FinExpert.e15.cz

Porovnání: Jaké platy jsme brali v minulém roce?

Český statistický úřad zveřejnil statistiku mezd za rok 2011.
Porovnání: Jaké platy jsme brali v minulém roce?

Od letoška můžeme statistiku považovat za přesnější, protože nově vychází z údajů od podniků s méně než 10 zaměstnanci, neziskových institucí a podnikatelů– fyzických osob. Do hrubé mzdy jsou započítány prémie, odměny a další platy i veškeré náhrady mzdy za neodpracovanou dobu – dovolenou, svátky, překážky v práci. Výpočet průměrné mzdy je výsledkem poměření počtu měsíců, za které zaměstnanec mzdu či její náhradu pobíral a následně je odečtena doba nemocí a jiných nepřítomností.

Místo obvyklé průměrné mzdy budeme používat přesnější medián. Ten získáme seřazením platů všech zaměstnanců od nejnižšího po nejvyšší. Zaměstnanec nacházející se uprostřed sloupce pobírá medián mezd.

Čím větší rozdíl mezi průměrnou mzdou a mediánem, tím vyšší mzdová nerovnost v zemi je. Průměrná placená doba odpovídá 173,3 hodin za měsíc. Celkový počet zaměstnanců, s jejichž mzdami statistika pracovala, tvoří 2 839 600 zaměstnanců
Podle dat od IPSV – Informační systém o průměrném výdělku, spadá pod Ministerstvo práce a soc. věcí, se v Česku medián mezd za rok 2011 pohybuje na měsíční hrubé mzdě ve výši 21 015 Kč. Průměr hrubé měsíční mzdy je přitom 25 430 Kč, přičemž podíl zaměstnanců s podprůměrnou měsíční mzdou činí 68,9%.

Data IPSV ukazují, že největší procento zaměstnanců tvoří lidé se středním vzděláním bez maturity (41 %), vysokoškoláků je 13 % a pracujících lidí se základním a nedokončeným vzděláním je 7 %. 

Klepněte pro větší obrázek

Výše vzdělání zaměstnanci v drtivé většině případů ovlivní výši jejich hrubé mzdy:

  • se základním a nedokončeným vzděláním obvykle 12 000 Kč,
  • střední bez maturity 15 001 – 18 000 Kč,
  • střední s maturitou – 24 001 – 28 000 Kč,
  • vyšší odborné a bakalářské - 24 001 – 28 000 Kč,
  • vysokoškolské – 40 001 Kč a více.

V přehledu počítáme s nejvyšším počtem zaměstnanců v dané platové sféře. To znamená, že všechny uvedené skupiny vydělávají jak méně, tak více. Největší počet z nich spadá do uvedeného rozmezí.

Český statistický úřad porovnal výši výdělku i podle pohlaví a vzdělání. Zde jsou jasně patrné rozdíly v platech mužů a žen a čísla jsou více konkrétní. Hlavní důvody, proč si žena na stejné pozici vydělá méně peněz než muž – muž je považován za živitele rodiny, ženy pracují méně přesčas – za přesčasy jsou příplatky, ženy pracují častěji ve veřejném sektoru, kde je méně peněz. Největší mzdy bývají vypláceny v technických oborech jako je strojírenství či informatika, kde je žen stále výrazně méně než mužů.

Medián mezd dle pohlaví a vzdělání

Výše vzdělánímužiženy
Základní a nedokončené17 742 Kč14 385 Kč
Střední bez maturity20 518 Kč15 025 Kč
Střední s maturitou25 481 Kč21 741 Kč
Vyšší odborné a bakalářské30 274 Kč24 631 Kč
Vysokoškolské37 539 Kč30 164 Kč

ČSÚ zpracoval i statistiku ukazující na výdělky dle odvětví a pohlaví. Podle tohoto přehledu mají nejvyšší medián mezd pracovníci mužského pohlaví v oboru peněžnictví a pojišťovnictví – 47 299 Kč, medián mzdy ženy ve stejném oboru činí – 30 795 Kč.

Nejmenší medián mezd mají pracovníci v pohostinství, ubytování a stravování, zde je medián mezd u obou pohlaví téměř totožný a výjimečně, stejně jako u vodohospodářství, si ženy vydělají více než muži. Medián mezd u žen je 11 386 Kč a u mužů 10 540 Kč.

Medián mezd dle pohlaví a odvětví

Klepněte pro větší obrázek

Věk a pohlaví

Zajímavé je i srovnání výdělků podle věku a pohlaví – nejméně si vydělají ženy do 19 let (12 822 Kč) a nejvíce muži mezi 35 a 39 lety (25 164 Kč). Průměrný věk zaměstnanců pro tuto statistiku činil 41,7 let. 

Věk zaměstnancemedián mezd mužimedián mezd ženy
do 19 let14 784 Kč12 822 Kč
20 - 24 let17 962 Kč16 061 Kč
25 -29 let22 384 Kč21 258 Kč
30 - 34 let24 866 Kč20 449 Kč
35 - 39 let25 164 Kč18 837 Kč
40 - 44 let24 712 Kč19 442 Kč
45 - 49 let24 375 Kč20 692 Kč
50 - 54 let23 338 Kč20 260 Kč
55 - 59 let22 905 Kč20 498 Kč
60 - 64 let23 602 Kč22 087 Kč
65 a více let22 537 Kč17 994 Kč

Mzda podle regionů a pohlaví

Nejvyšší mzdy dosahují muži pracující v Praze – jejich medián mezd je 28 752 Kč, nejmenší medián mzdy si vydělají ženy ze Severozápadní části republiky – 17 937 Kč. Celkově se v této statistice liší výše mediánu nejméně. 

Regionmedián mezd mužimedián mezd ženy
Praha28 759 Kč25 225 Kč
Střední Čechy24 480 Kč19 993 Kč
Jihozápad22 796 Kč18 959 Kč
Severozápad22 595 Kč17 937 Kč
Severovýchod22 314 Kč18 732 Kč
Jihovýchod22 791 Kč18 451 Kč
Střední Morava22 201 Kč18 010 Kč
Ostravsko23 826 Kč18 783 Kč
Další článek


 

celkem 1 komentář

Nejnovější komentáře

Pokud je medián pro lidi se základním vzděláním 12 0...
Sasakr
7. 8. 2012, 22:34

Další články

Spouštíme nový FinExpert!

Spouštíme nový FinExpert!

Několik posledních měsíců jsme intenzivně pracovali na nové verzi webu FinExpert.cz.

5.  4.  2017  |  Ondráčková Kamila

Sociální pojištění pro OSVČ v roce 2017

Sociální pojištění pro OSVČ v roce 2017

Zálohy živnostníků na sociální pojištění v roce 2017 porostou. Výše zálohy se vypočítává dle zisku v předchozím období. (aktualizováno)

4.  4.  2017  |  Gola Petr  |  9

Velká mapa malého podnikání: kde je konkurence, kde jsou příležitosti?

Velká mapa malého podnikání: kde je konkurence, kde jsou příležitosti?

4.  4.  2017  |  Pospíšil Aleš
Aplikace Záchranka pomáhá už rok. Nic nestojí, ale může být k nezaplacení

Aplikace Záchranka pomáhá už rok. Nic nestojí, ale může být k nezaplacení

3.  4.  2017  |  Pospíšil Aleš  |  1
V Praze je blaze. Z evropských regionů je v HDP na hlavu na 6. místě

V Praze je blaze. Z evropských regionů je v HDP na hlavu na 6. místě

3.  4.  2017  |  Pospíšil Aleš  |  1

Mzdová kalkulačka

Student
Držitel průkazu ZTP/P
Invalidita 1. nebo 2. stupně
Invalidita 3. stupně
Penze / rodičovská dovolená