FinExpert.e15.cz

Poradna Osobních financi: Bydlení a nemovitosti

Další pokračování naší Poradny přináší odpovědi na dotazy čtenářů Osobních financí z oblasti bydlení, správy nemovitostí a daní spojených s oblastí realit.
Poradna Osobních financi: Bydlení a nemovitosti

Dnešní díl Poradny magazínu Osobní-finance.cz je zaměřen na oblast nemovitostí. Své dotazy do nám můžete posílat prostřednictví naší internetové poradny, kam se dostanete kliknutím na uvedený odkaz. Dotazy přijímáme také prostřednictvím e-mailu zdenek.mitacek@cpress.cz.


Klepněte pro větší obrázek Chtěl bych prodat družstevní byt. Prodejní cena vč. vybavení je    900 000,- Kč. Je zřejmé, že se tyto peníze se musí zdanit, ale po prohlídce zákoníku daně z příjmu je částka, kterou bych musel uhrazena značně vysoká, vychází mi to na 350 700,- Kč. Počítal jsem správně? Peníze budou použity na výstavbu rod. domu, vztahuje se na zdanění nějaké osvobození? Nebo je to definitivní částka, kterou musím zaplatit na finančním úřadu?

Klepněte pro větší obrázek

Při převodu bytu je zejména třeba zaplatit daň z převodu nemovitostí ve výši 3 % z ceny převáděné nemovitosti. Pokud jde o daň z příjmů, platí obecně, že i tato daň se musí, z peněz získaných za převod nemovitosti (bytu), hradit. V § 4 odst. 1 písm. a)b) z.č. 586/1992 Sb., o daních z příjmů jsou stanoveny případy, kdy je poplatník (osoba prodávající) osvobozen od povinnosti daň z příjmů zaplatit. Daň z příjmů získaných převodem bytu tak není povinna zaplatit osoba, která v převáděném bytě bydlela nejméně 2 roky před jeho prodejem, či osoba, která byt získala nejméně 5 let před jeho převodem (v tomto případě, není rozhodující, zda prodávající v bytě bydlel či ne).

Pokud jde o převod členských práv a povinností s nimiž je spojeno právo nájmu bytu ve vlastnictví družstva ( dále jen „převod družstevního bytu“) i příjem z tohoto důvodu je daněn daní z příjmů, s výjimkami stanovenými v § 4 odst. 1 písm. r) z.č. 586/1992 Sb., o daních z příjmů, který stanoví, že od této daně je osvobozen ten, který převádí členská práva a povinnosti, která nabyl nejméně 5 let přede dnem jejich převodu. U převodu družstevního bytu také platí, že pokud převodce použije částku získanou za jejich převod na uspokojení své bytové potřeby, a to nejpozději do jednoho roku následujícího po roce v němž tuto částku přijal či v době jednoho roku před jejím obdržením, tato částka je také osvobozena od daně z příjmů.


Klepněte pro větší obrázekPokud se daruje byt v osobním vlastnictví matce (aby byla zabezpečena s bydlením), která žije v druhém manželství, bude to jen její majetek, s kterým nemůže nikdo jiný nakládat? Je možná nějaká ochrana, třeba dohled dárce. Je darovací daň v přímé linii 1,3%? Musí být udělán odhad pro určení výše daně? Kolik je obvyklá cena odhadu (kolik % z odhadnuté ceny)

Klepněte pro větší obrázekAno, byt nabytý darováním bude ve výlučném vlastnictví matky. Darováním majetku jen jednomu z manželů nedojde ke „vstupu“ tohoto majetku do společného jmění manželů. Sazba daně darovací je stanovena v § 12 z.č.357/1992 Sb., o dani dědické, dani darovací a dani z převodu nemovitosti. Rodiče a dětí patří do I. skupiny osob, proto např. při hodnotě nemovitosti 1.500.000,- Kč činí daň 10.000,- Kč + 1,3 % z částky 500.000,- Kč. Pro daňové účely je třeba vždy učinit odhad příslušným znalcem. K odměně znalce viz. Knihovnička Osobních financí, č. 4/2004 Kupujeme byt nebo dům.


Klepněte pro větší obrázekNa hřbitově mám dva hroby vedle sebe a ráda bych rodičům vybudovala hrobku, pouze mi nikdo nedokáže odpovědět, zda mám mít stavební povolení, co mohu a co nemohu. Jaké předpisy se této problematiky týkají a co nesmím zanedbat?

Klepněte pro větší obrázekDle § 25 z.č. 256/2001 Sb., o pohřebnictví je na určité hrobové místo uzavírána s oprávněnou osobou nájemní smlouva. Pokud jde tedy o dispozici s hrobovými místy, je nutné se podívat do příslušné nájemní smlouvy. Vztah pronajímatele a nájemce se dále řídí obecnými ustanoveními občanského zákoníku týkajícími se nájmu, konkrétně ustanovení § 663 a násl. obč.zák. Obecně platí, že změny na pronajaté věci může nájemce provádět pouze se souhlasem pronajímatele. Pokud jde tedy o vybudování hrobky, je nutné nejdříve zajistit souhlas pronajímatele. Z hlediska stavebního úřadu záleží na tom, jak bude hrobka pojata a jakou bude mít výměru. Na základě ustanovení § 139b odst. 7 písm. b) z.č. 50/1976 Sb., stavební zákon je podzemní stavba, pokud její zastavěná plocha nepřesahuje 16 m2 a hloubku 3m, považována za stavbu drobnou a jako taková podléhá pouze ohlášení stavebnímu úřadu. Zde platí, že pokud se stavební úřad nevyjádří k ohlášení do 30 dnů, souhlasí s provedením stavby.


Klepněte pro větší obrázek Máme obchod s potravinami a máme nad výlohami markízy. Jeden člověk šel okolo a tvrdí, že si o ně roztrhl deštník a požaduje finanční náhradu. Má na to právo? A je nějaká vyhláška, jak vysoko by měly viset markízy?

Klepněte pro větší obrázekZřejmě je třeba podívat se do příslušných předpisů vydaných obcí, ve které se obchod nachází. Je možné, že budou existovat určitá pravidla pro vnější vzhled obchodů apod. V každém případě, pokud by se někdo cítil poškozen nějakou částí domu či něčím co je na něm upevněno, je to při nejmenším neobvyklé a je třeba se dotyčného dotázat, zda si je jist tím, že jeho deštník byl poškozen právě venkovní úpravou Vašeho obchodu a na další otázky s tím související. Jedna věc je něco tvrdit a druhá věc je to dokázat. Pokud by bylo zjištěno, že venkovní úprava obchodu byla v rozporu s příslušným předpisem obce, potom by bylo možné, aby škoda byla přičítána k tíži majiteli nemovitosti, vzhledem k určité triviálnosti případu s deštníkem se to ale jeví jako vysoce nepravděpodobné.


Klepněte pro větší obrázekPokud během manželství prodám věc, kterou jsem vlastnil před uzavřením manželství a zakoupím za peníze z prodeje jinou věc. Bude tato věc popřípadě peníze z prodeje této věci společním jměním manželů?


Klepněte pro větší obrázekNe. Jde o věc, která byla pořízena z majetku patřícímu výhradně jednomu z manželů, a to proto, že tento majetek nabyl manžel ještě před uzavřením manželství.


Pozn.: Dotazy byly stylisticky upraveny, popř. zkráceny

Odpovědi poskytla: Mgr. Alena Kružíková

Další článek


 

Související články


 


Další články

Spouštíme nový FinExpert!

Spouštíme nový FinExpert!

Několik posledních měsíců jsme intenzivně pracovali na nové verzi webu FinExpert.cz.

5.  4.  2017  |  Ondráčková Kamila

Sociální pojištění pro OSVČ v roce 2017

Sociální pojištění pro OSVČ v roce 2017

Zálohy živnostníků na sociální pojištění v roce 2017 porostou. Výše zálohy se vypočítává dle zisku v předchozím období. (aktualizováno)

4.  4.  2017  |  Gola Petr  |  9

Velká mapa malého podnikání: kde je konkurence, kde jsou příležitosti?

Velká mapa malého podnikání: kde je konkurence, kde jsou příležitosti?

4.  4.  2017  |  Pospíšil Aleš
Aplikace Záchranka pomáhá už rok. Nic nestojí, ale může být k nezaplacení

Aplikace Záchranka pomáhá už rok. Nic nestojí, ale může být k nezaplacení

3.  4.  2017  |  Pospíšil Aleš  |  1
V Praze je blaze. Z evropských regionů je v HDP na hlavu na 6. místě

V Praze je blaze. Z evropských regionů je v HDP na hlavu na 6. místě

3.  4.  2017  |  Pospíšil Aleš  |  1

Mzdová kalkulačka

Student
Držitel průkazu ZTP/P
Invalidita 1. nebo 2. stupně
Invalidita 3. stupně
Penze / rodičovská dovolená