FinExpert.e15.cz

Poslední splátka

Jana měla dobrý plat, dům a hypotéku. Vzala další dva úvěry. Nakonec přišla o dům, hrozila jí exekuce a neměla peníze na živobytí.
Poslední splátka

Příběh pani Jany začíná stejně jako mnoho dalších příběhů. Žila relativně spokojený život se svým dlouholetým přítelem a dvěma dětmi. Vzhledem k tomu, že oba s přítelem měli stálý příjem, rozhodli se koupit rodinný domek v menším městě, aby děti měly k dispozici zahradu. Hypotéku na tento dům si vzala pani Jana. Hypoteční banka samozřejmě žádala při poskytnutí hypotéky zástavní právo na tento dům. Splátky byly vzhledem k jejímu příjmu a také tomu, že na živobytí přispíval její přítel, celkem přijatelné. Po nastěhování však zjistili, že dům bude třeba zrekonstruovat dříve, než mysleli, neboť střechou místy zatékalo a topení bylo v horším stavu, než na první pohled vypadalo. Paní Jana tedy navštívila banku a požádala o úvěr na rekonstrukci.

Jelikož byla do té doby spolehlivý klient, který své závazky hradil vždy řádně a včas a její příjem byl stále relativně vysoký, banka jí poskytla další úvěr. Dům tedy částečně zrekonstruovali a několik let to vypadalo, že je vše v naprostém pořádku. Splátky na hypotéku a úvěr sice byly docela vysoké, ale s náklady na provoz a živobytí pomáhal přítel, takže vše zvládali.

Bez fotbalu, bez hospody

První problém nastal, když paní Janě v důsledku hospodářské krize snížili v zaměstnání mzdu. Tyto peníze začaly v domácnosti chybět. Díru v rodinném rozpočtu jim zpočátku pomáhali zacelit její rodiče a paní Jana tedy nehledala další řešení, neboť stále věřila, že snížení příjmů je jen přechodné a mzda se brzy vrátí na původní úroveň. Po pár měsících však začaly docházet prostředky i rodičům paní Jany, protože sami museli splácet své závazky. Paní Jana tedy z obavy, aby o dům nepřišla v důsledku neplacení hypotéky, navštívila znovu banku s žádostí o úvěr. V té době již ale měla nižší příjmy a v bance znali její předchozí závazky. Předpokládali, že by další úvěr nemohla splácet, a tak jí nový úvěr neposkytli.

V práci Janě slíbili, že za pár měsíců se její mzda vrátí na původní úroveň, a ta nabyla dojmu, že potřebuje pouze překlenout toto období, než se jí opět zvýší příjmy a bude schopna řádně splácet své předchozí úvěry, včetně toho nového. Jelikož ji banka odmítla poskytnout úvěr, obrátila se paní Jana na úvěrovou společnost, která jí sice nabídla úvěr s vysokým úrokem, ale na druhou stranu ji rovněž umožnila začít splácet až za pět měsíců. Jana byla přesvědčena, že tohle je přesně to, co potřebuje, aby složité období přečkala.

Jelikož pani Jana kvůli splátkám již nemohla přispívat na provoz domácnosti a na živobytí rodiny, musel se o tyto náklady starat její přítel. Stále častěji kvůli tomu docházelo k hádkám, protože se Janin přítel musel kvůli nedostatku peněz vzdát svých pravidelných pátků na fotbale a v hospodě se svými přáteli. Jana byla stále nervóznější a podrážděnější.

Chyba první

Zde udělala paní Jana první chybu. Místo aby požádala svou banku o odklad splátek nebo o změnu splátkového kalendáře tak, aby měla nižší splátky, byť na delší dobu, rozhodla se nedostatek peněz vyřešit dalším úvěrem. Přitom v této době platila Jana své závazky stále ještě řádně a včas a věřitele tedy po prokázání snížených příjmů neměli důvod její žádosti nevyhovět. Skutečnost, že ji banka odmítla poskytnout další úvěr, neměla brát na lehkou váhu, protože to znamenalo, že dle kriterií banky nebude schopna další úvěr splácet. Místo toho paní Jana využila služeb úvěrové společnosti, která neměla tak přísná kriteria, ale zato měla o dost horší úvěrové smluvní podmínky.

Peníze nejsou

Dalších pět měsíců uběhlo rychle a v práci nedošlo k žádné změně Janina platu. Zaměstnavatel stále odkládal termín navýšení mezd, protože zakázky nepřicházely, a naopak ještě začal propouštět. Paní Jana o své zaměstnání sice nepřišla, ale tento každodenní stres a obavy se ještě více podepsaly na její psychice. Nastal okamžik, kdy měla začít splácet svůj nový úvěr. Paradoxně jí nezbývalo nic jiného, než tento úvěr platit z peněz z tohoto úvěru. Všechny diskuse doma se týkaly pouze dluhů a hádek s přítelem přibývalo. Trvalo několik dalších měsíců, než Janě úplně došly peníze z posledního úvěru, a mzda byla pořád nízká. Paní Jana byla přesvědčena, že nejdůležitější je hradit hypotéku, aby nepřišla o dům, a tak po zaplacení celé splátky na hypotéku zbytek peněz rozdělovala poměrně mezi zbývající dva dluhy – úvěr na rekonstrukci a poslední úvěr.

Chyba druhá

V okamžiku, kdy Janě došly peníze z posledního úvěru, měla stále ještě šanci domluvit se se svými věřiteli na nových splátkových kalendářích, případně mohla požádat o refinancování hypotéky tak, aby ze získaných peněz vyplatila oba úvěry a zůstala jí jen hypotéka s přijatelnými splátkami na delší dobu. Vyhnula by se tím klasické dluhové spirále, ze které se jen těžko hledá cesta ven.

Kdo zaplatí inkaso?

Do schránky začaly pravidelně chodit upomínky a výzvy k zaplacení dlužných splátek. V okamžiku, kdy věřitelé začali hrozit exekucí, se pani Jana lekla a navštívila další úvěrovou společnost. Podmínky smlouvy sice byly velmi nevýhodné, ale nabízely Janě dočasné řešení nebo spíše odsunutí nutnosti své problémy řešit, takže na ně paní Jana přistoupila. Když přišla domů, zjistila, že její přítel má sbaleno, rozchází se s ní a stěhuje se ke své kolegyni z práce. Sice jí nabídl relativně slušné výživné na děti, ale jelikož v té době už obě studovaly, peníze pokryly pouze jejich náklady na dopravu, potřeby do školy a ošacení. Náklady spojené s domem a na živobytí najednou neměl kdo platit.

Chyba zásadní

V tomto okamžiku se naplno projevila další chyba paní Jany. Všechny úvěry, které měla, byly psány na ni a její výplata prakticky pokryla jen splátky na tyto úvěry. Při počítání, zda si může úvěry dovolit, si nenechala žádnou rezervu pro případ snížení příjmů, ať již v důsledku nemoci či jiné krize nebo i ztráty zaměstnání Dokud náklady na živobytí hradil její přítel, nezdála se jí tato rezerva nutná. Ale v okamžiku, kdy se odstěhoval, by jí našetřená disponibilní suma mohla pomoci získat čas na řešení finančních problémů. Takto se ocitla ze dne na den ve velkých problémech, neboť musela z výplaty platit běžné denní výdaje a náklady na bydlení a na úvěry jí už nezbývaly prostředky.

Exekuce na dohled

Brzy paní Janě přišel první platební rozkaz. Návrh na jeho vydání podal věřitel, u kterého si brala třetí úvěr. Paní Jana na platební rozkaz nereagovala, a tak zhruba za čtyři měsíce zjistila, že má zablokovaný účet u banky. To byl velký problém, protože jí na účet chodila výplata a najednou se ocitla naprosto bez prostředků. Následně jí byl doručen exekuční příkaz, avšak částka, na kterou jistina zněla, byla o dost vyšší, než paní Jana skutečně dlužila. Začala se odvolávat, nicméně naprosto bez výsledku, protože platební rozkaz již nabyl právní moci.

Uvedl-li věřitel v návrhu na vydání platebního rozkazu vyšší částku, než paní Jana skutečně dlužila, měla podat proti platebnímu rozkazu odpor ve stanovené lhůtě, což je 15 dní po doručení. Když tak neučinila, má se za to, že s návrhem věřitele souhlasí. Zde se paní Jana dopustila chyby časté u mnoha lidí. Výši požadované částky začne každý zkoumat až v okamžiku, kdy jedná exekutor. To je ale pozdě, protože své námitky k výši závazku se musí uplatňovat v průběhu nalézacího soudního řízení, ne až při exekuci.

Záhy Janě přišel exekuční příkaz k prodeji nemovitosti. Paní Jana podala návrh na zastavení exekuce. Domnívala se, že když je na domu zástavní právo hypoteční banky a ona hypotéku řádně splácí, nemůže být dům prodán. Byla samozřejmě velmi překvapena, když zjistila, že zástavní právo na nemovitosti nijak nebrání v prodeji při exekuci.

I toto je častý omyl mnoha dlužníků. Skutečnost, že mají na nemovitosti zástavní právo, nijak nebrání prodeji nemovitosti při exekuci. Dochází jen k tomu, že po prodeji je nejprve vyplacen zástavní věřitel a exekutor si vezme až případný zbytek peněz.

Prodat a zaplatit

V tomto okamžiku se paní Jana od své známé dozvěděla o Poradně při finanční tísni a rozhodla se jí zkusit. Na bezplatné lince si domluvila schůzku a po stručném popsání své situace se dozvěděla, co všechno si má do poradny připravit. V době mezi telefonátem a schůzkou ji přišla dražební vyhláška, kterou rovněž vzala s sebou na schůzku.

Při schůzce již měla pani Jana zjištěné veškeré zůstatky svých dluhů, včetně nákladů soudního a exekučního řízení, a rovněž měla připraven znalecký posudek na cenu svého domu. Bylo potřeba spočítat, zda by splňovala podmínky pro povolení oddlužení zpeněžením majetkové podstaty. V oddlužení musí být zajištěný věřitel uspokojen z prodeje zástavy, a to až do 100 % výše své pohledávky.

Jelikož Jana splácela hypotéku řádně, zajištěná část již byla relativně malá. Poradce provedl následující výpočet – od ceny domu dle znaleckého posudku odečetl výši hypotéky, odměnu a náklady insolvenčního správce. Zjistil tím, že ze zbylých peněz paní Jana uhradí přibližně 50 % všech svých nezajištěných závazků. Vysvětlil Janě průběh a důsledky oddlužení a zdůraznil, že je potřeba velmi rychle připravit insolvenční návrh.

Návrh bylo nutné podat dříve, než dojde k dražbě, protože potom by už Jana nesplňovala podmínky pro povolení oddlužení a i přes prodej domu by se nezbavila všech svých dluhů. Paní Jana se tedy pustila do chystání podkladů pro přípravu návrhu na povolení oddlužení. Potřebovala zejména smlouvy, upomínky, soudní rozhodnutí, potvrzení o příjmech za poslední tři roky, výpis z rejstříku trestů a další potvrzení. Již za čtyři dny mohla poradna připravit kompletní návrh.

Pani Jana tento návrh odnesla na krajský soud a tím okamžikem již nemohlo dojít k exekuční dražbě. Janě pomohli ještě jednou rodiče a nabídli jí a dětem bydlení do té doby, než si najde nové. Paní Jana sice o svůj dům přijde, ale zbaví se tím i všech svých dluhů a bude moci začít nový, nezadlužený život.

Nežeňte to do krajností

V popsaném příběhu se paní Jana dopustila celé řady chyb. Největší chybou bylo neustálé odkládání řešení finančních problémů a s tím spojené přibírání dalších úvěrů – buď měla navýšit rodinný příjem, nebo se měla s věřiteli domluvit na snížení splátek. Pokud by s nimi otevřeněji komunikovala, mohla si ušetřit spoustu problémů a nemusela přijít o dům. Naštěstí Jana začala své problémy skutečně řešit alespoň za pět minut dvanáct. Prodejem domu se dokázala všech svých dluhů zbavit a mohla začít znovu s čistým štítem.

Zdeňka Svobodová 

Poradna při finanční tísni funguje v Praze a Ostravě. Číslo na bezplatnou poradenskou linku: 800 722 722. V provozu je každé pracovní pondělí v 8.30 - 12 h a 13 - 17.30 h.

Článek vyšel v časopise Osobní finance.

Další článek


 

Související články


celkem 4 komentáře

Nejnovější komentáře

Re: poraďte
Tomáš Marný
26. 12. 2009, 11:36
Re: poraďte
Papshop
25. 12. 2009, 21:30
Re: poraďte
josef
25. 12. 2009, 20:54
poraďte
Papshop
23. 12. 2009, 13:03

Další články

Spouštíme nový FinExpert!

Spouštíme nový FinExpert!

Několik posledních měsíců jsme intenzivně pracovali na nové verzi webu FinExpert.cz.

5.  4.  2017  |  Ondráčková Kamila

Sociální pojištění pro OSVČ v roce 2017

Sociální pojištění pro OSVČ v roce 2017

Zálohy živnostníků na sociální pojištění v roce 2017 porostou. Výše zálohy se vypočítává dle zisku v předchozím období. (aktualizováno)

4.  4.  2017  |  Gola Petr  |  9

Velká mapa malého podnikání: kde je konkurence, kde jsou příležitosti?

Velká mapa malého podnikání: kde je konkurence, kde jsou příležitosti?

4.  4.  2017  |  Pospíšil Aleš
Aplikace Záchranka pomáhá už rok. Nic nestojí, ale může být k nezaplacení

Aplikace Záchranka pomáhá už rok. Nic nestojí, ale může být k nezaplacení

3.  4.  2017  |  Pospíšil Aleš  |  1
V Praze je blaze. Z evropských regionů je v HDP na hlavu na 6. místě

V Praze je blaze. Z evropských regionů je v HDP na hlavu na 6. místě

3.  4.  2017  |  Pospíšil Aleš  |  1

Mzdová kalkulačka

Student
Držitel průkazu ZTP/P
Invalidita 1. nebo 2. stupně
Invalidita 3. stupně
Penze / rodičovská dovolená