého má být zahájena dodávka elektřiny novým dodavatelem. Při uzavírání smlouvy je důležité uvést veškeré náležitosti, stanovené platnou legislativou. Chybějící či nesprávné údaje mohou celý proces změny dodavatele prodloužit.

Uzavřením příslušných smluv se pro zákazníka, z hlediska zajištění činností spojených se změnou dodavatele, celý proces uzavírá. Ve zbývajícím čase mezi uzavřením smlouvy a dnem, kdy nový dodavatel začne dodávat elektřinu konečnému zákazníkovi, jsou ostatními účastníky trhu s elektřinou prováděny další úkony technického a administrativního charakteru, které jsou se změnou dodavatele spojené. V případě úspěšně provedené změny dodavatele nový dodavatel zahájí dodávku elektřiny konečnému zákazníkovi ve smlouvě stanoveném termínu.

Změna je velmi složitý proces

Výše uvedený postup je "nejjednodušší" možnou variantou mechanizmu změny dodavatele. Podrobně je proces změny dodavatele včetně dalších možností uveden v § 30 vyhlášky č. 541/2005 Sb., o Pravidlech trhu s elektřinou, zásadách tvorby cen za činnosti operátora trhu s elektřinou a provedení některých dalších ustanovení energetického zákona, která je dostupná na internetových stránkách ERÚ v sekci legislativa.

Vyplatí se?

Vzhledem k náročnosti na celý proces změny dodavatele elektrické energie se vyplatí raději počkat, až bude více možností a nabídek pro koncové odběratele. Pár ušetřených haléřů totiž nemusejí při provádění změn vydržet vaše nervy. Pokud je ale vaše spotřeba elektrické energie velmi vysoká, vyplatí se vám o změně dodavatele uvažovat. Nebude to ovšem rozhodně procházka růžovým sadem.

Zdroj: Energetický regulační úřad

__________________________

Operátor trhu s elektřinou, a. s. je společnost, zajišťující organizaci trhu s elektřinou a činnosti s tím související (tzn. mimo jiné i evidenci a vyhodnocování obchodů na trhu s elektřinou, k nimž potřebuje identifikační údaje o odběrných místech jednotlivých zákazníků).

Další článek


 

Související články


 


Další články

Spouštíme nový FinExpert!

Spouštíme nový FinExpert!

Několik posledních měsíců jsme intenzivně pracovali na nové verzi webu FinExpert.cz.

5.  4.  2017  |  Ondráčková Kamila

Sociální pojištění pro OSVČ v roce 2017

Sociální pojištění pro OSVČ v roce 2017

Zálohy živnostníků na sociální pojištění v roce 2017 porostou. Výše zálohy se vypočítává dle zisku v předchozím období. (aktualizováno)

4.  4.  2017  |  Gola Petr  |  9

Velká mapa malého podnikání: kde je konkurence, kde jsou příležitosti?

Velká mapa malého podnikání: kde je konkurence, kde jsou příležitosti?

4.  4.  2017  |  Pospíšil Aleš
Aplikace Záchranka pomáhá už rok. Nic nestojí, ale může být k nezaplacení

Aplikace Záchranka pomáhá už rok. Nic nestojí, ale může být k nezaplacení

3.  4.  2017  |  Pospíšil Aleš  |  1
V Praze je blaze. Z evropských regionů je v HDP na hlavu na 6. místě

V Praze je blaze. Z evropských regionů je v HDP na hlavu na 6. místě

3.  4.  2017  |  Pospíšil Aleš  |  1

Mzdová kalkulačka

Student
Držitel průkazu ZTP/P
Invalidita 1. nebo 2. stupně
Invalidita 3. stupně
Penze / rodičovská dovolená