FinExpert.e15.cz

Pořízení bydlení na úvěr: jak je to s odečtem úroků?

Při koupi nemovitosti na úvěr se vyplatí podrobně číst i daňové zákony. Nebo se můžete zeptat nás...
Pořízení bydlení na úvěr: jak je to s odečtem úroků?

Do společné redakce časopisu Osobní finance a finančního serveru FinExpert.cz přišel velmi zajímavý dotaz, který upozorňuje na problém, se kterým se v současné době setkává mnoho našich čtenářů. Tento dotaz je velice aktuální, a to vzhledem k tomu, že se pro daň z příjmů fyzických osob blíží konec zdaňovacího období roku 2007.

Čtenář se ptá, my odpovídáme

Dotaz se týká daňové uznatelnosti úroků z hypotečního úvěru (či úroků z úvěru ze stavebního spoření) jako odečitatelné položky od základu daně z příjmů fyzických osob za zdaňovací období roku 2007 v případě, že se jedná o koupi nemovitosti pro bydlení (byt nebo rodinný dům) do osobního vlastnictví prostřednictvím developerské společnosti. Čtenář má prozatím podepsanou pouze Smlouvu o smlouvě budoucí. Přesto již v roce 2007 čerpal z úvěrového limitu daného úvěru a platil úroky z dosud vyčerpané částky. Čtenář se ptá, zda-li za zdaňovací období roku 2007 si bude moci snížit základ daně z příjmů o úroky z úvěru, které zaplatit v roce 2007, nebo ne.

V první řadě je nutno uvést, že tento způsob pořízení nemovitosti znamená koupit si dokončenou nemovitost pro bydlení (byt nebo rodinný dům) od jiného subjektu (developera), takže stejným způsobem je nutno postupovat i v případě, kdy na straně prodávajícího bude jakýkoliv jiný subjekt.

Zase ty paragrafy

Výše popsaný problém řeší podrobně §15 zákona č. 586/1992 Sb., o daních z příjmů, v platném znění (dále jen ZDP), který v odstavci 4 hovoří v této souvislosti celkem jednoznačně:

Jde-li o předmět bytové potřeby uvedený v §15 odstavci 3 písm. a) až c) a e) ZDP (pozn. redakce: např.  koupě bytu nebo rodinného domu do osobního vlastnictví), může být základ daně snížen pouze ve zdaňovacím období, po jehož celou dobu poplatník předmět bytové potřeby uvedený v §15  odstavci 3 písm. a) až c) ZDP vlastnil a předmět bytové potřeby uvedený v §15 odstavci 3 písm. a) až c) a e) ZDP užíval k vlastnímu trvalému bydlení nebo trvalému bydlení druhého z manželů, potomků, rodičů nebo prarodičů obou manželů…. V roce nabytí vlastnictví však stačí, jestliže předmět bytové potřeby poplatník vlastnil ke konci zdaňovacího období.“

Pokud by se jednalo o pořízení družstevního bytu hovoří ZDP ve stejném odstavci následujícím způsobem:

Jde-li o předmět bytové potřeby uvedený v odstavci 3 písm. d), f), g) (pozn. redakce: např. koupě družstevního bytu), může být základ daně snížen pouze ve zdaňovacím období, kdy poplatník byt, rodinný dům nebo bytový dům získaný podle odstavce 3 písm. d), f), g) užíval k vlastnímu trvalému bydlení nebo k trvalému bydlení druhého z manželů, potomků, rodičů nebo prarodičů obou manželů.“

V obou uvedených případech platí, že úhrnná částka úroků, o kterou se snižuje základ daně z příjmů fyzických osob ze všech úvěrů poplatníků v téže domácnosti, nesmí překročit 300 000 Kč. Při placení úroků jen po část roku nesmí uplatňovaná částka překročit jednu dvanáctinu této maximální částky za každý měsíc placení úroků.

Jedná o stav k 31. prosinci 2007. Od 1. ledna 2008 se ve smyslu čtenářova dotazu výše uvedená ustanovení nemění. 

Dále je potřeba nezapomenout na skutečnost, že použije-li se nebo používá-li se byt či rodinný dům či jejich část k podnikatelské nebo jiné samostatné výdělečné činnosti či k pronájmu, lze odpočet úroků po dobu užívání bytové potřeby k uvedeným účelům uplatnit pouze v poměrné výši.

Co z toho tedy vyplývá?

Z výše uvedeného tedy vyplývá, že v případě koupě nemovitosti pro bydlení do osobního vlastnictví si lze uplatnit všechny zaplacené úroky v roce 2007 jen za toho předpokladu, že k 31. prosinci 2007 bude poplatník vlastníkem této nemovitosti. To znamená, že bude zapsán jako vlastník na Listu vlastnictví pořizované nemovitosti v Katastru nemovitostí. Pokud bude k tomuto datu zapsána na Listu vlastnictví této nemovitosti jako vlastník např. developerská společnost či jiný prodávající subjekt, nemůže si poplatník úroky zaplacené v roce 2007 odečíst od základu daně.  

V případě koupě družstevního bytu stačí, aby poplatník tento byt alespoň k 31. prosinci 2007 užíval, a to na základě příslušné smlouvy s družstvem.

Vždy ovšem musí být splněna podmínka (pro uplatnění úroků v plné výši), že tento byt (či rodinný dům) je využíván pouze pro trvalé bydlení poplatníka či trvalé bydlení jeho blízkých (konkrétní vymezení osob blízkých je uvedeno v ZDP). Trvalé bydlení ovšem neznamená, že zde musí být poplatník přihlášen k trvalému pobytu (trvalé bydliště). Trvalé bydlení a trvalý pobyt jsou dva naprosto odlišné pojmy. Pokud bychom měli rozdíl mezi těmi to pojmy zjednodušeně vysvětlit, tak lze říct, že trvalé bydlení je skutečný stav, kdyžto trvalý pobyt je pouze "papírový" stav. 

Další článek


 

Související články


celkem 18 komentářů

Nejnovější komentáře

Dotaz
Veronika
31. 1. 2009, 20:09
úvěr na pozemek - jak dál?
Martin
20. 10. 2008, 10:27
Jak je to s prokazováním?
Patrick
2. 2. 2008, 23:36
Trvalé bydliště
El
30. 1. 2008, 12:34
Pojem trvalý pobyt a trvalé bydlení
Martin Škubal
29. 1. 2008, 08:10

Další články

Spouštíme nový FinExpert!

Spouštíme nový FinExpert!

Několik posledních měsíců jsme intenzivně pracovali na nové verzi webu FinExpert.cz.

5.  4.  2017  |  Ondráčková Kamila

Sociální pojištění pro OSVČ v roce 2017

Sociální pojištění pro OSVČ v roce 2017

Zálohy živnostníků na sociální pojištění v roce 2017 porostou. Výše zálohy se vypočítává dle zisku v předchozím období. (aktualizováno)

4.  4.  2017  |  Gola Petr  |  9

Velká mapa malého podnikání: kde je konkurence, kde jsou příležitosti?

Velká mapa malého podnikání: kde je konkurence, kde jsou příležitosti?

4.  4.  2017  |  Pospíšil Aleš
Aplikace Záchranka pomáhá už rok. Nic nestojí, ale může být k nezaplacení

Aplikace Záchranka pomáhá už rok. Nic nestojí, ale může být k nezaplacení

3.  4.  2017  |  Pospíšil Aleš  |  1
V Praze je blaze. Z evropských regionů je v HDP na hlavu na 6. místě

V Praze je blaze. Z evropských regionů je v HDP na hlavu na 6. místě

3.  4.  2017  |  Pospíšil Aleš  |  1

Mzdová kalkulačka

Student
Držitel průkazu ZTP/P
Invalidita 1. nebo 2. stupně
Invalidita 3. stupně
Penze / rodičovská dovolená