FinExpert.e15.cz

Pořídit si automobil do obchodního majetku?

Podnikatelé zpravidla auto zahrnují do obchodního majetku a tím snižují daňovou zátěž. Je to však opravdu výhodné?
Pořídit si automobil do obchodního majetku?

Osobní automobil využívá v podnikání většina podnikatelů. Možná právě zvažujete, zda je výhodnější zahrnout automobil do majetku firmy nebo používat vlastní automobil k podnikání, aniž by byl zahrnut v obchodním majetku firmy. Každá varianta má své výhody i nevýhody.

Zahrnutí automobilu do obchodního majetku

U automobilu, který je v majetku firmy, můžete zahrnout na stranu nákladů (tzv. daňově uznatelné výdaje) například výdaje na pohonné hmoty, opravy, údržbu, poplatek za dálniční známku, havarijní pojištění, povinné ručení či výdaje související s pracovními cestami. Výdajů, které lze zahrnout do nákladů, je celá řada. (podrobný seznam najdete v paragrafu 24, odst. 2, písm. k, zákona o daních z příjmů – znění zákona).

Podnikatelé většinou nepoužívají osobní automobil pouze k práci, ale i k soukromým jízdám. Případná kontrola z finančního úřadu se zaměří na knihu jízd, kde jsou služební a soukromé jízdy evidovány. Pokud automobil využíváte například ze 70 % ke služebním a z 30 % k soukromým cestám, musíte i výdaje adekvátně krátit. Využíváte-li automobil pouze k podnikání, můžete do nákladů zahrnout všechny skutečné výdaje. Kniha jízd a výdaje musí být vždy v souladu.

Při koupi automobilu v rámci podnikání sice dojde k jednorázovému zaplacení celé prodejní ceny podnikatelem, avšak není možné automobil jednorázově promítnout do nákladů. Automobil spadá do kategorie majetku, který se odpisuje, a daňové odpisy jsou striktně dané Zákonem o daních z příjmů. Podnikatel může zvolit mezi zrychleným a rovnoměrným odpisováním, avšak doba odpisování pro obě alternativy zůstává stejná. To platí bez výjimky i pro výši vstupní ceny majetku, která je předmětem odpisování. V případě automobilu činí doba odpisování pět let.

Provoz automobilu v podnikání není omezen lhůtou pět let od jeho zařazení. Podnikatel může automobil i po uplynutí této lhůty nadále využívat, avšak již nemůže jej nadále odepisovat. Automobil je totiž po pěti letech daňově odepsán. Na druhou stranu může nadále uplatňovat do nákladů veškeré související výdaje týkající se provozu automobilu – opravy, pojištění, pohonné hmoty atd.

Vozidlo mimo podnikání. Žádné odpisy, žádné opravy – pouze amortizace a pohonné hmoty

Vozidlo nezařazené do obchodního majetku je charakteristické tím, že si ho nepořizuje podnikatel na IČO, nýbrž jako občan. Tím pádem ho nezařazuje do obchodního majetku, neúčtuje o něm a nemůže ho ani daňově odepisovat. Co vlastně podnikatel může z pohledu daňového udělat v případě, že použije soukromé auto pro služební účely?

Jako daňové výdaje si takový podnikatel uplatňuje výdaje ve výši sazby základní náhrady a dále náhrady výdajů za spotřebované pohonné hmoty. Sazba základní náhrady je lidově nazývána amortizace vlastního vozidla a její výše činí 4,10 Kč na ujetý kilometr pro služební účely.

Náhradou výdajů za pohonné hmoty se rozumí částka stanovená v závislosti na počtu ujetých kilometrů, nákupní ceně pohonných hmot a na aritmetickém průměru všech údajů o spotřebě uvedených výrobcem nebo dovozcem v technickém průkazu.

V této chvíli se nám nabízí možnost porovnat obě uvedené varianty a učinit rozhodnutí, co je vlastně výhodnější. Vyřknout soud ovšem není jednoduché a liší se případ od případu. Zkusme si tedy v následující tabulce naznačit klíčové parametry, které by měl každý poplatník vzít v potaz před vlastní investicí.

 Zařazené v OMNezařazené v OM
Velký počet ujetých km pro služební účely-+
Vysoká pořizovací cena vozu+-
Vysoký podíl soukromých jízd-+
Nákladné opravy, údržba, vybavení+-
Očekávaný prodej hned po konci doby odpisování-+ (pozn. celý příjem z prodeje bude osvobozen od daně)

Před rozhodnutím, jak pořídit automobil, by si měl podnikatel odpovědět přinejmenším na v tabulce uvedené otázky. V každém případě je obtížné v okamžiku pořízení vozu si dát odpověď na otázku, jaký bude podíl mezi soukromými a služebními jízdami nebo například na to, jak poruchové auto bude, neboli kolik bude muset podnikatel utratit na opravách. Přesto se trocha přemýšlení před vlastním nákupem vozidla bezpochyby vyplatí.

Další článek


 

Související články


celkem 1 komentář

Nejnovější komentáře

DPH
Radek
26. 8. 2008, 13:03

Další články

Spouštíme nový FinExpert!

Spouštíme nový FinExpert!

Několik posledních měsíců jsme intenzivně pracovali na nové verzi webu FinExpert.cz.

5.  4.  2017  |  Ondráčková Kamila

Sociální pojištění pro OSVČ v roce 2017

Sociální pojištění pro OSVČ v roce 2017

Zálohy živnostníků na sociální pojištění v roce 2017 porostou. Výše zálohy se vypočítává dle zisku v předchozím období. (aktualizováno)

4.  4.  2017  |  Gola Petr  |  9

Velká mapa malého podnikání: kde je konkurence, kde jsou příležitosti?

Velká mapa malého podnikání: kde je konkurence, kde jsou příležitosti?

4.  4.  2017  |  Pospíšil Aleš
Aplikace Záchranka pomáhá už rok. Nic nestojí, ale může být k nezaplacení

Aplikace Záchranka pomáhá už rok. Nic nestojí, ale může být k nezaplacení

3.  4.  2017  |  Pospíšil Aleš  |  1
V Praze je blaze. Z evropských regionů je v HDP na hlavu na 6. místě

V Praze je blaze. Z evropských regionů je v HDP na hlavu na 6. místě

3.  4.  2017  |  Pospíšil Aleš  |  1

Mzdová kalkulačka

Student
Držitel průkazu ZTP/P
Invalidita 1. nebo 2. stupně
Invalidita 3. stupně
Penze / rodičovská dovolená